Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 31.01.2018.

Saša Stanković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.03.1969
 • Mesto rođenja: Zaječar
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Poljoprivredni
 • Odsek / Grupa / Smer: Ratarstvo
 • Godina diplomiranja: 1995
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Stanković S., Dodig D., Milićević-Nikodijević S. (2005): Uticaj sistema obrade zemljišta na prinos i komponente prinosa pšenice. Arhiv za poljoprivredne nauke, Vol. 66, 236, 43-50.

  Stanković S., Dodig D., Milicevic-Nikodijevic S. (2005): Effect of reduced tillage on wheat production in semi-arid conditions. Savremena poljoprivreda, Vol. 45, 3-4, 541-545.

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Stanković S.,Dodig D., Milicevic-Nikodijevic S. (2004): Effect of reduced tillage application on wheat production in semi-arid conditions. Book of Abstracts of Imternational Conference on Sustainable Agriculture and European Intergration Processes, Novi Sad, Serbia and Montenegro, 142.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Stanković S., Dodig D., Milićević-Nikodijević S., Marić M. (2003): Značaj plodoreda pšenice u sušnim uslovima gajenja. Zbornik izvoda sa XV simpozijuma Jugoslovenskog društva za biljnu fiziologiju, Vrdnik, 109.

  Stanković S., Dodig D., Milićević-Nikodijević S. (2003): Uticaj sistema obrade zemljišta na prinos i komponente prinosa pšenice. Zbornik izvoda sa V Smotre mladih naučnih radnika iz oblasti biotehničkih nauka, Beograd-Zemun Polje, 62.

  Stanković S., Dodig D., Milićević-Nikodijević S., Marić M. (2003): Značaj plodoreda pšenice u sušnim uslovima gajenja. Zbornik izvoda sa XV simpozijuma Jugoslovenskog društva za biljnu fiziologiju, Vrdnik, 109.

  Stanković S., Stevanović D., Milutinović S., Milićević-Nikodijević S., Marić M. (2004): Primena azotnih đubriva u sušnim uslovima gajenja kod pšenice. Zbornik izvoda sa II savetovanja Agroinovacije u biljnoj proizvodnji, Niška Banja, 20.

   

   

Poslednji put izmenjeno sreda, 31 januar 2018 14:11