Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 02.02.2018.

Ivana Božić Miljković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10.11.1974.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Privredni razvoj
 • Godina diplomiranja: 1998.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Božić Miljković, Ivana (2018). Ekonomije balkanskih zemalja na početku XXI veka (recenzenti: emeritus prof. dr Đurica Acin, prof. dr Emilija Vukadin i prof. dr Miroslav Antevski) izdavač: Institut za međunarodnu politiku i privredu; ISBN 978-86-7067-248-2, 204 str.

  Božić Miljković, Ivana (2018). New Challenges for Western Balkan Countries and Turkey on the Way to the European Union, poglavlje u knjizi. Naslov knjige: „A Reluctant European? Contemporary Perspectives on Turkey's EU Accession Process.“ ed. Catherine MacMillan, izdavač: Cambridge Schoolars Book, 2018.

  Božić Miljković, Ivana & Nešić, Marija (2020). International Organizations that Work on Inequality. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer. recenzent prof Jose Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra, Dr.,

  https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-71060-0_23-1

 • Knjige i udžbenici:
  1. Božić, Milorad, Golubović, Srđan i Božić Miljković, Ivana (2013). Ekonomska politika, Punta, Niš. Recenzenti: dr Emilija Vukadin i dr Branislav Mitrović;  ISBN 978-86-7990-100-2; COBISS.SR-ID 199449100
 • Radovi u ostalim časopisima:
   1. Božić, Ivana (1996). Prikaz knjige grupe autora The Economics of the European Union – Policy and Analysis, stručni časopis studenata Univerziteta u Nišu Naučni podmladak, sveska za društvene nauke Humanitas, br 1-4/1996, str 144-147 YU ISSN 0354-1991 UDK 3+1 VOL XXXVIII 1-4/96
   2. Božić Ivana (1999). Promene urbane strukture stanovništva u zemljama Jugoistočne Evrope, stručni časopis studenata Univerziteta u Nišu Naučni podmladak, sveska za društvene nauke Humanitas, br 1-4/1999, str 49 - 63 YU ISSN 0354-1991 UDK 3+1 VOL XXXI Niš 1999.
   3. Božić, Ivana (2001). Ekonomski aspekti primene koncesija kao instrumenta razvojne politike, Zbornik radova Strana ulaganja, Pravni fakultet, Niš 2001, str. 213-221. ISBN 86-7148-031-3
   4. Božić, Ivana (2002). Trgovina i razvoj međunarodne ekonomije u drugoj polovini dvadesetog veka, stručni časopis studenata Univerziteta u Nišu Naučni podmladak, sveska za društvene nauke  Humanitas, br 1-4/2002, str 43-57 YU ISSN 0354-1991 UDK 3+1 VOL XXXIV Niš 2002
   5. Božić, Ivana (2004). Strane direktne investicije u Srbiji: dosadašnji rezultati i izgledi za budućnost, Ekonomski anali, tematski broj, Ekonomska politika i razvoj 2004/2005. g., Ekonomski fakultet Beograd, decembar 2004, str.293-300. ISSN 0013-3264 COBISS.SR – ID 1328911.
   6. Božić Miljković, Ivana (2005). Spoljnotrgovinski odnosi zemalja zapadnog Balkana i Evropske Unije u funkciji evrointegracija, Ekonomski anali, tematski broj: Ekonomsko-finansijski odnosi sa inostranstvom: institucije, politika, perspektive, Ekonomski fakultet, Beograd, april 2005, str.167-177. ISSN 0013 – 3264; COBISS.SR – ID 1328911.
   7. Božić Miljković, Ivana (2005). Zapadni Balkan u procesu ekonomskog približavanja Evropskoj uniji, tematski zbornik radova Balkan u procesu evrointegracije: ekonomija, tranzicija i regionalna saradnja, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, Niš 2005, str.197-221; ISBN 86-7746-021;
   8. Božić Miljković, Ivana (2006). Spoljna trgovina Srbije u periodu ubrzane tranzicije, mesečni poslovni časopis Poslovna politika, Beograd, januar 2006, str.31-33
   9. Božić Miljković, Ivana (2006). Strane direktne investicije u Srbiji – dostignuti nivo i šanse za povećanje, mesečni poslovni časopis Poslovna politika, Beograd, mart 2006, str.12-15
   10. Božić Miljković, Ivana (2006). Globalizacija – Kakva nam budućnost predstoji?, časopis za društvene nauke,Teme, Univerzitet u Nišu, Januar-Mart 2006, str.125-130 ISSN 0351-1685
   11. Božić Miljković, Ivana (2006). Strane direktne investicije u funkciji procesa ubrzanja tranzicije u Srbiji, Ekonomski anali, tematski broj, Ekonomska tranzicija u Srbiji 2001-2005. rezultati, strategije, perspektive, Ekonomski fakultet, Beograd, april 2006, str. 359-368; YUISSN 0013-3264; COBISS.SR-ID 1328911
   12. Božić Miljković, Ivana (2006). Evropska unija i zapadni Balkan: čekajući zajednicu, stručni časopis studenata Univerziteta u Nišu Naučni podmladak, sveska za društvene nauke Humanitas, br. 3-4/2006, str 1-16 YUISSN 0354-1991 UDK 3+1, VOL XXXVIII ¾ 2006.
   13. Božić Miljković, Ivana (2007). Privatizacija banaka i osiguranja u Srbiji – aktuelni problemi, Ekonomski anali, tematski broj: Ekonomska politika u Srbiji 2007: rezultati, strategije perspektive, Ekonomski fakultet Beograd, 2007, str. 83-94. ISBN 978 – 86 – 403 – 0799 – 7; C0BISS.SR – ID 137806348.;  
   14. Božić Miljković, Ivana (2007). Istorijski aspekt liberalizacije međusobne trgovine balkanskih zemalja, tematski zbornik radova Balkan u procesu evrointegracije – strukturne promene i kultura mira, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, Niš 2007, str.179-201; ISBN 978-867379-122-77; COBISS.SR-ID 138267916;
   15. Božić Miljković, Ivana (2007). Western Balkans in the Process of Eurointegration – Economic Networking and Region's Development, Facta Universitatis, series Economics and Organization, University of Niš, Vol.4, N0 1,2007, pp.79 – 90; ISSN 0354-4699; UDC 330.34 (4-672 EU:497)
   16. Božić Miljković, Ivana (2008). Karakteristike i problemi spoljnotrgovinske razmene Srbije sa zemljama Jugoistočne Evrope, Ekonomski anali, tematski broj, Tekuća privredna kretanja, ekonomska politika i strukturne promene u Srbiji, Ekonomski fakultet, Beograd, 2008., str. 147 – 160; ISBN 978-86-406-0880-9; COBISS.SR-ID 146411276
   17. Božić Miljković, Ivana (2007). Balkanska četvorka u Evropskoj uniji, stručni časopis studenata Univerziteta u Nišu Naučni podmladak, sveska za društvene nauke Humanitas, br. 1-2, 2007, str. 15 – 34; ISSN 0354-1991; UDK 3+1 VOL XXXIX Niš.
   18. Božić Miljković, Ivana (2008). Regionalizacija i strukturiranje spoljne trgovine zemalja zapadnog Balkana, tematski zbornik radova Balkan u procesu evrointegracije: koncepcije razvoja i socijalne implikacije, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, Niš 2008, str.193-210; ISBN 978-86-7379-159-3;  COBISS.SR-ID 150926860;

   19. Božić Miljković, Ivana (2007). Changes in the Scope and Structure of the Balkan Countries Trade in the Function of European Integration, zbornik radova The Balkans in Transition, International Research Foundation for Development, Cambrige, San Francisco and Center for Balkan Studies, Niš, 2007, Edited by Neville S. Arachchige Don and Ljubiša Mitrović, str. 127-140; ISBN 10:0-9792762-1-7; ISBN 13: 978-0-9792762-1-7;

   20. Božić Miljković, Ivana (2009). Kineske ekonomske reforme (prikaz knjige «Kinesko ekonomsko čudo – prva dekada reformi 1978-1988», autora Dragane Mitrović, Institut za političke studije, Beograd, 2008. godine), objavljeno u časopisu Teme, br. 2, Niš 2009. str.741-744; ISSN 0353-7919

   21. Božić Miljković, Ivana (2009). Tranzicija zemalja zapadnog Balkana i svetska ekonomska kriza, u: Balkan u procesu evrointegracije: 20 godina tranzicije, Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, Niš, 2009, str. 193 – 207; ISBN 978-86-73-79183-8; COBISS.SR-ID 171553548;

   22. Božić Miljković, Ivana (2010). Ekonomski odnosi Srbije i Grčke. u: Balkan u procesu evrointegracije: unutarregionalni odnosi, Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, Niš, 2010, str.  227 -244; ISBN978-86-7379-204-0; COBISS.SR-ID 180321548;

   23. Božić Miljković, Ivana (2011). Ekonomska regionalizacija Balkana i njegovo pristupanje Evropskoj uniji. U: tematski zbornik radova Balkan i EU, Beograd, Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja, 2011. godine str. 374 – 386. ISBN 978-86-7093-137-4; COBISS.SR-ID 183702284;

   24. Božić Miljković, Ivana (2011). The Rich Against the Poor: Can Global Injustice be Rectified, Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, Published bi the University of Nis, Vol. 10. No 2, 2011, pp. 131 – 140. ISSN 1820-8495 UDC 316-32.;

   25. Božić Miljković, Ivana (2012). Ekonomski aspekti međusobnih odnosa globalizacije i regionalizacije, u: Unus Mundus, Niški kulturni centar i Filozofski fakultet – Centar za sociološka istraživanja, Niš, 2012, br. 41, str. 505 – 519; ISSN 1451-0871, UDK 008

   26. Božić, Milorad i Božić Miljković, Ivana (2012). Obrazovanje stanovništva i ekonomska konkurentnost, u tematskom zborniku radova Stanovništvo i razvoj, Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2012, str. 298 – 311; ISBN 978-86-7093-140-4; COBISS.SR-ID 190853900.

   27. Božić Miljković, Ivana (2011). Siromaštvo na Balkanu:tradicionalni problem i/ili tekovina globalizacije, u: Balkan u procesu evrointegracije: modernizacija i razvoj, priredio Milorad Božić, Filozofski fakultet – Centar za sociološka istraživanja, Niš, 2011, str.193 - 218; ISBN 978-86-7379-236-1; COBISS.SR-ID 188616972.;

   28. Božić Miljković, Ivana (2012). Konkurentnost balkanskih zemalja u spoljnoj trgovini u uslovima globalizacije, u: Međunarodni problemi, br. 1, Beograd, 2012, str. 67 – 81, (Izvorni naučni rad); ISSN 0025-8555; COBISS.SR-ID 6012674.

   29. Božić Miljković, Ivana (2012). Ekonomska modernizacija Srbije i međunarodni ekonomski tokovi; u Teme, G.XXXVI, br. 4,  Niš, 2012,  str. 1739 – 1761; UDK 1+3 339.9:330.34 (497.11); Pregledni naučni rad, ISSN 0353-7919;  

   30. Božić Miljković, Ivana (2013). Foreign Direct Ivestment in the Function of Energetic Efficiency Increase in Serbia, Energy Security of Europe: The Position of Serbia, Edited by: Miroslav Antevski and Dobrica Vesić, Institute of International Politics Economics, Belgrade, 2013. pp. 281 – 299; ISBN 978-86-7067-176-8; COBISS.SR-ID 197239308.
   31. Božić Miljković, Ivana (2013). Serbian Economy in Transitional, European and World Economic Crisis, European Scentific Institute, European Scientific Journal, March 2013. edition, vol. 9, No. 7, pp.38 56; ISSN 1857 – 7881.
   32. Božić Miljković, Ivana (2013). Obrazovanje i radna snaga kao faktori privlačenja stranih investicija,  u  tematskom zborniku radova Obrazovanje i razvoj, Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2013. str. 275 – 284. ISBN 978 – 86 -7093 – 144 – 2; COBISS.SR – ID 198449676.
   33. Božić Miljković, Ivana (2013). Economic and Political Dialogue in the Balkans: Necessity, Obstacles and Pperspectives, FACTA UNIVERSITATIS, series Philosophy, Sociology, Psychology and History, Vol 12, No 1, University of Nis 2013 pp. 53-67; ISSN 1820-8495, UDC 339.923:061.1EU(497)
   34. Božić Miljković, Ivana (2013). Svetska ekonomska kriza i evrointegracija balkanskih zemalja, u: Balkan u procesu evrointegracije:svetska ekonomska kriza i njene posledice, priredio Milorad Božić, Filozofski fakultet – Centar za sociološka istraživanja, Niš, 2013, str. 22-37, ISBN 978-86-7379-452-5
   35. Božić Miljković, Ivana (2013). Reindustrijalizacija kao uslov zaustavljanja demografskog pražnjenja  jugoistočne Srbije, u Ekonomski vidici, vol. 18, br. 2-3, str. 315 -327, Beograd 2013; ISSN 0354-9135; COBISS.SR-ID 116154887;  UDK 33;
   36. Božić Miljković, Ivana (2013). Public Spending and Macroeconomic Stability, (Javna potrošnja i makroekonomska stabilnost), FACTA UNIVERSITATIS, series Economics and Organization, Vol.10, No. 3, University of Nis 2013, pp. 217 – 229; UDC 330.567.2; ISSN 0354-4699.
   37. Božić Miljković, Ivana (2013). Efekti investicionih politika zemalja zapadnog Balkana na povećanje zaposlenosti, u: Balkan u procesu evrointegracije: zaposlenost i socijalna sigurnost, priredio Milorad Božić, Filozofski fakultet – Centar za sociološka istraživanja, Niš, 2014, štampano 2017. godine, Filozofski fakultet – Centar za sociološka istraživanja, Niš, 2017, str. 87-102, ISBN 978-86-7379-453-2
   38. Božić Miljković, Ivana (2014). Efekti liberalizacije spoljne trgovine na privredna kretanja Srbije posle 2008. godine, u tematskom zborniku radova (Anti)liberalizam i ekonomija, Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2014. godine, str. 393 – 404; ISBN 978-86-7093-152-7; COBISS.SR-ID207396108
   39. Božić Miljković, Ivana (2014). Reindustrijalizacija, ekonomski razvoj i demografska obnova regiona jugoistočne Srbije, u časopisu Toplički venac, Beograd -  Prokuplje – Kondželj, 2014, str. 19 -  21; ISSN 1452-9157; COBISS.SR-ID 140800524
   40. Božić Miljković, Ivana (2014). Zaposlenost i zarade u javnom sektoru Srbije i njihov uticaj na makroekonomsku stabilnost, u časopisu Politikon, Vojvođanska politikološka asocijacija, br. 9, Novi Sad, 2014. str. 61 – 84; ISSN 2217-883X; COBISS – ID 270430471.
   41. Božić Miljković, Ivana (2014). Društveno-ekonomski aspekti nezaposlenosti mladih u Srbiji, Ekonomski vidici, tematski broj: Zapošljavanje i privredni razvoj Srbije, godina XIX, br. 2-3, str. 291-302, Beograd, jun-oktobar 2014; ISSN 0354-9135; COBISS.SR-ID 116154887;  UDK 33;
   42. Božić Miljković, Ivana (2014). Foreign Trade Between Russia and the Balkans in the Context of Global Geostrategic Relations, Journal of Globalization Studies, Vol.5, No.2, November 2014, page:60-72; ISSN 2075-8103
   43. Božić Miljković, Ivana (2015). Efekti stranih direktnih investicija na promenu privredne strukture Srbije, Ekonomski vidici 2-3/2015, tematski broj: Ka novom privrednom sistemu, str. 213-225, Društvo ekonomista Beograda, Beograd 2015. Dostupno na web sajtu: http://www.deb.org.rs/wp-content/uploads/2015/05/Ekonomski-vidici-2-3_2015.pdf
   44. Božić Miljković, Ivana (2015). Ekonomski odnosi zapadnog Balkana i Turske u procesu evrointegracija, časopis Balkanske sinteze 1-2015, Filozofski fakultet u Nišu; str. 67-84 UDK 339.56(497:560); 323.174(061.1EU:497)
   45. Božić Miljković, Ivana (2015). Ekonomija Evrope u dvadesetom veku – od laissez faire-a do globalizacije (prikaz knjige Ivana T. Berenda), časopis Balkanske sinteze 1-2016, Filozofski fakultet u Nišu; str. 87-94 ISSN 2406-1190 UDK 3+94
   46. Božić Miljković, Ivana (2016). Ekonomske posledice migracija visokoobrazovane radne snage na primeru zemalja zapadnog Balkana, objavljeno u tematskom zborniku radova pod nazivom „Seobe i razvoj“, Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2016. godine, str. 323-331; ISBN 978-86-7093-164-0; COBISS.SR-ID223311116
   47. Božić Miljković, Ivana (2016). Kreativne industrije u funkciji unapređenja razvoja turizma u pograničnim opštinama jugoistočne Srbije, Ekonomski vidici 2-3/2016, tematski broj: Kreativna privreda i ekonomski razvoj Srbije, str. 187-198, Društvo ekonomista Beograda, Beograd 2016.
   48. Božić Miljković, Ivana (2016). Porazi i alternative: pretnja pustoši i etika otpora (prikaz knjige prof. dr Zorana Vidojevića), časopis Sociološki pregled vol. L (2016) no.4, str. 605-612.

   49. Božić Miljković, Ivana (2017). Ekonomska marginalizacija zemalja zapadnog Balkana u procesu globalizacije, objavljeno u tematskom zborniku radova pod nazivom „Globalizacija i izolacionizam“, Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2017. godine, str. 373-380; ISBN 978-86-7093-170-1; COBISS.SR-ID234512396.

   50. Kontić, Ljiljana i Božić Miljković, Ivana (2017). The Restructuring Strategies in Petrohemical Industry, koautor Ljiljana Kontić, časopis Politikon, Vojvođanska politikološka asocijacija, br. 17, Novi Sad, 2017. str. 44 – 57; ISSN 2217-883X; COBISS – ID 270430471; UDC 338.45:665.6/.7

   51. Živković, Danijel, Božić Miljković, Ivana i Mihić, Svetlana (2017). Knowledge of French Language and Culture - A Precondition for Improving Economic Relations Between Serbia and France, koautori: Danijel Živković i Svetlana Mihić, časopis Ekonomika, vol. 63 jul-septembar 2017, No.3, Društvo ekonomista „Ekonomika“ Niš, str. 43-53. ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1).

   52. Božić Miljković, Ivana (2018). Efekti primene CEFTA 2006 sporazuma na spoljnotrgovinsku saradnju zemalja zapadnog Balkana, časopis Balkanske sinteze 2-2018, Filozofski fakultet, Niš, str. 25-36. ISSN 2406-1190 UDK 339.54(497) Dostupno na internetu: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2018/balkanske-sinteze-2-2018

   53. Božić Miljković, Ivana (2018). Transfer savremenih tehnologija i znanja i njegov uticaj na promenu privredne strukture Srbije, (Originalan naučni rad) Godišnjak za sociologiju XIV/21 (2018), Niš: Filozofski fakultet Niš i Centar za sociološka istraživanja, str.67-80 UDK 334:330.341.1(497.11); UDK 316 ISSN 1451-9739

   54. Božić Miljković, Ivana (2018). Development and Security – Geopolitical Aspects of Demographic Changes in South-Eastern Serbia. časopis Megatrend Revija 15(3)/2018, Beograd: Univerzitet Džon Nezbit, str. 69-84 UDC 314(497.11-12); ISSN: 1820-4570

   55. Božić Miljković, Ivana (2018). Turističke usluge u trgovini balkanskih zemalja sa Evropskom unijom, časopis Balkanske sinteze 1/2018, Filozofski fakultet, Niš, str.17-30. ISSN 2406-1190 UDK 338.48(497+4) Dostupno na internetu: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2018/balkanske-sinteze-1-2018

   56. Božić Miljković, Ivana (2018). Economic Cooperation Between Serbia and the Countries of Eurasian Union, Economic Journal of Business and Economics vol.11 issue 22, November 2018, Ala-Too International University of Bishkek, Kyrgyzstan, str. 105-121    ISSN1694-5948

   57. Božić Miljković, Ivana (2019). Ekonomska saradnja Srbije i Italije, časopis Međunarodna politika, LXIX br.1173, januar-mart 2019. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu str.42-56

   58. Božić Miljković, Ivana (2019). (Ne)uspeh tranzicionih reformi u zemljama bivše SFRJ, Sociološki pregled, Vol.53, br 3/2019, Tranzicija: trideset godina posle, str.1102-1131

   59. Božić Miljković, Ivana, Kaličanin, Kristina & Mitić, Vladimir (2020). Foreign Trade of Agricultural Products Between Serbia and the European Union - Problems and Perspectives, Ekonomski pogledi 1/2020, Univerzitet u Prištini, Ekonomski fakultet
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Božić, Ivana (2001). Changes and Problems of the Urban Population Structure in South-East European Countries, koautor dr M. Božić, referat na Forum on Urbanizing World and UN Human Habitat II, koji je u organizaciji IRFD-a, održan u New York-u, od 04. do 06. juna 2001. godine (Web-site:www.irfd.org)

  Božić Milorad i Božić Miljković, Ivana (2010). Turističke usluge u trgovini balkanskih zemalja sa Evropskom unijom, koautor M. Božić, referat na naučnom skupu: Educating turism employees – a new concept of transferring scademic skills toward turist branch,  (Central European  Integrative, University Network, Bansko, Bugarska, 19. 10. 2010. godine

  Božić Miljković, Ivana (2012). EU vs West Balkan: Life on the Margins of Great Community, Euroacaemia International Conference Re-Inventing Eastern Europe, Vienna, 2012; elektronsko izdanje (panel 6), Internet: http://euroacademia.eu/presentation/eu-vs-western-balkans-life-on-the-margins-of-a-great-community/

  Božić Milorad i Božić Miljković, Ivana (2013). Transition Process and Economic Social Population Stratification -  West Balkan Case, koautor Milorad Božić, referat na na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Eastern European Transition and Socioeconomic Stratification“,objavljeno u zborniku radova „Източноевропејискијат  преход и социјално-икономическото разслојвание“ College of Economics and Administration,  Plovdiv, Bugarska, 2014. године, стр. 54 – 62. ISBN 987-619-90-178-1-4

  Božić Miljković, Ivana (2014). Obrazovanje i održivi razvoj u ekonomski nerazvijenim područjima Srbije, u zborniku radova: Tradicija, modernizacija, identiteti, sa međunarodne naučne konferencije pod nazivom: Obrazovanje i balkanska društva na putu kulture mira i evrointegracija, Filozofski fakultet- Univerzitet u Nišu i Centar za sociološka istraživanja, Niš 2014, str.63-76; ISBN 978-86-7379-358-0; UDK 37.014.5:502.131.1

  Božić Milorad i Božić Miljković, Ivana (2014). Poslovanje javnih preduzeća i javnost, koautor dr Milorad Božić, zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Nauka i savremeni univerzitet 4, Filozofski fakultet u Nišu, 2014. godine, str. 357-370; ISBN 978-86-7379-391-7; COBISS.SR-ID

  Božić Miljković, Ivana (2015). Problemi očuvanja ekonomskog identiteta u procesu globalizacije sa posebnim osvrtom na zemlje u tranziciji, objavljeno u zborniku radova sa naučnog skupa pod nazivom „Vrednosti i identitet“, str. 586-595, Fakultet za pravne i poslovne studije „dr Lazar Vrkatić“ Novi Sad, 2015. godine, ISBN 978-86-7910-083-2 COBISS.SR-ID 300350727

  Božić Miljković, Ivana (2016). Knowledge Based Economy and the Role of Intellectual diaspora in its Development, referat saopšten na „8th iCOnEc Conference Competitiveness and stability in the knowledge-based economy“, University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration, Craiova, Romania, 28-29. October 2016.

  Božić Miljković, Ivana (2016).  Istorijski aspekt odliva mozgova iz Srbije i ekonomske posledice, objavljeno u zborniku radova sa naučnog skupa Nauka i savremeni univerzitet 6, Filozofski fakultet u Nišu, 2017. godine, str. 297-310, ISBN 978-86-7379-462-4

  Božić Miljković, Ivana (2017). Economic Cooperation Between Serbia and the Countries of the Eurasian Union, referat saopšten na međunarodnom naučnom skupu „22nd Eurasian Business and Economic Society Conference“, University Sapienza, Faculty of Economics, Rome, Italy, 24-26. May 2017.  

  Jovičić Vuković, Ana i Božić Miljković Ivana (2017). Rural Tourism as a Response to Rural Depopulation: a Case Study of the Stara Mountain. Objavljeno u zborniku radova Migration: Phenomena, Consequences, eds. Lošonc, Alpar i Ivanišević, Andrea, Zbornik Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. ISBN 978-86-7892-928-1 str. 150-162.

  Božić Miljković, Ivana, Radović, Nikica & Nešić Marija (2018). Contribution of Creative and Cultural Industries to Development of Cultural Tourism in Serbia, objavljeno u zborniku radova SITCON 2018, Beograd: Univerzitet Singidunum str. 86-94 DOI: https://doi.org/10.15308/Sitcon-2018-86-94,izdanje: Culture, Heritage and Tourism Development.

  Božić Miljković, Ivana (2019). Spoljni dug Republike Srbije: aktuelna dužnička pozicija, struktura i održivost spoljnog duga, tematski zbornik radova pod nazivom „Dug i (ne)razvoj“, Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2019. godine ISBN: 978-86-7093-218-0, str. 255-265

  Božić Miljković, Ivana, Dobrojević, Miloš & Pršić, Jelena (2019). Privatization of banks in Serbia and new generation banking products, Proceedings book from the FINIZ conference Digitization and Smart Financial Reporting , University Singidunum 2019, pp. 73-79

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Božić Miljković, Ivana (2013). Mesto Srbije na spoljnotrgovinskoj mapi Evropske unije: stanje, problemi i perspektive, u zborniku radova Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima, (priređivači: Marko Nikolić i Dragoljub Todić), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2013. godine, str. 601 – 614; ISBN 978-86-7067-194-2; COBISS.SR-ID 205408524
  2. Božić Miljković, Ivana (2014). Uticaj investicione politike na odliv stanovništva iz nerazvijenih područja Srbije, u zborniku radova: Stanovništvo jugoistočne Srbije: regionalne disproporcije u razvoju Srbije, migracije i demografska reprodukcija, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu i Centar za naučno-istraživački rad SANU Univerziteta u Nišu, Niš 2014, str. 31-55; ISBN 978-86-7379-361-0; COBISS.SR-ID 212483596
  3. Božić Miljković, Ivana (2016). Potencijali srpske intelektualne dijaspore i njen značaj za privredni razvoj, u zborniku radova: „Stanovništvo jugoistočne Srbije: globalni i regionalni aspekti migrantske krize i društvene posledice odliva mozgova po razvoj Srbije i Balkana“, Univerzitet u Nišu, Centar za naučna istraživanja SANU, Niš, 2017. godine, str. 173-186. UDK 314.7-057-85(497.11); 325.25(163.41)
  4. Božić Miljković, Ivana (2018). Prikaz knjige sećanja prof. dr Milorada Božića, u zborniku radova sa naučnog skupa pod nazivom „Život u službi nauke“ posvećenog radu i stvaralaštvu prof. dr Milorada Božića, Filozofski fakultet, 10.7.2017. godine. str. 129-137 UDK 33:929
  5. Božić Miljković Ivana (2018). Bio-bibliografija prof. dr Milorada Božića, zbornik radova „Život u službi nauke“ posvećen radu i stvaralaštvu prof. dr Milorada Božića, str. 139-168 UDK 016:929
Poslednji put izmenjeno utorak, 29 septembar 2020 10:00