Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 14.11.2022.

Katarina Milosavljević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 27.10.1990
 • Mesto rođenja: Kruševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filološki fakultet, Beograd
 • Odsek / Grupa / Smer: Engleski jezik, kultura i književnost
 • Godina diplomiranja: 2016.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Милосављевић, К. (2022): Ставови студената Пољопривредног факултета о настави енглеског језика, зборник радова Језици и културе у времену и простору 10, Нови Сад, Филозофски факултет (у штампи)

  Милосављевић, К. (2022): Аргументи за учење и против учења страног језика у високом образовању – анализа литературе, зборник радова Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, Филолошко - уметнички факултет, 239 – 250, ISBN 978-86-80596-06-8

  Милосављевић, К. (2020): Два начина спровођења језичке образовне политике: одозго-на-доле и одоздо-на-горе; приказ једне студије случаја, Живи језици: часопис за стране језике и књижевности, Београд, Филолошки факултет, Вол. 40 (2020) бр.1, ISSN: 0514-7743, https://doi.org/10.18485

  https://zivijezici.fil.bg.ac.rs/index.php/zivijezici/article/view/20/12

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  Милосављевић, К. (2022): Аргументи за учење и против учења страног језика у високом образовању – анализа литературе, XIII научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, Филолошко – уметнички факултет