Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 12.01.2014.

Vladislav Marjanovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.06.1975.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Privredni razvoj
 • Godina diplomiranja: 1999
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Foreign Trade Aspects of Serbia Accession to the European Union“ Integration Problems in the European Union and Balkan Countries, University Ca’ Foscari, Venice, 2008, str. 97-113, ISBN: 978-86-85099-76-2, M14

  „The Impact of the Global Economic Crisis on Foreign Direct Investment Flows in Serbia“ (коаутори Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић), Experiences in Overcoming the Global Economic Crisis-The Cases of Italy and Serbia, Faculty of Economics Niš, 2011, стр. 15 – 31, ISBN: 978-86-6139-023-4, M14

  „Утицај материјалних и системских фактора на привредну структуру“ (коаутор Зоран Аранђеловић), Наука и светска економска криза, Економски факултет Ниш, 2011, стр. 89 – 98, ISBN: 978-86-6139-042-5, M45

  Стратегија реструктурирања привреде Србије“ (коаутор Марија Петровић-Ранђеловић), Наука и светска економска криза, Економски факултет Ниш, књига друга, 2012, стр. 79-87, ISBN: 978-86-6139-055-5, M45

 • Radovi u ostalim časopisima:

  The Analysis of Serbian Economy Competitiveness under the Conditions of Global Economy“, Економске теме, Економски факултет Ниш, 2008, стр. 171-179, ISBN: 978-86-85099-80-9, M51

  Значај и утицај привредне структуре на привредни развој“, Економске теме бр. 3, Економски факултет Ниш, 2010, стр. 369 – 382, ISSN: 0353-8648, M51

  „Савремене карактеристике туристичке привреде Јужноевропских држава“ (коаутори Дејан Ђорђевић, Игор Младеновић), Теме 3/2012, Универзитет у Нишу, 2012, стр. 1241 -  1260, ISSN: 0353-7919, M24

  „Structural Changes in the Light of new Industrial Strategy“ (коаутори Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић), Економика предузећа, септембар-октобар 2013, стр. 373-385, ISSN: 0353-433X, M51

  „The Main Trends and Prospects of the Agricultural Development in Serbia“ (коаутор Марија Петровић- Ранђеловић), Facta Universitatis, vol. 7, No. 4, University of Niš, 2010, стр. 373 – 384, ISSN: 0354-4699, M52

  Подстицање развоја индустрије као кључна детерминанта стратегије реструктурирања привреде Републике Србије (коаутор Маја Марјановић), Теме 4/2014, Универзитет у Нишу, 2014, стр. 1425-1444, ISSN 0353-7919, M24

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  "Ten Years of Transition – Where are we now?", Slovenia After the Year 2004, Gateway Between the EU and South - Eastern Europe, University of Primorska – Science and research center of Koper, 2005, str. 141-153, ISBN: 961-6033-69-7, Р54 →M33

  "Modern Characteristics of Wine Tourism" (koautor Dejan Đorđević), Contemporary Trends in Tourism Industry, University St. Kliment ohridski Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid, 2005, str. 703 – 712, ISBN: 9989-800-59-6, Р54→M33

  "Значај повећања извоза услуга у будућем привредном развоју Србије", Структурне промене и демографска кретања земаља Јужне Европе, Економски факултет Ниш, 2006, стр. 189-200, ISBN: 86-85099-30-7, Р54→M33

  „Неутралисање регионалних диспаритета балканских земаља као услов интеграције у Европску унију – структурни аспект“ (коаутор Зoран Аранђеловић), Структурне промене и демографска кретања земаља Јужне Европе, Економски факултет Ниш, 2006, стр. 1-13, ISBN: 978-86-85099-48-9, Р54→M33

  „The Increase of Export as a Surviving Mode of Transitional Economies under Globalization Conditions - Example of Serbia“ (koautor Dejan Đorđević), Problems and Prospects of Cooperation between the Countries of South – Eastern Europe within the Context of Black Sea Economic Cooperation and GUUAM, Donetsk, 2007, str. 100-105, ISSN: 1990-9187, Р54→M33

  „The Change of Economic Structure of Balkan Countries as a Condition for Integration in European Union – The Example of Serbia“ (koautori Zoran Aranđelović, Dejan Đorđević), EUSA Biennial International Conference, Montreal, 2007, University of Pittsburgh, Archive of European Integration (AIE); ID: 7682 Р54→M33

  „Регионални диспартитети као последица деформисаности привредне структуре Србије“ (коаутор Маја Михајловић), Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, 2009, стр. 151 – 162, ISBN: 978-86-85099-88-5, M33

  „Европски интеграциони процеси и структурно прилагођавање“ (коаутор Горица Бошковић), Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, 2010, стр. 91 – 103, ISBN: 978-86-6139-008-1, M33

  „Стратегија и економска политика у регионалном развоју Србије“ (коаутор Зоран Аранђеловић), Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет Ниш2011, стр. III – XIV, ISBN: 978-86-6139-026-5, M33

  „Knowledge Based Economy as an Important Aspect of Competitiveness of Economy“ (коаутор Зоран Аранђеловић), Human Capital as a Source of Success in the Proces of Globalization, Faculty of Business and Management Sciences, Novo Mesto,2011, стр. 66 – 74, ISBN: 978-961-6770-13-2, M33

   „Structural Transformation under the Conditions of Globalisation“ (коаутор Зоран Аранђеловић), Globalisation Challenges and Social-Economic Environment of the EU, School of Business and Management Novo Mesto, 2012, стр. 48 – 56, ISBN: 978-961-6309-38-7, M33

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  "Прикључивање Србије Европској унији као важно стратешко опредељење" (коаутор Дејан Ђорђевић), Србија и савремени процеси у свету, Тара, 2005, стр. 235 – 239, ISBN: 86-82657-54-6, Р65→M63

Poslednji put izmenjeno utorak, 06 januar 2015 12:36