Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 13.01.2014.

Dejan Stojiljković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18. 04.1978
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Odsek / Grupa / Smer: Naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanju
 • Godina diplomiranja: 2002
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.Joksimović, A.,Joksimović, I., Rakočević, T. i Stojiljković, D. (2004): Bazično motoričke sposobnosti fudbalera na različitim nivoima, Fizička kultura 2, (69-70str.), Skoplje.


  2. Joksimović, A., Joksimović, I., Rakočević, T. i Stojiljković, D. (2004): Međusobna zavisnost rezultata vođenja lopte po pravoj liniji na 40m sa morfološkim karakteristikama, Fizička kultura 2 (74-76str.),Skoplje.


  3. Stojiljković, D., Branković, N., Stojiljković, S., Milenković, D., Joksimović, A. (2007): Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti sa rezultatima skoka uvis mladih atletičara, Fizička kultura br.1 (20-22str), Skoplje.


  4. Joksimović, A., Jerkan, M., Stojiljković, D., i Rakočević, N. (2007): Efekti funkcionalnih sposobnosti na izvođenju specifičnih elemenata u fudbalu, Fizička kultura br.2 (129-131str), Skoplje.


  5. Stojiljković, D., Joksimović, A. (2007): Uticaj nekih motoričkih sposobnosti na rezultate u trčanju, Fizička kultura br.2, (163-165str), Skoplje.


  6. Branković, N., Stojiljković, D., Stojiljković, S., Milenković, D.,(2007):Povezanost motoričkih sposobnosti sa brzinom trčanja na 100 i 200m kod učenica osnovnih škola, Fizička kultura br2., (139-141str), Skoplje.


  7. Stojčevski, S., Stojiljković, D. (2008): Formiranje dinamičkog stereotipa pri vežbanju na spravi u nastavi fizičkog vaspitanja i sportskih aktivnosti, Fizička kultura br.2, (189-191str), Skoplje.


  8. Branković, N., Piršl, D., Stojiljković, D., Petković, M.,Radičević, J., (2011): Kanoničke relacije izmedju morfoloških karakteristika I testova korišćenih za procenu eksplozivne snage kod učenika osnovnih škola, Fizička kultura br.1/2011, vol.39, (79-83), Skoplje.


  9. Pržulj, D., Cicović, B., Kocić, J., Stojiljković, D., (2011): Uticaj funkcionalnih sposobnosti na rezultate trčanja kratkih deonica, Fizička kultrua br. 2/2011, vol.39, (181-184), Skoplje.


  10.Borislav, C., Pržulj, D., Stojiljković, D., Kocić, J., 2012 : Uticaj osnovnih preparata na razvoj motorickih I funkcionalnih sposobnosti dzudista, , Fizička kultrua br. 2/2012, vol.1, (117-121), Skoplje.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

       


   


  1.  Branković, N., Stojiljković, S., Stojiljković, D., Joksimović, A., i Miličević,Lj. (2004): Karakteristike kondicione pripreme sportista mlađih razreda osnovne škole, Fizičko vaspitanje i sport, (68-70str), Blagoevgrad.


  2.      Stojiljković, D., Branković, N., Aslani, I., i Papadimas, P. (2004): Povezanost između motoričkih sposobnosti sportista i psihičke pripremljenosti, Fizičko vaspitanje i sport, (65-67str,), Blagoevgrad.


  3.      Joksimović, I., Joksimović, A., i Stojiljković, D. (2004): Brzina trčanja na 40m u funkciji motoričkih sposobnosti , Pedagogy and Psychology, Physical Education and Sport, Volume 41, book 6.3, (179-181str,),Ruse.


  4.      Stojiljković, D., Branković, N., Joksimović, A., i Stojiljković S. (2004): Povezanost morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti sa rezultatima skoka učenika osnovnih škola, Pedagogy and psychology, Physical Education and Sport, Volume 41, book 6.3, (164-167str), Ruse.


  5.      Branković, M., Branković, N., Tsismalidou, A., i Stojiljković, D. (2004): Prediktorska vrednost eksplozivne snage na efikasnost u gađanju mete, Pedagogy and psychology, Physical Education and Sport, Volume 41, book 6.3, (160-163str), Ruse.


  6.      Joksimović, A., Stojiljković, D., Branković, N., i Stojiljković, S. (2004): Povezanost između motoričkih sposobnosti vremena trčanja na 800m i 1500m učenika srednjih škola, Pedagogy and psychology, Physical Education and Sport, Volume 41,book 6.3, (168-171str.), Ruse.


  7.      Stojiljković, S., Branković, N., Joksimović, A., i Stojiljković, D. (2004): Antropološke, metodološke, metodičke i profesionalne osnove u funkciji individualnog rada, Pedagogy and psychology, Physical Education and Sport, Volume 41, book 6.3.,(172-175str.),Ruse.


  8.  Stojiljković, D. i Joksimović, A. (2005): Povezanost između morfoloških karakteristika i trčanja sprinteva na kratke deonice fudbalera, Nacionalna sportska akademija'Vasil Levski' broj 1/2005, (498-501str.), Sofija.


  9.  Branković, N., Stojiljković, S., Stojiljković., D., i Aslani I.(2005):Metode za tehničko taktičke elemente u sportu, Nacionalna sportska akademija 'Vasil Levski' broj 1/2005, (604-607str.),Sofija.


  10.      Branković, N., Stojiljković, S., Stojiljković, D., i Joksimović, A. (2005): Efekti eksperimentalnog programa za razvoj funkcionalnih sposobnosti u nastavi fizičkog vaspitanja, Druga naučna konferencija Crnogorske sportske akademije, Časopis za sport,fizičku kulturu i zdravlje,br.8-9, (143-148str),Podgorica.


  11. Stojiljković, S., Branković, N., Stojiuljković, D., i Joksimović, I. (2005): Valorizacija kružnog oblika rada za razvoj dinamičke snage u nastavi fizičkog vaspitanja, Druga naučna konferencija Crnogorske sportske akademije, Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje, br.6-7, (273-281str),Podgorica.


   


   


   


        


   


   


      


     


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.   Stojiljković, S., i Stojiljković, D. (2005): Kako mišići rastu i postaju snažni, Fis komunikacije 2005, Fakultet fizičke kulture Niš, (407-409str.), Niš.


  2.      Branković, N., Stojiljković, D., i Živković, M. (2010): Kanoničke relacije morfoloških karakteristika sa repetativnom snagom kod učenika osnovnih škola, Fis komunikacije 2010, (587-593str), Niš.


  3.      Bubanj, S., Zivkovic, M., Zivkovic, D., Stankovic, R., Bubanj, R., Purenovic, T., Stojiljkovic, D., Obradovic, B., Dimic, A., i Cvetkovic, T.,  2011 : Ucestalost faktora rizika ka nastanku osteoporoze medju sportistima I nesportistima srednjoskolske populacije, Fis komunikacije 2011, 32-33, Nis.


   4. Zivkovic, M., Bubanj, S., Zivkovic, D., Stankovic, R., Bubanj, R., Purenovic, T., Stojiljkovic, D., Obradovic, B., Dimic, A., i Cvetkovic, T.,  2011 : Ucestalost obolenja sportista i nesportista srednjoskolske populacije , Fis komunikacije 2011, 58-59, Nis.


   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 13 januar 2014 13:27