Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 17.01.2014.

Dragan Nejić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12.11.1965.
 • Mesto rođenja: Nis
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Fizicka kultura
 • Godina diplomiranja: 1990
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Нејић, Д., Томић, Д. (2004). Одбојка. Ниш: Графика Галеб.

  2. Нејић, Д. (2006). Одбојка. Ниш: Графика Галеб.

  3. Костић, Р., Нејић, Д. (2008). Одбојка – Теорија и методика тренинга спортске игре. Ниш: М КОПС ЦЕНТАР.

  4. Нејић, Д.,Радисављевић,М. (2010). Физичка припрема у тренингу одбојкаша. Ниш: СИА.

  5. Нејић, Д., Стојчић, Б. (2010). Одбојка на песку. Ниш: СИА.

  6. Нејић, Д. (1998).  Одбојка - техника. Приштина: СИА.

  7. Костић, Р., Нејић, Д. (2001). Одбојка – стручна пракса. Ниш: СИА.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Rankovic G., Djindjic N., Rankovic-Nedin G., Markovic S., Nejic D., Milicic B., Djindjic B.. The effects of physical training on cardiovascular parameters, lipid disorders and endothelial function,VOJNOSANITETSKI PREGLED (2012) 69 (11):956-960


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Милић, В., Нејић, Д., Костић, Р. (2008). The effect of plyometrik training on the eksplosive strenght of leg muscles of volleyball players on single foot and two-foot takeoff jumps. Fakta univerzitatis,Fizikal Edukacionand Sport, 6(2),169-179.

  2. Станковић, Р., Бубањ, С., Херодек, К., Бубањ, Р., Марковић, С. & Нејић, Д. (2009). Influence of different bench throw tempos on the strength of the upper extremities. Facta Universitatis Series Physical Education and Sport, 7(2), 153 - 160.

  3. Nejic, D., Trajkovic, N., Stankovic, R., Milanovic, Z., Sporiš, G. (2013). A comparison of the jumping performance of female junior volleyball players in terms of their playing positions. Facta Universitatis: Series Physical Education and Sport, 11(2), 157 - 164


  4. Нејић, Д. (2003). Ефекти годишњег тренажног циклуса на моторичке способности одбојкашица II лиге. Sport and science, (ванредни број), 97-104.
  5. Нејић, Д. (2003). Релације морфолошких димензија и неких ситуационо моторичких способности код одбојкаша савезног ранга. Sport and science, (ванредни број), 195-200
  6. Нејић, Д. (2004). Повезаност морфолошких димензија са прецизношћу сервирања у одбојци. Sport and science, специјално издање (2), 135-139.
  7. Нејић, Д. (2004). Ефекти годишњег тренажног процеса на морфолошке караткеристике и моторичке способности одбојкашица II лиге. Sport and science, специјално издање (2), 140-147.
  8. Нејић, Д. (2005). Разлике у простору антропометријских карактеристика код спортиста у одређеним спортским играма. Sport and science, специјално издање (4), 134-142.
  9. Херодек, К., Нејић, Д. (2005). Примена вежби обликовања у тренингу одбојкаша. Sport and science, специјално издање (4), 150-156.
  10. Нејић, Д. (2005). Морфолошки и ситуационо мотирички статус одбојкашица различитог ранга такмичења на почетку и на крају такмичарске сезоне. Sport and science, специјално издање (4), 164-168.
  11. Нејић, Д. (2005). Утицај психодидактичких фактора на часу са елементима одбојке на ставове ученика према настави физичког васпитања. Списанието "Физичка култура", 134-137.
  12. Нејић, Д., Ђурашковић, Р. (2005). Spontaneous selection in volleyball and its contribution to the volleyball development. Списанието "Физичка култура", 211-214.
  13. Нејић, Д., (2007). Утицај треназног процеса на брзинску способност, агилност и скочност одбојкашица. Часопис за спорт, физичко васпитање и здравље Спорт монт, (681-689).
  14. Миленковић, С., Нејић. Д.(2007). Присутност сколиотично лошег дрзања и разлике у морфолошким карактеристикама одбојкашица и рукометашица. Часопис за спорт, физичко васпитање и здравје Спорт монт, 638-649.
  15. Нејић, Д., Станковић , Р.(2007). Diferences in hand joint centers velociti in volleyboall smach. Списанието "Физичка  култура" 1, 151-153.
  16. Нејић, Д., Миленковски, Ј., Пајић, А. (2007). Final phase of attack after serve taking of female junior volleyboall representation of Serbia and Montenegro. Списанието "Физичка  култура", 201-206.
  17. Нејић, Д., Станковић, Р., Пајић, А. (2007). Diferences in morphologikal charaktrristiks of dancers and volleyball players. Списанието "Физичка  култура", 49-51.
  18. Мутавџић, В., Нејић, Д. (2007). Diferences in hand joint centers in volleyball jump serve. Списанието "Физичка  култура", 133-136.
  19. Нејић, Д., Јоксимовић, А., Пајић, А. (2007). Determiningdiferences in some motor abilities of sport games players. Списанието "Физичка  култура", 167-169.
  20. Бубањ, Р., Станковић, Р., Бубањ, С.
  21. Нејић. Д. (2008).The simulation modeling of the tehnique in trak-field jumps. Часопис за спорт, физичко васпитање и здравје Спорт монт, 37-45.
  22. Нејић, Д., Нешић, Г., Станковић, Р. (2008). План и програм рада у припремном периоду одбојкаша. Sport and science, специјално издање 4, 63-70.
  23. Нејић, Д., Михајлов, Д., Миленковски, Ј. (2008). Повезаност морфолошких димензија са прецизношћу одбијања идодавања лопте прстима у одбојци. Sport and science, специјално издање 4, 70-75.
  24. Нејић, Д., Миленковски, Ј., Драгић, Б. (2008). Методика тренирања технике средњих блокера. Sport and science, специјално издање 4, 75-87.
  25. Нејић, Д., Миленкоски, Ј., Станковић, Р., Драгић, Б.(2008). Smashing tactik. Списанието "Физичка  култура", 251-254.
  26. Мутавџић, В., Нејић, Д., Ранђеловић, Ј., Нозиновић, А. (2008). Diferences in somatometric characteristics of dancers and non- dancers. Списанието "Физичка  култура", 121-123.
  27. Станковић, Р., Нејић, Д., Марковић, С., Херодек, К. (2009). Утицај замора на тачност извођења технике одбојкашког сервиса. Sport and science, 4, 36-40.
  28. Нејић, Д., Станковић, Р., Марковић, С. и Херодек, К. (2009). Напад смечом из зоне одбране одскоком са обе ноге, Sport and science, 4, 49-56.
  29. Херодек, К., Нејић, Д., Марковић, С. и Станковић, Р. (2009). Значај кондиционе припреме врхунских одбојкаша. Sport and science, 4, 65-69.
  30. Херодек, К., марковић, С., Станковић, Р., Нејић, Д., Каменковић-Стојковић, О. (2009). Профил телесних карактеристика и моторичких способности елитних рукометаша млађих од 16 и од 18 година. Sport and science, 4, 69-73.
  31. Нејић, Д., Димитров, Д. (2009). Анализа структуре фаза код пријема сервиса. Sport and science, (4), 14-19.
  32. Павловић, Р., Бранковић, Н., Нејић, Д., Марковић, С. (2009). Quantitative changens funkcional abilities and subcutaneous fat in athletes aimed throwing for discipline.  Списанието "Физичка  култура", 225-228.
  33. Мутавџић, В., Нејић, Д., Спасовска,Р. (2009). Diferences in functional abilities between dancers and volleyball players.  Списанието "Физичка  култура", 85-87
  34. Нејић, Д., Михајлов, Д., Миленкоски, Ј. (2009). Training the volleyball tactics and defense system depending on the attack type from posicion 2 and 4, 5th FIEP European Congress and 2nd Serbian Congress of P.E. Teachers, 761 – 770.
  35. Бранковић, Н., Нејић, Д., Марковић, С., Пиршл, Д. (2010). Metodics of volleyball yunger shool age children. Списанието "Физичка  култура", in press.
  36. Нејић, Д., Марковић, С., Херодек, К. (2010). Antropometric features-the important factor of volleball selection. Списанието "Физичка  култура", in press.
  37. Мутавџић, В., Нејић, Д., Пиршл, Д. (2010). Diferences in somatometric characteristics between the dancers and volleball players. Списанието "Физичка  култура", in press.
  38. Бранислав, Д., Нејић, Д., Станковић, Р., Симоновић, Ц. (2010). Specific aspects of the evaluation of the teaching contents in volleyball taught in elementary school. Списанието "Физичка  култура", in press.
  39. Станковић, Р., Нејић, Д., Бранислав, Д. & Симоновић, Ц. (2010). Comparative kinematics analysis of experienced vs. intermediate volleball spike. Списанието "Физичка  култура", in press.
  40. Nejić, D., Stanković, D., Nejić, K., & Stojadinović, Ž., (2016).   Standardization of measuring tests for the jumping ability in volleyball.  Facta Universitatisseries: Physical Education and Sport, 14 (2), 193-200. • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Нејић, Д. (2005). Иновације у годишњем тренажном циклусу одбојкашица савезног ранга и постигнути ефекти на морфолошким карактеристикама. Први међународни конгрес НТС, Сарајево, 97-102.

  2. Нејић, Д. (2005). Иновације у годишњем тренажном циклусу одбојкашица савезног ранга и постигнути ефекти код моторичких способности. Први међународни конгрес НТС, Сарајево, 103-107.

  3. Аћимовић, Д., Нејић, Д. (2006). Conditions for menagement in sport. IInd internacional conference “Menagement in sport “, Београд,36-39.

  4. Нејић, Д., Херодек, К. (2004). The aplikacion of polivalent unspecific games in the training of zoung volleyboall players. Зборник радова Први српски конгрес педагога физичке културе и Други европски конгрес ФИЕП-а, 509-512.

  5. Нејић, Д., Херодек, К., Мутавдзић, В.  (2009). Developing strength at volleyball players, 5th FIEP European Congress and 2nd Serbian Congress of P.E. Teachers, 163 – 174.

  6. Нејић, Д., Михајлов, Д., Миленкоски, Ј. (2009). Training the volleyball tactics and defense system depending on the attack type from posicion 2 and 4, 5th FIEP European Congress and 2nd Serbian Congress of P.E. Teachers, 761 – 770.

Poslednji put izmenjeno petak, 28 maj 2021 13:34