Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.12.2013.

Небојша Ранђеловић

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 6.3.1967.
 • Mesto rođenja: Ниш
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет
 • Odsek / Grupa / Smer: Студијска група за физичку културу
 • Godina diplomiranja: 1997
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ранђеловић, Н. (2008). Основни појмови олимпијског васпитања. У З. Савић, Историја олимпизма са олимпијским васпитањем (стр. 111-121). Ниш: СИА.


  Ранђеловић, Н. (2009). Појам спорта и спортске терминологије у српском језику. У Н. Живановић, & Н. Богдановић, Игра и реч (стр. 15-26). Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу - одсек за српски језик.


  Ранђеловић, Н. (2014). Хуманистички аспекти школског спорта. У З. Савић, Школски спорт (стр. 46-52). Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу.


  Пантелић, С., Костић, Р., Братић, М., Узуновић, С., Ранђеловић, Н., Драгић, Б., Нуркић, М., Коцић, М., Бјелаковић, Љ. и Јоргић, Б. (2016). Релацијe морфолошких карактеристика и моторичких способности  деце различитог степена ухрањености. Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу.


  Stanišić, I., Randjelović, N., Živanović, N. (2019). DRAMATIZATION OF THE PETER PAN FAIRY TALE IN THE FRAME OF DIRECTED ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL AGED CHILDREN. In Antala, B., Demirhan, G., Carraro, A., Oktar, C., Oz, H., & Kaplánová, A. (Eds), Physical Education in Early Childhood Education and Care Researches–Best Practices–Situation. FIEP: Bratislava.

 • Knjige i udžbenici:

  1. Живановић, Н., Ранђеловић, Н.,Станковић, В., Павловић, П. (2010). Теорија физичке културе - уџбеник. Ниш: Паноптикум.
  2. Ранђеловић, Н. (2015). Терминологија физичког васпитања и спорта – стручни језик физичког вежбања - уџбеник. Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ранђеловић, Н. (1997). Changese in modern societies – consequences for pe and school sport - dr Bart Crum (Netherlands) – REVIEW. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, Vol. 1(4), 61-63.
  Ранђеловић, Н. (2001). Јунаштво и чојство у јуначким народним песмама. СРПСКИ СОКО, бр. 1, 73-76.
  Ранђеловић, Н., & Живановић, Н. (2002). Show must go on! Годишњак: стручно информативни гласник Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, 10, 19-26.
  Ранђеловић, Н., Живановић, Н., &Александровић, М. (2004). Оправданост коришћења класификације спортова на основу циља бављења физичким вежбањем на основу утврђених правила класификације (Justification of the use of classification of sport according to thepurpose of sport playing on the basis of set rules for classification). ФИЗИЧКА КУЛТУРА (Скопље) - списание за научни и стручни прашања од физичката култура, 14-18.
  Ранђеловић, Н. (2005). Појам спорта и спортске терминологије у српском језику. СРПСКИ СОКО, бр. 2, 42-44.
  Ранђеловић, Н., &Александровић, М. (2005). Неки аспекти савременог „дечијег спорта“ (Some aspects of modern „child sport“). ФИЗИЧКА КУЛТУРА (Скопље) - списание за научни и стручни прашања од физичката култура, Бр. 1, 37-39.
  Ранђеловић, Н., Ђурашковић, Р., &Ранђеловић, Ј. (2006). Редовни медицински прегледи као фактор превенције изненадне смрти спортиста (Regular medical examination as factor of prevention of sudden death of sportsmen). ФИЗИЧКА КУЛТУРА (Скопље) - списание за научни и стручни прашања од физичката култура, Бр. 2, 245-248.
  Ранђеловић, Н., Микалачки, М., Чокорило, Н., &Пантелић, С. (2006). Вегетаријанство као могући начин исхране у физичкој култури (Vegeterian nutrition as the way of nutrition in physical education). ФИЗИЧКА КУЛТУРА (Скопље) - списание за научни и стручни прашања од физичката култура, Бр. 1, 28-31.
  Ђурашковић, Р., Ранђеловић, Н., & Ранђеловић, Ј. (2008). Информисаност студената факултета физичке културе у нишу о вегетаријанству и његовим карактеристикама и његовој могућој примени у исхрани спортиста (Informedness of the Faculty of physical education students in Niš on vegeterianism and its characteristics and its possible application in a diatery intake of the athletes). ФИЗИЧКА КУЛТУРА (Скопље) - списание за научни и стручни прашања од физичката култура, Бр. 1, 67- 71.
  Живановић, Н., Ранђеловић, Н., &Пиршл, Д. (2008). Дефиниције и проблем дефинисања појмова у физичкој култури (Definitions and problem of defining concepts in physical culture). ФИЗИЧКА КУЛТУРА (Скопље) - списание за научни и стручни прашања од физичката култура, Бр. 1, 7- 10.
  Пантелић, С., Савић, З., & Ранђеловић, Н. (2008). Промене кардиоваскуларног фитнеса након реализације програмских садржаја физичких активности. Гласник Антрополошког друштва Србије, бр. 43, 429-439.
  Савић, З., Пантелић, С., & Ранђеловић, Н. (2008). Трансформација у снази руку и ногу након реализације програма активности у природи. Гласник Антрополошког друштва Србије, бр. 43, 573-580.
  Ранђеловић, Н., & Живановић, Н. (2008). Допинг у спорту – наметнута или стварна потреба? (Doping in sport – imposed or real need?). ФИЗИЧКА КУЛТУРА (Скопље) - списание за научни и стручни прашања од физичката култура, Бр. 1, 33- 37
  Ранђеловић, Н. (2008). Старост није препрека за физичку активност, вежбање и рекорде (Age is not an obstacle for physical activity, exercise and records). ФИЗИЧКА КУЛТУРА (Скопље) - списание за научни и стручни прашања од физичката култура, Бр. 1, 139- 143.
  Ранђеловић, Н., Живановић, Н., & Савић, З. (2008). Језик спорта. ФИЗИЧКА КУЛТУРА (Скопље) - списание за научни и стручни прашања од физичката култура, Бр. 2, 163-165.
  Ранђеловић, Н., Савић, З., & Живановић, Н. (2008). Значај обредних, обичајних, ритуалних и традиционалних манифестација за физичку културу. ФИЗИЧКА КУЛТУРА(Скопље) - списание за научни и стручни прашања од физичката култура, Бр. 2 195-198.
  Живановић, Н., Ранђеловић, Н., &Пиршл, Д. (2009). Синонимија у терминологији спорта. СПОРТМОНТ (часопис за спорт, физичко васпитање и здравље), број 18,19,20/VI, 112- 117.
  Живановић, Н., Ранђеловић, Н., &Пиршл, Д. (2009). Антонимија у терминологији спорта. СПОРТМОНТ (часопис за спорт, физичко васпитање и здравље), број 18,19,20, 370-375.
  Živanović, N., Randjelović, N., Stanković, V., & Pirsl, D. (2010). More than a game. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH(2 suppl. 2010), 869-872.
  Živanović, N., &Ranđelović, N. (2011). Registered forms of violence in sport. Activities in Physical Education & Sport (APES) - International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport, 1(2), 205-209.
  Pantelić, S., Ranđelović, N., Milanović, Z., Trajković, N., Sporiš, G., & Kostić, R. (2012). Physical activity of elderly women in terms of age. FACTA UNIVERSITATIS (Series: Physical Education and Sport), 10(4-Special Issue), 289 - 296.
  Randjelović, N., & Pantelić, S. (2012). The systems of health-recreational physical exercise. Activities in Physical Education & Sport (APES), 2 (2), 247-250.
  Randjelović, N., Piršl, D., & Piršl, T. (2012). Issues on disability advertising imaging in media. SPORTMONT (Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje), 34, 35, 36(X), 536-542.
  Randjelović, N., Živanović, N., Piršl, D., & Stanković, V. (2012). Determination of the essence of concepts motor learning, motor skill, motor habit, motor stereotype. GYMNASIUM - Scientific Journal of Education, Sports, and Health, Vol. XIII(1), 305-315.
  Živanović, N., Ranđelović, N., & Savić, Z. (2012). Superstitions and rituals in modern sport. Activities in Physical Education & Sport (APES) - International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport, 2 (2), 220-224.
  Živanović, N., Randjelović, N., Pantelić, S., & Pirsl, D. (2012). Health-recreation exercise system-isoton and its influence on the organism. Activities in Physical Education & Sport (APES) - International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport, 2 (2), 231-236.
  Пантелић, С., Костић, Р., Ђурашковић, Р., Узуновић, С., & Ранђеловић, Н. (2012). Моторичке способности ученица првог разреда основних школа различитог степена ухрањености. Настава и васпитање, бр.4, 741-754.
  Andrašić, S., Živanović, N., Milošević, Z., Stanković, V., Randjelović, N., & Ćirić, M. (2013). Characteristics of speed endurance measured by modifed 7x35 meters test and differences between the elite and amateur footballers. HealthMED, 7(1), 280-287.
  Ranđelović, N., & Živanović, P. (2013). Status sporta u svakodnevnici korišćenja društvenih mreža studenata sporta i fizičkog vaspitanja. Teme - Časopis za društvene nauke, 37(2), 901-923.
  Živanović, N., Andrašić, S., Ćirić, M., Krulanović, R., &, Randjelović, N. (2013). Burden difference in students in relation to different types of outdor activities. Research in kinesiology (International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences), 41(2), 131-261.
  Živanović, N., Randjelović, N., Piršl, D., & Živanović, P. (2013). Theo-Anthrpocentristic approach to physical education in school. FIEP Bulletin On-line (Journal of the International Federation of Physical Education), On line publishing, 83 (Special Edition - ARTICLE III), 402-404. Retrieved from FIEP Bulletin On-line website: http://www.fiepbulletin.net
  Živanović, N., Ranđelović, N., Milošević, Z., Piršl, D., Bogdanović, N., & Rančić, S. (2013). Sintagme u sportskoj terminologiji srpskog jezika. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, 11(1), 81-92.
  Živanović, N., N. Randjelović, et al. (2014). "Anatoly in the foundation of (our) science." Physical education and sport through the centuries 1(2): 61-77.
  Živanović, N., Rašović, D., Ranđelović, N., Piršl, D.(2014). THE APPEARANCE OF MOMCILO TAPAVICA AT THE OLYMPIC GAMES IN ATHENS IN 1896 (Olympic story of justice and injustice). Physical education and sport through the centuries. 1(1), (pp. 98-115)
  Pirsl, D., Randjelovic, N. (2015). Military metaphors in sports language in media. Comparative European Research (CER), Issue I., pp. 257-260..
  Randjelović, N., D. Živković, et al. (2015). Attitudes of high school students on the relations between politics and sports. Physical education and sport through the centuries 2(1): 93-107.
  Zivanovic, N., Pavlovic, P., Randjelovic, N., Pirsl, D. and Zivkovic, D. (2015). Sports, Sports Idols and Idolatry. Journal of Sports Science 3, DAVID PUBLISHING, pp. 308-315, doi: 10.17265/2332-7839/2015.06.007
  Randjelović, P., Veljković, S., Stojiljković, N., Sokolović, D., Ilić, I., Laketić, D., Randjelović, D., Randjelović, N. (2015). The Beneficial Biological Properties of Salicylic Acid. Acta facultatis medicae Naissensis 2015;32(4):259-265. DOI: 10.1515/afmnai-2015-0026; UDC: 547.587.1:615.27.
  Savić, Z., Stojanović, N., Ranđelović, N., & Stojiljković, N. (2015). The differences in the attitudes of elementary and high school children on the importance and development of school sport. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 13(2), 229 - 240.
  Ранђеловић, Н., & Савић, З. (2016). Uloga i značaj školskog sporta u u procesu vaspitanja mladih. Teme – časopis za društvene nauke, 40(4), pp. 1291 - 1305. doi: 10.22190/TEME1604291R
  Савић, З., Ранђеловић, Н., & Стојановић, Н. (2017). Соколски слетови Моравске соколске жупе Ниш. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ КРОЗ ВЕКОВЕ, 4(2), pp. 73-84. doi: 10.1515/spes-2016-0029
  Савић, З., Ранђеловић, Н., Стојановић, Н., Станковић, В., & Шиљак, В. (2017). The sports industry and achieving top sports results. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 15(3), pp. 513 - 522. doi: 10.22190/FUPES1703513S
  Станишић, Р. И., & Ранђеловић, М. Н. (2017). Реализација усмерене активности из физичког васпитања кроз драматизацију цртаног филма „Штрумпфови“ код деце предшколског узраста. [IMPLEMENTATION OF DIRECTED ACTIVITIES OF PHYSICAL EDUCATION THROUGH DRAMATIZATION OF THE CARTOON "THE SMURFS" IN PRESCHOOL CHILDREN]. Синтезе, 12, pp. 101 -110. doi: 10.5937/sinteze6-14428
  Randjelović, N., Stanišić, I., Dragić, B., Piršl, D., & Savić, Z. (2018). The sequence of procedures in the development of fine motor coordination through physical activities and movement games in preschool children. [REDOSLED POSTUPAKA U RAZVOJU FINE MOTORIKE FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA I POKRETNIM IGRAMA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA ]. FACTA UNIVERSITATIS - Series: Physical Education and Sport, 16 (No 3), pp. 611 - 620. doi: 10.22190/FUPES180607055R
  Živković, D., Ranđelović, N., Đorđević, M., Pantelić, S., & Malobabić, M. (2018). Relations of fitness parameters and morphological characteristics of seven-year-old obese children. [ODNOS IZMEĐU PARAMETARA FIZIČKE SPREMNOSTI I MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA GOJAZNIH SEDMOGODIŠNJAKA ]. FACTA UNIVERSITATIS: Series: Physical Education and Sport, 16(1), pp. 1 - 9. doi: 10.22190/FUPES180207001Z
  Малобабић, М. М., Живковић, З. Д., Ђорђевић, М. М., Ранђеловић, М. Н., Митић, М. П., & Станковић, З. А. (2018). Повезаност између испитне анксиозности, говорничког самопоуздања и страха од негативне процене код студената. Синтезе, 13, pp. 27-40. doi: 10.5937/sinteze7-15952


  Živanović, N., Pavlović, P., Stanković, V., Milošević, Z., Ranđelović, N., Pavlović-Babić,K. (2019). SCIENCE AND PHYSICAL CULTURE – A GLIMPSE INTO THE FUTURE.  Physical Education and Sport Through the Centuries. (6)1, 5-14. doi:10.2478/spes-2019-0001.


  Malobabić, M., Živković, D.,  Ranđelović, N. (2019). THE SEVERITY OF PSYCHOSOMATIC PROBLEMS  AND PROCRASTINATION IN STUDENTS. FACTA UNIVERSITATIS - Series: Teaching, Learning and Teacher Education, Vol. 3, No 2, 2019, pp. 109 – 119. (doi:10.22190/FUTLTE1902109M).


  Malobabic, M., Zivkovic, D. & Randjelovic, N. (2020). THE SEVERITY OF PSYCHOSOMATIC PROBLEMS AND PROCRASTINATION IN STUDENTS. Facta Universitatis, Series Teaching, Learning and Teacher Education, 3(2), In Press. ISSN 2560 – 4600 (Print)  ISSN 2560 – 4619 (Online)


  Stojiljković, N., Randjelović, N., Živković, D., Piršl, D., Stanišić, I. (2020). ANALYSIS OF REPORTING ON MALE AND FEMALE ATHLETES IN SERBIAN MEDIA DURING THE OLYMPIC GAMES IN LONDON 2012, Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 17(3), 491-505.


  Mitić,P.,Đurić,U.,Mladenović,К.,Đošić,A.,Ranđelović,N. & Živković,D.(2020).Whether to Win at All Costs? - The Athletes’ Attitudes Towards Fair Play. Physical Education and Sport Through the Centuries,7(2) 230-246. https://doi.org/10.2478/spes-2020-0019


  Živanović,N.,Pavlović,P.,Stanković,V.,Milošević,Z.,Ranđelović,N. & Pantelić-Babić,K.(2020).TERMINOLOGY FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT. Physical Education and Sport Through the Centuries,7(1) 1-10. https://doi.org/10.2478/spes-2020-0001


  Bjelaković, L., Bratić, M., Pantelić, S., Ranđelović, N., Lilić, A., & Piršl, D. (2020). GLUTEN-FREE DIET IN NON-CELIAC ATHLETES-BENEFITS AND POTENTIAL HARMFUL EFFECTS. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 509-514.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ranđelović, N. (1997). Čojstvo i junaštvo kao komunikativni podsticaj za fizičko vežbanje (Human heroica and heroism as a communicative stimulus for the physical training). Paper presented at the Šesti međunarodni simpozijum "FIS KOMUNIKACIJE 1997" u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji (Sixth International Congress "FIS COMMUNICATIONS 1997" in Physical Education, Sports and Recreation (zbornik sažetaka) (2-3 oktobar 1997) (16), Niš.
  Ranđelović, N., & Blagojević, I. (1998). Terminologija fizičke kulture u rečniku SANU (Physical culture in terms of the SASA dictionary). Paper presented at the Sedmi međunarodni simpozijum "FIS KOMUNIKACIJE 1998" u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji (Seventh International Congress "FIS COMMUNICATIONS 1998" in Physical Education, Sports and Recreation (Zbornik sažetaka) (4-5 jun 1998) (19), Niš.
  Живановић, Н., Вуковић, Р., & Ранђеловић, Н. (1998). Култура здравог живота младих - програм физичка култура. Paper presented at the Иновације наставних планова и програма физичког васпитања деце и омладине (1998 јануар) (76), Нови Сад.
  Ранђеловић, Н. (2001). Речи и њихов значај за комуникацију у физичкој култури. Paper presented at the VIII међународни научни скуп ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ 2001 у физичком васпитању, спорту и рекреацији (зборник радова) (203-204), Ниш.
  Ранђеловић, Н. (2001). Терминологија и њен значај за физичку културу. Paper presented at the VIII међународни научни скуп ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ 2001 у физичком васпитању, спорту и рекреацији (зборник радова) (224-227), Ниш.
  Александровић, М., & Ранђеловић, Н. (2002). Релације антропометријских карактеристика и експлозивне снаге руку и раменог појаса код младих ватерполиста. Paper presented at the ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ 2002 - IX Међународни научни скуп - (Физичко васпитање - Спорт - Рекреација) (зборник радова) (18-19. октобар 2002) (504-509), Ниш.
  Живановић, Н., & Ранђеловић, Н. (2004). Методе активног учења у физичком васпитању (модификовани кружни рад). Paper presented at the Први српски конгрес педагога физичке културе и други европски конгрес ФИЕП (1st Serbian congress of P.E. pedagogists and 2nd FIEP European congress) (153-156), Врњачка Бања (Vrnjačka Banja).Ранђеловић, Н. (2004). Улога физичке културе у очувању здравља. Paper presented at the Први српски конгрес педагога физичке културе и други европски конгрес ФИЕП (1st Serbian congress of P.E. pedagogists and 2nd FIEP European congress) (276-281), Врњачка Бања (Vrnjačka Banja).
  Ранђеловић, Н. (2004). Улога физичке културе у очувању здравља. Paper presented at the Први српски конгрес педагога физичке културе и други европски конгрес ФИЕП (1st Serbian congress of P.E. pedagogists and 2nd FIEP European congress) (276-281), Врњачка Бања (Vrnjačka Banja).
  Ранђеловић, Н. (2004). Потреба за унификацијом терминологије у физичкој култури.Paper presented at the Први српски конгрес педагога физичке културе и други европски конгрес ФИЕП (1st Serbian congress of P.E. pedagogists and 2nd FIEP European congress) (122-125), Врњачка Бања (Vrnjačka Banja).
  Ранђеловић, Н. (2005). Спорт или живот (и спортисти умиру, зар не?). Paper presented at the XI национални научни скуп са међународним учешћем ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ 2005 (зборник радова) (251-256), Ниш.
  Ранђеловић, Н., & Живановић, Н. (2006). Стране речи у терминологији фудбала у српском језику. Paper presented at the XII национални научни скуп са међународним учешћем ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ 2006 (зборник радова) (322-326), Ниш.
  Živanović, N., & Randjelović, N. (2007, August 29-31). School sport and school sport dreams (školski sport i školski sportski snovi). Paper presented at the 4nd FIEP European Congress (August 29-31) (218-222), Bratislava.
  Živanović, N., & Randjelović, N. (2007). Paralympic education as a part of school physical education (Paraolimpijsko vaspitanje kao deo školskog fizičkog vaspitanja). Paper presented at the 4nd FIEP European Congress (August 29-31) (791-795), Bratislava.
  Живановић, Н., & Ранђеловић, Н. (2007). Анкетни упитник као средство утврђивања квалитета извођења наставе на предмету теорија физичке културе на факултету спорта и физичког васпитања у нишу. Paper presented at the XIII Међународни научни скупФИС КОМУНИКАЦИЈЕ 2007 у спорту, физичком васпитању и рекреацији (1-2. новембар 2007) (зборник радова) (284-288), Ниш.
  Ранђеловић, Н., Станишић, И., &Живановић, Н. (2007). Речник сану као извор терминологије физичке културе. Paper presented at the XIII Међународни научни скуп ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ 2007 у спорту, физичком васпитању и рекреацији (1-2. новембар 2007) (зборник радова) (288-296), Ниш.
  Ранђеловић, Н., Живановић, Н., &Пиршл, Д. (2009). Хомонимија и полисемија у терминологији спорта. Paper presented at the Међународна научна конференција “Теоријски,методолошки и методички аспекти физичког васпитања” (11-12. децембар 2008.) (171-177), Београд.
  Ранђеловић, Н., Живановић, Н., Савић, З., & Стојиљковић, Н. (2009). Облици и начини усавршавања психофизичких способности – војно-практичне вештине. Paper presented at the Међународна научна конференција “Теоријски,методолошки и методички аспекти физичкогваспитања” (11-12. децембар 2008) (232-235), Београд.
  Ranđelović, N., Živanović, N., Savić, Z., & Stojiljković, N. (2009). Oblici i načini usavršavanja psihofizičkih sposobnosti - radno-praktične aktivnosti i veštine. Paper presented at the 1st International Scientific Conference - Anthropological aspects of sports, physical education and recreation (I Međunarodni naučni kongres - Anropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije), 3-4 jul, 2009, Banja Luka. (89-94), Banja Luka.
  Живановић, Н., Ранђеловић, Н., & Пиршл, Д. (2010, September 23-26). Military metaphors in sports language in media. Paper presented at the 5th FIEP European Congress (September 23-26) (665-672), Niš.
  Живановић, Н., Ранђеловић, Н., Савић, З., Пиршл, Д., & Стојиљковић, Н. (2010). Motion games as a means of maintanance, development and improvement of motion abilities. Paper presented at the 5th FIEP European Congress (September 23-26) (647-655), Niš.
  Пантелић, С., Ранђеловић, Н., & Ивановски, А. (2010). Ангажовање студенткиња нишког универзитета у спортско-рекреативним активностима – пилот студија. Paper presented at the XIV Међународни научни скуп ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ 2010 у спорту, физичком васпитању и рекреацији (22. октобар 2010) (зборник радова) (573-587), Ниш.
  Пиршл, Д., Живановић, Н., Ранђеловић, Н., & Пиршл, Т. (2010). Reading to write in specific domain knowledge. Paper presented at the XIV Међународни научни скуп ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ 2010 у спорту, физичком васпитању и рекреацији (22. октобар 2010) (зборник радова) (139-143), Ниш.
  Пиршл, Д., Живановић, Н., Ранђеловић, Н., & Пиршл, Т. (2010). Облици писаног рада на универзитетској настави. Paper presented at the XIV Међународни научни скуп ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ 2010 у спорту, физичком васпитању и рекреацији (22. октобар 2010) (зборник радова) (143-149), Ниш.
  Пиршл, Д., Живановић, Н., Ранђеловић, Н., &Пиршл, Т. (2010). Реторика академске аргументације – како је научити. Paper presented at the Пети европски конгрес ФИЕП (23-26. септембар) (437-445), Ниш.
  Пиршл, Д., Живановић, Н., Ранђеловић, Н., & Пиршл, Т. (2010). Структура способности и вештина критичког мишљења током читања стручног текста. Paper presented at the Пети европски конгрес ФИЕП (23-26. септембар) (445-457), Ниш.
  Piršl, D., Živanović, N., Randjelović, N., & Piršl, T. (2011). Diachronic approach to disability terminology. Paper presented at the Anthropological and theoanthropological aspects of physical activities from the Constantin the great to nowadays (505-514), Niš.
  Živanović, N., Ćirić, M., Andrašić, S., & Ranđelović, N. (2011). Supercompensation - The secret of secrets in training process. Paper presented at the 2nd International Scientific Conference "Anthropological aspects of Sports, Physical Education and Recreation" (267 - 276), Banja Luka.
  Živanović, N., Pavlović, P., Ranđelović, N., & Ćirić, M. (2011). Role of school sport in the education of the youth. Paper presented at the 6th FIEP European Congress - Physical education in the 21st century (pupils’ competencies), June 18 – 21 (699-705), Poreč, Croatia.
  Живановић, Н., Ранђеловић, Н., Пиршл, Д., Савић, З., & Стојиљковић, Н. (2011). Порекло агресије и насиља у спорту. Paper presented at the Anthropological and theoanthropological aspects of physical activities from the Constantin the great to nowadays (177-191), Ниш.
  Савић, З., Ранђеловић, Н., &Стојиљковић, Н. (2011). Соколски слетови Моравске соколске жупе Ниш од 1920. до 1941. године као облици јавних манифестација. Paper presented at the Anthropological and theoanthropological aspects of physical activities from the Constantin the great to nowadays (125-134), Ниш.
  Стојиљковић, Н., Савић, З., Ранђеловић, Н., &Митић, П. (2011). Религиозна димензија игара у античком риму и утицај појаве хришћанства на њихов даљи развој. Paper presented at the Anthropological and theoanthropological aspects of physical activities from the Constantin the gret to nowadays (262-278), Ниш.
  Randjelović, N., Živanović, N., Piršl, D., & Živanović, P. (2012). Information Technologies in Physical Education. Inovacii i interaktivni tehnologii v obrazovanieto 151-155.
  Георгиев, М., Ранђеловић, Н., Живановић, Н., &Пиршл, Д. (2012). Корпусна анализа спортске лексике у дневном листу "Блиц". Paper presented at the XV МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ (20-22. октобар) (560-570), Ниш.
  Живановић, Н., Ранђеловић, Н., &Живановић, П. (2012). Примена нових технологија у настави физичког васпитања (Прилагане на нови технологии в обучението по физическо възпитание). Paper presented at the Нове технологије у образовању (Новите образователни технологии) (94-100 (100-106)), Лесковац.
  Пантелић, С., Ранђеловић, Н., Милановић, З., Виденовић, С., Ивановски, А., Микалачки, М., Коровљев, Д. (2012). Физичка активност студената и студенткиња Универзитета у Нишу - пилот студија. Paper presented at the XV МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ (20-22. октобар) (570-583), Ниш, Србија.
  Савић, З., Ранђеловић, Н., & Стојиљковић, Н. (2012). Соколски дом у Нишу и његов значај за даљи развој СД Ниш. Paper presented at the XV МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ (20-22. октобар) (224-231), Ниш.
  Ranđelović, N., Živanović, N., & Pirsl, D. (2013). The analysis of the sports lexis in the daily newspaper "Blic" during the olympic games in London in 2012. Paper presented at the XVI Scientific Conference "FIS COMMUNICATIONS 2013" in physical education, sport and recreation and I International Scientific Conference (october 18-19th, 2013) (498-505), Niš, Serbia.
  Živanović, N., Savić, Z., Ranđelović, N., Piršl, D., & Manić, I. (2013). Theohumanisation of the physical exercising (Teohumanizacija prostora za fizičko vežbanje). Paper presented at the 4th International Scientific Conference - Anthropological aspects of sports, physical education and recreation (4. Međunarodni naučni kongres - Anropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije), november, 2012 (256-260), Banja Luka.
  Savić, Z. , Stojiljković, N., Ranđelović, N., Mitić, P., Stojanović, N. (2014). The motivation of physical education school teachers to take part in and work on developing school sports. Paper presented at the XVII Scientific Conference "FIS COMMUNICATIONS 2014" in physical education, sport and recreation and II International Scientific Conference (october 16-18th, 2014), Niš, Serbia. (pp. 305-311).
  Randjelovic, N., Savic, Z., Pantelic, S., Pirsl, D,, Zivanovic, N., Zivkovic, D. (2014). Analysis of reporting from Olympics in London 2012 in the daily blic. Paper presented at the XVII Scientific Conference "FIS COMMUNICATIONS 2014" in physical education, sport and recreation and II International Scientific Conference (october 16-18th, 2014), Niš, Serbia. (pp. 479-490).
  Pirsl, D., Sazhko, G., Milanovic, S., Pirsl, T., Randjelovic, N. (2014). Sports metaphors shooting high other discourses. Paper presented at the XVII Scientific Conference "FIS COMMUNICATIONS 2014" in physical education, sport and recreation and II International Scientific Conference (october 16-18th, 2014), Niš, Serbia. (pp. 119-123).
  Ranđelović, N., Savić, Z., Pantelić, S., Piršl, D., Živanović,N. (2014). Navike i znanja studenata fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja na planu fizičke aktivnosti i vežbanja. Paper presented at the 5th International Scientific Conference - Anthropological aspects of sports, physical education and recreation (5. Međunarodni naučni kongres - Anropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije), november, 2013, Banja Luka. (pp. 136-144).
  Ранджелович, Н., Братич, М., Окичич, Т. (2014). РОЛЬ ТЕРМИНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Стратегические направления реформирования вузовской системы физической культуры (Сборник научных трудов Всероссийской научно - практической конференции с международным участием, посвященной 80-летию создания кафедры физической культуры и спорта ФГАОУ ВО СПбПУ – Часть 2. (3-4 декабря 2014 года). СПб. , Санкт -Петербург: Изд-во Политехн. Ун-та. (стр. 240-248).
  Piršl, D., Živanović, N., & Ranđelović, N. (2014, 30.5., Published 2015.). Sport - the most important activity in the world and not so important language of sport (Sport–najvažnija stvar na svetu i ne tako važan jezik sporta sport). Paper presented at 10th International Scientific Conference „CHALLENGES IN CONTEMPORARY SPORT MANAGEMENT“, Beograd. (pp. 260-265).
  Stojanović, N., Savić, Z., & Ranđelović, N. (2015). A comparative analysis of the jumping tempo of volleyball players at different levels of competition. In: Grgantov Z., Krstulović S., Paušić J., Bavčević T., Čular D., Kezić A., & Miletić A. (Eds.), 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „CONTEMPORARY KINESIOLOGY“ (5. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI KONGRES „SUVREMENA KINEZIOLOGIJA“), Split: Faculty of Kinesiology, University of Split, Faculty of Kinesiology, University of Split, Croatia (Kineziološki fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska.). pp. 192-202.
  Piršl, D., N. Ranđelović, et al. (2015). Neglected language of sports commentaries can foster aggression, XVIII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2015" in physical education, sport and recreation and III International Scientific Conference, Niš, Serbia. pp. 358-362.
  Томислав Окичич, Дейан Мадич, Небойша Ранжелович, Марко Чурович, Василиос Танапулос (2015). Контратака в водном поло. Стратегические направления реформирования вузовской системы физической культуры. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти В.Г.Стрельца. Отв. редактор А.Ю.Липовка, СПб: изд-во СПбПУ, С.217-221, 275 с.
  ŽIVANOVIČ, N., P. PAVLOVIČ, et al. (2015). Phenomenological aspects of sport and culture. Physical Education and Sport for Peace, Development and Multicultural Understanding (1st FIEP Afro-European Conference on Physical Education and Sport, 25th FIEP World Congress, 10th FIEP European Congress) Institut Royal de Formation des Cadres, Centre National des Sports Moulay Rachid, Km 12, route de Meknès, Rabat Salé, Maroc, END, s.r.o. Topoľčianky, Slovakia; In cooperation with Institut Royal de Formation des Cadres, Rabat, Morocco and Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University in Bratislava, Slovakia.
  Piršl, D., Ranđelović, N. et al. (2016). Critical thinking ‐ strategic learning and metacognitive strategies in sports class, XIX Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2016" in physical education, sport and recreation and III International Scientific Conference, Niš, Serbia. pp. 371-376.
  Živković, D., Ranđelović, N. et al. (2016). Differences in media reporting on female and male athletes during the olympic games, XIX Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2016" in physical education, sport and recreation and III International Scientific Conference, Niš, Serbia. pp. 380-385.
  Ranđelović, N., & Živković, D. (2016, 27. maj, Published 2017). Monitoring izveštavanja medija o negativnim pojavama u sportu u drugoj polovini 2014. godine. Paper presented at the 12. Međunarodna naučna konferencija OBRAZOVANJE U SPORTU Beograd, pp. 255-267.
  Живановић, Н., Павловић, П., Станковић, В., & Ранђеловић, Н. (2016, 23.-27. март, Published 2016.). ТЕОРИЈЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ КАО ОДРАЗ ДРУШТВЕНЕ СТВАРНОСТИ (PHYSICAL EDUCATION THEORIES AS A REFLECTION OF SOCIAL REALITY). Paper presented at the 3. MEЂУНAРOДНA НAУЧНA КOНФEРEНЦИJA „АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС“ (THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE “ANTHROPOLOGICAL AND TEO-ANTHROPOLOGICAL VIEWS ON PHYSICAL ACTIVITY FROM THE TIME OF CONSTANTINE THE GREAT TO MODERN TIMES”), КОПАОНИК, pp. 10-11.
  Ранђеловић, Н., Пиршл, Д., & Живановић, Н. (2016, 23.-27. март, Published 2017). Стране речи у терминологији спорта. Paper presented at the 3. Међународна научна конференција "АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС", Копаоник, pp. 243-249.
  Ранђеловић, Н., Савић, М. З., Пантелић, С., Живковић, Д., & Рајић, А. (2016, 23.-27. март, Published 2017). Злоупотреба допинг средстава - сазнања и ставови. Paper presented at the 3. Међународна научна конференција "АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС", Копаоник, pp. 249-259.
  Савић, З., Ранђеловић, Н., Стојиљковић, Н., & Стојановић, Н. (2016, 23-27. март, Published 2017). Мотивисаност професора спорта и физичког васпитања града Крушевца за ангажовање и рад у школском спорту. Paper presented at the 3. Међународна научна конференција "АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС", Копаоник, pp. 55-63.
  Đorđević, M., Živković, D., Randjelović, N., Pantelić, S., & Mitrović, B. (2017, 19. - 21. Oct, Published 2017). Trend of changes in morpho-motoric status of normal weight girls. Paper presented at the XX Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2017" in physical education, sport and recreation, Niš, Srbija, pp. 172 - 179.
  Živković, D., Piršl, D., & Ranđelović, N. (2017, May 10 – 14). SPORTS STUDENTS CRITICAL THINKING AND STRATEGIC LEARNING COMPETENCIES. Paper presented at the 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY – 20th Anniversary, Opatija, pp. 583.
  Živković, D., Ranđelović, N., Piršl, D., Malobabić, M., & Stanišić, I. (2017, october 19-21s, Published 2017). Negative phenomena in sport reported in the daily newspaper Blic during the women and men's handball world Championships in 2013. Paper presented at the XX Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2017" in physical education, sport and recreation, Niš, Serbia, pp. 92-97.
  Živković, D., Đorđević, M., Ranđelović, N., & Bjelaković, L. (2017). The trend of changes in the morphological characteristics of obese children (Trend promena morfoloških karakteristika gojazne dece). In S. Mandarić, L. Moskovljević & M. Marković (Eds.), Međunarodna naučna konferencija - Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Beograd, 11 i 12. decembar 2017 (Vol. , pp. 187-192). Beograd Beograd : Univerzitet, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja = University, Faculty of Sport and Physical Education.
  Zivkovic, D., Randjelovic, N., Djordjevic, M., & Pirsl, D. (2017, 1-2 December, Published 2017). Changes of parameters of metabolic syndrome under the influence of training program. Paper presented at the INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS “APPLIED SPORTS SCIENCES”, Sofia, pp. 351-356.
  Живановић, Н., Петар, П., Станковић, В., Ранђеловић, Н., & Кристина, П.-Б. (2017, 22.-25. март 2017.). СПОРТ КАО ТЕМА У САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ (SPORT AS A TOPIC IN MODERN SERBIAN LITERATURE). Paper presented at the 4. MEЂУНAРOДНA НAУЧНA КOНФEРEНЦИJA „АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС“ (THE FOURTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ANTHROPOLOGICAL AND TEO-ANTHROPOLOGICAL VIEWS ON PHYSICAL ACTIVITY FROM THE TIME OF CONSTANTINE THE GREAT TO MODERN TIMES” ), Копаоник (Kopaonik), pp. 22.
  Пиршл, Д., Ранђеловић, Н., Живановић, Н., & Живковић, Д. (2017, 22.-25. март 2017.). ДРУШТВЕНО-КУЛТУРОЛОШКИ ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРИЈЕ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ У СПОРТСКИМ НАУКАМА (SOCIO-CULTURALEL EMENTS OF E-LEARNING THEORY COMPETENCES IN SPORTS SCIENCES). Paper presented at the 4. MEЂУНAРOДНA НAУЧНA КOНФEРEНЦИJA „АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС“ (THE FOURTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ANTHROPOLOGICAL AND TEO-ANTHROPOLOGICAL VIEWS ON PHYSICAL ACTIVITY FROM THE TIME OF CONSTANTINE THE GREAT TO MODERN TIMES”), Копаоник (Kopaonik), pp. 81-82.
  Ранђеловић, Н., Пиршл, Д., Живковић, Д., & Живановић, Н. (2017, 22.-25. Март, Published 2018). Злоупотреба спорта – ставови студената и средњошколаца (The abuse of sport – faculty and high school students views). Paper presented at the 4. MEЂУНAРOДНA НAУЧНA КOНФEРEНЦИJA „АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС“ (THE FOURTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ANTHROPOLOGICAL AND TEO-ANTHROPOLOGICAL VIEWS ON PHYSICAL ACTIVITY FROM THE TIME OF CONSTANTINE THE GREAT TO MODERN TIMES”). Копаоник, pp. 180-188.
  Ranđelović, N., Bjelaković, L., Piršl, D., Živković, D., Stanišić, I., & Tasić, A. (2018). Abuse of doping substances - knowledge and attitudes of the registered niš sports clubs athletes. Paper presented at the XXI Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2018" in physical education, sport and recreation, Niš, pp. 178-183.
  Živanović, N., Pavlović, P., Stanković, V., Milošević, Z., Ranđelović, N., & Pavlović Babić, K. (2018, 21.-24. март 2018. ). НАУКА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА – ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ (SCIENCE AND PHYSICAL EDUCATION – A LOOK INTO THE FUTURE). Paper presented at the 5. Meђунaрoднaнaучнaкoнфeрeнциja „АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС“, КОПАОНИК, pp. 36.
  Piršl, D., Randjelović, N., Živković, D., & Piršl, T. (2018, october 18-20). Characteristic features of sports writing. Paper presented at the XXI Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2018" in physical education, sport and recreationNiš, pp. 173-178.
  Savić, Z., Stojanović, N., Mitić, P., & Ranđelović, N. (2018, December 12th). DIFFERENCES IN STUDENTS’ ATTITUDES ABOUT THE IMPORTANCE AND DEVELOPMENT OF SCHOOL SPORT: A PILOT STUDY Paper presented at the INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EFFECTS OF APPLYING PHYSICAL ACTIVITY ON ANTHROPOLOGICAL STATUS OF CHILDREN, ADOLESCENTS AND ADULTS (МЕЂУНАРОДНА научна конференција Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих), Beograd, pp. 129-130.
  Živković, D., Djordjević, M., Bjelaković, L., Malobabić, M., & Randjelović, N. (2018, July, 4th-7th). RELATIONS OF FITNESS PARAMETERS AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EIGHT - YEAR - OLD OBESE CHILDREN. Paper presented at the 23rd annual Congress of the European Collage of Sport Science (July, 4th-7th), Dublin, Ireland., pp. 301.
  Živković, D., Pantelić, S., Đorđević, M., Ranđelović, N., Bjelaković, L., & Raković, A. (2018, Septembar 19-23). Relations of fitness parameters and morphological characteristics of nine-year - old obese children. Paper presented at the XII World Congress of Performance Analysis of Sport (Septembar 19-23), Opatija (Croatia), pp. 322-329.
  Живковић, Д., Ранђеловић, Н., & Бјелаковић, Љ. (2018). НАСИЉЕ У СПОРТУ - СТАВОВИ РЕГИСТРОВАНИХ СПОРТИСТА Paper presented at the „Спорт, здравље и животна средина“ - Зборник сажетака са Пете међународне конференције, Београд, pp. 20.
  Окичич, Т., Алексей, К., Джурович, М., & Ранджелович, Н. (2018, 19 апреля 2018 ). Теоретические и практические основы тактической подготовлености ватерполистов в возрасте до 14 лет. Paper presented att he СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (19 апреля 2018), Санкт-Петербург, pp. 211-214.
  Ранджелович, Н., Кабанов , А., & Живкович, Д. (2018). Аспекты значимости новых видов спорта.Paperpresentedatthe СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ - сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием.(19 апреля), Санкт-Петербург, pp. 46-49.
  Живанович, Н., Милошевич, З., & Ранджелович, Н. (2018 20–21 июня). Физическое воспитание в свете теоантропоцентризма. Paper presented at the Современные проблемы физической культуры и спорта в XXI - сборник материалов XI международной научно-практической и учебно-методической конференции веке Москва, pp. 35-41.
  Ранђеловић, Н., Пиршл, Д., Живковић, Д., & Живановић, Н. (2018, 21.-24. март, Published 2019). Ставови о различитим моделима злоупотребе спорта. Paper presented 5. Meђунaрoднa нaучнa кoнфeрeнциja „АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС", Копаоник, pp. 294-301.
  Ranđelović, N., Piršl, D., & Živković, D. (2018, 21.-24. март, Published 2019). Analysis of serbian media reports about female athletes during the olympic games of peking 2008. Paper presented at the THE FIFTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ANTHROPOLOGICAL AND TEO-ANTHROPOLOGICAL VIEWS ON PHYSICAL ACTIVITY FROM THE TIME OF CONSTANTINE THE GREAT TO MODERN TIMES”, Kopaonik, pp. 287-293.


  Ранђеловић, Н., Живковић, Д., Живановић, Н. (2019). НАСИЉЕ У СПОРТУ – МИШЉЕЊА И СТАВОВИ РЕКРЕАТИВНИХ СПОРТИСТА У ЈАГОДИНИ И НИШУ. Зборник радова са 6. Meђунaрoдне нaучне кoнфeрeнциjе „АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС", (pp. 59-69). Март, 21.-22., 2019, Копаоник: Факултет за спорт у Лепосавићу, Универзитет у Приштини.


  Ранђеловић, Н., Живковић, Д., Живановић, Н. (2019). САЗНАЊА, СТАВОВИ И НАВИКЕ КРАГУЈЕВАЧКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА О ФИЗИЧКОЈ АКТИВНОСТИ И ВЕЖБАЊУ. Зборник радова са 6. Meђунaрoдне нaучне кoнфeрeнциjе „АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС", (pp. 78-88). Март, 21.-22., 2019, Копаоник: Факултет за спорт у Лепосавићу, Универзитет у Приштини.


  Živković, D., Ranđelović, N., Đošić, A., Purenović-Ivanović, T. (2019). DIFFERENCES IN CARDIORESPIRATORY FITNESS AMONG OBESE YOUNGER SCHOOL AGE GIRLS.  In  Tadeja Volmut and  Katja Koren (Eds), The 10th International Scientific and Professional Conference A Child in Motion Book of Abstracts, (pp. 111), Portorož, 7–9 October, Slovenia: Science and Research Centre Koper.


  Bjelaković, Lj., Savić, Z., Ranđelović, N., Živković, D., &  Petković, E. (2019). Diet and nutrition knowledge in prevention of overreaching and overtraining syndrome among kayakers; In Repić-Ćujić, V., Gavrilović, T. (Eds).The 2nd Serbian International Sports Medicine Conference. (pp 104-105). May ,23-25, 2019,  Belgrade , Serbia.


  Bjelaković, Lj., Ranđelović, N., Živković, D., Stanković, N., Cvetković, M.,Vuković- Mirković, B. (2019). Dietary supplementation among students of the Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš. The 53rd Days of Preventive Medicine.(pp 121). September,  24-27, 2019, Niš, Serbia.


  Bjelaković, Lj., Ranđelović,  N.,  Živković, D., & Golubović, A. (2019). The role of different types physical activity in obesity treatment. In N. Stoiljković (Ed.), Book of Proceedings of the XXII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2019“ in Physical Education, Sport and Recreation, (pp. 190-194). October, 17–20, 2019, Niš (Serbia): Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš.

Poslednji put izmenjeno sreda, 19 maj 2021 09:30