Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 04.03.2014.

Slaviša Nedeljković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 16.07.1966
 • Mesto rođenja: Priština
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski
 • Odsek / Grupa / Smer: istorija
 • Godina diplomiranja: 1990
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Srbija i Kosovo i Metohija (1856-1897). kulturno-prosvetni i nacionalni rad, NIš 2012. 416, M41.

  2. Iz političkog i crkveno-prosvetnog života Srba u Staroj Srbiji i Makedoniji, Vranje 2017, 302, M41.

  3. Dahijska vremena na Kosovu i Metohiji (1878-1899), Prometej, Matica Srpska, Novi Sad 2019, 248 M 41

  4. Stojan Zaforović, Moje službovanje u srpskim školama u Staroj Srbiji u vreme poslednjih godina turske vladavine, priredili: Slaviša Nedeljković, Aleksandra Novakov, Arhiv Kosova i Metohije, Priština 2'022, 185, M 41.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Stara Srbija i turski reformni program iz 1902. godine, Teme, časopis za društvene nauke, br.2, Niš 2006, 233-242.M24.

  2. Naseljavanje kneževine Srbije 1861-1880, prikaz knjige autora Miloša Jagodića, Teme, časopis za društvene nauke, br.1, Niš 2007, 217-218.

  3.  Društveni i agrarno-pravni položaj srpskog naroda u Niškom pašaluku u prvim decenijama 19. veka. Teme, časopis za društvene nauke,   3/2024, Niš 2014, 1349-1363. М24.

  4. Slaviša D. Nedeljković, Miloš Z. Djordjević, Political cricumstances in the pashaluk of Belgrade on the eve of serbian revolution (1787-1804), Теме, časopis za društvene nauke, бр. XXXIX, том 3, Ниш 2015, 965-979, M 24.

  5. Srpska crkva na Kosovu i Metohiji u nacionalnim planovima ustavobranitelja (1842-1858), Crkvene Studije, br. 12, Niš 2015, 383-395, M24.

  6. Nemirna 1905. godina na Kosovu i Metohiji, Zbornik Matice srpske za istoriju, br. 93, Novi Sad 2016, 71-88, M 24

  7. Izveštaj sveštenika Jovana Popovića o stanju u Prizrenu u jesen 1880. godine, Crkvene studije, br. 16/2, Niš 2019, 305-317.  M 24.

  8. Nacionalni rad arhimandrita Nićifora Dučića u srpskim zemljama pod Turcima (1868-1876), Crkvene studije, br. 17, Niš 2020,, 149-159, M 51

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Otvaranje srpskih škola u Kosovskom vilajetu od 1871. do 1903. godine, Univerzitetska misao, časopis za društvene nauke, Priština 1996, 41-51

  2.Sukob srpskih četnika i Arbanasa u selu Pasjanu 1907. godine, Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 26-27, Priština 1997, 188-200.

  3. Političko-prosvetna delatnost Srbije na Kosovu i Metohiji u XIX i početkom XX veka, prikaz knjige autora Zorana Djorjevića, Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 23-24, Priština 1995, 524-526.

  4.Srpske škole u Vučitrnu 1828-1912, kritika knjige autora Olge Nikolić, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 26-27, Priština 1997, 475-480.

  5. Promene u etničkoj strukturi stanovništva Kosova i Metohije krajem 19. i početkom 20. veka, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta u Prištini, Priština 1998, 113-121.

  6.Prosvetna delatnost Srbije u Staroj Srbiji od 1903. do 1908. godine, Učitelj, časopis sveza učitelja Srbije, br.59, Beograd 1998, 72-79.

  7.Istorijsko-geografski pogled na demografske karkteristike Kosova i Metohije krajem 19. i početkom 20. veka, Baština, Institut za srpsku kulturu, br 9-10, Priština 1999, 241-252.

  8.Položaj srpskih škola u Staroj Srbiji početkom 20. veka, Učitelj, časopis saveza učitelja Srbije, br.70, Beograd 2000, 86-95.

  9.Aktivnosti ruskih konzula u Staroj Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka, Baština, Institut za srpsku kulturu, br 12, Priština-Leposavić 2001, 165-173. 

  10.Antireformna pobuna Arbanasa na Kosovu i Metohiji u proleće 1903. godine, Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 30, Kosovska Mitrovica 2001, 435-448.

  11.Učiteljsko pitanje (problemi izazvani premeštajima srpskih učitelja u Staroj Srbiji krajem XIX i početkom XX veka), Pešlanik, časopis za istoriografiju, arhivistiku i humanističke nauke, br.1, Niš 2003, 121-127.

  12.Kazivanje savremenika-memoarska gradja o Prvom srpskom ustanku, prikaz knjige autora Ljubodraga Popovića, Peščanik, časopis za istoriografiju, arhivistiku i humanističke nauke, br. 2, Niš 2004, 81-85.

  13. Srpsko-albanski odnosi u Kosovskom vilajetu (1878-1912), prikaz knige autora Miloša Jagodića, Naša Prošlost, br. 9, Kraljevo (2008), 2009, 260-264.

  14.Nacionalni rad u Staroj Srbiji i uloga Raške carinarnice (1878-1885), Naša Prošlost, br.10, Kraljevo (2009) 2010, 101-110, M53.

  15.Političke prilike na Kosovu i Metohiji (1895-1905), u vrtlogu anarhije i bezvlašća, Srpske studije, br.1, Filozofski fakultet u Beogradu, Beograd 2010, 195-216, M52.

  16.Delovanje Odbora za škole i učitelje u srpskim oblastima u Makedoniji od 1868. do 1876. godine, Vardarski zbornik, izdanje SANU, br.8, Beograd 2011, 283-307, M51.

  17. Omer Efendija-Od srpskog agenta do islednika turskog prekog vojnog suda, Srpske studije, br.2, Filzofski fakultet u Beogradu, Beograd 2011, 287-293, M52.

  18. Od Srema do Stare Srbije, učitelj Milan Kovačević, srpski nacionalni radnik u Turskoj, Spomenica istorijskog arhiva Srem, br.10, Sremska Mitrovica 2011, 129-136, M53.

  19. Sukob Srba i Cincara oko crkve Sv. Spasa u Prizrenu (1864-1874), Crkvene studije, Godišnjak Centra za crkvene studije, br.8, Niš 2011, 341-351, M51.

  20. Srbija i srpske crkve i manastiri na Kosovu i Metohiji u prvim godinama posle Pariskog kongresa, Leskovački zbornik, Izdanje Narodnog muzeja, br.LI, Leskovac 2012, 13-26, M53.

  21.Srpski fondovi i novčani zavodi na Kosovu i Metohiji početkom 20. veka, Kosovsko-Metohijski zbornik, izdanje SANU, br.4, Beograd (2011) 2012, 113-127, M51.

  22. Pregled organizovanog rada nacionalne akcije srpske vlade u Maćedoniji i Staroj Srbiji krajem 19. veka, Vardarski zbornik, izdanje SANU, br.9, Beograd 2012, 81-92, M51.

  23.Srpski narod na Kosovu i Metohiji od Grčkog ustanka do proglašenja hatišerifa od Gilhane (1821-1839), Srpske studije, br.3, Filozofski fakultet u Beogradu, Beograd 2012, 255-277, M52.

  24.Carska povelja o dobijanju mitropolitske stolica u Prizrenu, Istraživanja, br.23, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad 2012, 375-385, M51.

  25.Dena Debeljković o otvaranju grčke škole u Lipljanu 1907. godine, Mešovita gradja, Miscellanea, knj.XXXIII, Beograd 2012, 395-412, M51.

  26. Preipitivanje prošlosti, prikaz knjige "Aleksandar Obrenović, Vladar na prelazu vekova-sukobljeni svetovi" autora Suzane Rajić, Književni list, br.100, Beograd 1. 03-1.05.2011, 15.

  27.Mikroistorija istočkih konflikata, prikaz knjige "Vujkina vrata" autora Radoša Ljušića, Književni list, br.102, Beograd 1.10-1.12. 2011, 7.

  28.Pravoslavna srpska bogoslovija u Prizrenu (1871-1890), prikaz knjige autora Aleksandre Marković Novakov, Srpske studije, br.3, Filozofski fakultet u Beogradu, Beograd 2012, 454-456.

  29. Kosovo i Metohija u planovima bugarske propagande (1870-1878), Srpske studije, br.4, Filozofski fakultet u Beogradu, Beograd 2013, 61-72, M52

  30. Ivan Stepanovič Jastrebov, prijatelj i zaštitnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, Istraživanja, br. 24, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad 2013, 311-326, M51.

  31. Politika velikih sila prema evropskoj Turskoj od 1903. do 1908. godine (reformna akcija velikih sila), Leskovački zbornik, izdanje Narodnog muzeja, LIV, Leskovac 2014, 69-80, M53

  32. Ustanak Arbanasa protiv turskih vlasti u Skopskom i Kosovskom pašaluku 1844. godine (pobuna Derviš cara), Istraživanja, Filozofski fakultet u Novom Sadu, br. 25, Novi Sad 2014, 249-260. M51.

  33. Hajdučke čete u NIškom pašaluku u prvim mesecima nakon slamanja Niške bune (maj-avgust 1841), Srpske studije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, knj. 5, Beograd 2014, 235-251, M52.

  34. Raško-prizrenski mitropolit Melentije i srpski narod na Kosovu i Metohiji (između istine i zablude), Crkvene studije, br.11, Niš 2014, 403-414, M51.

  35. Svedočenje hajduka Riste Ilijića o pobuni Srba u Niškom pašaluku 1841. godine, Mešovita gradja, Miscellanea, knj. XXXV, Beograd 2014, 93-106, M52

  36. Prošlost Jugoistočne Srbije u 19. veku u svetlu istorijske nauke, Leskovački zbornik, izdanje Narodnog muzeja, LV, Leskovac 2015, 207-216, M53

  37.Političko organizovanje Srba u Turskoj u prvim mesecima posle pobede Mladoturske revolucije, Vardarski zbornik, br. 10, izdanje SANU, Beograd 2015, 85-101, M51

  38. Prizrenska bogoslovija i nacionalni rad u srpskim oblastima u Maćedoniji od 1871. do 1887. godine, Vardarski zbornik, br. 10, izdanje SANU, Beograd 2015, 171-188, M51

  39. Od manastirskih i privatnih do prvih srpskih svetovnih škola na Kosovu i Metohiji, Srpske studije, br. 6, Beograd 2015, 181-195, M51,  Erih lista.

  40. Spoljna politika Srbije izmedju očekivanja i realnosti 1868-1878, prikaz knjige autora Suzane Rajić, Srpske studije, br. 6, Beograd 2015, 436-438, M51, Erih lista.

  41. Betwen the impeial government and rebels (Old Serbia during the rebellion of the Shkodra Pasha Mustafa Bushati and the Bosnian aristocracy 1830-1832), Istraživanja, br. 26, Novi Sad 2015, 91-105. M51.

  42. Stara Srbija u prvoj polovini 19. veka u radovima akademika Vladimira Stojančevića, GLAS,CDXXV,  SANU, Odeljenje istorijskih nauka, knjiga 17, Beograd (2015) 2016, 15-26, M 51.

  43. Slaviša Nedeljković, Miloš Djordjević,The Habsburg monarchy and Serbs in the Ottoman empire up the congress of Vienna, Limes plus, 3/2015, Beograd 2016, 23-37, M 51, Erih lista

  44. Pod opsadom Arbanasa - zapis arhimandrita Rafaila o napadima na manastir Dečane 1887, Srpske studije, br 7, Beograd 2016, 358-367, M 52, Erih lista

  45, Čuvar srpskog nasledja, prikaz knjige MIloša Jagodića Srbija i Stara Srbija (1839-1868), nasledje na jugu, Beograd 2016, 452-454, Srpske studije, br. 7, 452-454, M 52, Erih lista

  46. Pobune i pokreti protiv reformi u Skopskom pašaluku u prvim decenijama XIX veka (do 1844. godine), Vardarski zbornik, br 11, izdanje SANU, 57-76, Beograd (2016) 2017, M 51.

  47. Nacionalni i agrarni pokreti Srba u severoistočnim oblastima Stare Srbije od 1835. do 1842. godine, Srpske studije, br. 8, Beograd 2017, 71-83, M 51, Erih lista.

  48. Stubovi srpske prosvete, srpske srednje škole u Osmanskom carstvu 1878-1912, Beograd 2017, prikaz knjige Aleksandre Novakov, Srpske studije br. 8, Beograd 2017, 435-437, M51,  Erih lista.

  49. Miloš Djordjević, Slaviša Nedeljković, Commerce and customs service on the ottoman-habsburg border in the first halh on the 18th centuru, Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, Vol. 17, No 2, Niš 2018, 127-135. M 52.

  50. Razvoj pismenosti kod Srba na Kosovu i Metohiji u drugoj polovini 19. veka, Srpske studije, br. 9, Beograd 2018, 187-200, M 51.

  51. Nacionalni rad Kneževine Srbije u južnim oblastima Stare Srbije od 1842. do 1853. godine, Srpske studije, br 10, Beograd 2019, 13-24, M 51

  52.Prilozi za proučavanje aktivnosti Društva Svetog Save na polju zagraničnog rada (1888), Leskovački zbornik, br. LXI/21 , Leskovac 2021, 51-64. M 52.

  53. Prizrenska legija i njena uloga u dogadjajima 1862. godine, Srpske studije, br 12, Beograd 2021, 31-44, M 51, Erih lista.

  54. Slaviša D. Nedeljković, MIloš Z. Đorđević, Aleksa M Popović, Prilike u centralnim oblastima Stare Srbije krajem XVIII i početkom XIX veka, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, LI (4), 2021, Kosovska Mitrovica 2021, 219-233, M 23.

  55. Slaviša D. Nedeljković, MIloš Z. Đorđević, Aleksa M: Popović, Istočno pitanje i faktori integracije srpskog naroda u periodu od 1774. do 1807. godine, Leskovački zbornik, br. 62, Leskovac 2022, 73-90, M 52.

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.Kosovo i Metohija u svetlu propagandno-prosvetne aktivnosti kneževine Srbije od 1856. do 1868. godine, Zbornik radova sa medjunarodnog naučnog skupa "Balkan i Panonija kroz istoriju", Novi Sad 2006, 273-284. M14

  2.Nastava iz predmeta istorija naroda Balkana 19. i 20. veka na departmanu za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu, u: Zbornik radova Kriza i perspektiva znanja i nauke, Naučni skup sa medjunarodnim učešćem "Nauka i savremeni univerzitet 1" Niš 2012, 307-314, M44.

  3. Prizrenska liga (1878-1881) izmedju mita i stvarnosti, u: Zbornik radova Humanizacija Univerziteta, Naučni skup sa medjunarodnim učešćem "Nauka i savremeni Univerzitet 2" Niš 2013, 399-411, M44.

  4. Srpsko crkveno pitanje u Staroj Srbiji u 19. i početkom 20. veka, u: Zbornik radova 1700 godina Milanskog edikta, medjunarodni naučni skup  "1700 godina Milanskog edikta" NIš 2013, 867-882, M14.

  5.Etnička i konfesionalna struktura stanovništva Kosova i Metohije u prvoj polovini 19. veka, u: Zbornik radova Istoriografija i savremeno društvo, naučni skup sa medjunarodnim učešćem „Nauka i savremeni univerzite 3“ Niš 2014, 162-176. М44

  6. Srpski narod u Staroj Srbiji i Makedoniji u nacionalnim planovima Kraljevine Srbije (1885-1889), u: Zbornik radova Državnost, demokratizacija i kultura mira, naučni skup sa medjunarodnim učešćem "Nauka i savremeni univerzite 4", Niš 2015, 51-66, M 14.

  7. Aleksinac - kapija srpske zagranične politike ka jugu (1833-1844), u: Zbornik radova Aleksinac u prošlosti, 500 godina od prvog pisanog pomena 1516 - 2016, Aleksinac 2016, 155 - 173, M 14.

  8. Stara Srbija od 1894. do 1897. godine (od ustanka na Kritu do grčko-turskog rata), u : Zbornik radova Društvene nauke i savremeni svet, naučni skup sa medjunarodnim učešćem "Nauka i savremeni univerzitet 5" Niš 2016, 279-292. M14.

  9. Prilike u Staroj Srbiji u poslednjim godinama osmanske vlasti na Balkanu, Zbornik radova, Veliki rat 1914-1918, Uzroci, posledice, tumačenja, knj.1, Niš 2016 (2017), 77-98, M14

  10. Srpska crkva na Kosovu i Metohiji od Berlinskog kongresa do ustanka na Kritu (1878-1896), Zbornik radova, Vizantijsko-slovenska čtenija I, Niš 2018, 233-243, M44.

  11. Značaj crkava i manastira  za širenje pismenosti među srpskim stanovništvom u Staroj Srbiji u prvoj polovini 19. veka, Zbornik radova, Vizantijsko-slovenska čtenija III, Niš 2020, 283-291, M 44

  12, Sukob skadarskog paše Mustafa Bušatlije i turskih vlasti 1831. godine, Zbornik radova, Inocte 2019.  „III International Congress New Tendencies in Ottoman Researshes“ Osmanli Idaresinde Balkanlar II, Konya 2020, 53-70. M 14

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Učešće Arbanasa u gušenju Niške bune 1841. godine, Zbornik radova sa naučnog skupa "Ustanci i pobune Srba u Tursko j u XIX veku (povodom 170. godina od izbijanja Niške bune)" NIš 2012, 7-24, M66.

  2. Prizrenska bogoslovija i nacionalni rad Srbije na Kosovu i Metohiji od 1871. do 1876. godine, u: Zbornik radova sa naučnog skupa "Istorija i značaj Prizrenske bogoslovije (povodom 140-godišnjice od osnivanja)" Niš 2013, 29-39, M66.

  3.Srpski narod u Jugoistočnoj Srbiji u prvim decenijama 19. veka u      radovima akademika Vladimira Stojančevića, u: Zbornik radova "Srpski narod na Balkanskom poluostrvu од 6.do20.veka" Filozofski fakultet Niš 2014, 9-21. M66

  4. Centralni delovi Stare Srbije i egzarhijska propaganda 1878-1885,u: Zbornik radova Bugarska okupacija juga Srbije u Prvom svetskom ratu 1915-1918, Leskovac 2016, 53-64, M45

  5. Islamski prozelitizam i centralni delovi Stare Srbije u prvim decenijama 19. veka, Tematski zbornik radova "Karadjordje i njegovo nasledje u srpskoj istoriji" Beograd-Velika Plana 2017, M 44.

  6. Školovanje srpske dece iz Stare Srbije u prosvetnim zavodima Kneževine Srbiije od 1842. do 1868. godine, Zbornik radova, Od turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja, Pirot 2018, 35-41, M 44.

  7. Kneževina Srbija i Arbanasi 1856-1876, Zbornik radova, Južni srpski krajevi u XIX i XX veku: društveno-politički aspekt, Vranje 2018, 59-74, M 44.

  8. Središne oblasti Stare Srbije u prvim godinama nakon završetka Velike istočne krize (1878-1881), Zbornik radova Jovan Ristić, državnik i diplomata - Berlinski kongres,- (140 godina od međunarodnog priznanja i nezavisnosti Srbije), Kragujevac 2020, 113-128, M 45.

  9. Agrarno-pravni položaj Srba u Južnom Pomoravlju u prvim godinama nakon donošenja Saadrazamovih uredbi (1832-1835), Zbornik radova sa naučnog skupa Aleskinac i Pomoravlje u prošlosti,  Aleksinac 2021, 185-200, M 63.

  10. Središne oblasti Stare Srbije i reforme (1902-1908), Vranjski glasnik, Tematski zbornik radova, povodom 60 godina Narodnog muzeja Vranje, Vranje 2021, 140-152, M 45.  

   11. Arhimandrit Ilarion Vesić i Prizrenska bogoslovija (1891-1896), Zbornik radova, Prizrenska bogolsovija:život, misija, doprinos, 150. godina od osnivanja (1871-2021), 10. godina od obnove rada u Prizrenu (2011-2021), Prizren-Novi Sad 2021, 295-310, M 45.

  12. Agrarni položaj Srba na Kosovu i Metohiji krajem XIX i početkom XX veka, Tematski zbornik od nacionalnog značaja, Vranjski glasnik povodom 110. godina od balkanskih ratova i oslobođenja Stare Srbije, Vranje 2023, 95-106, M45.

  13. Odbor za škole i učitelje i srpski nacionalni rad u Staroj Srbiji (1868-1876), Tematski zbornik od nacionalnog znaćaja, DInastija Obrenović i proglašenje Kraljevine Srbije, Narodni muzej Niš, Niš 2023, 403-413, M 44

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 07 decembar 2023 14:44