Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.10.2020.

Ema Živković Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 4.9.1991.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Anglistika
 • Godina diplomiranja: 2014
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Živković, Ema i Nina Sudimac (2021). The Effect of Focus and the Focus Particle Samo on the Exclusion of Contextual Alternatives in Serbian. Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 57(2), 299-324. DOI: 10.1515/psicl-2021-0013

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Paunović, Tatjana, Ljiljana Marković, and Ema Živković (2023). Critical thinking and university education today. Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature 21(1): 81–93. DOI: https://doi.org/10.22190/FULL230322007P

  Marković, Ljiljana, Ema Živković, and Tatjana Paunović (2022). Pre-Service EFL Teachers As Reflective Practitioners: Student Portfolios As Evidence of Emerging Professional Identities. Journal of Contemporary Philology 5(2): 65–76. DOI: https://doi.org/10.37834/JCP2252065m

  Živković, Ema (2022). Pragmatic Competence of Advanced Serbian EFL Learners: A Study of Refusal Strategies. Philologia Mediana 14: 519-537. DOI: 10.46630/phm.14.2022.36 

  Stojičić, Violeta i Ema Živković (2020). Stepenovanje iz teorije vrednovanja u esejima Jovana Dučića i Embrouza Birsa. Philologia Mediana 12: 585-598. DOI: 10.46630/phm.12.2020.37

  Živković, Ema (2020/2021). Variation in refusal strategies produced by English and Serbian speakers. Studia Neophilologica 93(3): 269-286. DOI: 10.1080/00393274.2020.1780939

  Živković, Ema i Mirjana Obradović (2019). Jezički pejzaž Kragujevca: Nazivi privatnih radnji. Lipar 68: 77-93. ISSN: 1450-8338. 

  Živković, Ema (2018). Interpreting the at-issue status of non-restrictive relative clauses in a foreign language: A case of Serbian EFL students. Facta Universitatis Series: Linguistics and Literature 16(1): 65-80. DOI: 10.22290/FULL1801065Z

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Živković, Ema (2022). Presupposition Projection and Alternative Placement of Focus: A Case of Cognitive Factive Verbs in Serbian. Tematski zbornik radova sa međunarodnog skupa Jezik, književnost, alternative 2021 održanog na Filozofskom fakultetu u Nišu, Jezička istraživanja. Niš: Filozofski fakultet. DOI: 10.46630/jkaj.2022.4

  Živković, Ema (2019). Kontrastivna analiza imeničkih složenica u Vukovom Srpskom rječniku i Džonsonovom Rečniku engleskog jezika. U: Kovačević, Miloš i Jelena Petković (ur.). Zbornik radova sa XIII međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (26-27. X 2018), knjiga I, Vukov Srpski rječnik i 200 godina savremenog srpskog jezika. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 19 oktobar 2023 14:00