Odštampajte ovu stranicu
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Jelena Lepojevic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08. 10. 1982.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Ruski jezik i književnost
 • Godina diplomiranja: BA 2006, MA 2009.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  М 51

  Специфичности творбе двокомпонентних глагола у руском и српском језику, Радови Филозофског факултета, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, XIII/1, Пале, 2011. [587 600].

   

  М 52

  Творба основних бројева у руском и српском језику, Philologia Мediana,  Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, IV, Ниш, 2012. [203 212].


  Суфиксација сложеница и других двокомпонентних речи (на материјалу руског и српског језика), Филолог - часопис за језик, књижевност и културу, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, VII, Бања Лука, 2013. [77 – 90].


  М 53

  Творбено-семантичке паралеле и проблеми превођења двотематских твореница (на материјалу руског и српског језика), Речи – часопис за лингвистику, литературологију и културологију, АЛФА Универзитет, Факултет за стране језике, V/2012, Београд, из штампе изашло октобра 2013. [79 – 106].