Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.01.2014.

Danijela Kostadinović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29. 04. 1973.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti
 • Godina diplomiranja: 1997.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   ПСИХОЛОШКО У РОМАНИМА АБАЏИЕВА И ГЕОРГИЕВСКОГ : (екстровертни и интровертни психолошки типови у роману Пустиња и тетралогији Црно семе) / Данијела Костадиновић. - Библиотека семинарских и дипломских радова / Филозофски факултет у Нишу, Студијска група за српски језик и књижевност ; коло 2, књ. 6. - Ниш : Филозофски факултет, 1999. - 114. стр. ISBN 86-7379-057-3  УДК 886.6.01-31  COBISS.SR-ID 79784716

  ОДБЛЕСЦИ, ОДЈЕЦИ: СРПСКЕ ТЕМЕ МАКЕДОНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ / Данијела Костадиновић. - Библиотека Калем ; 13. - Београд : Алтера, 2010. - 157. стр. ISBN 978-86-6007-043-4 (брош.)  УДК 821.163.3.09"19/20"  821.163.41(497.17)09"19" COBISS.SR-ID 176504332

  МАГИЧНИ РЕАЛИЗАМ СЛОБОДАНА ЏУНИЋА / Данијела Костадиновић. - Београд : Албатрос плус, 2019. - 247. стр.ISBN 978-86-6081-291-1 (брош.)   УДК 821.163.41.09-32 Џунић С.  COBISS.SR-ID 274633740

  ОД НЕЈАСНЕ МИСЛИ ДО ПЕСМЕ / Данијела Костадиновић. У: Нишки есејисти и критичари / приредила Снежана Милосављевић Милић. - Ниш : Просвета, 2005, стр. 495−503. ISBN 86-7455-672-8 (karton) UDK 821.163.41.09(091) 821.09(082) 821.09:398(082)  COBISS.SR-ID 126226700

  БИБЛИОГРАФИЈА МИРОЉУБА СТОЈАНОВИЋА / Данијела Костадиновић. У: Људско лице историје у књижевности / Мирољуб Стојановић. - Београ :Славистичко друштво Србије, 2007, стр. 213−233. ISBN 86-7391-016-1 (broš.) UDK 811.163.41(082) 821.163.3.09.012 Stojanović M. COBISS.SR-ID 150023692

   НАУЧНИ ПРОЈЕКАТ КЊИЖЕВНИ И КУЛТУРНИ ЖИВОТ НА ЈУГОИСТОКУ СРБИЈЕ У 19. И 20. ВЕКУ / Данијела Костадиновић, Снежана Божић, Александар Костадиновић. У: 20 година књиге : прилози и прикази / приредиле Милунка Митић и Јордана Марковић. - Ниш : Огранак Вукове задужбине у Нишу, 2008, стр. 57−87. ISBN 978-86-909045-1-8 (karton) UDK 811.163.41(082)  COBISS.SR-ID 150023692

  КАД ДРВЕЋЕ УМИРЕ: МИТОПОЕТСКА ПРЕДСТАВА О ДРВЕТУ У ПРОЗИ ЖИВКА ЧИНГА / Данијела Костадиновић.У: На темељима народних говора : зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић, редовном професору Филозофског факултета Универзитета у Нишу, поводом одласка у пензију / Уредници доц. др Татјана Трајковић и проф. др Надежда Јовић. - Ниш : Филозофски факултет, 2020, стр. 327−337. UDK 821.163.41(082)821.163.41.09(082) 811.163.41:929 Marković J.(082)012 Marković J.(082)811.163.41:811.16(082) ISBN 978-86-7379-551-5 DOI https://doi.org/10.46630/tng.2020

   ГДЕ ДРВЕЋЕ УМИРЕ: МАГИЧНИ РЕАЛИЗАМ ЖИВКА ЧИНГА / Данијела Костадиновић. Београд: Domus editoria Ars Libri, 2024. - 309 стр. ISBN 978-86-81306-72-7 COBISS.SR.ID 141004809

 • Knjige i udžbenici:

  ДОБРА МИСЛА ОРО ИГРА : [(пословице, изреке и друге кратке говорне форме лесковачког краја)] / сакупила и приредила Данијела Костадиновић. - Библиотека Баштина ; књ. 1. - Ниш [тј. Београд] : Центар за научна истраживања САНУ ; Ниш : Центар за научна истраживања Универзитета : СГ [Студијска група] за српски језик и књижевност Филозофског факултета, 2000. - 217. стр. ISBN 86-7379-069-7  УДК 886.1-84:398  COBISS.SR-ID 86144268

  ЕМОЦИЈЕ У КУЛТУРИ СРБА И БУГАРА = ЕМОЦИИТЕ В КУЛТУРАТА НА СЪРБИ И БЪЛГАРИ : зборник радова / приредила Данијела Костадиновић. - Библиотека Сусрети ; 12. - Ниш : Филозофски факултет, 2016. - 263. стр. ISBN 978-86-7379-411-2 (брош.) УДК 159.942:39 821.163.41.09(082) 821.163.2.09(082) COBISS.SR-ID 223321100

  Aцо Шопов, ДРВО НА БРЕГУ. Приредила, уредила и превела са македонског језика Данијела Костадиновић. Библ. Код. Књ. 1. Ниш: Друштво књижевника и књижевних преводилаца, 2024. - 58 стр. ISBN 978-86-80942-10-0 COBISS.SR-ID 139986185

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  АЛЕТИЧКИ ОБДАРЕНА НАТПРИРОДНА БИЋА У ПРОЗИ СЛОБОДАНА ЏУНИЋА / Данијела Костадиновић. У: Зборник Матице српске за књижевност и језик, Књ. LXV, св. 2 / уредник Јован Делић. - Нови Сад : Матица српска, 2017, стр. 681−693. UDK 821.163.41-32.09 Džunić S. ISSN 0543-1220 COBISS.SR-ID 9627138

  РЕФЛЕКСИ КУЛТА СВЕТОСАВЉА У ПОЕЗИЈИ ЗА ДЕЦУ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА / Данијела Костадиновић. У: Црквене студије, Год. XVI, Бр. 16/1 / уредник Драгиша Бојовић. - Ниш : Центар за црквене студије, 2019, стр. 657−667. UDK 821.163.41/14/93 ISSN 1820-2446 = Crkvene studije COBISS.SR-ID 115723532

  VALUE BASIS AS A FACTOR OF SOCIAL SYSTEMS STABILITY / Danijela Kostadinovich, Valentina Maykova, Vitaly Belsky, Edyard Molchain. U: Proceedings of the 2nd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Ecological Studies (CESSES 2019), Series Advances in Social Science, Education and Humanities Research Volume 356. Published by Atlantic Press, pp. 1189Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 356. Published by Atlantic Press, pp. 1189−1192. ISBN 978-94-6252-816-1 ISSN 2352-5398 DOI https://doi.org/10.2991/cesses-19.2019.265

  ПРИПОВЕДАЧКА ПРОЗА ЖИВКА ЧИНГА У КЊИЖЕВНО-КРИТИЧКОМ КОНТЕКСТУ / Данијела Костадиновић. У: Наслеђе, Год. XVII, бр. 47 / уредник Драган Бошковић. - Крагујевац : Филолошко-уметничи факултет 2020, стр. 287−302. УДК 821.163.3-32.09 Čingo Ž. ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац)

  (НЕ)ДОСЛЕДНОСТ ДАВНОМ: ПРИПОВЕДАЧКИ СВЕТ СЛОБОДАНА ЏУНИЋА / Данијела Костадиновић. 2022. У: Зборник матице српске за књижевност и језик. Књ. 70. Св. 1. Ур. Јован Делић. Нови Сад: Матица српска. стр. 245-261. UDC 821.163.41.09 Džunić S. https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2022.70.1.14

  Poetika Dislokácie – Komparatistické sondy k migráciám
  v južnoslovanských literatúrach po roku 1989 / Danijela Kostadinovic. In: Konštantínove listy / Constantine`s letters, Vol 14, Issue
  2/2021, ISSN 1337-8740 (print) ISSN 2453-7675 (online) EV 5344/16, pp. 205‒207.

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

   SACRIFICE AND SELF-SACRIFICE IN LITERATURE / Danijela Kostadinović. IN: Facta Universitatis, Series: Linguistic and Literature, Vol. 1, Nᵒ 5. - Niš : University of Niš, 1998, pp. 355−388. YU ISSN 0354−4702

  РОМАН О ГРАНИЦИ (о роману Родослов Мирољуба М. Стојановића, Ниш : Просвета) / Данијела Костадиновић. У: Савременик, бр. 67−68−69 / уредник Срба Игњатовић. - Београд, 1999, стр. 94−99. ISSN 0354-3021 COBISS.SR-ID 70961666

  НАУЧНИ СКУП КЊИЖЕВНО ДЕЛО РАДОЈА ДОМАНОВИЋА − НОВО ЧИТАЊЕ / Данијела Костадиновић. У: Славистика IV. - Београд : Славистичко друштво Србије, 1999, стр. 301−302. ISSN 1450-5061  УДК 811.16+821.16

  СИМПОЗИЈУМ О ЖИВОТУ И ДЕЛУ ВЕЛИМИРА ЖИВОЈИНОВИЋА MASSUKE / Данијела Костадиновић. У: Славистика V. - Београд : Славистичко друштво Србије, 2001, стр. 105−115. ISSN 1450-5061  УДК 811.16+821.16

  ОКУПЉАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ СЛАВИСТА У НИШУ / Надежда Лаиновић Стојановић, Данијела Костадиновић. У: Славистика VI. - Београд : Славистичко друштво Србије, 2002, стр. 332−334.  ISSN 1450-5061  УДК 811.16+821.16

  МАЈСТОРСКО ПИСМО / Данијела Костадиновић.У: Стиг, Год. XXXII, бр. 87. - Мало Црниће, 2002, стр. 63−67.  ISSN 0350-834X COBISS.SR-ID 4666882

  ПОВРАТАК ПОЕЗИЈИ ВЕЛИМИРА РАЈИЋА / Данијела Костадиновић. У: СлавистикаVI. - Београд : Славистичко друштво Србије, 2002, стр. 336−337.  ISSN 1450-5061  УДК 811.16+821.16

  СЕЋАЊЕ НА ПРОФЕСОРА САВУ ПЕНЧИЋА / Данијела Костадиновић. У: Славистика VI. - Београд : Славистичко друштво Србије, 2002, стр. 441−443.  ISSN 1450-5061  УДК 811.16+821.16

  СТИХОВИ ИЗ ТИШИНЕ (Недосањани круг / Небојша Ђокић. - Ниш : Књижевна заједница „Вељко Видаковић‟, 2002) / Данијела Костадиновић. У: Стиг, Год. XXXIII, бр. 89. - Мало Црниће, 2003, стр. 94−97. ISSN 0350-834X COBISS.SR-ID 4666882

  НОВИ ПОГЛЕД НА ЖИВОТ И ДЕЛО ЈАШЕ ПРОДАНОВИЋА / Данијела Костадиновић. У: Славистика VII. - Београд : Славистичко друштво Србије, 2003, стр. 332−334.  ISSN 1450-5061  УДК 811.16+821.16

  БИОБИБЛИОГРАФИЈА ПРОФ. ДР МИЉКА ЈОВАНОВИЋА / Мирољуб Стојановић, Данијела Костадиновић. У: Годишњак за српски језик и књижевност,  Година XIV, Бр. 7 / уредник Мирољуб Стојановић. - Ниш : Филозофски факултет, 2003, стр. 5−12. ISSN 1450-5452 UDK 016-929 Јовановић М. COBISS.SR-ID 1112437888

  ОД НЕЈАСНЕ МИСЛИ ДО ПЕСМЕ / Данијела Костадиновић. У: Савременик, бр. 103−104 / уредник Срба Игњатовић. - Београд, 2003. ISSN 0354-3021 COBISS:SR-ID 70961666 Исто под називом ОД НЕЈАСНИ МИСЛИ ДО ПЕСНИ / превеле са српског на македонски језик Јасмина Мојсиева Гушева и Маја Јакимовска Тошиќ. У: Спектар, бр. 41−42. - Скопје : Институт за македонска литература, 2004, стр. 324−331. ISSN 0352-2423

  МОГУЋИ ПРИСТУПИ ПРИПОВЕЦИ ДУХОВИ У КУЋИ / Данијела Костадиновић. У: Браничево, Год. L, бр. 1. - Пожаревац, 2004, стр. 104−112 ISSN 00069140 COBISS.SR-ID 7978498

  ШТА ЈЕ ПО ВАМА НОРМАЛНО ПОНАШАЊЕ (Алеја бизарних кипова / Дејан Вукићевић, Београд : Рад, 2002) / Данијела Костадиновић. У: Градина, бр. 7 / уредник Зоран Пешић Сигма. - Ниш, 2005, стр. 250−253. ISSN 0436=Градина COBISS.SR-ID 126368524 

  МАКЕДОНСКИ РОМАН У ТРАНЗИЦИЈИ / Данијела Костадиновић

  У: Think Tank, бр. 11−12 / уредник Саша Стојановић Чарли. - Лесковац, 2006, стр. 60−62. ISSN 1452-2470 COBISS.SR-ID 12636852

  УТЕМЕЉИВАЧИ ТЕОРИЈЕ МИТОЛОГИЈЕ / Данијела Костадиновић. У: Philologia Mediana, Год. I, бр. 1 / уредила Ирена Арсић. - Ниш : Филозофски факултет, 2009, стр. 294−301. ISSN 1821-3332 COBISS.SR-ID 171242508

  ИСТОРИЈА ПОЈМА МАГИЧНИ РЕАЛИЗАМ / Данијела Костадиновић. У: Philologia Mediana, Год. II, бр. 2 / уредила Ирена Арсић. - Ниш : Филозофски факултет, 2010, стр. 116−126. ISSN 1821-3332  UDK 7.038.682.02"20"  COBISS.SR-ID 187406860

  ПРИПОВЕДАЧ ПАСКВЕЛИЈЕ ЖИВКА ЧИНГА / Данијела Костадиновић. У: Годишњак за српски јези и књижевност, књ. 24, бр. 11. - Ниш : Филозофски факултет, 2010, стр. 277−291. ISSN 1451-545  UDK 821.163.3-09 Čingo. Ž. COBISS.SR-ID 516846189

  НАРОДНА ПОРЕЂЕЊА ИЗ ЛЕСКОВАЧКОГ КРАЈА / Данијела Костадиновић. У: Philologia Mediana, Год. V, бр. 5 / уредила Ирена Арсић. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, стр. 541−559. ISSN 1821-3332  UDK 821.163.41.09-84 COBISS.SR-ID 17142508

  АПОКАЛИПСА И ЗНАКОВИ `ПОСЛЕДЊИХ ВРЕМЕНА` У ПРОЗИ ЖИВКА ЧИНГА / Данијела Костадиновић. У: Книжевна академија / Literary Academy : international scientific magazine, бр. 1−2 / уредник Христо Петрески. - Скопје, 2014, стр. 7−22.  ISSN 1409-9438  UDK 82 COBISS.SR-ID 55208714

   НАУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И КУЛТУРНИ РАД МИРОЉУБА М. СТОЈАНОВИЋА / Данијела Костадиновић. У: Градина,  бр. 72−73 / уредник Зоран Пешић Сигма. - Ниш, 2016, стр. 311−316. ISSN 0436-2616  COBISS.SR-ID 4021250

  МИТСКИ МОДЕЛ ВРЕМЕНСКЕ И ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РОМАНУ ВЕТРОВИ СТАРЕ ПЛАНИНЕ СЛОБОДАНА ЏУНИЋА / Данијела Костадиновић. У: Philologia Mediana, Год. VIII, бр. 8 / уредник Ирена Арсић. - Ниш : Филозофски факултет, 2016, стр. 253−265 УДК 821.163.41.09-31 Džunić S. ISSN 1821-3332 COBISS.SR-ID 524576917

  IN MEMORIAM : МИРОЉУБ СТОЈАНОВИЋ (1941−2016) / Данијела Костадиновић. У: Славистика XX. - Београд : Славистичко друштво Србије, 2016, стр. 780−782. ISSN 1450-5061 УДК 811.16+821.16

  МОДАЛНА ОГРАНИЧЕЊА ФИКЦИОНАЛНИХ ИНДИВИДУА У ПРОЗИ СЛОБОДАНА ЏУНИЋА = MODAL RESTRICTIONS OF THE FICTIONAL PERSONSK IN SLOBODAN DZUNIC`S NARRATIVE FICTION / Danijela Kostadinovic. U: Studia philologica, Vol. 36/1. - Veliko Tъrnovo : Velikotъrnovski universitet „Sv. sv. Kiril i Metodij‟, 2017, pp. 287−299. ISSN 2534-928X (print) 2534-9236 (online)

  FEATURES OF SHORT STORYES FOR CHILDREN BY MOŠO ODALOVIĆ / Danijela Kostadinović. U: Palimpsest, International journal for linguistic, literary and cultural research, Vol 3, Nᵒ6 / Chief Editor Ranko Mladenoski. - Stip : Faculty of Philology, Goce Delcev University, 2018, pp. 209−216. ISSN 2545-298X (print) 2545-3998 (online) DOI: https://doi.org/10.46763/palim

  UNEXPECTED ULTERNATION OF REALITY : MAGICAL REALISM IN PAINTING AND LITERATURE / Danijela Kostadinović. U: Facta Universitatis, Series Visual Arts and Music, Volᵒ4, No 2 / Editor-in-Chief: Prof. Dr. Danijela Zdravić-Mihailović. - Niš : University of Niš, 2018, pp. 35−49. https://doi.org/10.22190/FUVAM1802035K UDK 75.035/.036+82.035/.036"18" ISSN 2466-2887 (Print) 2466-2895 (Oline) COBISS.SR-ID 218522636

  SIMBOLISM AND MUSICAL ASPECTS OF WIND IN THE SHORT STORY ZURLO`S MOST BEAUTIFUL DAY BY ZHIVKO CHINGO / Danijela Kostadinović. U: Palimpsest, International journal for linguistic, literary and cultural research, Vol 4, Nᵒ7 / Chief Editor Ranko Mladenoski. - Stip : Faculty of Philology, Goce Delcev University, 2019, pp. 89−95. ISSN 2545-298X (print) 2545-3998 (online) DOI: https://doi.org/10.46763/palim

  NUANCE OF ANIMISM IN TJE PROSE OF ŽIVKO ČINGO / Danijela Kostadinović. U: Facta Universitatis, Series: Linguistic and Literature, Vol 18, No 1 / chief editor Violeta Stojičić. - Niš : University of Niš, 2020, pp. 053−061. UDC 821.163.3.09-32 Čingo Ž.  ISSN 0354-4702 (Print) ISSN 2406-0518 (Online) DOI Number https://doi.org/10.22190/FULL2001053K 

  ЖЕНА У ДЕЛУ ИВЕ АНДРИЋА (Закон земље: наратив о жени у делу Иве Андрића /  Снежана Милојевић, Нови Сад : Академска књига, 2020) / Данијела Костадиновић. У: Наше стварање, Год. LVII, бр 4 / уредник Драган Радовић. - Лесковац : Лесковачки културни центар, 2020, стр. 150−154. ISSN 0465-9503 = Наше стварање COBISS.SR-ID 5437186

  COSMOGONIC AND AAPOCALYPTIC VISION OF THE WORLD IN THE PROZE OF ŽIVKO ČINGO / Danijela Kostadinović. 2023. In: Palimpsest. Ed. Ranko Mladenoski. Vol. 8, No 16, pp. 97-105. https://doi.org/10.46763/PALIM23816097k

  NARRATIVE DISCOURSE OF THE BREAKUP
  OF YUGOSLAVIA, IDENTITY AND GLOBALIZATION CRISES IN
  CONTEMPORARY MACEDONIAN PROSE / Danijela Kostadinović. 2024. In: Palimpsest. Ed. Ranko Mladenoski. No 17.

  НАГРАДА "ГОРДАНА БРАЈОВИЋ" ЗА НАЈБОЉУ КЊИГУ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ У 2022. ГОДИНИ / Данијела Костадиновић. Детињство, Го ди на XLIX, бр. 2, ле то 2023, стр. 136-140.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  ФАНТАСТИКА У РАВНОЈ ЗЕМЉИ ТАШКА ГЕОРГИЕВСКОГ / Данијела Костадиновић. У: XXXI  научна конференција на XXXVII Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура : зборник радова / уредио Максим Каранфиловски. - Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј‟, 2005, стр. 268−285. ISBN 9989-43-218-X (broš)  COBISS.SR-ID 30528866

  ИСТОРИЈА И ГРОТЕСКА У ПРИПОВЕТКАМА ЖИВКА ЧИНГА / Данијела Костадиновић. У: Књижевност и историја VI : зборник радова са Међународног научног скупа Транспозиција историјских догађаја и личности у приповеци код Словена, одржаног у Нишу 21. и 22. новембра 2003. / уредио Мирољуб Стојановић. - Ниш : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу / Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, 2005, стр. 177−185. ISBN 86-7025-374-7 UDk 821.163.3-34.09 Čingo COBISS.SR-ID 90323468

   ТРАНСПОЗИЦИЈА ИСТОРИЈСКИХ ДОГАЂАЈА И ЛИЧНОСТИ У СПЕВОВИМА РОБЈЕ И СРБИЈИНИ ПОКОЛЕЊА ТОМЕ СМИЉАНИЋА БРАДИНЕ / Данијела Костадиновић. У: Књижевност и историја VIII : зборник реферата са научног скупа одржаног у Нишу 28. септембра 2006. / уредио Мирољуб Стојановић. Ниш : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 2006, стр. 265−280. ISBN 978-86-7025-44-1 UDK 821.163.3.09-13 Смиљанић Т.Б. COBISS.SR-ID 143658252

  МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ У ЛЕСКОВАЧКОМ ИЗДАВАШТВУ (1945−2000) / Данијела Костадиновић. У: Српско-македонске културне и књижевне везе : зборник реферата са међународне научне конференције одржане у Нишу од 15. до 17. новембра 2017. / уредио Мирољуб Стојановић. - Ниш : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу / Учитељски факултет у Врању, 2008, стр. 279−291. ISBN 978-86-7025-468-8 UDK 821.163.09:050(497.11 Leskovac)"1945/2000" COBISS.SR-ID 151623180

   МИТСКИ СВЕТ ЧИНГОВИХ ПРИЧА / Данијела Костадиновић. У: Књижевност и историја IX : зборник реферата са међународног научног скупа Идеализација и митологизација историје у књижевности, одржаног 19. и 20. октобра 2007. / уредио Мирољуб Стојановић. - Ниш : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 2009, стр. 271−287. ISBN 978-86-7025-469-5  UDK 821.163.3-32.09 Чинго Ж. COBISS.SR-ID 151623180

  ПОЈАВА КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ НА ТЛУ МАКЕДОНИЈЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА / Данијела Костадиновић. У: Меѓународен македонистички собир : зборник реферати од научниот собир одржан 29−31. август во Охрид / уредили Максим Каранфиловски, Илија Велев, Лилјана Макариоска. - Скопје : Филолошки факултет „Блаже Конески‟, 2010, стр. 517−527. ISBN 978-9989-724-88-6  UDK 881.163.3 (062) COBISS.MK-ID 85259786

  ТЕЛО У КРАТКИМ ГОВОРНИМ ФОРМАМА ЛЕСКОВАЧКОГ КРАЈА / Данијела Костадиновић. У: ТЕЛО И ОДЕЛО У КУЛТУРИ СРБА И БУГАРА = ТЯЛО И ДРЕХИ В КУЛТУРАТА НА СЪРБИ И БЪЛГАРИ : зборник радова / приредио Владимир Јовановић. - Ниш : Филозофски факултет, 2010, стр. 99−113. ISBN 978-86-7379-192-0 (брош.)  UDK 811.163.41`373.2:811.163.2`373.2(082) 316.72:646(082)391(091)(497.11+497.2)(082) COBISS.SR-ID 174693900

   СЕМАНТИКА ЛИЧНИХ ИМЕНА У РОМАНУ ВЕТРОВИ СТАРЕ ПЛАНИНЕ СЛОБОДАНА ЏУНИЋА / Данијела Костадиновић. У: ИМЕ У КУЛТУРИ СРБА И БУГАРА =  ИМЕТО В КУЛТУРАТА НА СЪРБИ И БЪЛГАРИ : зборник радова  /  приредила Дубравка Поповић Срдановић. - Ниш : Филозофски факултет, 2011, стр. 283−294. ISBN 978-86-7379-242-2  UDK 821.163.41-31.09 Џунић. С  COBISS.SR-ID 191056908

  ИДЕАЛИЗАЦИЈА И ДЕМИСТИФИКАЦИЈА ИСТОРИЈЕ У РОМАНУ ПУСТИЊА ЂОРЂИ АБАЏИЕВА / Данијела Костадиновић. У: XXXVII Научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура : зборник / уредио Иван Доровски. - Скопје / Универзитет „Свети Кирил и Методиј‟, 2011, стр. 167−177. ISBN 978-9989-43-305-4  UDK 821-163.3-31.09 COBISS.MK-ID 888005898

  СЛИКА СРБИЈЕ У РОМАНУ ПИРИКА ПЕТРЕТА М. АНДРЕЕВСКОГ / Данијела Костадиновић. У: Књижевност и историја X : зборник реферата са научног скупа Србија у књижевности о Првом светском рату, одржаног у Нишу 29. и 30. маја 2009.  - Ниш : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 2014, стр. 185−194. UDK 821.163.3-31.09 Andreevski P. M. COBISS.SR-ID 521053333

  КОМПАРАТИВНО ВИЂЕЊЕ ПРОЗЕ СЛОБОДАНА ЏУНИЋА И ЖИВКА ЧИНГА У КОНТЕКСТУ ПОЈАВЕ МАГИЧНОГ РЕАЛИЗМА У ЕВРОПСКИМ КЊИЖЕВНОСТИМА  / Данијела Костадиновић. У: XLII Меѓународна научна конференција на XLVIII Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура : зборник радова. - Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј‟, 2016, стр. 335−352. УДК 821.163.3:821.163.41}.091 821.163.41:821.163.41}.091  ISBN 978-9989-43-387-0 COBISS.SR-ID 102971658

  ФЕЉТОНИ О ЉУБАВИМА СРПСКИХ ПИСАЦА ЂОРЂА ПОПОВИЋА / Данијела Костадиновић. У: ЕМОЦИЈЕ У КУЛТУРИ СРБА И БУГАРА = ЕМОЦИИТЕ В КУЛТУРАТА НА СЪРБИ И БЪЛГАРИ : зборник радова / приредила Данијела Костадиновић. - Библиотека Сусрети ; 12. - Ниш : Филозофски факултет, 2016, стр. 249-261. ISBN 978-86-7379-411-2 (брош.) УДК 821.163.41.09-92 Поповић Ђ. COBISS.SR-ID 223321100

  ОПСЦЕНЕ ПОСЛОВИЦЕ И ИЗРЕКЕ ИЗ ЛЕСКОВАЧКОГ КРАЈА / Данијела Костадиновић. У: ОПСЦЕНА И ДРУГА КОЛОКВИЈАЛНА ЛЕКСИКА У СРПСКОМ И МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ / ОПСЦЕНА И ДРУГА КОЛОКВИЈАЛНА ЛЕКСИКА ВО СРПСКИОТ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК : зборник радова са истоименог научног скупа / приредиле Јордана Марковић и Надежда Јовић. - Ниш : Филозофски факултет 2019, стр. 207−217. UDK 811.163.41'276.2:811.163.3'276.6(082) ISBN 978-86-7379-510-2 COBISS.SR-ID 280406284

  КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУПИ ПОЕЗИЈИ АЦА ШОПОВА И БРАНКА МИЉКОВИЋА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОЈ КРИТИЦИ / Данијела Костадиновић. У: 

  Зборник на трудови од Meѓународната научна конференција „Сто години од раѓањето на Ацо Шопов”, ур. проф-др Ева Ѓорѓиевска, Универзитет „Гоце Делчев” Филолошки факултет, Штип, 2023,
  стр. 171‒185.

  ПОДРИВАЊЕ СТЕРЕОТИПА О МУШКОСТИ У ОКВИРУ ПАТРИЈАРХАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У РОМАНУ ПИРИКА ПЕТРА М. АНДРЕЕВСКОГ / Данијела Костадиновић. У: Наука и савремени универзитет, 10-11, новембар 2011. (књига резимеа), Ниш: Филозофски факултет, стр. 76.

  ЖАНРОВСКА СЛОЖЕНОСТ БАЈКЕ О ЦАРУ ПЧЕЛАРУ / Данијела Костадиновић. НИСУН 9 (књига резимеа). Ур. Мирјана Илић, Јасмина Шаранац Стаменковић. Ниш: Филозофски факултет, 9. новембар 2019.

  HISTORY OF THE MAGAZINE "OUR CREATION" / Danijela Kostadinović. In: Materijalna i duhovna kultura Srba u multietničkim sredinama i / ili perifernim oblastima. Niš: Filozofski fakultet / Temišvar: Zapadni Univerzitet u Temišvaru, Savez Srba u Rumuniji, Centar za naučna istraživanja i kulturu Srba u Rumuniji, 2021, p. 20

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  РЕФЛЕКСИ РЕВОЛУЦИЈЕ У ПОЕЗИЈИ ВЕЉКА ВИДАКОВИЋА / Данијела Костадиновић

  У: Разапета реч : зборник радова / Први округли сто о књижевном делу Вељка Видаковића, Ниш, 24. фебруар, 2000. ; приредио Славољуб Обрадовић. - Ниш : Књижевна заједница „Вељко Видаковић‟, 2001, стр. 105−115. УДК 886.1.09 Vidaković 886.1-4(082) COBISS.SR-ID 168943879

  МАЈСТОРСКО ПИСМО РАДЕТА ЈОВИЋА / Данијела Костадиновић. У: Дијалекат − дијалекатска књижевност : зборник радова са научног скупа одржаног у Лесковачком културном центру 25. и 26. септембра 2008. / уредила Радмила Жугић. - Лесковац : Лесковачки културни центар, 2009, стр. 279−286. ISBN 978-86-82031-23-09 UDK 821.163.41.09 Jović R. COBISS.SR-ID 521053333

  ИСТОРИЈА И ПОЈЕДИНАЦ У РОМАНУ ГОСПОЂИЦА ИВЕ АНДРИЋА / Данијела Костадиновић. У: Дело Иве Андрића / уредио ак. Миро Вуксановић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 2018, стр. 469−483. УДК 821.163.41-31.09 Andrić I. COBISS.SR-ID 1548233962

  НАРОДНА КУЛТУРА И ПРОЗА СЛОБОДАНА ЏУНИЋА / Данијела Костадиновић. У: Савремена српска проза : зборник радова  / уредник Верољуб Вукашиновић. - Трстеник : Народна библиотека „Јефимија‟, 2018, стр. 165−180. УДК 821.163.41-31.09 Džunić S. COBISS.SR-ID 327308551

   

  КОСОВСКИ МОТИВИ У "ЈЕВАНЂЕЉУ ПО ДОВИТЉИВОМ ПЕЈУ" СЛАВКА ЈАНЕВСКОГ / Данијела Костадиновић. У: 

  Косово и Метохија кроз чињенице, тумачења и симболе : тематски зборник, књ. 1 /
  уредиле Јасмина Ахметагић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 2023, стр. 237-251.

  ФОТОТИПСКО ИЗДАЊЕ ЧАСОПИСА ГРАДИНА 1900-1901 / Данијела Костадиновић. У: Језик нишких медија, Ур. Љубинко Раденковић, Ниш: Огранак САНУ / Београд: Институт за српски језик САНУ, стр. 237-250.

   

   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 31 mart 2024 19:07