Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 12.11.2013.

Slađana Ristić Gorgiev

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 25. 10.1963
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski
 • Odsek / Grupa / Smer: Filozofija
 • Godina diplomiranja: 1989
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  - Логос и бесмртност / Слађана Ристић Горгиев. //  изд. 1.- Ниш : Центар за црквене студије, 2007. -  224 стр. ; 21 cm. 

  ISBN  978-86-84105-18-                М42                                           

  - Филозофија у раном средњем веку  /Слађана Ристић Горгиев//  изд. 1.- Ниш, Филозофски факултет у Нишу/  (Ниш:Sero print)  стр. 176; 21 cm, (2011)

   ISBN 978-879-217-0                        М42                                              

  - Поуке св. Симеона Новог Богослова / Слађана Ристић Горгиев//, Центар за црквене студије,  (Ниш: Пунта) стр.51; 21 cm, (2011) -          

  ISBN978-86-84105-32-7                       М44                                                              

  - Мухић, Ферид, Потомци богова (са македонског превели Слађана Ристић Горгиев  и Бранко Горгиев). 1. изд. - НКЦ, 2007 ( Ниш: Медивест). 342 стр.;  24 цм - (Библиотека Алмагест ; књ. 3)                      ISBN 978-86-83505-71-5                      М44

   

                                                       

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  -Проблемот на автентичноста на средновековна филозофија / Слађана Ристић – Горгиев // Филозофија. Часопис, Скопје -  Год. 5, бр.19 ( 2006), стр.25 – 35                                        М23


                                                         

  -Систематизација знања у делу св. Климента Александријског / Слађана Ристић Горгиев //  - Белешке ; Апстракт. – Summary // Црквене студије - Ниш, (2012) – ISSN1820–2446.– Бр.9 (2012), стр. 104- 113                                  М24

                                                                                                     

 • Radovi u ostalim časopisima:

  --.Помрачење логоса у души / Слађана Ристић – Горгиев. // -  ;  – Summary // Црквене студије -ISSN1820–2446.–Год.6,Бр.6 (2009), стр.123 – 131    М51

  -Филозофија исихазма у  средњовековној Србији, / Слађана Ристић Горгиев // Часопис института за српску културу, Институт за српску културу, Приштина- Лепосавић, (2012)ISBN 978-86-89025-03-3 стр. 442-458                                                    М52

  -Вечна смрт и вечни живот у патристичкој филозофији / Слађана Ристић – Горгиев. - ; Апстракт. – Summary // Црквене студије. - ISSN 1820 – 2446. – Год.4, Бр.4 (2007), стр.19 – 26                                                  М51

  Гносеологија Светог Симеона Новог Богослова / Слађана Ристић - Горгиев. – Белешке ;  Апстракт. - Summary // Црквене студије. - ISSN 1820 – 2446. – Год. 3, бр. 3 (2006), стр. 39-45        М51

  -Одређења философије св. Јована Дамаскина / Слађана Ристић – Горгиев   Aпстракт. – Resume // Црквене студије. - ISSN 1820 – 2446. – Год.1, бр. 1,  (2004), стр. 83-91                        М51

  -Застарелост смисла Гинтера Андерса / Слађана Ристић Горгиев //  Хуманитас. -  бр. 3-4 (1990), стр. 81-87.                        

  - Егзистенцијализам о побудама филозофирања / Слађана Ристић Горгиев //   Зборник радова Учитељског факултета у Врању - књ.1. (1994), стр. 21- 30                                                    

  - Смисао љубави Владимира Соловјова/ Слађана Ристић Горгиев // Зборник радова Филозофског факултета у Нишу.-  (1994), стр. 405 - 415

  -Појам филозофа у античкој филозофији, / Слађана Ристић Горгиев //  Константин: зборник радова студената Филозофског факултета – Год.1, бр. 1. (2002) стр. 56 – 64.                                                                                                

  -Појам препорода у делима Светога Саве  / Слађана Ристић – Горгиев // Својим светитљима,  Огранак  Вукове задужбине  у Нишу,  Ниш,.  – бр.1  (2006),

   стр. 66 - 77.       

  -Христос оваплоћење љубави / Слађана Ристић Горгиев // Глас : гласило епархије нишке за хришћанску просвету и културу. -  Бр. 1 (2003), стр. 14 -19-                                                                                                          

  -Исихазам у Србији,  библиографија / Весна Ристић ; предговор Слађана Ристић Горгиев. Ниш : Центар за црквене студије, 2006, стр. 6 - 11

  -Свети Сава као исихаст / Слађана Ристић Горгиев. – предговор

   у: Исихазам у Србији, Свети Сава : библиографија / Весна Ристић. – Ниш: Центар за црквене студије, 2006. - стр. 84- 87.                                               

  -Однос духа, душе и тела у византијској патристици   / Слађана Ристић

   Горгиев  //  Филозофија : зборник радова  Филозофског факултета у  Нишу. - бр.1,

   ( 2007) стр. 102 – 115                 

  -O izvoru filozofiranja / Slađana Ristić Gorgijev . –   // Odgovor: časopis za kulturu i duhovnost (Niš).- ISSN  1820 – 9467. – Год.1, бр.2 (зима 2009), стр.183 -189.       

  -Проблем разграничења чисте и религиозне филозофије по Василију В. Зењковском / Слађана Ристић Горгиев //  Српска теологија данас 2009, Часопис Института за теолошка истраживања Универзитета у Београду, Теолошки факултет, Београд, (2009).-ISSN 2217-2491  стр.530-537         М52

   -Tolerancija i/ili postovanje u svetlu humanizma,  / Slađana Ristić Gorgijev . –   // Odgovor: časopis za kulturu i duhovnost br.5, Interaktiv, Niš,  (2012) – ISSN1820–9467. str.180-188

  -Филозофија и утеха, Годишњак за филозофију, Филозофаки факултет, Ниш (2013)  стр.135 - 141                        М53

  ISSN 2334-7899

   -.Тhe Problem of Autenticity of Medieval Philosophy / Slađana Ristić Gorgiev //  Facta Universitatis. -  ( 2005). str.28 - 37                                  М53

  -The relationship of the soul and the logos in Heraclitus fragments, / Slađana Ristić Gorgiev //  Facta Universitatis. -  ( 2009).-ISSN 1820-8495  str.55-61                              М53

   Анаксагорин појам нуса, Слађана Ристић Горгиев, Годишњак  Учитељског факултета у Врању, Година шеста, Врање, 2015 стр. 10-19                                                        ISSN 1820 - 3396      ISSN 0354 -5997COBISS.SR-ID 174488844     М52                

  -Знаци божјег присуства у свету кроз дело Андрића и Бонавентуре, Годишњак Учитељског факултета у Врању, књига седма, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2016, стр.

  ISSN 1820 - 3396      ISSN 0354 -5997 COBISS.SR-ID 174488844      М52                                         

                                        

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  -Однос науке и политике у Платоновој филозофији / Слађана Ристић Горгиев/ Тематски зборник: Наука и политика, Пале, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, (2011) - ISBN 978-99938-47-31-1 стр. 174-187       М14                               

  -Савремена перцепција средњовековне филозофије,  међународни научни скуп: Наука и традиција, Филозофски факултет у    Источном Сарајеву, Источно Сарајево,  (2013) стр.265-275ISBN- 978-99938-47-47-2

  1 (082)                                           М14

  -Рано хришћанство и стоицизам, Међународни научни скуп: Свети Цар Константин и хришћанство, Центар за Црквене студије Универзитет у Нишу, Ниш, 2013, ISBN 978-86-84105-39-6

  321.18:929  стр.29 - 41                      М14

  -Појам лепог у Византији. - Summary / Слађана Ристић Горгиев //  Ниш и Византија : зборник радова. Универзитет у Нишу – Нишу, Град Ниш,. - књ.1, ( 2003), стр.190-198  М14                                                                -Неки филозофски разлози прихватања хришћанства у позном римском царству / Слађана Ристић Горгиев //  Ниш и Византија: зборник радова. - 1. изд. - Ниш :  Универзитет; Нишки културни центар, (2008). ISBN978-85-8350-76-0стр.347-356                  М14 

  -Однос вере и знања у византијској филозофиј, / Слађана Ристић Горгиев // Ниш и Византија: зборник радова , НКЦ, Ниш, (2009) –ISBN 978-86-6101-014 . стр.499-506.                           М14

   -Милански едикт – раскршће хеленске и хришћанске филозофије, /Слађана Ристић Горгиев // Тематски зборник:  Ниш и Византија, Универзитет у Нишу, Скупштина града Ниша, Ниш, (2011) - ISBN 978-86-6101-031-6 стр. 459-469                           М14    

  -Хеленистичка филозофија и изазови античког глобализма, Зборник са међународног научног скупа: Наука и глобализација, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, Пале, (2014)    стр. 107 - 119.                                                DOI 10.7251/ZRNSFFP0814107R001:316.32 (082)ISBN 978-99938-47-49-1                                                                                   COBISS.RS-D 4257816                 М14                                                                       -The nature of the idea of Good in Plato’s philosophy. Book of abstract: 2400 years from the founding of Plato's Akademy: Fakulty of Phylosophy – Skopje, 2016, str. 85-101 ISB=N978-608-238-090-2,   UDK. 17

  COBISS.MK-ID е 100510986       М14               

   -Дијалектика као критички метод у Сократовој филозофији, Слађана Риатић Горгиев, Бранко Горгиев, Зборник радова: Критичко мишљење – фактор развоја науке и друштва, Књига 15, Универзитет у Бања Луци, Филозофски факултет, Бања Лука, 2015 стр. 87 – 98ISBN 978-99955-59-68-7 M33

  - Време и илуминација у Августиновој филозофији,          Слађана Ристић Горгиев

  -Научни скуп „Антички концепти времена,   Универзитет у Скопљу, Филозофски факултет, Скопје, 2015.стр.10.   (штампано у изводу)                                            М34 

    -Филозофија и одговорност у делу оца Јустина Филозофа, међународни научни скуп: Тематски Зборник: Наука и слобода, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, Пале, (2015)   стр. 173 – 183.                                                             ISBN 978-99938-47-67-0       М14      

                                                 

  -Однос срца и ума у филозофији хришћанства, Научни скуп „За љубовта“ , Филозофски факултет и Филолошки факултет Скопје, (2014)  (Извод из саопштења)  COBISS.MK-ID 94863370, 2013.                    -                                     М34

   

   

                                                                                                                                                                          

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  -Обожење од жеље до рефлекса / Слађана Ристић – Горгиев //  Владета Јеротић: делом у времену : зборник са научног скупа (Ниш, 14.децембра 2004 /  – Ниш : Центар за црквене студије; Београд : Ars libri ; Гаџин Хан : Општинска библиотека, 2005.–стр.66-75                                                     М63

  -Милосрђе и образовање / Слађана Ристић Горгиев // Духовност и образовање : зборник радова са научног скупа. - Ars libri, Нови Сад. – бр.1 М63

  -Филозофско - антрополошки аспекти смрти, / Слађана Ристић Горгиев //   Медицински факултета у Нишу, Ниш. -  Бр.1 (2007).- (извод из саопштења)  М64            

  -Значај хришћанства за савремени образовни систем, / Слађана Ристић Горгиев //  Тематски зборник: Могућности националног васпитања у време глобализације, Учитељски факултет у Врању, (2010) -  ISBN  978-86-82695-71-4 стр.217-227    М64

  -Двојни карактер љубави у филозофији, научни скуп: Љубав и образовање, Педагошки факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2010.(извод из саопштења)    М64        

  -Теохуманизам у делу оца Јустина Поповића  / Слађана Ристић Горгиев // Тематски зборник: Отац Јустин Поповић  живот и дело, Врање, Учитељски факултет у Врању, Православна епархија врањска, Врање, (2011) -  ISBN 978-86-87029-08-8 стр. 107-124                                      М63                               

  -Филозофија и савремени систем наука, / Слађана Ристић Горгиев //  Зборник радова: Наука и савремени универзитет 1, Криза и перспективе знања и наука,  Филозофски факулете Ниш, (2012) - ISBN 978-86-7379-265-1 , стр. 135-145 М63                                               

   -Култура срца у филозофији хришћанства ,/ Слађана Ристић Горгиев //  Тематски зборник: Православна теологија и култура, Центар за Црквене студије , Ниш, (2009) – ISBN 978-86-84105-28-0 . стр.50-59                          М63                  

   

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 23 maj 2016 13:47