Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 28.02.2014.

Marta Dimitrijević Veličković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 07.04.1981.
 • Mesto rođenja: Nis, Srbija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za anglistiku
 • Godina diplomiranja: 2003. (BA); 2010. (MA); 2017 (PhD)
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Dimitrijević-Savić, J., M. Dimitrijević & J. Danilović. (2012). Serbia marketed linguistically. In Rata, Georgeta, Ioan Petroman & Cornelia Petroman (Eds.), The English of Tourism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, p. 81-90.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Danilović, J., J. Dimitrijević-Savić & Marta Dimitrijević. (2013). Affix acquisition order in Serbian EFL learners. Romanian Journal of English Studies, Volume 10, Issue 1, p. 77–88, ISSN (Online) 1584-3734, DOI: 10.2478/rjes-2013-0006, February 2013. Published Online: 2013-02-22

  Danilović, J., M. Dimitrijević. (2011). Sufiks –er u engleskom jeziku: derivati, složenice i proces njihovog usvajanja kod učenika engleskog jezika kao stranog. Nasleđe, Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, Godina VIII, Broj 20, str. 123-142.

  Dimitrijević-Savić, J., M. Dimitrijević. (2010). An intercultural style: Serbian L1 and English L2 interaction in requests. Nasleđe, Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, Godina I, Broj 15/1. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, str. 27-46.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Dimitrijević-Savić, J., M. Dimitrijević & J. Danilović. (2012). Mitigating requests in English: what do Serbian L1 learners know and what do they need to learn? U: Mišić-Ilić, B. i V. Lopičić (Ur.) Jezik, književnost, kommunikacija, Jezička istraživanja, zbornik radova. Niš: Filozofski fakultet, str. 499-508.

  Danilović, J. i M. Dimitrijević. (2012). O sufiksu –er u novinarskom stilu: poreklo, značenje i frekventnost leksema. Strukturne karakteristike srpskog jezika, zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, str. 233-243.

  Dimitrijević, M., J. Danilović. (2011). The suffix –er in present-day word formation in English: structure, meaning and intelligibility. In: Rata, G. (Ed.), Academic Days of Timisoara: Language education today. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, p. 21-33.

  Dimitrijević-Savić, J., M. Dimitrijević. (2011). Interpreting personal pronouns in English and in Serbian: a comparison. In: Tomović, N. & J. Vujić (Eds.) English Language and Literature Studies: Image, Identitiy, Reality, ELLSIIR Proceedings, Vol. 1. Belgrade: Faculty of Philology, p. 415-426.

  Dimitrijević, M. (2010). Change and the (in)definite article. U:  Mišić-Ilić, B. & V. Lopičić (Eds.). Jezik, književnost, promene, Jezička istraživanja, Zbornik radova. Niš: Filozofski fakultet, str. 488-497.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Dimitrijević, M. (2013). Applying Cognitive Linguistics to Teaching the English Article System in the EFL Classroom. Od nauke do nastave: zbornik radova sa konferencije Nauka i savremeni univerzitet 2. Niš: Filozofski fakultet. str. 66-76.

  Dimitrijević, M. (2011). Usvajanje sistema članova pri učenju engleskog kao drugog jezika. Savremena proučavanja jezika i književnosti, Zbornik radova sa II naučnog skupa mladih filologa Srbije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, Godina II, Knjiga 1. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, str. 487-494.

  Dimitrijević, M. (2011). Three contexts for the use of the definite article in the case of Serbian L1/English L2 speakers. Primenjena lingvistika danas – između teorije i prakse, zbornik radova sa Trećeg kongresa Primenjena lingvistika danas – između teorije i prakse. Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Beograd: Filološki fakultet, str. 45-60.

  Dimitrijević, M. (2007). Dr Seuss glasovi i učenje jezika kod dece. Glas u jeziku, književnosti i kulturi, zbornik radova. Beograd: PHILOLOGIA, str. 41-52. 

Poslednji put izmenjeno petak, 13 novembar 2020 07:49