Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 02.03.2014.

Anka Mihajlov Prokopović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 05.12.1961.
 • Mesto rođenja: Benkovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet političkih nauka Beograd
 • Odsek / Grupa / Smer: Novinarstvo
 • Godina diplomiranja: 1985.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Mihajlov Prokopović, Anka. 2008.,,Local media in Serbia in transition''. IUIES Journal, volume 2, number 3, edited by Anna Maria Boileau, str. 537-553. Gorica: International University Institute for European Studies. (ISSN: 1971 - 9876).

  Vulić Tatjana, Vujović Marija i Anka MIhajlov Prokopović. 2012. ,,Kultura kao deo programskog sadržaja Televizije Beograd - javnog medijskog servisa Srbije''. Kultura, časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, br. 137, str. 328-339. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. (DOI 10.5937/kultura 1237328V) [UDK 654.197:008(497.11)] (ISSN 0023-5164) (COBISS.SR-ID 8472066).

  Mihajlov Prokopović, Anka. 2011. Prikaz: Hans-Joakim Nojbauer: ,,Fama: istorija glasina''. ,,Kolektivno ogledalo''. CM: časopis za upravljanje komuniciranjem, god. 6, broj 19, str. 139-144. Novi Sad: Protokol; Beograd: Fakultet političkih nauka. (ISSN 1452-7405) (COBISS.SR-ID 218473735).

  Mihajlov Prokopović, Anka. 2009.,,Globalni mediji: CNN i BBC World News''. CM: časopis za upravljanje komuniciranjem, god. 4, broj 10, str. 111-129. Novi Sad: Protocol; Beograd: Fakultet političkih nauka. (ISSN 1452-7405) (COBISS.SR-ID 218473735).

  Mihajlov Prokopović, Anka. 2008.,,Radio u budućnosti - digitalna revolucija''. CM: časopis za upravljanje komuniciranjem, god.3, broj 7, str. 65-77. Novi Sad: Protokol; Beograd: Fakultet političkih nauka. (ISSN 1452-7405) (COBISS.SR-ID 218473735) (UDC 654.191.6:316.774).

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Mihajlov Prokopović, Anka. 2013.,,Mediji u Srbiji: globalni kontekst''. Naučni skup: Nauka i globalizacija, knjiga rezimea, str. 228. Pale: Filozofski fakultet. (ISBN 978-99938-47-49-6).

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Vujović, Marija i Anka Mihajlov Prokopović. 2013.,,Izazovi transformacije RTS-a u javni servis''. U Dimitrijević, Bojana, ur. Znanje i korist (Nauka i savremeni univerzitet 2): zbornik radova, str. 382-395. Niš: Filozofski fakultet. (UDK 316.774:654.17/.19) (ISBN 978-86-7379-301-6) (COBIS. SR-ID 202540044).

  Mihajlov Prokopović, Anka i Marija Vujović. 2012.,,Nauka u programu Javnog medijskog servisa Srbije''. U Dimitrijević, Bojana,ur. Kriza i perspektiva znanja i nauke: (nauka i savremeni univerzitet): tematski zbornik radova, str. 352-365. Niš: Filozofski fakultet. (UDK 654.16/.17:001; 316.774:001) (ISBN 978-86-7973-265-1) (COBIS.SR-ID 194768652).

  Mihajlov Prokopović, Anka. 2011.,,Uticaj interneta na radio u Srbiji''. U Valić Nedeljković, Dubravka, ur. Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene: medijska istraživanja: zbornik radova III, str. 159-171. Novi Sad: Filozofski fakultet. (ISBN 978-86-6065-098-8) (COBISS.SR-ID 268811271) (UDK 004.9:654.191/.197).

  Mihajlov Prokopović, Anka. 2013.,,Interaktivnost onlajn izdanja tradicionalnih medija i participacija publike''. Naučni skup sa međunarodnim učešćem: Nauka i savremeni univerzitet 3, knjiga sažetaka,str. 376-377. Niš: Filozofski fakultet. (ISBN 978-86-7379-303-0).