Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 03.03.2014.

Ivana Stojanović Prelević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 2.6.1981.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Filozofija
 • Godina diplomiranja: 2005.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Radovi u časopisima od međunarodnog značaja verifikovani posebnom odlukom M24

  Stojanović, I. (2009) "Kada cenzura može biti opravdana?",  u Teme, br. 3, pr. Đorđević, D. Todorović, D., Univerzitet u Nišu,  str. 959-975.

  Radovi u časopisima nacionalnog značaja M51, 52, 53

  Stojanović Prelević I. (2010) "On performatives", Facta Universitatis, Language and Literature, Vol. 8, No2, Univerzitet iu Nišu, 105-113.

  Stojanović Prelević, I. (2011) "On Communicative Intention and Saying/Implication Distinction" u Facta Universitatis, Vol. 9, No2, 107-114.

  Stojanović Prelević, I. Jovanović Z. (2013) "Social Exclusion and Presenting Contents on Socially Excluded Elder People in the Printed Media in Serbia: Blic and Narodne novine" u Facta Universitatis, Philosophy, Sociology, Psychology and History, vol. 12, No2, 161-173.

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Stojanović Prelević, I. (2010) "Da li je za uspešan proces komunikacije neophodno prepoznavanje komunikacijske namere?" u Jezik, književnost, promene (jezička istraživanja), Filozofski fakultet, Niš, 384-394.

  Stojanović Prelević, I. (2011) "Inernet as Creator of New Alternative Form of Culture and Subjectivity"
  u Media Discours of Poverty and and Sosial Exclusion, Filozofski fakultet, Novi Sad, 229-239.

  Stojanović prelević, I. (2011) Preserving the Cultural Identity of the Balkan People in the Mediage", The Balcans: Languages, History, and Culture,Univerzitet Velikom Trnovu, Bugarska, 358-363.

  Stojanović Prelević I. (2011) "Ostinovo razlikovanje ozbiljnih i neozbiljnih govornih činova: govor na bini kao fikcija?" u Jezik, književnost, komunikacija, Filozofski fakultet, Niš, 77-84.

  Stojanović Prelević I, (2012) "Etika i mediji: o etičnosti novinara" u Kriza i perspektiva znanja i nauke, Filozofski fakultet, Niš, 401-412.

  Stojanović Prelević I. (2012) "Povezanost performativa i medijsih etičkih vrednosti" u Jezik, književnost, vrednosti, Filozofski fakultet u Nišu

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Stojanović Prelević I(2010) "Uloga semantičkog i pragmatičkog značenja u procesu komunikacije" Beogradsko-Riječki susreti, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 93-105.

  Vujović M, Stojanović Prelević I. (2012) "Etičnost naslova u štampanim medijima u Srbiji", Drugi o Srbima, Srbi o drugima, Filozofski fakultet, Niš, 379-393.