Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.03.2014.

Goran Ružić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23. 10. 1963.
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Beograd (diplomske studije), Filzofski fakultet Novi Sad (magistarske studije), Filozofski fakultet Niš (doktorske studije)
 • Odsek / Grupa / Smer: Filozofija
 • Godina diplomiranja: 1988, 2005, 2009
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Transcendentalna apercepcija kao uslov primata praktickog uma - časopis "Polja"

  Problem odnosa sheme i slike u Kantovoj analitici - časopis "Zarez"

  Ontološka razlika u "Sein und Zeit" - Godišnjak Filozofskog fakulteta u Nišu 2005. 

  Aristotel i Avgustin - Crkvene studije 2012.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Problem kontinuuma u Kantovoj teorijskoj filozofiji, Nisun, Niš, 16. XI 2012., Treći program radio Beograda

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Jezičko-analitički pristup problemu vremena (pitanje transcendentalnog perfekta) - Zbornik Felix Romuliana 2011.

  Problem temporalnosti u hrišćanskoj teologiji (Avgustinov prezentizam) - Zbornik Felix Romuliana 2012.

  Hajdeger i Abraham a Sankta Klara, Felix Romuliana, Zaječar, 3. IX 2010., Treći program radio Beograda


  Problem kontinuuma u filozofiji Oskara Bekera, Sremski Karlovci, 16. IX 2012., Treći program radio Beograda


  Kantovo učenje o amfiboliji pojmova refleksije, Prokuplje, Drainčevi dani, 19. 05. 2014., Prvi program radio Beograda

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 28 jul 2014 10:41