Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 21.10.2013.

Vladimir Aleksić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06. 08. 1974
 • Mesto rođenja: Београд
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет у Приштини
 • Odsek / Grupa / Smer: Историја
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  (2009). Живот и дело академика Михаила Динића. Пожаревац-Ниш.

  Земен, Клобук, Ниш, Прешево, Прокупље, Сврљиг, Славиште, Стоб. У: Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља – према писаним изворима (117, 127-128, 188-193, 217-218, 229-231, 252-253, 263-264, 288). Београд.

  (2012). О неким одликама државног уређења у земљи краља Вукашина и краља Марка. У: Научни диалози, сборник посветен на 10-годишнината от научното партньство между Филологическия и философския факултет на университетите във Велико Търново и Ниш  (стр. 255-270). Велико Търново.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  (2007). Мотив змије у житију Петра Коришког. Баштина, 23, 79-90.

  (2008). Белешке о култу св. Димитрија Солунског у држави Немањића. Црквене студије, 5, 305-318.

  (2009) Почетак владавине Стефана Немање и његово ктиторство као разлог сукоба са браћом. Весник Војног музеја, 15 (36), 11-17.

  (2009). Повеља цара Стефана Душана властеличићу Иванку Пробиштитовићу. Стари српски архив, 8, 69-80.

  (2010). Medieval Vlach Soldiers and the Beginnings of Ottoman Voynuks. Београдски историјски гласник, 2, 105-128.

  (2012). Трагом смедеревског надгробног споменика Михаила, сина војводе Стефана. Смедеревски зборник, 3, 31-37.

  (2011). О још једном значењу речи кмет. Црквене студије, 8, 317-329.

  (2012). Taking care of Parents in Medieval Serbian Countries. Црквене студије, 9, 283-290.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  (2006 ). Византија – држава и народ - у делу Razgovor ugodni naroda Slovinskoga Андрије Качића Миошића. У: Ракоција, М. (уредник): Пети научни скуп: Ниш и Византија 3-5 јун (545-563). Ниш.

   (2007). Властела Лазаревића са надгробних споменика из Богородице Пречисте у Ждрелу. У: Мишић, С. (уредник): Моравска Србија. Историја – култура-уметност, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29. септембра у Крушевцу и 30. септембра 2007. године у манастиру Наупаре (143-157). Крушевац.

  (2012). Повластице града Ниша на крају XII века. У: Ракоција, М. (уредник): Десети научни скуп: Ниш и Византија 3-5. јун (537-545). Ниш.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  (2009). Нишка епископија у држави Стефана Немање. У: Бојовић, Д. (Уредник): Православа теологија и култура. Зборник са научног скупа одржаног 25. и 26. децембра 2008. у Нишу (199-209). Ниш: Центар за црквене студије.

  (2010). Миодраг Пурковић о Теодори, ћерци Стефана Дечанског. У: Мишић, С. (Уредник): Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело, зборник радова са научног скупа одржаног 26. септембра 2009. године у Пожаревцу (73-85). Пожаревац.

  (2011). Стефан Немања и Топлица у запостављеним изворима. У: Мишић, С. (Уредник): Стефан Немања и Топлица (Тематски зборник) (стр. 87-96). Ниш: Центар за црквене студије.

  (2012). Последњих тридесет година изучавања средњовековне прошлости Ниша. У: Максимовић, Г. (Уредник): Криза и перспектива знања и науке. Тематски зборник (стр. 182-194). Ниш: Филозофски факултет. Ниш.

Poslednji put izmenjeno sreda, 13 novembar 2013 15:12