Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 23.01.2014.

Marta Mitrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 19.11.1989.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Novinarstvo
 • Godina diplomiranja: 2012.
 • Spisak publikacija

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Obradović Neven, Mitrović Marta, Milovanović Ivana, „Medijska promocija nacionalnih stereotipa u dnevnoj štampi Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske“,316.774:316.647.8(497.11)316.774:316.647.8(497.5)316.774:316.647.8(497),str. 31 u knjizi sažetaka sa međunarodne naučne konferencije „Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu“, 4. i 5. oktobar 2013. 

  Mitrović Marta, Milovanović Ivana, „Propagiranje potrošačke kulture po modelu holivudskih filmova u globalnom medijskom okruženju“, str. 242, knjiga sažetaka sa međunarodnog naučnog skupa „Nauka i globalizacija“, 17. i 19. maj 2013. godine. Pale, Univerzitet Istočno Sarajevo, Filozofski fakultet na Palama. ISBN 978-99938-47-49-6, COBISS. BH-ID 3695384

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Mitrović Marta, Milovanović Ivana, „Putopis u vrtlogu potrošačkog konzumerizma: od novinarsko-publicistikog žanra do reklamnog sadržaja“ str. 384. u zborniku sažetaka sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Nauka i savremeni univerzitet 3“, 15. i 16. novembar, 2013. godine, Niš, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet u Nišu. ISBN 978-86-7379-303-0

   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 26 januar 2014 16:51