Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.01.2014.

Petar Mitković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 22.12.1953.
 • Mesto rođenja: Grgurovce, Lebane
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Arhitektonski fakultet Beograd
 • Godina diplomiranja: 1977.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:  1.        Mitković, P.: URBANIZAM – PLANIRANJE GRADSKE SAOBRAĆAJNE MREŽE, udžbenik za studente Građevinskog fakulteta u Nišu, (ISBN 86-8295-14-7), 1994.


  2.        Mitković, P., Vasilevska, Lj.: URBANISTIČKA ANALIZA STUDENTSKIH DOMOVA, poglavlje u monografiji „STUDENTSKI DOMOVI U SRBIJI”, Univerzitet u Nišu, Građevinski fakultet, Niš, 1996., str/ 19-41


  3.        Mitković, P., Vasilevska, Lj.: PROBLEMSKI OKVIR PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA SPRATNIH ZGRADA NAMENJENIH TRŽIŠTU, poglavlje u monografiji „STANOVI I ZGRADE ZA TRŽIŠTE”, Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš, 1998., str. 21-35


  4.        Mitković, P., Vasilevska, Lj.: MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA KOLEKTIVNOG STANOVANJA U SRBIJI U USLOVIMA VLASNIČKE TRANSFORMACIJE”, poglavlje u monografiji „STANOVANJE U VIŠEPORODIČNIM SPRATNIM ZGRADAMA U NOVIM TRŽIŠNIM USLOVIMA”, Univerzitet u Nišu, Građevinski fakultet, Niš, 1996., str. 15-27


  5.        Mitković, P.: „PROSTORNA ORGANIZACIJA I UREĐENJE GRADSKIH POVRŠINA ZA PARKIRANJE PUTNIČKIH AUTOMOBILA”,  (monografija) Izdavač: Građevinsko - arhitektonski fakultet u Nišu - ISBN 86-80295-51-5. Obim knjige: 124 stranice, Nišu, 2000.


  6.        Mitković, P., Vasilevska, Lj.: VODIČ ZA OSNIVANJE BIZNIS ZONA, Regionalna privredna komora Leskovac, Opština Leskovac, Privredna komora Ćustendil,Evropska agencija za rekonstrukciju, Leskovac, 2008.


  7.        Mitković, P., Vasilevska, Lj.: GRAD I SELOPARTNERSTVOM DO ODRŽIVOG RAZVOJA, Poglavlje u monografiji: KREATIVNA STRATEGIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U SRBIJI, Urednik: prof. dr Bajić-Brković, M., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2010., str. 201-235, ISBN 978-86-7924-035-4


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:  1.     Gordana A. Topličić-Ćurčić, Zoran J. Grdić, Nenad S. Ristić, Dušan Z. Grdić, Petar B. Mitković, Igor S. Bjelić, Ana J. Momčilović-Petronijević:  "Characterization of Roman mortar from the Mediana archeological site",Tehnički Vjesnik/Technical Gazette (ISSN 1330-3651), Scientific-professional Journal of Technical Faculties of University in Osijek, Croatia. ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online) UDC/UDK 904:666.971.4.017(497.11Niš)"652" Article No TV-20130503131031, Vol. 21 No. 1, pp 191-197 


  2.        Krasić S., Pejić P., Mitković P.: Značaj dnevne svjetlosti pri projektiranju i izgradnji zgrada, Građevinar 65 (2013) 9, ISSN 1333-9095, UDK 721+535.212:69.009.182, pp 833-840, 2013. (M23)


  3.        Zoran Grdic, Gordana Toplicic-Curcic, Nenad Ristic, Dusan Grdic, Petar Mitkovic, HYDRO-ABRASIVE RESISTANCE AND MECHANICAL PROPERTIES OF RUBBERIZED  CONCRETE, DOI:10.14256/JCE.910.2013, Journal GRAĐEVINAR 66 (2014) 1, 11-20, UDK 624+69(05)=862,  ISSN 0350-2465, ČASOPIS HRVATSKOG SAVEZA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA, Berislavićeva 6, Zagreb, Hrvatska,(M23)


  4.        Goran Jovanovic, Dragoljub Zivkovic, Marko Mancic, Vladana Stankovic, et Petar Mitkovic. A model of a Serbian energy efficient house for decentralized electricity production, AIP, Journal of Renewable Sustainable Energy 5, 041810 (2013); doi: 10.1063/1.4812997, http://dx.doi.org/10.1063/1.4812997 (M23)


  5.        B. Stojanović, J. Janevski, P. Mitković, M.Stojanović, M. Ignjatović, “Building Facade with Temperature Barrier in Context of Increasing Building energy Efficiency”, Thermal Science, 2014, vol. 18, no. 3   (M23)


  6.    Jovan Stepanovic, Dragan Stojiljkovic, Ineta Vilumsone-Nemes, Petar Mitkovic: MODELLING THE STRENGTH-ELONGATION CHARACTERISTIC OF THE FORMING FABRICS FOR THE PAPER INDUSTRY; FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 4(106): 112-116 (M23)


  7.  S. Stojiljković, I. Savić, I. Savić, P. Mitković, Lj. Vasić, A. Marinković: An Urban Planning Approach to the Climatization of Space Using Natural Resources Based on Ceramic Clay, Zeolite and Bentonite Clay; Science of Sintering, 46 (2014) 259-268; doi: 10.2298/SOS1402259S     UDK 662.32; 549.67; 666.3.019


   


   

 • Radovi u ostalim časopisima:   Mitković, P., Jovanović, G.:  „OBJEKAT: STAMBENE ZGRADE U NIZU SIJARINSKA BANJA“ – Prikaz idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja, časopis „NAUKA + PRAKSA“ br. 1/94-95, Niš, 1995.,  str. 33 - 37


  Mitković, P.: „NEKI ASPEKTI URBANIZACIJE U SRBIJI OD ZNAČAJA ZA REŠAVANJE STAMBENE KRIZE“ DaNS br. 15, Društvo arhitekata Novog Sada, Novi Sad, decembar 1995., str. 36-37


  Mitković, P., Vasilevska, Lj.: „URBANISTIČKA ANALIZA STUDENTSKIH DOMOVA”, V salon urbanizma, kategorija Urbanistička publicistika, Niš, 1996. godine, Katalog salona 6.17.


  Vasilevska, Lj. Mitković, P.: URBANISTIČKA ANALIZA STUDENTSKIH DOMOVA U NIŠU – RAZVOJNE PREPORUKE I SMERNICE, časopis Arhitektura i urbanizam, broj 8, Beograd, Niš, 2001., str. 43-59.


  Mitković P., Vasilevska Lj.: DILEME OKO SAVREMENIH I BUDUĆIH REŠENJA CENTRALNIH GRADSKIH PROSTORA ZA PARKIRANJE AUTOMOBILA SA NEKIM ELEMENTIMA ZA DEFINISANJE PROBLEMSKOG OKVIRA NIŠA, časopis Arhitektura i urbanizam, broj 8, Beograd, Niš, 2001., str. 18-59


  Mitković, P., Vasilevska, Lj., Bogdanović, I., Dinić, M.: FUNCTIONAL AND SIZE TIPOLOGY OF THE VILLAGE SETTLEMENTS IN THE CITY OF NIS TERRITORY, Facta Universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Vol.2, No4, 2002, University of Nis, Niš, str. 231-251


  Mitković, P, Dinić, M.,: CITY CENTER ORGANIZATION AND ITS INFLUENCE ON THE CITY STRUCTURE; Facta universitatis, series Architecture and civil engineering, vol.3, No 1, str. 41-56, Univerzitet u Nišu, Niš, 2004.


  Vasić, M. Vasilevska, Lj. Mitković, P.: PRIKAZ IDEJNO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG REŠENJA DELA ZONE CENTRALNIH AKTIVNOSTI BORA – ZONA EKSPRES, Nauka+praksa 7/2004, Institut za građevinarstvo i arhitekturu, Niš, 2005., str. 37-45


  Bogdanović, I, Mitković, P.: REVITALIZATION OF RESIDENTIAL COMPLEXES IN THE CONTEXT OF HOUSING QUALITY IMPROVEMENT, Facta Universitatis, series Architecture and civil engineering, Vol.3, Noo 2,  2005.


  Mitković, P., Kondić, S., Đorđević, M.,: PRIKAZ STAMBENO-POSLOVNOG BLOKA U UL. BRANKA KRSMANOVIĆA U NIŠU, Nauka+praksa, Institut za građevinarstvo i arhitekturu, Niš, 2007., str. 43-49


  Velev, J., Mitković, P., Dinić, M., Bogdanović, I.: SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE PROTECTED AREAS WITH THE REFERENCE TO THE SICEVO GORGE, Facta Universitatis, series Architecture and civil engineering, Vol.6, Noo 2,  2008.


  Dinić, M., Mitković, P., Velev, J.,. Bogdanović, I.: APPLICATION OF THE URBAN RECONSTRUCTION METHODS IN THE CENTRAL CITY AREA OF NIŠ, Facta Universitatis, series Architecture and civil engineering, Vol.6, Noo 1,  2008.


  Dinić, M., Mitković, P.: PLANNING REGULATIONS IN THE USA AND THEIR IMPLICATIONS ON URBAN DESIGN IN THE CENTRAL CITY ZONE, Facta universitatis, series Architecture and civil engineering, vol.9, No 2, str. 289-299, Univerzitet u Nišu, Niš, 2011.


  Velev, J., Mitković, P., Vasilevska, Lj.: SPATIAL AND FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF THE CITY CENTER STRUCTURE IN THE PROCESS OF TRANSITION The Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 9, No 3, 2011. str. 455-462

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:  Mitković P.: PROBLEM URBANISTIČKOG ZAHVATA U SANACIJI BESPRAVNIH NASELJA - referat na jugoslovenskom savetovanju „Zahvati u zgradarsko nasleđe”, Portorož, 1985.


  Mitković P.: NEOPHODNOST PLANSKOG PRISTUPA RAZVOJU INDIVIDUALNE STAMBENE IZGRADNJE, referat na jugoslovenskom simpozijumu INDIS 1989. 


  Mitković P., Milutinovićem, M.: PROSTORNO PLANSKA DELATNOST U FUNKCIJI EKOLOGIJE - Prvi međunarodni naučni skup „Urbana ekologija”, Niš, 1992.


  Mitković P., Jovanovićem, G., Turnšekom B.:PLANIRANJE I SAVREMENA URBANISTIČKA PRAKSA KOD NAS KAO UZROK DEGRADACIJE URBANE SREDINE - I međunarodni naučni skup „Urbana ekologija”, Niš, 1992.


  Mitković P., Jovanovićem, G., Turnšekom B.: NEKI POSTUPCI I METODE ZAŠTITE OD BUKE U PROCESU PROJEKTOVANJA STAMBENIH ZGRADA, II međunarodna konfernecija „Buka i vibracije u životnoj sredini”, Niš, 1992.


  Mitković, P.:  PREVENCIJA KOD POVREĐIVANJA STARIH LJUDI U STANU - Kongres ortgopeda Jugoslavije, Skup međunarodnog karaktera, Niš, 1994.


  Mitković, P., Cekić, N.,  Vasov, M.:  ZAŠTITA OD BUKE KAO PREVENTIVNI INŽENJERING, X međunarodni naučni skup, Niš, 1994.


  Vasilevska. Lj., Mitković P.: „Očuvanje kvaliteta urbane životne sredine sa aspekta razvoja strukturnih formi na primeru centralnog gradskog područja Knjaževca OČUVANJE KVALITETA URBANE ŽIVOTNE SREDINE SA ASPEKTA RAZVOJA STRUKTURNIH FORMI NA PRIMERU CENTRALNOG GRADSKOG PODRUČJA KNJAŽEVCA“, III internacional Scientific Conference Urban Ecologu „Urban Ecologu and Marceting”, Rostov na Donu, 1994.


  Cekić, N., Mitković, P.: „UTICAJ BUKE KOD BIBLIOTEČKIH ZGRADA“; 15. jugoslovenska i 3. međunarodna konferencija: „Buka i vibracije u životnoj i radnoj sredini“; Niš, 11- 13.10.1995. godine, u organizaciji Univerziteta u Nišu i Fakulteta zaštite na radu; Zbornik radova, str. 63 - 67.


  Mitković, P., Cekić, N.: „ULOGA I ZNAČAJ ZELENILA U PROSTORNOM I URBANISTIČKOM PLANIRANJU KOD ZAŠTITE OD SAOBRAĆAJNE BUKE“; 15. jugoslovenska i 3. međunarodna konferencija: „Buka i vibracije u životnoj i radnoj sredini“; Niš, 11 - 13.10.1995. godine, u organizaciji Univerziteta u Nišu i Fakulteta zaštite na radu; Zbornik radova, str. 59 - 63.


  Cekić, N., Anđelković, M., Mitković, P., Jovanović, G.: „URBARHITEKTURA ŽIVOTNE SREDINE SA ASPEKTA INFORMATIČKO - DIGITALNE REVOLUCIJE“;  Međunarodna konferencija: “Preventivni inženjering i životna sredina“, 23 - 24.11.1995. godine, u organizaciji Fakulteta zaštite na radu iz Niša, Ekološko-politikološkog univerziteta iz Moskve i Instituta „Mihajlo Pupin“ iz Beograda;  Zbornik radova, str. B4 - B5.


  Anđelković, M., Cekić, N., Mitković, P.: „O NEKIM ASPEKTIMA BIOKLIMATSKOG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA URBANIH PROSTORA“; Međunarodna konferencija: „Preventivni inženjering i životna sredina“, 23 - 24.11.1995. godine, u organizaciji Fakulteta zaštite na radu iz Niša, Ekološko-politikološkog univerziteta iz Moskve i Instituta „Mihajlo Pupin“ iz Beograda; Zbornik radova, str. B14 - B15.


  Mitković, P., Cekić, N., Anđelković, M., Jovanović, G.: „PRIMENA KONCEPTA GRADSKE ULIČNE MREŽE KOD PREVENCIJE OD SAOBRAĆAJNE BUKE“; Međunarodna konferencija: „Preventivni inženjering i životna sredina“, 23 - 24.11.1995. godine, u organizaciji Fakulteta zaštite na radu iz Niša, Ekološko-politikološkog univerziteta iz Moskve i Instituta „Mihajlo Pupin“ iz Beograda;  Zbornik radova, str. B17 - B18.


  Mitković, P., Vasilevska, Lj.: „URBANIZATION IN SERBIA AND THE INFLUENCE OF MIGRANTS OVER THE CHANGES OF SPATIAL AND PHYSICAL STRUCTURES OF SETTLEMENTS IN THE REGION OF SOUTH OF SERBIA“, Međunarodna konferencija “Arhitektura i urbanizam na pragu III milenijuma”, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd,1996. godine.


  Vasilevska, Lj., Mitković, P.: „THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TENDENCIES IN BIODINAMICS/MEHANIC MIGRATIONS AND THE DEVELOPMENT OF SETTLEMENTS NETWORK IN THE AREA OF ZAJEČAR”, Međunarodna konferencija „Arhitektura i urbanizam na pragu III milenijuma”, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1996. godine.


  Cekić, N., Anđelković, M., Mitković, P.: „KRIZA IDENTITETA GRADA ILI NESTANAK JAVNOG, URBANOG ČOVEKA“; Prvi međunarodni simpozijum: „Spektakl, grad, identitet”, Beogradu, 03.03.1996. godine, u organizaciji YUSTAT-a iz Beograda i Ministarstva za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i građevinu Republike Srbije; Zbornik radova, str. 118-121, 1997.


  Mitković, P., Cekić, N.: „NEKI URBANISTIČKI PRINCIPI OD ZNAČAJA ZA PLANIRANJE GRADSKE SAOBRAĆAJNE MREŽE U SAVREMENIM USLOVIMA“ („SOME URBANISTIC PRINCIPLES IMPORTANT FOR THE PLANNING OF CITY TRANSPORTATION NETWORK IN CONTEMPORARY CONDITIONS“); Sedmi jugoslovenski i Prvi međunarodni naučni skup: „Industrijalizacija građevinarstva - planiranje, projektovanje, građenje“; Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka i Institut za industrijsku izgradnju; Zbornik radova - prva knjiga, str. 79-85; Editori: R. Folić, S. Vuković; Novi Sad, 12 - 14.11.1997.


  Mitković, P., Cekić, N.: „URBANISTIČKI ASPEKT MANIFESTACIJE LESKOVAČKE ROŠTILJIJADE”; Drugi međunarodni multidisciplinarni simpozijum: „ULICE I TRGOVI - PROSTORI SPEKTAKLA” - BEOGRAD, 23 - 25.10.1997. godine. U organizaciji Jugoslovenskog društva za umetnost i tehnologiju spektakala - „YUSTAT”; Rad je objavljen u knjizi rezimea, str. 42-43 i Zborniku radova; Beograd, 1997.


  Cekić, N., Mitković, P.: „BUDUĆNOST UREĐENJA OBJEKATA U KULTURI NA SELU”; Treći međunarodni naučni skup: „VLASINSKI SUSRETI '97.” - „MLADI I SELO” u organizaciji Zavoda za sociologiju razvoja sela i Jugoslovenskog udruženja za sociologiju sela i poljoprivrede iz Beograda; Rad je objavljen u knjizi rezimea referata, str. 115. i Zborniku radova; Vlasotince, 03 - 06.09.1997.


  Mitković, P., Cekić, N.: „UTICAJ URBANIZACIJE NA USLOVE STANOVANJA MLADIH U SEOSKIM NASELJIMA JABLANIČKOG OKRUGA“; Treći međunarodni naučni skup: „VLASINSKI SUSRETI '97.“ - „MLADI I SELO“ u organizaciji Zavoda za sociologiju razvoja sela i Jugoslovenskog udruženja za sociologiju sela i poljoprivrede iz Beograda; Rad je objavljen u knjizi rezimea referata, str. 105 - 106. i Zborniku radova; Vlasotince, 03 - 06.09.1997.


  Cekić, N., Anđelković, M., Mitković, P.: „URBANISTIC AND ARCHITECTURAL CRISIS AND ETHICS“ („URBARHITEKTONSKA KRIZA I ETIKA“ ); XII Naučni skup - III međunarodna konferencija: "Rizik tehnoloških sistema i životna sredina"; Organizatori: Fakultet zaštite na radu - Niš, Jugoslovenski savez društava inženjera i tehničara zaštite - Niš i Međunarodno društvo za automatiku i informatiku iz Sofije, u saradnji sa Ministarstvom za razvoj, nauku i životnu sredinu SR Jugoslavije. Rad je objavljen u Knjizi radova: „RISK IN TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND THE ENVIRONMENT“, str. 207-213; Editori: Miomir Stanković, Žarko Janković, Branislav Anđelković i Miroljub Grozdanović - ISBN 86-80261-15-7. Niš, 30 - 31.10.1997.


  Mitković, P., Cekić, N.: „THE CITY PLANNING STRUCTURE OF THE SYSTEM OF THE CITY TRAFFIC NETWORK AND ITS INFLUENCE ON THE ENVIRONMENT“ („URBANISTIČKA STRUKTURA SISTEMA GRADSKE SAOBRAĆAJNE MREŽE I NJEN UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU“)    XII Naučni skup - III međunarodna konferencija: „Rizik tehnoloških sistema i životna sredina“; Organizatori: Fakultet zaštite na radu - Niš, Jugoslovenski savez društava inženjera i tehničara zaštite - Niš i Međunarodno društvo za automatiku i informatiku iz Sofije, u saradnji sa Ministarstvom za razvoj, nauku i životnu sredinu SR Jugoslavije. Rad je objavljen u Knjizi radova: „RISK IN TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND THE ENVIRONMENT“, str. 29-35; Editori: Miomir Stanković, Žarko Janković, Branislav Anđelković i Miroljub Grozdanović - ISBN 86-80261-15-7. Niš, 30 - 31.10.1997.


  Cekić, N., Anđelković, M., Mitković, P.:  „UTICAJ REGALSKE OPREME NA VELIČINU POVRŠINE I IZBOR KONSTRUKTIVNOG MODULA KOD BIBLIOTEČKIH ZGRADA“ („THE INFLUENCE OF SHELF EQUIPEMENT ON THE SIZE OF SURFACE AND SELECTION OF CONSTRUCTIVE MODULE IN LIBRARY BUILDINGS“ ); Sedmi jugoslovenski i Prvi međunarodni naučni skup: „Industrijalizacija građevinarstva - planiranje, projektovanje, građenje“; Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka i Institut za industrijsku izgradnju; Zbornik radova - prva knjiga, str. 149-157; Editori: R. Folić, S. Vuković; Novi Sad, 12-14.11.1997.godine i časopis: „Racionalizacija transporta i manipulisanja - Logistika”, br. 2 - 3, str. 17 - 22. 1998.


  Cekić, N., Mitković, P.:  „OBJEKTI KULTURE GLOBALNOG SELA”; Četvrti međunarodni naučni skup: „Vlasinski susreti ’98.” , na temu: „INTELIGENCIJA I SELO”. Organizatori: Zavod za sociologiju razvoja sela i Jugoslovensko udruženje za sociologiju sela i poljoprivrede iz Beograda. Vlasinsko jezero, 03 - 05.09.1998.


  Mitković, P., Cekić, N.: „POTREBE I ZNAČAJ UTICAJA INTELIGENCIJE URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKE STRUKE NA RAZVOJ SELA”; Četvrti međunarodni naučni skup: „Vlasinski susreti ’98.” , na temu: „INTELIGENCIJA I SELO”. Organizatori: Zavod za sociologiju razvoja sela i Jugoslovensko udruženje za sociologiju sela i poljoprivrede iz Beograda. Vlasinsko jezero, 03 - 05.09.1998.


  Cekić, N., Mitković, P.:  „PARKOVI NIŠA KAO SPORTSKO - REKREATIVNI POTENCIJAL”; Sedmi simpozijum sa međunarodnim učešćem: „FISKOMUNIKACIJE '98.” Knjiga rezimea, str. 97. i Zbornik radova; Filozofski fakultet u Nišu, 04 - 05. 06. 1998.


  Mitković, P., Cekić, N.: „ANALIZA NEKIH URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKIH KARAKTERISTIKA OBJEKTA SPORTSKE HALE U VLASOTINCU”; Sedmi simpozijum sa međunarodnim učešćem: „FISKOMUNIKACIJE '98.” Knjiga rezimea, str. 98. i Zbornik radova, Filozofski fakultet u Nišu, 04 - 05. 10. 1998.


  Bogdanović, I., Mitković, P., Dinić, M., Velev, J.,: INVESTIGATION OF THE CITY OF NIS HOUSING COMPLEXES REGENERATION IN THE CONTEXT OF RESIDENTIAL QUALITY IMPROVEMENT, Zbornik radova Jubilee scinetific conference 65 years of University of architecture, civil engineering and geodesy of Sofia, Sofija, 2007.


  Dinić, M., Mitković, P.,: MIXED USE DEVELOPMENT AND CENTRAL CITY ZONE: IMPLEMENTATION GUIDELINES, Zbornik radova sa International Conference UACEG 2009: Science & Practice, Sofija, oktobar 2009


  Mitković, P., Đurić, J., : INFLUENCE OF THE PHYSICAL STRUCTURE OF CITIES ON THE ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS, Российская научно-техническая конференция с международным участием, Михайловка, Волгоград, Россия, 17-18 мая 2011 г. ISBN 978-5-98276-430-0


  Mitković, P, Stojanović, M. Petković, N.: THE ROLE OF THE INTELLIGENT BUILDING SKIN IN INCREASING ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS, Proceedings - 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 18–21, 2011 / SimTerm 2011.


  Mitković, P., Đurić, J.,: URBAN ASPECTS OF IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS, ECOS 2011, 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and environmental Impact of Energy Systems, Novi Sad, Serbia, July 4-7, 2011. ISBN 978-86-6055-016-5


  Mitković, P., Đurić, J.,: FUNKCIONALNO POVEZIVANJE GRADOVA KAO POKRETAČ PROSTORNOG RAZVOJA, Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naseljao, IV naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 2012.


  Bogdanović Protić Ivana, Mitković Petar: Guidelines for improvement of open spaces in complexes with high-rise housing, Proceedings, Fourth Intenational Scientific Symposium: Instalation& Arhitecture 2013, Belgrade, November 7th 2013, University of Belgrade - Faculty of Architecture, pp. 74-79, ISBN 978-86-7924-111-5  M33


  Jelena Đurić, Petar Mitković, “Waste management in Serbia – strategies, legislative framework and practice” 13th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation, www.sgem.org, SGEM2013 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-04-9 / ISSN 1314-2704, June 16-22, 2013, Albena, Bulgaria, Vol. 1, 1195 - 1202 pp DOI:10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.157 M33


  Dinić Milena, Mitković Petar, Đurić Jelena: „Planski tretman naselja na području GUP-a u Srbiji sa osvrtom na GUP Niša”, Zbornik radova sa Međunarodnog naučno-stručnog skupa Letnja škola urbanizma NOVI I AKTUELNI ZAKONI O UREĐENJU PROSTORA I NJIHOVO SPROVOĐENJE / PRIORITETNI INVESTICIONI OBJEKTI, Tara, 30.05.-01.06.2013., ISBN 978-86-84275-29-7, str. 215-223. M33


  Đurić Jelena, Mitković Petar, Dinić Milena: „Upravljanje otpadom u prostornim planovima – primena zakona i propisa”, Zbornik radova sa Međunarodnog naučno-stručnog skupa Letnja škola urbanizma NOVI I AKTUELNI ZAKONI O UREĐENJU PROSTORA I NJIHOVO SPROVOĐENJE / PRIORITETNI INVESTICIONI OBJEKTI, Tara, 30.05.-01.06.2013., ISBN 978-86-84275-29-7, str. 185-191. M33

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:


  Mitković P., Milutinovićem, M.: URBANISTIČKI ASPEKT ZVUČNE ZAŠTITE, Stručno-naučni skup: „Toplotna i zvučna zaštita zgrada”, Niš, 199o.


  Mitković P., Vasilevska. Lj.: PLANSKI PRISTUP UNAPREĐENJU STAMBENOG FONDA U GRADOVIMA I NASELJIMA SRBIJE - Prvi skup planera i graditelja Jugoslavije „Uloga preduzetništva u planiranju, građenju i održavanju nekretnina”, Vrnjačka Banja, 1994.,str. 63-71


  Vasilevska. Lj., Mitković P.: UTICAJ SISTEMSKIH REŠENJA NA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, Prvi skup planera i graditelja Jugoslavije „Uloga prduzetništva u planiranju građenju i održavanju nekretnina”, Vrnjačka Banja, 1994., str. 493-499.


  Mitković, P., Cekić, N.,  Vasov, M.:  „URBANISTIČKI PRINCIPI ZAŠTITE STAMBENOG KOMPLEKSA OD SAOBRAĆAJNE BUKE“, X Naučni skup „Čovek i radna sredina“ – „Preventivni inženjering i informaciona tehnologija“, Niš 8 – 10 decembar 1994. godine, u organizaciji Univerziteta u Nišu i Fakulteta zaštite na radu;  Zbornik radova str. 51- 55


  Mitković, P., Cekić, N.,  Vasov, M.: „PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA KOD BIBLIOTEČKIH ZGRADA“,X Naučni skup „Čovek i radna sredina“ – „Preventivni inženjering i informaciona tehnologija“, Niš 8 – 10 decembar 1994., u organizaciji Univerziteta u Nišu i Fakulteta zaštite na radu;  Zbornik radova str. 57 - 60


  Mitković P., Vasilevska. Lj., Turnšek, B.: „NEKI PRINCIPI REŠAVANJA STACIONARNOG SAOBRAĆAJA U STAMBENIM ZONAMA”, Naučni skup „Unapređenje stanovanja ’94”, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Zbornik radova skupa, Beograd, 1994., str. 501-507.


  Vasilevska. Lj., Turnšek, B., Mitković P.: „MOGUĆNOSTI UTICAJA NA GRAĐENJE ENERGETSKO I EKOLOŠKO RACIONALNIH STAMBENIH GRUPACIJA SA URBANISTIČKOG STANOVIŠTA”, Naučni skup „Unapređenje stanovanja  94”, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Zbornik radova skupa, Beograd, 1994., str. 509-516.


  Mitković, P., Cekić, N.: „UTICAJ MIGRANATA NA URBANIZACIJU I NESTANDARDNU STAMBENU IZGRADNJU“, Naučni skup „Stanovništvo SR Jugoslavije na početku devedesetih sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju“, Prištiana, 1995. godine.


  Cekić, N., Mitković, P.: „ANALIZA STANJA STUDENTSKE POPULACIJE U SR JUGOSLAVIJI SA OSVRTOM NA STUDENTSKO STANOVANJE NA POČETKU DEVEDESETIH GODINA“, Naučni skup „Stanovništvo SR Jugoslavije na početku devedesetih sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju“, Prištiana, 1995. godine.


  Mitković, P.: „POTREBE I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA STANOVANJA U GRADOVIMA I NASELJIMA SRBIJE SA OSVRTOM NA PERSPEKTIVE KOLEKTIVNOG STANOVANJA”, Naučni skup: Unapređenje i dalji razvoj stanovanja u višespratnim stambenim zgradama (u uslovima različitih vlasničkih odnosa), Građevinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 1995. godine.


  Mitković, P., Vasilevska, Lj.: „PROSTORNO - PLANERSKI   I   URBANISTIČKI   PRISTUP   REŠAVANJU KONCEPTA   VIŠESPRATNE   TRŽIŠNE   STAMBENE   IZGRADNJE”, Naučni skup „Spratne zgrade sa stanovima za tržište – planiranje, projektovanje, građenje”, Građevinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 1997., str. 35-47


  Vasilevska, Lj., Mitković, P.: „URBANISTIČKI ASPEKT KONCEPTA IZGRADNJE SPRATNIH ZGRADA NAMENJENIH TRŽIŠTU”, Naučni skup „Spratne zgrade sa stanovima za tržišta – planiranje, projektovanje, građenje”, Građevinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 1997., str. 83-89


  Cekić, N., Mitković, P.: „MODERNO BEZNAĐE U TRAGANJU ZA IDEALNIM GRADOM”; Drugi susret urbanista Jugoslavije u organizaciji Udruženja urbanista Srbije, Vojvođanskog udruženja urbanista iz Novog Sada u saradnji sa SO Novi Bečej. Tema susreta: „Oslobođenje od plašta gluposti”; Novi Bečej, 14. 15. i 16. maja, 1998. godine. Rad je objavljen u Svesci saopštenja, str. 13-14. Novi Bečej, 1998.


  Mitković, P., Cekić, N.: „GRAD I AUTOMOBIL”; Drugi susret urbanista Jugoslavije u organizaciji Udruženja urbanista Srbije, Vojvođanskog udruženja urbanista iz Novog Sada u saradnji sa SO Novi Bečej. Tema susreta: „Oslobođenje od plašta gluposti”; Novi Bečej, 14. 15. i 16. maja, 1998. godine. Rad je objavljen u Svesci saopštenja, str. 12-13. Novi Bečej, 1998.


  Cekić, N., Mitković, P.: „NADOGRADNJA GRADOVA ILI ULTRAUTOPIJSKA REPRESIJA U PROSTORU”; Naučni skup: „Nadogradnja gradova”, 07 - 14.05.1998. god. povodom manifestacije: „DANI ARHITEKTURE '98”, u organizaciji Društva arhitekata Novog Sada. Rad je objavljen u časopisu: „DANS” br. 23 / 98. str. 10-11; Novi Sad, 1998.


  Mitković, P., Stojković, S.: USMERAVANJE RAZVOJA REGIONA I NASELJA PROSTORNIM I URBANISTIčKIM PLANOVIMA SA OSVRTOM NA STANJE I MOGUĆNOSTI U RURALNIM SREDINAMA JABLANIČKOG OKRUGA, Strušno naučno savetovanje: Selo u promenama, Leskovac, 24-26.oktobar, 2001.


  Mitković, P., Vasilevska, Lj.: „KONCEPT URBANISTIČKOG ZAHVATA U PROCESU RAZVOJNE NADOGRADNJE PRIGRADSKIH STAMBENIH ZONA”, Naučni skup „Unapređenje stanovanja 98”, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998., str. 321-329


  Vasilevska, Lj., Mitković, P.: „ULOGA URBANISTIČKOG PLANIRANJA U ORGANIZACIJI I IZGRADNJI ZGRADA SA RAZLIČITIM VLASNIČKIM STRUKTURAMA”, Naučni skup „Unapređenje stanovanja 98”, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998., str. 187-193


  Mitković, P., Cekić, N.: „UPOTREBNA DOZVOLA U INDIVIDUALNOJ STAMBENOJ IZGRADNJI”; Treći susret urbanista Srbije u organizaciji Udruženje urbanista Srbije, Vojvođanskog udruženje urbanista i SO Novi Bečej. Tema susreta: „Nepodnošljiva lakoća udvaranja istoriji” - „U traganju za idealnim gradom” ; Novi Bečej 13, 14 i 15. maja 1999. godine. Rad je objavljen u Svesci saopštenja, Novi Bečej, 1999.


  Cekić, N., Mitković, P.: „TROŠNOST IDEJA U PROSTORIMA GRADA”; Treći susret urbanista Srbije u organizaciji Udruženje urbanista Srbije, Vojvođanskog udruženje urbanista i SO Novi Bečej. Tema susreta: „( Ne ) podnošljiva lakoća udvaranja istoriji” - „U traganju za idealnim gradom” ; Novi Bečej 13, 14 i 15. maja 1999. godine. Rad je objavljen u Svesci saopštenja, Novi Bečej, 1999.


  Vasilevska, Lj. Mitković, P.: PROGRAM OBNOVE SELA KAO INSTRUMENT RAVNOMERNIJEG REGIONALNOG RAZVOJA, Selo u novim razvojnim uslovima, Udruženje urbanista Srbije, Beograd, 2002., str. 128-143


  Mitković, P., Vasilevska Lj.: RAZVOJ SELA I URBANIZACIJA,  Selo u novim razvojnim uslovima, Udruženje urbanista Srbije, Beograd, 2002., str. 45-57


  Mitković, P., Vasilevska Lj., Bogdanović, I., Dinić, M.: DOPRINOS GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U NIŠU OBLIKOVANJU SEOSKIH ŠKOLSKIH DVORIŠTA I SEOSKOG CENTRA, Zbornik savetovanja “Selo u novim razvojnim uslovima”, str. 270-278, Bač, oktobar 2003., izdavač Udruženje urbanista Srbije, Beograd, 2003.


  Mitković, P., Vasilevska Lj.: VELIČINSKA TIPOLOGIJA SEOSKIH NASELJA NA TERITORIJI GTADA NIŠA, Selo u novim razvojnim uslovima, Udruženje urbanista Srbije, Beograd, 2002., str. 250-260


  Mitković, P., Vasilevska Lj., Dinić, M., Bogdanović, I.: FUNKCIONALNA TIPOLOGIJA SEOSKIH NASELJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA; Zbornik savetovanja “Selo u novim razvojnim uslovima”, str. 221-232, (Bač, oktobar 2003. godine), izdavač Udruženje urbanista Srbije, Beograd, 2003.


  Bogdanović, I, Mitković, P.: REVITALIZACIJA SLOBODNIH I REKREATIVNIH PROSTORA U KONTEKSTU UNAPREĐENJA KOLEKTIVNOG STANOVANJA, Rekonstrukcija i revitalizacija, Simpozijum društva urbanista Beograda, Rad objavljen u Monografiji radova.  SBN 86-907727-2-3. Obim knjige 148 stranica, Beograd, 2006. 359-373

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 06 oktobar 2014 17:09