Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 01.04.2022.

Sara Mitić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08.02.1995
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • Godina diplomiranja: 2018
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  1    Srbija u 1917 - pitanje granica zajedničke države u diplomatskoj prepisci / Sara Mitić, Dušan Marković
     U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv, 2017. - God. 15, br. 15 (2017), str. 23-31.
     ISSN 1451-6373
  2    Stvaranje Organizacije ujedinjenih nacija / Sara Mitić
     U: Humanitas : stručni časopis studenata Univerziteta u Nišu. - Niš : Stručno udruženje studenata Univerziteta u Nišu, 2017. – br. 3-4/2017.
     ISSN 0354-1991
  3    Zakon o crkvenim vlastima pravoslavne vere u kneževini Srbiji iz 1862. godine / Sara Mitić
     U: Crkvene studije : godišnjak Centra za crkvene studije. - Niš : Centar za crkvene studije, 2018. – Br. 15 (2018). – str. 529-538.
     ISSN 1820-2446
  4    Dragoljub Jovanović i seljačke zadruge / Sara Mitić
     U: Zbornik radova [Elektronski izvor] / Međunarodna naučna konferencija Regionalni razvoj i prekogranična saradnja, Pirot, [2. decembar 2017.]. - Pirot : Privredna komora, 2018. - Str. 457-464.
     ISBN 978-86-900497-0-7
  5    Raspravno i istražno načelo u srpskim zakonima o građanskom postupku / Sara Mitić
     U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv, 2018. - God. 16, br. 16 (2018), str. 291-301.
     ISSN 1451-6373
  6    Država i crkva u Srbiji u vreme važenja Ustava iz 1838. godine / Sara Mitić
     U: Crkvene studije : godišnjak Centra za crkvene studije. - Niš : Centar za crkvene studije, 2018. – Vol. 2 Br. 16 (2019). – str. 293-302.
     ISSN 1820-2446
  7    Servitude - The institute of Roman law in the Serbian Civil Code /, Nebojša Ranđelović, Sara Mitić
     U: Ius Romanum/Res Publica & Res Privata : zbornik radova, Četvrta međunarodna Balkanska konferencija za rimsko pravo i rimskopravnu tradiciju, Kragujevac, 2019. - Sofia : Sofijski univerzitet „Sv. Kliment Ohridski", Ûridičeski fakultet. – No. 2/2019. - pp. 618-635.
     ISSN 2367-7007
  8    Ante Romac-Dragomir Stojčević and the foundation of Yugoslav romanistics / Nebojša Ranđelović, Sara Mitić /U ŠTAMPI/
     U: Ius Romanum/Res Publica & Res Privata : zbornik radova, Četvrta međunarodna Balkanska konferencija za rimsko pravo i rimskopravnu tradiciju, Kragujevac, 2019. - Sofia : Sofijski univerzitet „Sv. Kliment Ohridski", Ûridičeski fakultet. – No. 1/2020.
     ISSN 2367-7007
  9    Prvodecembarski akti o ujedinjenju - ciljevi i odstupanja / Nebojša V. Ranđelović, Sara I. Mitić
     U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu. – Novi Sad: Pravni fakultet, 2020. – Vol. 54, br. 1 (2020), str. 159-172.
     ISSN 0550-2179
  10    Federalističke ideje u nacrtima Vidovdanskog ustava / Nebojša Ranđelović, Sara Mitić
     U: 100 godina od Vidovdanskog ustava = 100 years since the Vidovdan constitution / urednici Srđan Đorđević, Jelena Vučković. - Kragujevac : Pravni fakultet Univerziteta, 2021. – str. 93-106.
     ISBN 978-86-7623-104-1

  11. Sara Mitić, Bela Palanka as a Roman province, IUS ROMANUM, ISSN 2367-7007 HeinOnline

  12.Сара Митић, Уговор о ортаклуку у римском праву, Српском грађанском законику и Општем имовинском законику за Црну Гору, Пешчаник година XX број 23 (2022), 259-269

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   Znanstveni skup u povodu 70 godina od važnih događaja hrvatske povijesti:

  potpisivanja Pariškoga mirovnog ugovora i donošenja Ustava NRH 1947. godine, 27-28.

  Novembar 2017. godine, Rijeka, Republika Hrvatska.

   Научни скуп – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА, 02.12.2017.

  године, Привредна комора Пирот, Република Србија

   Znanstveni skup “730 godina Vinodolskog zakona iz 1288.” , 13. 10. 2018. Novi Vinodolski,

  Republika Hrvatska.

   Naučni skup ,,Prvi vek prisajedinjenja - društveni, politički i pravni značaj” 14.12.2018. Pravni

  fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Republika Srbija.

   RES PUBLIKA &RES PRIVATA, Fourth International Conference of the Balkan Association of

  Roman Law and Roman Legal Traditions Kragujevac, 07-09 November 2019.

   TRADITIO IURIS ROMANI, Fifth International Conference of the Balkan Association of

  Roman Law and Roman Legal Tradition, 28 October 2020.

  Међународни научни скуп ,,100 година од Видовданског устава”, 17-19. септембар 2021. године, Крагујевац

  MARE NOSTRUM, Sixth International  Conference of he Balkan Association of

Poslednji put izmenjeno sreda, 10 maj 2023 13:54