Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.12.2013.

Mihajlo Cvetković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 25.1.1979
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni
 • Godina diplomiranja: 2006
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Uzročna veza u odštetnom pravu / Mihajlo Cvetković, Niš, Pravni fakultet. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2020. - 285 str.; 24 cm.
     ISBN 978-7148-86-267-7

  Zaključenje i prestanak ugovora o poklonu: doktorska disertacija / Mihajlo Cvetković. – Niš : [M. Cvetković], 2015. – 300 list. ; 30 cm.

  Komplementanost zakona o zaštiti životne sredine i propisa građanskog prava na polju nadoknade štete / Mihajlo Cvetković
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova.
  Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 281-296.
     
  ISBN 978-86-7148-087-1

  Sposobnost za zaključenje ugovora o poklonu / Mihajlo Cvetković
     U: Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 167-188.
     ISBN 978-86-7148-181-6

   Online rešavanje sporova kao oblik medijacije u građanskim stvarima / Mihajlo Cvetković
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova.
  Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 201-224.
     
  ISBN 978-86-7148-121-2

   Pretpostavke odgovornosti za štetu nanetu pacijentu / Mihajlo Cvetković
     U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova.
  Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 485-502.   
     
  ISBN 978-86-7148-148-9

   

  Control over another's conduct in tort law: (Part I) / Mihajlo Cvetković
     U: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš : Faculty of Law, 2016. - Str. 693-712.
     ISBN 978-86-7148-229-5

  *** Prestanak poklona mimo tradicionalnih razloga za opozivanje / Mihajlo Cvetković
      U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 3 / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 181-193.
     ISBN 978‐86‐7148‐216‐5

  ***Pobijanje poklona od strane trećih lica / Mihajlo Cvetković
     U: Mobilna pravna klinika – pružanje pravne pomoći u uslovima terenskog rada [priređivači: D. Dimovski, M. Kostić, F. Mirić], Niš : Centar za publikacijE Pravnog fakulteta, 2017. - str. 205–225.
     ISBN 978-86-7148-237-0

  ***Dokazivanje i utvrđivanje uzročne veze u spornim slučajevima: korelacija i alternativna uzročnost / Mihajlo Cvetković
     U: Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / glavni i odgovorni urednik Goran Obradović. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2021. - str. 193-206.
     ISBN 978-86-7148-285-1

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Šta nam donosi nova direktiva o pravima potrošača? / Milena Jovanović Zattila, Mihajlo Cvetković
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2012. - Br. 4/6 (2012), str. 433 – 452.
     ISSN 0354– 3501

  Sadržina garancije za ispravno funkcionisanje prodate stvari / Đorđe L. Nikolić, Mihajlo Cvetković
     U: Pravni život: tematski broj. Pravo i dostojanstvo - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2013. - God. 62, br. 10, tom 2 (2013), str. 655-670.
     ISSN 0350-0500

  Definicija i pravna priroda digitalnog sadržaja / Đorđe Nikolić, Mihajlo Cvetković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2014. - Br. 7-9 (2014), str. 54-70.
     ISSN 0354-3501

  Saobraznost digitalnog sadržaja / Mihajlo Cvetković, Đorđe Nikolić
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2015. - Br. 7/9 (2015), str. 47–64.
     ISSN 0354– 3501

   

  Nezahvalnost poklonoprimca - kako je sudska praksa dopunila zakonodavca / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 72 (2016), str. 265-276.
     ISSN 0350-8501

  ***Reforma evropskih pravila o distancionoj prodaji robe potrošačima / Mihajlo Cvetković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2016. – Br. 7-9 (2016), str. 727-739.
     ISSN 0354-3501

  ***Ugovor o korišćenju tuđih računarskih resursa / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 72 (2016), str. 183-200.
     ISSN 0350-8501

  ***Nepredvidivost štete kod ugovorne odgovornosti / Mihajlo Cvetković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2017. – Br. 7-9 (2017), str. 109-124.
     ISSN 0354-3501

  ***Globalizacija ugovornog prava: podsticaji, prepreke i neočekivani ishodi / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2017. - Br. 76 (2017), str. 371-388.
     ISSN 0350-8501

  ***Osnov neugovorne odgovornosti poslodavca za štetu koju radnik prouzrokuje trećem licu / Mihajlo Cvetković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2018. - Br. 7-9 (2018), str. 473-489.
     ISSN 0354-3501

  ***Objektivna odgovornost za štetu prourokovanu pacijentima primenom medicinskih sredstava / Đorđe Nikolić, Mihajlo Cvetković
     U: Teme. – Niš : Univerzitet, 2018. – g. XLII, br. 1 (2018), str. 263-276.
     ISSN 0351-1685

  ***Novčane obaveze i kriptovalute / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 81 (2018), str. 119-138.
     ISSN 0350-8501

  ***Granice građanskopravne odgovornosti poslodavca za diskriminatorske akte zaposlenih prema trećim licima / Nevena Petrušić, Mihajlo Cvetković
      U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2019. - Br. 7-9 (2019), str. 602-616.
     ISSN 0354-3501

  ***Mihajlo Cvetković / Smart ugovori: revolucija ili komplikacija?
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2019. – Br. 85 (2019), str. 225-242.
     ISSN 0350-8501

  ***Causal Uncertainty: Alternative Causation in Tort Law / Mihajlo Cvetković
     U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2020. - Vol. XLIV, No 1, (2020). – str. 33-47.
     ISSN 0353-7919

  *** Covid-19 Pandemic and Contractual Relationships: Force Majeure and Impossibility / Mihajlo Cvetković
     U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2021. - Year XLV, No. 4 (2021), pp. 1147-1162.
     ISSN 0353-7919

  ***Psychological Influence and Causation in Tort Law / Mihajlo S. Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2021. – Br. 93 (2021). - str. 45-62.
     ISSN 0350-8501

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Načelo jednake vrednosti davanja u ugovornom pravu / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 52 (2008), str. 189-210.
     ISSN 0350-8501

  Evropska direktiva o suzbijanju docnje u ispunjenju novčanih obaveza i mogućnost njene implementacije u naše pravo
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / /glavni i odgovorni urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović / – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 53 (2009), str. 235-256
     ISSN 0350-8501

  Pravni aspekti obračuna zatezne kamate / Mihajlo Cvetković
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. – Br. 56 (2010), str. 231-252.
  ISSN 0350-8501

  Odgovornost pružaoca usluga informacionog društva za štetu koju prouzrokuju njihovi korisnici protivpravnim sadržajem / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2011. - 58 (2011), str. 249-266.
     ISSN 0350-8501

  Građanskopravna odgovornost za informaciju objavljenu u medijima / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj.
  Mediji i ljudska prava. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - Br. 61 (2012), str. 457-476.
     ISSN 0350-8501

  Novinarska pažnja / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 343-362.
     ISSN 0350-8501

   Objektivni element ugovora o poklonu / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 419-436.
     ISSN 0350-8501

   Odgovornost za štetu prouzrokovanu zbog neposedovanja i neprimene neophodnih medicinskih sredstava / Mihajlo Cvetković, Đorđe Nikolić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 351-370.
     ISSN 0350-8501

   
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Odgovornost za štetu prouzrokovanu računarskim programima / Mihajlo Cvetković
     U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive. Sv. 2 / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 315-348.
     ISBN 978-86-7148-099-4

  Odgovornost za štetu prouzrokovanu računarskim programima / Mihajlo Cvetković
  U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik sažetaka / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009, str. 94-95.
     ISBN 978-86-7148-091-8

   Građanskopravna odgovornost za informaciju objavljenu u medijima / Mihajlo Cvetković
     U: Međunarodna naučna konferencija "Mediji i ljudska prava" : zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - Str. 76.
     ISBN 978-86-7148-156-4

   

  Online dispute resolution as a form of mediation in civil matters / Mihajlo Cvetković                                                                                                                                                                                                                                                                                                               U: Međunarodna naučna konferencija „Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights - Information in Relation to Human Rights“, Bratislava: Pravni fakultet, 2012. -Str. 614-622

   

  Neke napomene o građanskoj odgovornosti za lekarsku grešku / Mihajlo Cvetković
     U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne Norme u vremenu i prostoru". - Kosovska Mitrovica : Pranvi fakultet, 2012. - Str. 267-286.
     978-86-6083-021-2

  Neke napomene o građanskoj odgovornosti za lekarsku grešku / Mihajlo Cvetković
     U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne Norme u vremenu i prostoru": zbornik rezimea. - Kosovska Mitrovica : Prani fakultet, 2012. - Str. 38.
     978-86-6083-015-1

  Odgovornost za štetu prouzrokovanu zbog neposedovanja i neprimene neophodnih medicinskih sredstava / Đorđe Nikolić, Mihajlo Cvetković
     U: Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije": zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 55.

  Pojam predugovora u prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije / Đorđe L. Nikolić, Mihajlo Cvetković
     U: Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - Str. 96 ; 24 cm
     ISBN 978-86-7148-200-4

   

  ***Kontrola tuđeg ponašanja u odštetnom pravu / Mihajlo Cvetković
     U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. - Str. 138-141.
     ISBN 978-86-7148-217-2

  ***Globalizacija ugovornog prava: podsticaji i prepreke / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Globalizacija i pravo, Niš, 21-22. april 2017. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - Str. 124-126.
     ISBN 978-86-7148-233-2

  ***Novčane obaveze i kriptovalute / Mihajlo Cvetković
     U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo pred izazovima savremenog doba“ : zbornik sažetaka. –Niš : Pravni fakultet, 2018. – str. 96-97.
     ISBN 978-86-7148-245-5

  ***Pametni ugovori / Mihajlo Cvetković
     U: Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš, 12-13. april 2019 = Collection of Summaries / International Scientific Conference “Law and multidisciplinarity”, [Nis, 12th-13th April 2019] : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - str. 27-28.
     ISBN 978-86-7148-255-4

  ***Sporni slučajevi uzročnosti u odštetnom pravu/ Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu, Niš, 18. septembar 2020. = Collection of summaries / International Scientific Conference Responsibility in the legal and social context ; [organizator konferencije Centar za pravna i društvena istraživanja ; glavni i odgovorni u rednici Goran Obradović, Anđelija Tasić ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2020. – str. 37-38.
     ISBN 978-86-7148-264-6

  ***Potrošačko pravo na popravku / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Pravo i digitalizacija, Niš, april 2021. = Collection of summaries / International Scientific Conference Law and digitalization. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2021. – str. 63-64.
     ISBN 978-86-7148-279-0

   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 15 septembar 2022 12:34