Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.12.2013.

Đorđe Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 6.11.1952
 • Mesto rođenja: Peć
 • Obrazovanje

 • Fakultet: pravni
 • Godina diplomiranja: 1975
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Implementacija restitucionog zakonodavstva i praktični aspekti pojednostavljivanja administrativnih procedura u postupku restitucije: istraživačko razvojna studija / priredili Đorđe Nikolić.../et al./. - Beograd : Direkcija za restituciju, 2007

   

  Odrednice u enciklopediji / Đorđe Nikolić
     U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-6187-014-9

   

  Zatezna kamata na devizne obaveze / Đorđe L. Nikolić
     U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 233-250.   
  ISBN 978-86-7148-148-9

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Prodaja spornog prava / Đorđe Nikolić
     U: Pravni život. - Beograd :
  Udruženje pravnika Srbije, 2005. - Br. 10 (2005), str.
     ISSN 0350-0500

  Materijalni nedostaci koji opravdavaju prodavčevu odgovornost / Đorđe Nikolić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i vreme. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2009.- God. 58, tom 3, br. 11 (2009), str. 973-984
     ISSN 0350-0500

   

  Zatezna kamata i stopa zatezne kamate u pravu Srbije / Đorđe Nikolić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i odgovornost. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2011. - Br. 10, tom 2 (2011), str. 759-778.
     ISSN 0350-0500

   

  Zastarelost zatezne kamate / Đorđe Nikolić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i moral. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2012. - Br. 10, tom 2 (2012), str. 515-532.
     ISSN 0350-0500

   

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Prodaja tuđe stvari / Đorđe Nikolić
     U: Arhiv za pravne i društvene nauke. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije i Crne Gore, 2006. - Br, 3-4 (2006), str.
     ISSN 0004-1270

  Nepravične ugovorne odredbe na primeru jednog ugogvora / Đorđe Nikolić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 95-110.
     ISSN 0350-8501

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Kodifikacija građanskog prava u Srbiji / Đorđe Nikolić
     U: Jubilarni zbornik radova. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet u Prištini, 2006. - Str. 87-99.