Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.12.2013.

Milica Vučković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 05.08.1982
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • Godina diplomiranja: 2009
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  "Novine u sudskoj zaštiti državine po nacrtu Zakonika o pravu svojine i drugim stvarnim pravima Republike Srbije", Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu "Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru", Niš, 2011, str. 597-610;

  "Fiducijarni prenos svojine radi obezbeđenja u savremenom pravu"Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu "Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru", Niš, 2012, str. 537-550;

         „Плодоуживање у функцији збрињавања наследника“, тематски зборник радова Правног факултета Универзитета у Нишу „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору“, Ниш, 2013, стр. 119-136. 

   Naslednopravni položaj supružnika u savremenom srpskom pravu / Milica Vučković
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 66 (2014), str. 309-324.

    Stcanje svojine održajem na nepokretnostima / Milica Vučković
     U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 563-578.

     Javna svojina i sticanje prava (privatne) svojine na objektima javne svojine / Milica Vučković
      U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 3 / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 239-253.
     ISBN 978‐86‐7148‐216‐5

     Ograničenja prava svojine na kulturnim dobrima / Milica Vučković
      U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 6 / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 125-137
     ISBN 978‐86‐7148‐227-1

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  "Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar", Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Harmonizacija građanskog prava u regionu", Pravni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2013, str.313-330.

        "Актуелност начела superficies solo cedit" зборник радова са међународног научног скупа „1700 година Миланског едикта“, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2014, стр. 741-754.

  Judical protection of the possession / Milica Vučković
     U: Milniky prava v stredoeuropskom priestore 2013. II čast. - Bratislava : Pravnicka Fakulta, 2013. - Str. 1043-1026.

     Mesna uobičajenost korišćenja nepokretnosti i teorija preokupacije u sistemu imisione građanskopravne zaštite / Milica Vučković
     U: Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - Str. 116 ; 24 cm
     ISBN 978-86-7148-200-4

  Mesna uobičajenost korišćenja nepokretnosti i teorija preokupacije u sistemu imisione građanskopravne zaštite / Milica Vučković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg", Pravni fakultet, 2015. - Br. 70 (2015), str. 703-717.
     ISSN 0350-8501

    Deprivation (expropriation) of the neighbour's right / Milica Vučković    
     U: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš : Faculty of Law, 2016. - Str. 659-676.
     ISBN 978-86-7148-229-5

     Oduzimanje susedskog prava / Milica Vučković
     U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. - Str. 134-135.
     ISBN 978-86-7148-217-2

   

     Private nuisances and land use regulation / Milica Vučković
     U: Law and Transition. - Belgrade : Faculty of Law...[etc.], 2017. - Str. 40.
     ISBN 978-86-7630-700-5

   

   

     Građanskopravna odgovornost za neželjeni život / Milica Vučković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš :Međunarodna naučna konferencija "Globalizacija i pravo", Pravni fakultet, 2017. - Br. 76 (2017), str. 479-494.
     ISSN 0350-8501

    Formalizam u pravnom prometu u rimskom i savremenom pravu – primer prava svojine na nepokretnostima / Milica Vučković
     U: Druga međunarodna Balkanska konferencija za rimsko pravo i rimskopravnu tradiciju "Univerzalnost rimskog prava" : zbornik sažetaka. – Niš : Pravni fakultet, 2017, str. 95-96.
     ISBN 978-86-7148-239-4

    Pravo svojine i zaštita životne sredine / Milica Vučković
     U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo pred izazovima savremenog doba“ : zbornik sažetaka. –Niš : Pravni fakultet, 2018. – str. 61-62.
     ISBN 978-86-7148-245-5

  Milica Vučković, Formalism in legal transactions in roman and in modern law, Ius Romanum, II/2017, International Scientific conference "Universum Iuris Romani", ISSN 2367-7007, str. 1-9, https://iusromanum.eu/documents/985691/3819843/Milica+Vu%25U010Dkovi%25U0107.pdf/aebcd98a-fd26-448f-8313-0b95df064f13,

     Private nuisances and land use regulation / Milica Vučković
     U: Collection of papers from international scientific conference "Law and Transition". - Belgrade : Faculty of Law...[etc.], 2017. - Str. 465-472.
     ISBN 978-86-7630-721-0, UDK 347.235, 349.44

   

   Pravo svojine i zaštita životne sredine / Milica Vučković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 81 (2018), str. 381-398.
     ISSN 0350-8501

   

   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 17 januar 2019 14:52