Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.01.2014.

Javorka Marinković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10. 08. 1954.
 • Mesto rođenja: Врање
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Универзитет Ћирило и Методије, Филолошки факултет, Скопље
 • Odsek / Grupa / Smer: Српски језик и историја књижевности
 • Godina diplomiranja: 1977.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ономастички подаци за десет села на десној обали Јужне Мораве, Ономатолошки прилози II, САНУ, Одељење језика и књижевности, Београд 1981, 405-446.

  Топонимија Врања и околине, Ономатолошки прилози X, САНУ, Одељење језика и књижевности, Београд 1989, 1-106.

  Микротопонимија бујановачког и прешевског краја, Ономатолошки прилози XV, САНУ, Одељење језика и књижевности, Београд 2002, 1-169.

  Разликовна граматика, Српски језик и призренско-тимочки говорни простор, „Аурора“ штампа, Врање 2010, 1-190.

  Разликовни речник, Српски језик и призренско-тимочки говорни простор, „Аурора“ штампа, Врање 2010, 1-170.

  Врањска фразеологија са малим фразеолошким речником, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 2011, 1-150.

   

 • Knjige i udžbenici:

  1. Облици изражавања и стилистика, (коауторски), Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 1999, 1-247. ID 79189516

  2. Облици изражавања и стилистика, Друго, поправљено издање, (коауторски), Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 2003, 1-255.COBISS.SR-ID 111152908

  3. Српски језик I, уџбеник за студенте учитељског факултета, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 2006, 1-186. ISBN 86-82695-33-2/COBISS. SAID 131087116

  4. Диференцијална граматика, српски језик и призренско-тимочки говорни простор, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 2009, 1- 316. ISBN 978-86-82695-62-2 COBISS.SR-ID 157705228

  5. Српски језик I, Друго, поправљено издање, уџбеник за студенте учитељског факултета, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 2009, 1-186. ISBN 987-86-86067-21-0 COBISS.SR-ID 169932556

  Разликовна граматика : српски језик и призренско-тимички говорни простор, Аурора, Врање, 2010. ISBN 978-86-86067-38-8 COBISS.SR-ID 178416140

  Српски језик I, Треће, поправљено издање, уџбеник за студенте учитељског факултета, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 2012, 1-186. ISBN 978-86-82695-94-3 COBISS.SR-ID 195264780

  Облици изражавања и стилистика, Треће, поправљено издање, (коауторски), Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 2012, 1-256. ISBN 978-8682695-95-0 COBISS.SR-ID 195265292

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Генерацијска диференцијација као основ дијалекатских разлика у говорима Врањског Поморавља, Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката - Зборник радова са међународног научног скупа, Институт за српски језик САНУ, Београд, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 1994, 225-230.                                                                                                                  М45 1,5

  Генерацијска диференцијација као основ дијалекатских разлика у говорима Врањског Поморавља, Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Институт за српски језик САНУ, Београд, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у

  Нишу, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 1994. 74-78.                                                М45 1,5

   Творбени модели у микротопонимији Прешевске Моравице и Кленичке реке, Типолошка проучавања српских говора на тлу југоисточне Србије, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет у Нишу-Одсек за српски језик и књижевност, Ниш 1995.                                                                                                           

                                                                                                                                    М45 1,5

   Творбени модели у микротопонимији Прешевске Моравице и Кленичке реке,

  Типолошка проучавања српских говора на тлу југоисточне Србије, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет у Нишу-Одсек за српски језик и књижевност, Ниш 1995.                                                                 М45 1,5

   

   Појмовна структура наставних садржаја о реченици од I до III разреда, Програмски захтеви у прва три разреда основне школе и могућности њиховог остваривања, Министарство просвете и спорта Републике Србије и Учитељски факултет у Врању.. Врање 1999, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књ. 6, 151-159, ISSN 0354-5997.                                                                                                             

                                                                                                                                 М45  1,5

  Фонетско-морфолошке особине микротопонима Угљаре , Српски говори и српска ономастика у косовско-метохијском простору, Филолошки факултет у Косовској Митровици, Центар за научна истраживања САНУ, Косовска Митровица-Београд 2000..                                                                                                                                

                                                                                                                                     М45 1,5

  Српски језик у дијалекатској средини, (прилог проучавању овог језичког питања), Методика савремене наставе књижевности и српског језика, Ученичка задруга ОШ „Милош Црњански“, Београд 2000, 67-70.

   Допринос академика Павла Ивића ономастичким и дијалектолошким истраживањима јужне и југоисточне Србије, Зборник радова са трећег међународног научног скупа „Живот и дело академика Павла Ивића“ (рад саопштен у целини), Суботица – Нови Сад – Београд (Градска библиотека у Суботици, Српска академија наука и уметности, Филозофски факултет у Новом Саду, Народна библиотека Србије, Матица српска, Институт за српски језик САНУ), ISBN 86-82873-09-5; COBISS.SR-ID 120113420, Београд 2004, 173-182.

                                                               М45 1,5

  Дијалектолошка и ономастичка истраживања призренско-тимочких говора у XX веку, Славистика, књ. 8, Славистичко друштво Србије, Београд 2004, 91-102.             М45 1,5

   Реаговање на текст М. Златановића „Осврт на монографију Јаворке Маринковић Топонимија Врања и околине“ (научна критика - полемика), Српски језик (Научно друштво за неговање и проучавање српског језика) књ. X/1-2, Београд 2005, 825-841; ISSN 0354-9259 COBISS.SR-ID 140692487.                                                                                                М24  4

   

  Речник говора Јабланичког краја – ризница материјалне и духовне културе из јужне Србије, Славистика, књ. 10, Славистичко друштво Србије, Београд 2006, 398-402,  UDC 811.16+821.16; ISSN 1450-5061 COBISS.SR-ID 130380039.                                    М45 1,5

   

  Ново и старо у култури говора села, Традиционално и савремено у раду и животу људи у селу, XIII Међународни научни скуп „Власински сусрети 2007“ – зборник радова, Завод за проучавање села, Српско удружење за социологију села и пољопривреде, Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреда, Власотинце, Власинско језеро 2007, 107-110.COBISS.SR-ID 143023372                                                                    М45 1,5

  Лингвостилистички приступи при обради школске лектире. Примењена лингвистика данас: између теорије и праксе – Књига резимеа са III Конгреса, Друштво за примењену лингвистику Србије, Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад 2009,72.          

                                                                                                                                           М64 0,5

  Лингвостилистички приступи при обради школске лектире. Примењена лингвистика данас: између теорије и праксе – Зборник радова са међународног Конгреса, Друштво за примењену лингвистику Србије, Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2011, 331-343.                                                                                    М45 1,5

   

  Лингвистички елементи у књижевности , Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци, ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК, Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању, Врање 2010, 140-147, ISBN 978-86-82695-78-3 COBISS. SR-ID 176368140   

                                                                                                                                          М45 1,5

   Наука и настава српског језика у балканским културним оквирима, Учитељ у балканским културама - Teacher in the Balkan cultures, ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК, , Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 2011, 73-81, ISBN 978-86-82695-82-0 COBISS. SR-ID 186201100

                                                                                                                                          М45 1,5

  Неке језичке особине у роману Нечиста крв Борисава Станковића, Нечиста крв Борисава Станковића – 100 година после, ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК  (1910-2010), Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 2010, 239-251, ISBN 978-86-82-695-80-6 COBISS. SR-ID 184392460

                                                                                                                                          М45 1,5

    Диференцијална граматика – иноватинвни приступ у настави матерњег језика на дијалекатском језичком подручју, Годишњак Учитељског факултета у Врању, Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању, Врање 2010, ISSN 1820-3396 COBISS.SR-ID 174488844                                                                                          М53  1

   

     Oд мржње до толеранције преко језика, Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља, ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 2011, 331-335, ISBN 978-86-82695-81-3 COBISS.SR-ID 185612300     

                                                                                                             М45 1,5

   Балканизми као спона сусретања у култури Косова и Метохије, Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Српски језик као чинилац културе Косова и Метохије, тематски зборник,  Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, , Лепосавић 2011. (11-19)                       М41  2                                                         

   

  Фонетске карактеристике призренско-тимочког говорног типа, Баштина, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 2011.

   Диференцијална граматика – иноватинвни приступ у настави српског језика на дијалекатском језичком подручју (прегледни научни рад), Педагогија, часопис Форума педагога Србије и Црне Горе, бр. 3, Београд 2009, 469-479. UDC 37 ISSN 0031-3807

    Топономастичка метонимија, Српски језик (Научно друштво за неговање и проучавање српског језика) књ. IX/1-2, Београд 2004, 591-599. ISSN 0354-9259; COBISS.SR-ID 140692487.       

   Дијалектолошка и ономастичка истраживања призренско-тимочких говора у XX веку, Славистика (Славистика и словенство од првог српског устанка до наших дана) Славистичко друштво Србије, књ. 8, Београд 2004, 91-102.  UDC 811.16+821.16. ISSN 1450-50-61;COBISS.SR-ID130380039.                                                                                                                           

                                                                                                                                           М14   4

   Речник говора Јабланичког краја – ризница материјалне и духовне културе из јужне Србије, Словенске културе као предмет филолошких истраживања и наставе језика, Славистика, Славистичко друштво Србије, књ. 10, Београд 2006, 398-402, ISSN 1450-5061 COBISS.SR-ID 130380039.                                                                                           М14   4

   Ново и старо у култури говора села, Власински сусрети 2007, Традиционално и савремено у раду и животу људи у селу, Власотинце – Власинско језеро, 2007, 107-109, ISBN 978-86-87067-00-4; COBISS. SR-ID 143023372.

  Артикулациона одступања на млађем школском узрасту и рад учитеља на њиховој корекцији (коауторски рад), Унапређење образовања учитеља и наставника – од селекције до праксе, у оквиру пројекта ТЕМПУС ЈЕР-41074, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина 2010, 97-107,  УДК 376.1-056.264-053.5(497.11)

                                                                                                                                           М14  4

   Диференцијална граматика - српски језик и призренско-тимочки говорни простор, Стандардно јазичната норма на македонскиот јазик – јазикот и идентитетот, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, Скопје 2011, 79-95, ISBN 978-608-220-014-9, COBISS. MK-ID 87983626                                                                                               М14  4

   Afektivnost jezičkog izraza Borisava Stankovića u kontekstu komunikacije sa čitaocem (lingvostilistički pristup), Jezik, književnost, komunikacija(Language, literature, communication), Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet u Nišu, Niš, 2012, str. 386-396.

  UDK: -

  ISBN: 978-86-7379-241-5

  COBISS.SR-ID: 190409740

   Vranjska frazeologija – mudrost jednog naroda, Knjiga rezimea Book of abstracts Naučni skup/Conference Jezik, književnost, vrednosti, Language, literature, values, Filozofski fakultet u Nišu Univerziteta u Nišu, Niš, 2012, str. 56-57.

                                                                                                                                      М14 4

  Језичка култура у језику медија на изразито дијалекатском језичком подручју, Лингвистика: Језичка култура у језику медија, Универзитет Источно Сарајево, Филозофски факултет,  Сарајево 2011. (147-154)                                                            М14 4

  Савремени статус идиома урбаних средина у јужнословенским језицима, Зборник на трудови од научниот собир Современи лингвистички истражувања во македонистика, Институт за македонски јазик ''Крсте Мисирков'', Скопје, Јазикот наш денешен, книга 21, Скопје 2012, (51-59), ISBN 978-608-220-018-7, а) македонски јазик – собири, COBISS.MK-ID 91167498                                                                                                     М14  4

   

    Фонетске карактеристике микротопонима призренско-тимочког говорног типа, Часопис Баштина, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић 2011, 15-31, ISSN 0353-9008 COBISS.SR-ID-3404300 

                          

  . Страни елементи у микротопонимији Врања и околине, Зборник радова са научног симпозијума „Географски проблеми регија наше земље“, Одсек за географију и просторно планирање Природно-математичког факултета у Београду, Народни музеј у Врању,Врање1987,401-411.

   

  Основне карактеристике говорне зоне у сливовима Прешевске Моравице и Кленичке реке, Типолошка проучавања српских говора на тлу југоисточне Србије, Центар за научна истраживања САНУ, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 1995.                                                                                                                                    

  Српски језик у дијалекатској средини (Прилог проучавању овог језичког питања), Методика савремене наставе књижевности и српског језика, Београд 2000, 67-70.  

                                                                                                                                               

   

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

   

  Основна обележја говора Врања и околине, Зборник радова Педагошке академије, Врање 1987, св. 5, 53-55.

  Павићев „Предео сликан чајем“ или роман за љубитеље укрштених речи, Зборник радова Педагошке академије, Врање 1989, св. VI-VII, 153-156.

  Микротопонимија Врања и околине у књижевном делу Борисава Станковића, Врањски гласник XXIV-XXV, Народни музеј у Врању, Врање 1992, 181-190. 

  Микротопонимија сливова Прешевске Моравице и Кленичке реке, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књига III, Врање 1996, 77-85

  Неки продуктивнији суфикси за творбу назива у Врањском Поморављу, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књига IV, Врање 1997, 135-143.

  Лексика и граматика говора јужне Србије, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књига V, Врање 1998, 161-163.

  Појмовна структура наставних садржаја о реченици од I до III разреда, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књига VI, Врање 1999, 150-160.

  Лингвостилистичка средства у функцији поруке и поуке у поезији за децу, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књига VII, Врање 2000, 105-111.

  Фонетско-морфолошке особине микротопонима Угљара, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књига VIII, Врање 2001.

  Актуелност и значај неговања културе говора у школи и друштву, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књига IX, Врање 2002, 117-124.

  Говор Ратаја, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књига X, Врање 2003, 165-168.

  Лингвостилистичка средства српске народне лирике у функцији величања женске лепоте, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књига XI, Врање 2004, 143-149.

  Ћирилица као симбол етничке и културне самосвести Срба или Упознајмо ћирилицу да бисмо је ценили, неговали и чували, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књига XI, Врање 2004, 317-326.

  Диференцијална граматика – иновативни приступ у настави матерњег језика на дијалекатском језичком подручју, Годишњак Учитељског факултета, Учитељски факултет у Врању, Година I, Врање 2010, 305-315.COBISS.SR-ID 174488844.          

  Више од сто приказа књига и рецензија из области филологије објавила сам у електронској форми на таласима Радио Врања, Удружених радио станица Србије и Радио Београда од 1980. до 1988. године.

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   Међународни научни скуп: Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Институт за српски језик САНУ, Београд, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 1994. Генерацијска диференцијација као основ дијалекатских разлика у говорима Врањског Поморавља.                        

   Међународни научни скуп: Типолошка проучавања српских говора на тлу југоисточне Србије, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет у Нишу-Одсек за српски језик и књижевност, Ниш 1995. Творбени модели у микротопонимији Прешевске Моравице и Кленичке реке.                                   

   Међународни научни скуп: Програмски захтеви у прва три разреда основне школе и могућности њиховог остваривања, Министарство просвете и спорта Републике Србије и Учитељски факултет у Врању. Појмовна структура наставних садржаја о реченици од I до III разреда. Врање 1999, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књ. 6, 151-159, ISSN 0354-5997.                                                                                                            М45  1,5

   Међународни научни скуп: Српски говори и српска ономастика у косовско-метохијском простору, Филолошки факултет у Косовској Митровици, Центар за научна истраживања САНУ, Косовска Митровица-Београд 2000. Фонетско-морфолошке особине микротопонима Угљаре.                                                                                                                           М14  4

   Међународни научни скуп: Живот и дело академика Павла Ивића, САНУ, Матица српска, Београд – Нови Сад – Суботица 2001. Допринос академика Павла Ивића ономастичким и дијалектолошким истраживањима јужне и југоисточне Србије - научни рад саопштен на међународном научном скупу и објављен у целости, Живот и дело академика Павла Ивића.                                                                                                                   

  XLII Скуп слависта Србије, Славистика и словенство од првог српског устанка до наших дана. Дијалектолошка и ономастичка истраживања призренско-тимочких говора у XX веку - научни рад саопштен на међународном научном скупу Славистика и словенство од првог српског устанка до наших дана.

  Славистика, Славистичко друштво Србије, књ. 8, Дијалектолошка и ономастичка истраживања призренско-тимочких говора у 20. веку  (научни рад саопштен и штампан у целости) Београд 2004, 91-102.  UDC 811.16+821.16. ISSN 1450-50-61; COBISS. SR-ID 130380039.                                                                                                                         

   XLIV Скуп слависта Србије, Словенске културе као предмет филолошких истраживања и наставе језика, Речник говора Јабланичког краја – ризница материјалне и духовне културе из јужне Србије (рад саопштен на научном скупу Словенске културе као предмет филолошких истраживања и наставе језика и штампан у целости) Београд 2006, 398-402.

  Славистика, Славистичко друштво Србије, књ. 10, Речник говора Јабланичког краја – ризница материјалне и духовне културе из јужне Србије (рад саопштен и објављен у целости), Београд 2006, 398-402; ISSN 1450-5061 COBISS.SR-ID 130380039.         М14   4

   XIII Међународни научни скуп, Власински сусрети 2007, Традиционално и савремено у раду и животу људи у селу, Власинско језеро 2007. Ново и старо у култури говора села. Власотинце – Власинско језеро, 2007. (рад саопштен на Међународном научном скупу).

  Традиционално и савремено у раду и животу људи у селу – саопштења ISBN 978-86-87067-00-4; COBISS. SR-ID 143023372. Ново и старо у култури говора села, Власотинце – Власинско језеро, 2007. 107-109.                                      М63  1

   Међународна научна конференција: Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Центар за научно-истраживачки рад, Лингвостилистички елементи у књижевности Међународнај научна конференција Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци и у целости објављен), Врање 2009.

  Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци – књига резимеа; ISBN/ISSN ISBN COBISS. SR-ID COBISS.SR-ID: 170686732; Лингвостилистички елементи у књижевности.  УДК 81'2/'44; 81'38:82.  Врање, 2009, 48.                                        М64 0,5

  Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци – тематски зборник COBISS.SR-ID 176368140, ISBN 978-86-82695-78-3. Лингвостилистички елементи у књижевности (рад објављен у целости), Врање, 2010, 140-146.                             

   III Конгрес Примењена лингвистика данас: између теорије и праксе, Друштво за примењену лингвистику Србије, Филозофски факултет у Новом Саду 2009, Лингвостилистички приступи при обради школске лектире  - научни рад саопштен на III Конгресу  Примењена лингвистика данас: између теорије и праксе.

  Нови Сад 2009.

    XLVII Скуп слависта Србије: Савремена српска славистика у међународном контексту, Славистичко друштво Србије, Савремено стање наставе српског језика на учитељским студијама у Србији. Београд 2009. (рад саопштен на XLVII Скупу слависта Србије и налази се, у целости, у штампи).

   Међународна конференција: Унапређење образовања учитеља и наставника – од селекције до праксе, у оквиру пројекта ТЕМПУС ЈЕР-41074, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Јагодини, Артикулациона одступања на млађем школском узрасту и рад учитеља на њиховој корекцији (коауторски рад саопштен на Међународној конференцији). Јагодина 2009.

  Унапређење образовања учитеља и наставника – од селекције до праксе, зборник радова, УДК 376.1-056.264-053.5(497.11) Артикулациона одступања на млађем школском узрасту и рад учитеља на њиховој корекцији  (рад објављен у целини), Јагодина 2010, 97-107. М14  4

   XII међународна научна конференција Педагошка истраживања и школска пракса, тематска област Нови дидактичко-методички приступи настави и учењу, Институт за педагошка истраживања, Израда и употреба диференцијалне граматике (коауторски). Београд 2009. (рад саопштен на научном скупу и прихваћен за штампу).

   Научни скуп са међународним учешћем: Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља у школи, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Центар за научно-истраживачки рад, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, Од мржње до толеранције преко језика (рад саопштен на научном скупу и објављен у целости), Врање 2009.

   Међународен научен собир: Стандардно језичната норма на македонскиот јазик – јазикот и идентитетот, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје,  Диференцијална граматика - српски језик и призренско-тимочки говорни простор, (рад саопштен на овом међународном научном скупу и прихваћен за штампу у целости), Скопје 2010.

   Међународна научна конференција, Балканска асоцијација педагошких и сродних факултета, Учитељ у балканским културама, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Наука и настава српског језика у балканским културним оквирима (рад саопштен и прихваћен у целости за штампу), Врање 2010.

   нАУЧНИ  СКУП СА  МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ  БОРИСАВ СТАНКОВИЋ – ТРАГОМ КЊИЖЕВНИХ МОТИВА: НЕЧИСТА КРВ  - СТО ГОДИНА ПОСЛЕ (1910-2010), Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Неке језичке особине у роману Нечиста крв Борисава Станковића, коауторски (рад саопштен и прихваћен у целости за штампу), Врање 2010.

   Научни скуп Језик, књижевност, комуникација (Language, literature, communication), Универзитет у Нишу, Филозофски факултет у Нишу, Афективност језичког израза Борисава Станковића у контексту комуникације са читаоцем (лингвостилистички приступ), Ниш 2011.

   Међународни научни скуп Савремена лингвистичка истраживања у македонистици , Институт за македонски језик ''Крсте Мисирков'', Савремени статус идиома урбаних средина у јужнословенским језицима, Скопље 2011.

   Међународни научни скуп Лингвистика: Језичка култура у језику медија, Универзитет Источно Сарајево, Филозофски факултет,  Језичка култура у језику медија на изразито дијалекатском језичком подручју, Сарајево 2011.

   Међународни научни скуп Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Српски језик као чинилац културе Косова и Метохије,  Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, Балканизми као спона сусретања у култури Косова и Метохије, Лепосавић 2011.

  Научна конференција Језик, књижевност, вредности, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет у Нишу, Англистика Врањска фразеологија- мудрост једног народ, Ниш 2012.

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Научни скуп: Српски језик у контексту актуелне језичке политике на Косову и Метохији, Дискусија језичких карактеристика расељених лица са Косова и Метохије, Косовска Митровица 2002.                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  М63 1

  2. Научно-стручно саветовање: Образовање и култура у селима Србије, Министарство за науку и технолошки развој, Српско удружење за социологију села и пољопривреде, Завод за проучавање села, Основна школа у селу: Диференцијална граматика – иновативни лингвистичко-методички приступ, Власинско језеро 2009.                                                                                                  

                                                                                                                                                 М63 1

  3. Научни скуп са међународним учешћем, Самоорганизовање сеоских заједница, Власински сусрети 2010, Министарство за науку и технолошки развој, Српско удружење за социологију села и пољопривреде, Завод за проучавање села, Балканска асоцијација за социлогију села и пољопривреде у сарадњи са Пољопривредним факултетом у Земуну, Културним центром у Власотинцу и Научним друштвом аграрних економиста Балкана, Култура говора на селу , Београд 2010, 42-43. 

   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 30 januar 2014 11:09