Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.05.2014.

Ana Dukić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10.01.1980.
 • Mesto rođenja: Aranđelovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: menadžment
 • Godina diplomiranja: 2004.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:


  Strategic Alliances and Innovation strategies“, (koautor: Stefanović, S). 2011. Facta Universitatis Series: Economics and Organization Vol. 8, No 1, ISSN 0354-4699, pp. 57-67  Brendiranje u funkciji efikasnosti u poslovno-industrijskom marketingu“, (koautori: Riznić, D. i Urošević, S.). 2010. Poslovna politika, Beograd, broj 1-2/2010, str. 63-69, ISSN 0350-2236

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:


  Business Networks and Technological Innovation“, (koautor: Stefanović, S). 2011. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa: Problems of competitiveness of contemporary economies, Faculty of Economics, University of Niš, ISBN: 978-86-6139-040-1, pp. 211-222
  „Re-engineering of marketing business processes in crisis conditions“, (koautori: Riznić, D. i Urošević, S.). 2009. 1st International Conference: ″Law, Economy and Management in Modern Ambience″, LEMiMA, 25-27. septembar, Sokobanja, Srbija, Zbornik radova Volume 2, str. 841-848, ISBN 978-86-87333-07-9


  „Koncept kvaliteta marketinga u uslovima krize“, (koautori: Riznić, D. i Manić, M.). 2009. Zboirnik radova: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Međunarodna konferencija, ICDQM-2009, 25-26. jun, Beograd, Srbija, str. 526-533 UDK 658.65, ISSN 1451-4966, str: 526-533


  „Innovativeness and competitiveness of enterprises in Serbia“, (koautori: Riznić, D. i Manić, M.). 2013. 13th „International conference Research and development in mechanical industry“, RaDMI, Vol. 1, 12-15 septembar, Kopaonik, Serbia, str: 572-580


   


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:  „Innovativeness as a result of organizational learing and knowledge in strategic partnerships“ , (koautori: Stefanović, S. i Predić, B.). 2012. XIII International symposium: Symorg:Inovative management & business performance, Jun 5-9, Zlatibor, Srbija, pp. 1690-1697

  Značaj istraživanja i razvoja u stvaranju konkurentnosti preduzeća“, (koautori: Riznić, D. i Vojnović, B.). 2010. Naučno–stručni skup: ″Efikasnost u privredi″: rad br. 46, 26-27. novembar Zrenjanin, Srbija, Zbornik radova na CD-u. ISBN 978-86-87599-09-3
  „Značaj organizacionog učenja za podsticanje inovativnih aktivnosti preduzeća“ (koautori: Riznić, D. i Urošević, S). 2010. XV internacionalni naučni skup: ″Strategijski menadžment i sistem podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentut″:1-10. Subotica: Palić, Zbornik radova na CD-u. ISBN 978-86-7233-252-0

  Liderstvo kao determinanta uspešnih organizacija“, (koautori: Riznić, D. i Urošević, S.). 2010. Naučno stručni skup: ²Energetska efikasnost sa tematskom konferencijom: Razvoj i upravljanje², Vrnjačka Banja: rad br. 35, 27-28. novembar, Zbornik radova na CD-u. ISBN 978-86-87599-05-5
  Istraživanje i razvoj u funkciji konkurentnosti preduzeća“, (koautori: Riznić, D. i Vojnović, B.). 2010. Naučno stručni časopis: Menadžment, inovacije i razvoj (MIR), Društvo za menadžment inovacije i razvoj „Srbija Internet“, br.16, jul, vol.5, ISNN 1452-8800, UDK 339.138, UDK 331.445 (orginalni naučni rad)


   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 29 maj 2014 20:21