Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 15.09.2014.

Aleksandar Josimovski

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Mesto rođenja: Skoplje, Makedonija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni "Justinijan Prvi"
 • Odsek / Grupa / Smer: pravne studije
 • Godina diplomiranja: 2008
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Josimovski Aleksandar (koautor), "Implementacija Direktive 2011/7/EU o suzbijanju zakašnjelim isplatama u poslovnim transakcijama u Republici Makedoniji - Zakon o finansijskoj disciplini", Zbornik radova Pravnog Fakulteta u Nišu, br. 69, Niš, 2015, str. 183-202.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Josimovski Aleksandar (koautor),"Zakonski režim poreza na dobit u 2015. godini - de lege lata et de lege ferenda", Stručni časopis Pravnik, No. 273, Makedonsko Udruženje Pravnika, Skopje, 2015, str. 2-7.


  Josimovski Aleksandar, "Modeli o finansiranju osiguranja u slučaju nezaposlenosti"  Godišnnik Pravnog fakulteta u časti profesorice Kiki Mangove Ponavić, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ Pravni fakultet „Justinijan Prvi“, Skoplje, 2014, str. 237-255.


  Josimovski Aleksandar (koautor), "Analiza Predlog Zakona o finansijskoj disciplini", Stručni časopis Pravnik, No. 261, Makedonsko Udruženje Pravnika, Skopje, 2014, str. 10-15.


  Josimovski Aleksandar, „Poreska saradnja između država članica Evropske Unije sa posebnim osvrtom na Direktivu o administrativnoj saradnji u oblasti oporezivanja“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, No.3 vol. 47, 2014, str. 537-555.


  Josimovski Aleksandar (koautor), "Međunarodno dvostruko oporezivanje nasleđivanja", Godišnnik Pravnog fakulteta u časti profesorke Ljiljana Spirović- Trpenovska, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ Pravni fakultet „Justinijan Prvi“, Skoplje, 2013, str. 265-288.


  Josimovski Aleksandar (co-author), "Exchange of Information in Tax Matters among the States", Iustinianus Primus Law Review, No. 6, vol. 4, 2013, pp. 1-14.


  Josimovski Aleksandar (koautor), "Fiskalni tretman mikro preduzeća u Republici Makedoniji", Zbornik radova u časti profesora Đorđe Marjanović, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" Pravni fakultet "Justinijan Prvi", Skoplje, 2011, str. 611-627.


  Josimovski Aleksandar (koautor), "Karakteristike i fiskalni tretman mikro preduzeća", Zbornik radova u časti profesora Đorđe Ganzovski, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" Pravni fakultet "Justinijan Prvi", Skoplje, 2010, str. 157-178.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Josimovski Aleksandar (koautor), "Exchange of Information in Tax Matters between the States", "Pravne norme u vremenu i prostoru" Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Kosovska Mitrovica, 2012.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 14 februar 2016 19:16