Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 22.03.2017.

Bojan M. Veljković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.12.1965.
 • Mesto rođenja: Varvarin
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 1991.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Veljković, B. (2017). Povezanost okupacionog stresa i mentalnog zdravlja u populaciji policajaca: metaanaliza, Primenjena psihologija, Vol. 10, br. 1, str. 63-80, doi: 10.19090/pp.2017.1.63-80


  Veljković, B. (2018). Recognition of facial micro expressions of emotions depending on the professional orientation, satisfaction with life and social background of students, Teme, rad prihvaćen za objavljivanje, potvrda br. 5/00-72-001/18-013, od 19.03.2018.god.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Вељковић, Б. (2014).  Стрес на раду- неопходност квалитетне процене ризика и креирања стратегија превенције за запослене у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Безбедност, Бр.2, стр.157-172.


   


  Вељковић, Б. (2016).  Посттрауматски стресни поремећај; теоријски приступи и неуробиолошка основа, Узданица, Бр. 1, год. XIII, стр.99-110.


  Вељковић, Б. (2016).  Интервенције у кризи- помоћ жртвама и помагачима кроз психолошку интеграцију трауме, Годишњак за психологију, Вол. 12, Бр. 14, 131-150.


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Вељковић, Б., Стојилковић, А. (2014) Емпатија, анксиозност  и процена извора стреса код полицијских службеника, Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 4, 15. и 16. новембар 2013. Филозофски факултет, Ниш, Књига сажетака. ISBN 978-86-7379-350-4


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Veljković, B., Marković, Z. (2017). Time perspective as predictor of perceived stress among managers. Naučno stručni skup Dani primenjene psihologije (DPP), oralna prezentacija, Filozofski fakultet, Niš.


  Veljković, B.(2017).Osobine ličnosti kao prediktori zadovoljstva životom kod studenata. Naučno stručni skup Kongres psihologa Srbije, Globalizacija i lokalizacija psihologije, poster prezentacija Zlatibor, 24-27.05.2017.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 21 jun 2018 10:45