Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.05.2017.

Biljana Aleksandar Ristić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.12.1971.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultete Novi Sad
 • Odsek / Grupa / Smer: Romanska filologija
 • Godina diplomiranja: 2016 - odbranjen doktorat
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Ристић, Биљана "Кратак осврт на учење француског језика у Србији", Слободна реч, Врање, 04.10.2002.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Ристић, Биљана  "Алфонс Доде у српским уџбеницима француског језика између два светска рата", Контрастивна, теоријска и примењена језичка истраживања, Југословенско друштво за примењену лингвистику, Филозофски факултет, Нови Сад, 25-27.10.2001.


  2. Ристић, Биљана "Француски језик као језик струке у вишим школама и на факултетима", Примењена лингвистика данас, Конгрес примењених лингвиста Србије и Црне Горе, Херцег Нови, 25- 27.9.2003.


  3. Ристић, Биљана "Књижевни текстови у уџбеницима француског језика - некада и сада", Примењена лингвистика данас, Међународни конгрес, Друштво за примењену лингвистику Србије и Црне Горе, Београд, 28-30.9.2006.


  4. Ристић, Биљана "Елементи цивилизације у настави страних језика (на примеру актуелних уџбеника француског језика за средње школе и гимназије", Примењена лингвистика данас, изазови модерног доба, 4. Међународни конгрес, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 12-14.10.2012.


  5. Ристић, Биљана "Елементи културе у настави француског језика у основним и средњим школама Србије", Наука и савремени универзитет, НИСУН 2, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 16-17.11.2012.


  6. Ристић, Биљана "Словенски елементи у романима Алфонса Додеа", Наука и савремени универзитет, НИСУН 3, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 15-16.11.2013.


  7. Ристић, Биљана "Француска књижевност у српским књижевним новинама и часописима XIX", Наука и савремени универзитет, НИСУН 4, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу , 14-15.11.2014.


  8. Ристић, Биљана "Српски књижевни часописи на почетку XX века - наш сусрет са француском књижевношћу и културом", Контексти, Друга међународна конференција младих истраживача хуманистичких наука; Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, 4-5.12.2014.


  9. Ристић, Биљана "Књижевни текст у настави француског језика на раном узрасном нивоу", Наше стварање, 10.Симпозијум са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, 28-29.3.2014.


   

   

   

   

Poslednji put izmenjeno petak, 26 maj 2017 20:00