Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 06.06.2019.

Aleksandar Kostić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.04.1991.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno Matematički Fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Matematika
 • Godina diplomiranja: 2015.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Aleksandar Kostić, Vladimir Rakočević, Stojan Radenović: Best proximity points involving simulation functions with w0-distances, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas (2019) 113:2, 715-727 


  2. Aleksandar Kostić, Erdal Karapınar, Vladimir Rakočević: Best proximity points and fixed points with R-functions in the framework of w-distances, Bulletin of the Australian Mathematical Society (2019) 99:3, 497-507