Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 17.12.2019.

Ana Andrejić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za sociologiju
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Andrejic, A. (2013). Reconsidering the distinction between western and post-socialist biological citizenship: Reflections on developments in reproductive medicine in Serbia. Cargo – Journal for Cultural and Social Anthropology, 2011(1-2), 91-115.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Andrejić, A. (2017). Stavovi o bioetičkim pitanjima u okviru Srpske pravoslavne crkve u kontekstu pravoslavne bioetike. Godišnjak za sociologiju, XII(17), 23-45.


  Stevanović, B. i Andrejić, A. (2012). Politička socijalizacija i izgradnja demokratske političke kulture. U Lj. Mitrović, G. Stojić (ur.), Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (pp. 111-148). Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 19 decembar 2019 12:45