Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.12.2021.

Aleksandar Miljković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.05.1988.
 • Mesto rođenja: Славонски Брод
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет
 • Odsek / Grupa / Smer: Историја
 • Godina diplomiranja: 2013
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Александар Миљковић, Заклетва која се поштује. Радомир - Раде Ј. Антић 1913-1993, Ниш 2023. ISBN 978-86-6140-101-5

 • Knjige i udžbenici:

  Александар Миљковић, Српски народ у Јужној и Старој Србији у XIX и XX веку. одабрани историјски радови, Лебане 2021. ISBN 978-86-82010-00-5 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Александар Миљковић, Рад на попису војничких гробова из Првог балканског и Првог светског рата у Јабланичком срезу од 1920. до 1921. године, у: Лесковачки зборник LIX, Лесковац 2019, 279-290.


  Александар Миљковић, Лист Велика Србија о Колу српских сестара 1903. године, у: Пешчаник, Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, Историјски архив Ниш , 17/2019, 39-49.


  Александар Миљковић, Ненад Анжел, Писмо војводе Василија Трбића Друштву Светог Саве, у: Пешчаник, Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, Историјски архив Ниш , 17/2019, 50-55.


  Александар Миљковић, Рад друштва „Светог Саве “ на помагању српских цркава и манастира ван граница Краљевине Србије од 1886. до 1903. године, Годишњак Педагошког факултета у Врању, 1 (2019), 49–60.


  Александар Миљковић, Оснивање и рад пододбора Друштва Књегиња Љубица“ у лесковачком крају у периоду од 1901. до 1903. године, Пешчаник, Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, Историјски архив Ниш, 19/2020, 123–131.


  Ненад Анжел, Александар Миљковић, Никола Пашић у Петрограду током Анексионе кризе 1908. године, Пешчаник, Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, Историјски архив Ниш, 19/2020, 132-143.


  Александар Миљковић, Бојан Панић, Српске царинарнице на јужном делу српско-турске границе 1886. године, у: Лесовачки зборник LXI, Лесковац 2021, 37-49.


  Приказ књиге: Катарина Тодоровић, Односи Србије и Црне Горе 1851-1860, Подгорица: Матица српска, Друштво чланова у Црној Гори, 2018, 124 страна (Александар Миљковић), у: Српске студије, књ. 10, Београд 2019, 255-256.


  Приказ књиге: Хранислав А. Ракић, Борбена дејства јединица НОР-а Југоисточне Србије 1941-1945, Градски одбор СУБНОР-а Лесковац, Лесковац 2020, 210 страна (Александар Миљковић), у: Пешчаник, Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, Историјски архив Ниш, 21-22/2021, 228-230.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Александар Миљковић, „Српска патриотска друштва и четничка акција у Старој Србији и Македонији од 1903. до 1912. године”, Историја света и уметности, свеска 3,  Наука без граница 3, ур. Б. Зарковић, Д. Тешић-Радовановић,  Косовска Митровица 2020, 297–314.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Александар Миљковић, Кријумчарење оружја из Србије и његова продаја Арбанасима у Косовском вилајету 1905-1906. године, Нови правци истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама, у: Наука и савремени универзитет 9, Ниш 2020, 125-138.


  Александар Миљковић, Улога и значај партизанских болница и склоништа у Пустој реци у Другом светском рату, у: СУБНОР Лесковац у годинама великих јубилеја 2018. и 2019., Лесковац 2020, 122-126.


  Александар Миљковић, Четници Косте Миловановића Пећанца у сећањима Драгутина Јовановића, у: Тематски зборник радова Година 1941. у Југоисточној Србији, Ниш 2022, 65-76.


  Александар Миљковић, Ненад Анжел, Из прошлости Дома здравља у Лебану 1978-1990., у: Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, књига 11, Зајечар 2022, 229-236.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 20 novembar 2023 00:46