Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.05.2021.

Milica Jovanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10.03.1990.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Poslovno upravljanje
 • Godina diplomiranja: 2013
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  - Jovanović Milica, Đokić Milica, „National competitiveness and goods market efficiency in Serbia and neighboring countries“, in: Bojan Krstić (Ed.), Enhancing competitiveness of national economies and enterprises, University of Nish, Faculty of Economics, Nish, 2019, pp. 109-142.

  - Jovanović Milica, Đokić Milica, „Innovativeness of Serbian Enterprises as a Factor of Competitiveness Improvement at the International Market“, in: Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Lyskawa, Persefoni Polychronidou, Anastasios Karasavvoglou (Eds.), Economic and Financial Challenges for Balkan and Eastern European Countries, Springer Proceedings in Business and Economics, 2020, pp. 101-115.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  - Krstić Bojan, Sekulić Vesna, Jovanović Milica, „Evolucioni pristup u teoriji održivog razvoja“, Economics of sustainable development, Vol. 1, No. 2, 2017, str. 17-31.

  - Jovanović Milica, „Korporativna društvena odgovornost kao determinanta održivosti“, Economics of sustainable development, Vol. 1, No. 1, 2017, str. 97-107.

  - Jovanović Milica, Rađenović Tamara, Petrović Bojan, „Vrednovanje marke kao nematerijalne aktive preduzeća“, Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Serija B: Društvene i humanističke nauke, Vol. 3, No. 1, April 2020, str. 46-57.

  - Jovanović Milica, „Human capital and sustainability of the European Union rural areas“, Economics of sustainable development, Vol. 2, No. 1, 2018, pp. 61-72.

  - Jovanović Natalija, Jovanović Milica, „Poverty and social inequality as factors of social exclusion“, Godišnjak za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, XVI/24, 2020, pp. 9-22.

  - Jovanović Milica, Đorđević Aleksandar, “Market size and foreign trade as determinants of national competitiveness sustainability“, Economics of sustainable development, Vol. 4, No. 2, january-june 2020, pp. 25-33.

  - Jovanović Milica, Rađenović Tamara, Stanojević Jelena, „Humani kapital kao determinanta razvoja ruralnih područja EU“, Ekonomski izazovi, Vol. 7, Iss. 13, 2018, str. 1-16.

  - Jovanović Milica, Krstić Bojan, Milanović Sandra, „The impact of brand value on market performance indicators of high-technology enterprises“, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 17, No. 4, 2020, pp. 317-328.

  - Jovanović Milica, „Kreiranje vrednosti u strategijskim alijansama kao izvor konkurentske prednosti“, Marketing, Vol. 47, No. 2, 2016, str. 148-160.

  - Jovanović Milica, “The political behavior of managers and employers as an instrument for advancing career – influence and factors on individual and organizational effectiveness“, Ekonomika, Vol. 65, No 4, 2019, pp. 87-105.

  - Jovanović Milica, „Innovation of Serbia in relation to neighboring countries as a determinant of competitiveness“, Ekonomika, Vol. 64, No. 1, 2018, pp. 57-78.

  - Đokić Milica, Jovanović Milica, „Productive employment and working conditions as determinants of sustainable economic development in Serbia“, Studies in Business and Economics, Vol. 14, Iss. 3, December 2019, pp. 84-96.

  - Jovanović Milica, Krstić Bojan, Milanović Sandra, „The impact of brand value on market performance indicators of high-technology enterprises“, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 17, No. 4, 2020, pp. 317-328.

  - Krstić Bojan, Jovanović Milica, Janjić Ivana, "Značaj reputacije kao intelektualne imovine za konkurentnost preduzeća", Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Serija B: Društvene i humanističke nauke, Vol. 4, No. 1, April 2021, str. 17-28.

  - Jovanović Milica, Petrović Bojan, Janjić Ivana, "Key determinants of sustainable intellectual capital of enterprises", Economics of sustainable development, Vol. 5, No. 1, 2021, pp. 1-10.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  - Jovanović Milica, Đokić Milica, "Društveno odgovoran marketing kao strategija savremenog preduzeća – izazovi i koristi“, Zbornik radova sa konferencije „Izazovi i problemi savremenog marketinga“, Zlatibor, Srbija, 2017, str. 125-135.

  - Jovanović Milica, Đokić Milica, Janjić Ivana, „Plan organizacije kao deo biznis plana preduzeća“, u:  Dragoljub Živković, Ivana Simić (Ur.), Inovativno preduzetništvo, Inovacioni centar Univerziteta u Nišu, Niš, 2020, str. 209-250.

  - Đorđević Aleksandar, Jovanović Milica, Rađenović Žarko, „Marketing plan kao deo biznis plana preduzeća“, u:  Dragoljub Živković, Ivana Simić (Ur.), Inovativno preduzetništvo, Inovacioni centar Univerziteta u Nišu, Niš, 2020, str. 125-161.  

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 24 maj 2021 13:13