Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.09.2013.

Gorica Bošković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 07.12.1969.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Poslovna ekonomija
 • Godina diplomiranja: 1992.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Демографски развој Србије / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, монографија - Ниш: БОНА ФИДЕС, 2002, стр. 122. (M42)

  Управљање квалитетом у индустрији / Г. Бошковић, монографија - Ниш: Петрограф, 2004, стр. 243. (M42)

  Механизам унапређења конкурентности индустрије / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, монографија - Ниш: Економски факултет, 2007, стр. 138. (M42)

  Стратегија регионалног развоја Србије / редактор И. Росић. - Крагујевац: Економски факултет, 2004, стр. 299. (M84))

  The possibilities for Investment in the Corridor X Area in Serbia - The Nis Example / З. Аранђеловић, R. Pellicioli, Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, В. Марјановић, М. Ранђеловић, Д. Ђорђевић. - Ниш: Пеликанпринт, 2004, стр. 121. (M84)

  Управљање квалитетом – основа конкурентности предузећа и привреде / Г. Бошковић, М. Анђелковић-Пешић, монографија, Ниш: Економски факултет, Главни и одговорни уредник издавача – проф. др Љиљана Станковић, 2011, стр. 208. ISBN: 978-86-6139-027-2, COBISS.SR-ID 187033868. (M-42)

  Индустријска политика у процесу унапређења конкурентности индустрије Србије/ Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, у: Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, - Ниш: Економски факултет, 2007, стр. 101-115. (M44)

  Стратегијско управљање развојем и унапређење конкурентности индустрије Србије / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, у: Хармонизација привредно системских решења Републике Србије са Европском унијом. - Ниш: Економски факултет, редактор Драгана Раденковић-Јоцић, 2008-2009, стр. 141-152. (M45)

  Конкурентност индустрије као полуга привредног развоја / Г. Бошковић, Ј. Станојевић, у: Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, тематски зборник - Ниш: Економски факултет, 2009, стр. 333-347. (M44)

  Стратегије индустријализације неких земаља у развоју / Г. Бошковић, В. Шушић, у: Наука и светска економска криза, редактор Евица Петровић, - Ниш: Економски факултет, 2011, стр. 107-115.  (M45)

  Изазови и ограничења индустријске политике Србије у време светске економске  кризе / Г. Бошковић,у: Наука и светска економска криза, редактор Евица Петровић, - Ниш: Економски факултет, 2012, стр. 89-97.  (M45)

  Квалитетом до конкурентности и развоја прехрамбене индустрије Републике Србије / Г. Бошковић, З. Аранђеловић, у: Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, редактор, - Ниш: Економски факултет, 2013, стр.223-240.  (M45)

  Менаџмент укупним квалитетом – основа интегрисаног модела система квалитета Г. Бошковић, М. Анђелковић-Пешић, у: Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, редактори: З. Aранђеловић, С. Маринковић, - Ниш: Економски факултет, 2014, стр.  451-465, ISBN 978-86-6139-095-1 , COBISS 214591244 (M45)

  Важне детерминанте успешности пословања малих и средњих предузећа – стање у Републици Србији / Г. Бошковић, М. Радосављевић, у: Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, редактори: Ј. Ђуровић-Тодоровић, М. Радосављевић, - Ниш: Економски факултет, 2016, стр. 447-458, ISBN  978-86-6139-114-9 (M45)

  Примена система управљања безбедношћу хране у индустрији меса у Републици Србији / Г. Бошковић, М. Радосављевић, у: Зборник радова: „Kонкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије“, редактори Ј. Ћуровић-Тодоровић, М. Радосављевић, - Ниш: Економски факултет, 2016,  стр. 240-255, ISBN 978-86-6139-125-5 (M45)

  Од управљања укупним квалитетом до Lean Six Sigma организације / Горица Бошковић, Марија Радосављевић, у: Зборник радова: Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, редактори Ј. Ћуровић-Тодоровић, М. Радосављевић, - Ниш: Економски факултет, 2017, стр. 405-420. ISBN: 978‐86‐6139-144-6 (M45)

  Савремени приступ управљању квалитетом у индустрији – пример компаније „Tigar Tyres d.o.o.“/ Горица Бошковић, Марија Радосављевић, у: Зборник радова: Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, редактори Ј. Ћуровић-Тодоровић, М. Радосављевић, - Ниш: Економски факултет, 2018, стр. 351-368  ISBN: 978-86-6139-161-3 (M45)

  Структурне промене и иновативност индустрије као основа конкурентности привреде Републике Србије / Горица Бошковић, Марија Радосављевић, у: Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије, Зборник радова, Редактори: Тадија Ђукић, Драгана Раденковић-Јоцић, Ниш: Економски факултет, 2019, стр. 143-162. ISBN: 978-86-6139-196-5 (M45)

  УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ УСЛУГА/ Г. Бошковић, М. Радосављевић, монографија, Ниш: Економски факултет, За издавача: проф. др Тадија Ђукић, уредник: проф. др Драгана Раденковић Јоцић, 2020, стр. 246.  ISBN: 978-86-6139-199-6, COBISS.SR-ID 19592201. (M-42)

  Примена система квалитета у области заштите и безбедности информација у банкарству / Горица Бошковић, Марија Радосављевић, у: Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије, зборник радова, редактори: проф. др Тадија Ђукић, проф. др Драгана Раденковић Јоцић, Ниш: Економски факултет, стр .221-238. ISBN: 978-86-6139-209-2 (M45)

   

 • Knjige i udžbenici:

  Индустријски менаџмент  / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, уџбеник, Ниш: ауторско издање, 2013, стр. 375.

  Индустријски менаџмент  / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, уџбеник, Ниш: Eкономски факултет, 2021, стр. 360. ISBN 978-86-6139-210-8

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Possibilities For The Six Sigma Concept Implementation In Small Enterprises  / М. Анђелковић-Пешић, Н. Барац, С. Јовановић, Б. Ђорђевић, С. Ђекић, Г. Бошковић, НАПОМЕНА: Импакт фактор у 2012 - 0,414, Јournal of Society for Development of Teaching and BusinessProcess in New Environment in B&H - TTEM – DRUNPP, Technics Technologies Education Management, Vol. 8, No. 1., Сарајево, БиХ, 2013., pp. 309-315. ISSN 1840-1503 (M-23)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Лимитирајући фактори транзиције југословенске привреде / Г. Бошковић, у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет,  1996, бр. 2, стр. 213 - 218. (M52)

  Индустријска политика у регионалним економским интеграцијама развијених земаља / Г. Бошковић, у: Економика. - Ниш: Економски факултет,  1996, бр. 4-6, стр. 117 - 124. (M52)

  Утицај регионалних разлика на демографске токове у Србији / Г. Бошковић, у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, 1997, бр. 1, стр. 191 - 198. (M52)

  Досадашња кретања и перспективе привреде СРЈ  / Г. Бошковић,  у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, 1998, бр. 2, стр. 247 - 257. (M52)

  Проблеми и перспективе руралног развоја у Србији / Г. Бошковић, у: Стратегијски менаџмент.- Суботица: Економски факултет, 1999, бр. 1, стр. 55 - 60. (M53)

  Обнова привреде, стране инвестиције и транзициони токови / Г. Бошковић,  у:  Економске теме. - Ниш: Економски факултет, 1999,  бр. 1-2, стр. 71 - 80. (M52)

  Стратегическо значение на качество на индустриалните производства / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, у:  Алтернативи.- Софија: Университет за национално и световно стопанство, 2000, бр. 7-8 (31-32), стр. 32-34. (M51)

  Квалитет и стандардизација у функцији развоја привреде / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, у: Економске теме. -  Ниш: Економски факултет, 2000, бр. 2, стр.251-261. (M52)

  Трговински менаџмент у савлађивању тајне еко-квалитета (ISO 14000) /С. Ћузовић, Г. Бошковић, у: Квалитет. -  Београд: Пословна политика, 2001, бр. 5-6, стр. 50-53.

  Унапређење квалитета производа - елемент јачања конкурентости и развоја индустрије / Г. Бошковић, у: Пословна политика. - Београд, јул-август 2003, стр. 22-25.

  Квалитет индустријских производа и животна средина / Г. Бошковић, у: Квалитет. -   Београд: Пословна политика, 2003, бр. 5-6, стр. 46-49.

  Основни правци развоја индустрије Србије / Г. Бошковић, у: Економске теме. - Ниш:  Економски факултет, бр. 2, 2003, стр. 225-231. (M52)

  Квалитет у моделу стратегијског менаџмента у индустрији / Г. Бошковић, у: Пословна политика. - Београд,  октобар 2003, стр. 42-46.

  Управљање људским ресурсима у индустрији / Г. Бошковић, у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, бр. 1, 2003, стр. 49-58. (M52)

  Потенцијали регионалног развоја индустрије Србије / Г. Бошковић, у: Пословна политика. - Београд,  јануар 2004,  стр. 22-27.

  Анализа развоја и планирање квалитета производа у индустрији / Г. Бошковић, у: Квалитет. -  Београд: Пословна политика, 2004, бр. 5-6,  стр. 40-43.

  Индустријска политика као инструмент управљања развојем индустрије Србије / Г. Бошковић, у: Пословна политика. - Београд,   јул-август 2004, стр. 41-43.

  Прилагођавање и конкурентност индустрије на глобалном тржишту / Г. Бошковић, у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, бр. 1-2, 2004, стр. 87-92. (M52)

  Industrial Development Potentials in the Corridor X Zone in Serbia / Г. Бошковић, у: Facta Universitatis, Series: Economics and Organization Vol. 2, N°2, 2004, pp. 155-164. (M52)

  Конкурентност привреде Србије као фактор интеграције / Б. Ракић, Г. Бошковић, у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, бр. 1-2, 2005, Књига I, стр. 281-286. (M52)

  Основне активности менаџмента људских ресурса у индустрији / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, у: Пословна политика. - Београд, април 2006, стр. 55-57.

  Фактори јачања конкурентности и развоја индустрије / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, бр. 4-5, 2006, стр. 25-36 (M52)

  Стратегија развоја и унапређење конкурентности индустрије Србије / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, у: ТЕМЕ. - Ниш: Универзитет у Нишу, април - јун 2007, стр. 243-252. (M24)

  Информације и информационе технологије за управљање производњом / Г. Бошковић, у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, бр. 2, 2007, стр. 67-78. (M52)

  Регионални развој и конкурентност индустрије / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, Б. Митровић, у: Економика предузећа. - Београд: Савез економиста Србије, 2008, бр. 3-4, стр. 111-123. (M52)

  Concentration and trans-nationalization of industrial production / Г. Бошковић, у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, бр. 4, 2008, стр. 63-72. (M51)

  Улога кадрова у систему интегралне контроле квалитета у индустрији / Г. Бошковић, у: Пословна политика. - Београд, број 1-2, 2009, стр. 57-61.

  Утицај кластера на конкурентност и регионални развој индустрије / Г. Бошковић,  А. Јовановић, у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, бр. 1. 2009, стр. 107-119. (M51)

  Strategic Management of Development and Promotion of Competitiveness of Industry in Serbia / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, у: Economic Alternatives – Sofia: University of National and World Economy, 2009, Issue 2, pp. 118-128. (M51)

  Small Business Act - Tool For Business Improvement and Regional Development of Industry / Г. Бошковић, А. Јовановић, у: Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol.6, N°2, - Ниш: Универзитет у Нишу, 2009, стр. 177-183. (M52)

  Characteristics and Problems of the Development of Serbian Industry Under Transition / Љ. Савић, Г. Бошковић, И. Костадиновић, у: Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol.7, N°2, - Ниш: Универзитет у Нишу, 2010, стр. 151-161. (M52)

  Трошкови решавања еколошких проблема и цене индустријских производа / Г. Бошковић, С. Радукић, у: Економски хоризонти. - Крагујевац: Економски факултет, бр. 1, 2011, стр. 67-81. (M52)

  CEFTA 2006 - Some Facts of  Industry in the Region / Г. Бошковић, А. Јовановић, у: Facta Universitatis, Series: Economics and Organization. - Ниш: Универзитет у Нишу, Vol. 78, N°1, 2011, стр. 83-89. (M51)

  Нужност извозно оријентисане стратегије реиндустријализације Србије / Г. Бошковић, у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, бр.2, 2011, str. 235-249. (M51)

  Утицај светске економске кризе на развој српске индустрије / Љ. Савић, Г. Бошковић, у: Индустрија. - Београд: Економски институт, бр. 4, 2011, стр. 87-106. (M24)

  Orientation of the Serbian Industry  on Innovation and Quality Competitiveness / Љ. Савић, Г. Бошковић, В. Мићић, у: Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol.9, N°1, - Ниш: Универзитет у Нишу, 2012, стр. 27-38. (M51)

  Assumptions and Possibilities of the Development of the Serbian Food Industry / Љ. Савић, Г. Бошковић, В. Мићић, у: Економика пољопривреде. - Београд: Научно друштво аграрних економиста Балкана, Београд (Србија): Институт за економику пољопривреде и Букурешт (Румунија): Академија економских наука, бр. 4, 2012, стр. 753-766. (M24)

  Impact of the Environmental Requirements on the Industrial Product Prices / Г. Бошковић, С. Радукић, у: Economic Alternatives. – Sofia: University of National and World Economy, Issue  2, 2012, str. 55-67. ISSN 1312 – 7462 (M51) 

  Карактеристике запослених као фактор унапређења квалитета пословања / Р. Милојевић, М. Анђелковић-Пешић, Г. Бошковић / у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, бр.1, 2013, стр. 155-172. (M51)

  Приступ коеволуције – неопходност за осигурање квалитета дизајна новог производа  / Г. Бошковић, Д. Раденковић-Јоцић, Б. Петровић, у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, Vol. 51 бр. 3, 2013, стр. 465-482. ISSN 0353-8648 (M51)

  Индустријска политика као фактор конкурентности Европске уније на глобалном тржишту / Г. Бошковић, A. Стојковић,  у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, Vol. 52, бр.3, 2014, стр. 305-320 (М51) ISSN 0353-8648 (М51)

  Анализа пословних перформанси малих и средњих предузећа у Србији према критеријумима EFQM модела / М. Радосављевић, Г. Бошковић, Е. Калач, у: ТЕМЕ. – Ниш, Универзитет у Нишу, јул-септембар 2015, стр. 925-941, UDK 005.6:334.012.63/.64 (М24) 

  Анализа фактора и ефеката квалитета дизајна  / Г. Бошковић, М. Радосављевић, у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, Vol. 53, бр.4, 2015, стр. 495-513,  ISSN 0353‐8648  (М51)

  Процесна оријентација као карика између управљања укупним квалитетом и LEAN менаџмента / М. Радосављевић, Г. Бошковић, М.Михајловић, У: Пословна економија, 1/2015, стр. 277-294, ISSN: 1820-6859 (M51) 

  Structural Changes in Manufacturing Industry at Division Level – Serbia and New EU Member States /  Љ. Савић, Г. Бошковић, В. Мићић, у: Индустрија, Vol. 43, No 4, 2015, pp. 24-45, ISSN 0350-0373, DOI: 10.5937/industrija43-8484, (M24)

  Innovation as a Determinant of Competitiveness and Development of Small and Medium-Sized Enterprises in the Republic of Serbia /  Г. Бошковић, Љ. Савић, В. Мићић, у: ТЕМЕ. - Ниш, Универзитет у Нишу, Vol 40, br.1,  2016, pp. 171-185, UDK 001.895:658.11(497.11) ISSN 0353-7919 (M24)

  Serbian agro-industry – Potentials and perspectives/ Љубодраг Савић, Горица Бошковић, Владимир Мићић, Economics of Agriculture, Нaучнo друштвo aгрaрних eкoнoмистa Бaлкaнa, Бeoгрaд; Институт зa eкoнoмику пoљoприврeдe, Бeoгрaд и Aкaдeмиja eкoнoмских нaукa, Букурeшт, vol. 63, No 1, pp.107-122, ISSN 0352-3462. UDC631.1:303.444(497.11) DOI: -1219389-, 2016. (M24)

  Technological Changes in Economic Growth Theory: Neoclassical, Endogenous, and Evolutionary-Institutional Approach/Драгослава Средојевић, Слободан Цветановић, Горица Бошковић у: Економске теме. - Ниш: Економски факултет, Vol. 54, бр.2, 2016, стр. 177-194, ISSN 0353-8648 eISSN 2217-3668 (М51)

  Economic Crisis and Current Problems of Serbian Family / Предраг Митровић, Горица Бошковић,  у: Facta Universitatis, Series: Economics and Organization. - Ниш: Универзитет у Нишу, Vol. 14, N°1, 2017, стр. 57-69. UDC 338.124.4(497.11), ISSN 0354-4699 (Print), ISSN 2406-050X (Online), DOI: 10.22190/FUEO1701057M  (M51) 

  Technological Structure and Work Productivity in the Manufacturing Industry of the Republic of Serbia - Area Level / Vladimir Mićić, Ljubodrag Savić, Gorica Bošković,  u: TEME. - Niš, Univerzitet u Nišu, Vol. XLIV  No3. 2020. pp.1005-1020. (M24) UDK 675.02:001.895(497.11); Print ISSN: 0353-7919 Online ISSN: 1820-7804; DOI: https://doi.org/10.22190/TEME200318065M

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Општи демографски проблеми на Балкану / Г. Бошковић, у:  Регионални развој и демографски токови балканских земаља: Научни скуп.- Ниш: Економски факултет, 1998,  стр. 557 - 569. (M63)

  Демографске импликације процеса урбанизације у Србији / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић,  у: Регионални развој и демографски токови балканских земаља: Научни скуп. -  Ниш: Економски факултет,  1999, стр. 175-191. (M63)

  Квалитативна обележја становништва Србије / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, у: Регионални развој и демографски токови балканских земаља: Научни скуп. - Ниш: Економски факултет, 2000, стр. 209-221. (M63)

  Карактеристике и проблеми демографског развоја / Ж. Глигоријевић,  Г. Бошковић, у: Регионални развој и демографски токови балканских земаља: Научни скуп. - Ниш: Економски факултет, 2001, стр. 301-310. (M63)

  Природно кретање становништва Србије у другој половини двадесетог века / М. Илић, Г. Бошковић, у: Регионални развој и демографски токови балканских земаља: Научни скуп. - Ниш: Економски факултет, 2002, стр. 155-164. (M63)

  Урбанизација и рурални развој Србије / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић,  у: Регионални  развој и демографски токови балканских земаља: Научни скуп. - Ниш: Економски  факултет, 2002, стр. 193-201. (M63)

  ТQМ - менаџмент стратегија за развој индустрије / Г. Бошковић, у: Управљање  квалитетом и поузданошћу DQM - 2002: Научни скуп. - Београд: DQM Истраживачки  центар, Чачак, 2002, стр. 98-106. (M63)

  Total Quality Management and Profitability in Industry / Г. Бошковић, у: Зборник радова са међународне научне конференције: „Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни”.- Софиа:  29-30. октобар 2003, стр. 120-123. (M33)

  Улога QМ алата у развоју индустрије Јапана / Г. Бошковић, у: Управљање квалитетом и поузданошћу DQM - 2004: Научни скуп. - Београд: DQM Истраживачки центар, Чачак, 2004, стр.245-250. (M63)

   Индустријски кластери као фактор регионалног развоја и јачања конкурентности / Ж. Глигоријевић,  Г. Бошковић, Б. Ракић,у: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе: Научни скуп. - Ниш: Економски факултет, 2007, стр. 271-280. (M63)

  Фондови европске уније у функцији равномерног регионалног развоја и унапређења конкурентности индустрије / Г. Бошковић, А. Јовановић, у: Регионални развој и демографски токови балканских земаља: Научни скуп. - Ниш: Економски факултет, 2009, стр. 79-88. (M63)

  Enterprise Competitiveness Under Modern Conditions / Г. Бошковић, И. Костадиновић, у: International Scientific Conference: Challenges of the World Economic Crisis, тематски зборник - Ниш: Економски факултет, 2009, стр. 177-184. (M33)

  Innovative Enterprise - For Faster Economic Crisis Surpassing / Г. Бошковић, В. Стефановић, у: International Scientific Conference: Challenges of the World Economic Crisis, тематски зборник - Ниш: Економски факултет, 2009, стр. 185-192. (M33)

  Eвропски инеграциони процеси и структурно прилагођавање / В. Марјановић, Г. Бошковић, у: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе: Meђународни научни скуп. - Ниш: Економски факултет, 2010, стр. 91-103. (M33)

  Критични фактори успешне имплементације модела за управљање квалитетом / Г. Бошковић, Б. Крстић, М. Анђелковић-Пешић, у:  13. DQM International Conference Dependability and Quality Management. - Belgrade, 2010, стр. 137-143. (M33)

  Улога и значај модела пословне изврсности / Г. Бошковић, М. Анђелковић-Пешић, В. Јанковић-Милић, у: 14. DQM International Conference Dependability and Quality Management. – Belgrade: 2011, стр. 59-66. (M33)

  Possibilities of CUSUM Chart Implementation in Statistical Process Control / Г. Бошковић, В. Јанковић-Милић,  М. Анђелковић-Пешић, у:  Research and Development in Mechanical Industry RaDMI-2011, Сокобања: редактор Предраг В. Дашић, (у организацији “Scientific and Technical Center for Intellectual Property“, Врњачка Бања), 2011, стр. 663-667. (M33)

  Cluster Analysis of Busines Quality Factors in Serbian Economy / Г. Бошковић, М. Анђелковић-Пешић, В. Јанковић-Милић, у: International Scientific Conference: “Problems of Competitiveness of Contemporary Economies”, тематски зборник - Ниш: Економски факултет, 2011, стр. 45-53. (M33)

  Планирање квалитета као основа ефикасног пословања предузећа / Г. Бошковић, М. Анђелковић-Пешић, В. Јанковић-Милић, у: 15. DQM International Conference Dependability and Quality Management. –  Belgrade: 2012, стр. 58-64. (M33)

  Quality as a Factor of Competitiveness in Serbian Enterprises/ Г. Бошковић, В. Јанковић-Милић, М. Анђелковић-Пешић, у: International Scientific Conference: Serbian and the European Union, тематски зборник - Ниш: Економски факултет, 2012, стр. 169-177. (M33)

  Континуирано унапређење квалитета – стратегија за конкурентску предност предузећа / Г. Бошковић, М. Анђелковић-Пешић, В. Јанковић-Милић, у: 16. DQM Међународна конференција Управљање квалитетом и поузданошћу. –  Београд, 2013, стр. 106-112. (M33)

  Business Friendly Environment – the Key Task of the Local Self-Government / Ј. Станковић, В. Јанковић-Милић, Г. Бошковић, у: International Scientific Conference: The Global Economic Crisis аnd the Future оf European Integration, тематски зборник - Ниш: Економски факултет, 2013, стр. 353-362. (M33)

  Corporate Culture and its Role in Human Resource Management / D. Petrova (Gabrovo – Bulgaria), G. Bošković, у: Research and Development in Mechanical Industry RaDMI-2013, Копаоник: редактор Предраг В. Дашић, 2013, стр. 511-515. (M33)

  Статистичка контрола квалитета у индустрији / Г. Бошковић, В. Јанковић-Милић, М. Анђелковић-Пешић, у: International conference Dependability and quality management - ICDQM-2014, 27-28 June 2014, Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, pp. 47-53. UDC 005.6(082), 005.6:658.58(082), 62(082), ISBN 978-86-86355-16-4, (M33)

  Интеграција управљања укупним квалитетом и lean менаџмента у функцији унапређења конкурентности предузећа / М. Анђелковић-Пешић, Г. Бошковић, у: XИX интернационални научни скуп SM2014 Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, 16 Мај 2014, Универзитет у Новом Саду - Економски факултет у Суботици, CD. ISBN 978-86-7233-345-9 (M33)

  Оптимизација квалитета дизајна производа / Г. Бошковић, М. Радосављевић, В. Јанковић-Милић,  у: International conference Dependability and quality management - ICDQM-2015, 27-28 June 2015, Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, стр.44-49, ISBN 978-86 -86355-18-8 (M33)

  Кластер анализа показатеља развијености општина у региону Јужне и Источне Србије / В. Лепојевић, Г. Бошковић, В. Јанковић-Милић, у: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе: Meђународни научни скуп. - Ниш: Економски факултет, 2015. стр. 151-162 ISBN 978-86-6139-101-0 COBISS.SR-ID 215997196 (М33) 

  Регионалне карактеристике (не) запослености и сиромаштва у Републици Србији / П. Митровић, Г. Бошковић, у: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе: Meђународни научни скуп. - Ниш: Економски факултет, 2015. стр. 457-487 ISBN 978-86-6139-101-0 COBISS.SR-ID 215997196 (M33) 

  Праћење и вредновање ефеката политике регионалног развоја Републике Србије / Предраг Митровић, Горица Бошковић, у: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе: Meђународни научни скуп. - Ниш: Економски факултет, 2016,  стр. 167-178, ISBN: 978-86-6139-122-4 (M33)

  Разматрање трошкова квалитета у пословању предузећа / Г. Бошковић, М. Радосављевић, В. Јанковић-Милић,  у: International conference Dependability and quality management - ICDQM-2016,  June 2016, Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, стр. 83-89, ISBN 978-86-86355-31-7, COBISS.SR-ID 223991052 (M33) 

  Примена стандарда  ISO 27001 као фактора конкурентске предности организације / Gorica Bošković, Ognjen Radovic, у: 20. Међународна конференција ICDQM-2017,  29-30 Jun 2017, Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, стр. 97, ISBN 978-86-86355-33-1 (M33) 

  The Analysis of Business Process Maturity Management Factors: Mutual Interaction and Influence on Business Results / Marija Radosavljević, Radenko Milojević, Gorica Bošković (Niš - Serbia), 7th International Conference "Economics and Management-Based on New Technologies" EMoNT-2017 15-18 June 2017, Vrnjačka Banja, Serbia, pp. 32-40, ISBN 978-86-6075-061-9, COBISS.SR-ID. (M31)

  Утицај економске кризе на динамику регионалних диспаритета у Републици Србији / Предраг Митровић, Горица Бошковић, у: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе: Meђународни научни скуп. - Ниш: Економски факултет, 2017,  стр. 91-101., ISBN 978-86-6139-140-8 (M33) 

  Key Business Process Management Factors: Identification and Analysis Directions / Marija Radosavljević, Vesna Janković-Milić, Gorica Bošković, Contemporary Approaches in the Analysis of Economic Performances, 48th International Scientific Conference 2017, Faculty of Economics, University of Niš, 2017., pp. 71-78., ISBN 978-86-6139-145-3, UDC 005.4. (M33)

  Мерење и планирање перформанси квалитета у индустрији / Горица Бошковић, Марија Радосављевић, Весна Јанковић-Милић, у: 21. Међународна конференција ICDQM-2018, 28-29 jun 2018, Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу,  стр. 74-81, ISBN 978-86-86355-36-2 (M33)

  Историјско наслеђе регионалних неравномерности у Републици Србији / Предраг Митровић, Горица Бошковић, у: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе: Meђународни научни скуп. - Ниш: Економски факултет, 2018, стр. 83-94, ISBN 978-86-6139-155-2  (M33)

  Lean Six Sigma ICT in SME’s – Factors of Successful Implementation / Radenko Milojević, Marija Radosavljević, Gorica Bošković (Niš - Serbia) 8th International Conference "Economics and Management-Based on New Technologies" EMoNT-2018 25-28 June 2018, Vrnjačka Banja, Serbia: SaTCIP Publisher Ltd, pp. 171-177, ISBN-10 86-6075-064-0 and ISBN-13 978-86-6075-064-0 (M33) 

  The need and barriers for implementing TQM in construction / Marija Radosavljević, Gorica Bošković, Đorđe Radosavljević, 8th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry"RaDMI-2018 14-16 September 2018, Vrnjačka Banja, Serbia, str. 256-265 ISBN 978-86-6075- 066-4 (M33)

  Савремени приступ мрежним екстерналијама / Снежана Радукић, Огњен Радовић, Горица Бошковић, Зборник радова ЕконБиз – Савремено пословање у функцији развоја националне економије, 2018, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије 21-22. jun 2018, str. 333-343 ISBN: 978-99955-45-26-0 УДК: 316.422:005.5 (M33)

  Потенцијали и приоритети регионалног у функцији одрживог друштвено-економског развоја Републике Србије / Горица Бошковић, Предраг Митровић, у: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе: Meђународни научни скуп. - Ниш: Економски факултет, 2019, стр. 97-107. ISBN 978-86-6139-178-1  (M33)

  Еколошка производња и систем квалитета у индустрији цемента / Горица Бошковић, Тијана Прашчевић, у: 22. Међународна конференција ICDQM-2019, 27-28 jun 2019, стр. 128-134, Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, ISBN 978-86-86355-39-3 (M33)

  Business Process Flexibility: Factors and Types of Flexibility / Gorica Bošković, Marija Radosavljević, 50 th International Scientific Conference CONTEMPORARY ECONOMIC TRENDS: TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND CHALLENGES OF COMPETITIVENESS, Faculty of Economics, University of Niš, 18 October 2019., pp.179-186, ISBN 978-86--6139-193-4,  UDC 005.22 (M33) 

  Развој туризма у функцији ревитализације девастираних подручја Републике Србије /  Живорад Глигоријевић, Горица Бошковић, Александар Манасијевић, III Међународна научно-стручна конференција „Регионални развој и прекогранична сарадња“ Пирот, 7. децембар 2019, стр. 517-525. (M33) 

  Систем квалитета у производњи органске хране / Горица Бошковић, Соња Јовановић у: 23. Међународна конференција ICDQM-2020, 25-26. јун 2020 (одложено за септембар), Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, стр. 69-75. ISBN 978-86-86355-41-6, COBISS.SR-ID 19258377 (M33)

  Утицај светске здравствене кризе на сектор туризма у Србији – регионални аспект / Соња Јовановић, Горица Бошковић у: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе: 25. Meђународни научни скуп. - Ниш: Економски факултет, 2020, стр. 219-228. ISBN 978-86-6139-201-6, COBISS.SR-ID 21774345 (M33)

  Uticaj politike zaštite životne sredine na konkurentnost preduzeća / Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić, Gorica Bošković, International Scientific Conference DIGITAL ECONOMY: CHANCES, RISKS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Faculty of Economics, University of Niš, October 2020, pp. 19-28.  ISBN: 978-86-6139-204-7 (M33)

  Регионални развој Републике Србије: регионална историја и регионална стварност/ Горица Бошковић, Предраг Митровић, Александар Манасијевић, IV Међународна научно-стручна конференција „Регионални развој и прекогранична сарадња“, Уредници: Бојан Ђорђевић Phd, Драган Костић PhD,  Aлександар Симоновић, Пирот, децембар 2020, oбјављено јануара 2021, стр 813-827, ISBN-978-86-84763-05-3 (M33)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Миграције становништва и економски развој Србије / Г. Бошковић, у: Регионални развој и демографски токови у СР Југославији: Научни скуп.- Ниш:  Економски факултет, 1997, стр. 152 - 159. (M63)

  Поглед на регионалну стварност Србије / Г. Бошковић,  у: Проблеми концепције и стратегије привредног развоја Србије: Научни скуп.- Ниш:  Економски факултет, 1997,  стр. 251 - 255. (M63)

  Просторна структура (не)запослености у Србији / Г. Бошковић,  у: Раст, структурне промене и функционисање привреде Србије: Научни скуп.- Крагујевац: Економски факултет, 1999, стр. 251 - 259. (M63)

  Хумани капитал као фактор привредног развоја / Г. Бошковић,  у: Инвестиционо одлучивање у условима транзиције: Научни скуп.- Приштина: Економски факултет, 1999, стр. 401 - 405. (M63)

  Управљање технолошким променама у условима транзиције / Г. Бошковић,  у: Менаџмент у привредама у транзицији: Научни скуп.- Ниш: Економски факултет, 1999, стр. 229 -238. (M63)

   Улога малих и средњих предузећа у ревитализацији привреде / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, у: Економски токови привреде Србије у условима транзиције: Научни скуп. - Ниш: Економски факултет Ниш, 1999, стр.148-155. (M63)

  Унапређење квалитета производа као услов опстанка и развоја индустријских предузећа / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, у: Менаџмент промена (SIM ORG 2000): Научни скуп. - Златибор: Факултет организационих наука, 2000, стр. 657-662. (M33)

   Политика урбанизације и однос према селу / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић,   у:  Будућност руралних подручја: Научни скуп. - Власотинце: Завод за социологију развоја села и Југословенско удружење за социологију села и пољопривреде, 2000, стр. 72. (M63)

  Систем квалитета - основа успешног пословања индустрије / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, у: Стратегија развоја и структурне промене привреде Србије у условима транзиције: Научни скуп. - Крагујевац: Економски факултет, 2001, стр. 230-236. (M63)

  Образовање запослених у индустрији за потребе ТQМ / Ж. Глигоријевић, Г. Бошковић, у: Менаџмент у новом окружењу (SIM ORG 2002): Научни скуп. - Златибор: Факултет организационих наука, 2002, стр. 935-940. (M33)

  Значај интегралне контроле квалитета производа у индустрији /  Г. Бошковић,  у: Менаџмент у индустрији: Научно-стручни скуп. - Крушевац: ICIM, 2003, стр. 293-298. (M63)

  Квалитет производа и конкурентност предузећа у индустрији / Г. Бошковић, Ж. Глигоријевић, у: Менаџмент у индустрији: Научно-стручни скуп. - Крушевац: ICIM, 2003, стр. 299-304. (M63)

  Kластери малих и средњих предузећа – кључ економског развоја / Г. Бошковић, И. Костадиновић, у: Школа бизниса. - Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија, бр.4, 2011, стр. 54-68. (M63) 

  Четврта индустријска револуција – нужност прилагођавања структуре индустрије Републике Србије / Владимир Мићић, Горица Бошковић, у: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије, Крагујевац: Економски факултет у Крагујевцу и Савез економиста Србије, Редактори: Властимир Лековић, Петар Веселиновић, 18. септембар 2020,  стр. 155-174. ISBN 978-86-6091-110-2 (M63)

   

   

Poslednji put izmenjeno utorak, 04 maj 2021 19:03