Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.01.2014.

Nadica Figar

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10.12.1951.
 • Mesto rođenja: Bazovik
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet, Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšti
 • Godina diplomiranja: 1974. godine, 1991. doktorat
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  N. Figar: Upravljanje menadžerima, "Prosveta", Niš, 1995, str. 1-154, ISBN 86-7455-218-8; ID=39636748, monografija.

  N. Figar: Troškovi preduzeća - savremena teorija i praksa, Studentski informativno-izdavački centar, Niš, 2000, str. x+226, 658.011.1; 338.58  ID=88129548, monografija.

  N. Figar: Društvena odgovornost preduzeća, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 2011, str. 1-231,  005.35; 174; ISBN 978-86-6139-029-6; COBISS.SR-ID 182490124, monografija.  (M42)

  N. Figar: "Delokalizacija kao oblik ekonomskog rasta", 1998, rad u Monografiji "Rast, strukturne promene i funkcionisanje privrede Srbije" u okviru makroprojekta Istraživanje strukturnih promena u funkciji generisanja razvoja" (rukovodilac makroprojekta: Marija Ratković), koji je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srbije; Izdavači: Ekonomski fakultet u Kragujevcu - Ekonomski fakultet u Nišu (Redaktori monografije: Radoslav Marinković, Milan Ilić, Ilija Rosić), 1998, str. 173-176, ISBN 86-82203-23-5  ID=70425356 (rad je i izlagan na istoimenom naučnom skupu).

  N. Figar: "Preduzetništvo kao faktor privrednog razvoja", rad u Monografiji "Ekonomski tokovi privrede Srbije u uslovima tranzicije" u okviru makroprojekta "Istraživanje strukturnih promena u funkciji generisanja razvoja" (rukovodilac makroprojekta: Marija Ratković), koji je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srbije (redaktor monografije: Biljana Predić), Izdavači: Ekonomski fakultet u Nišu - Institut za ekonomska istraživanja, Ekonomski fakultet u Kragujevcu - Institut za ekonomska istraživanja, 1999, str. 171-175, ISBN 86-80121-38-x  ID=79490060 (rad je i izlagan na istoimenom naučnom skupu).

   

 • Knjige i udžbenici:

  N. Figar: Osnovi menadžmenta, Studentski informativno-izdavački centar, Niš, 2001, str. 1-206, ISBN 86-7178-034-1; ID=90768156, udžbenik.

  N. Figar: Troškovi preduzeća, "SVEN" - Niš (prvo izdanje 2001, drugo izdanje 2003, treće izdanje 2005. god., str.   viii+318) i četvrto izdanje 2007, "Petrograf", Niš, str. viii+318, udžbenik.

  N. Figar, R. Milojević: Poslovna ekonomija (Ekonomika preduzeća) - Priručnik za pripremu prijemnog ispita (Redaktor: N. Figar), iii+46, 2006 (prvo izdanje); drugo izdanje 2015, str. viii+50, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, ISBN 978-86-6139-108-8; COBISS.SR-ID 213367564, priručnik.

  N. Figar: Angažovanje sredstava u reprodukciji, "Petrograf", Niš, 2005 (prvo izdanje), 2007 (drugo izdanje), str. 1-91, udžbenik.

  N. Figar: Upravljanje resursima preduzeća, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 2007, str. 1-415 (prvo izdanje), ISBN 978-86-85099-55-7; COBISS.SR-ID 144403980; drugo izdanje 2011, str. 1-415,  ISBN 978-86-85099-55-7; COBISS.SR-ID 144403980,  udžbenik.

  N. Figar: Upravljanje resursima preduzeća, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 2015, str. 1-456 (izmenjeno izdanje), ISBN 978-86-6139-109-5; COBISS.SR-ID 2127766988, udžbenik.

  N. Figar: Preduzetništvo, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 2015, prvo izdanje, str. 1-406, ISBN 978-86-6139-102-6; COBISS-ID 218233356, udžbenik.

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  N. Figar: "Specifični oblici izvora sredstava - lizing, faktoring i forfeting", Knjigovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 7, 1992, str. 26-36, Yu ISSN 0554-9922.

  N. Figar: "Ekonomsko-pravna sadržina lizinga", Knjigovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 6-7, 1993, str. 110-113, YuISSN 0023-2394.

  N. Figar: "Strategijsko upravljanje - strategijski izbor", Poslovna politika, Beograd, Februar 1993, str. 28-32, UDC 65.01; YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Upravljanje agencijskim problemom i agencijskim troškovima", Knjigovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 9, 1994, str. 6-14, Yu ISSN 0554-9922.

  N. Figar: "Upravljanje pomoću podsticajnih programa", Knjigovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 12, 1994, str. 27-36, Yu ISSN 0023-2394.

  N. Figar: "Upravljanje specifičnim humanim kapitalom", Poslovna politika, Beograd, April 1994, str. 33-36, UDC 331.05: 65.012.3; YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Efikasnost menadžera i tržište za korporativnu kontrolu (I)", Poslovna politika, Beograd, Decembar 1994, str. 35-39, UDC 65.012.3.007; YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Prodaja i kupovina preduzeća - investicione odluke", Finansije, Beograd, Br. 11-12, 1994, str. 713-722, UDK 330.322:336.6; YU ISSN 0015-2145; UDK 336.

  N. Figar: "Podsticajni programi u funkciji finansiranja akcionarskog društva", Finansije, Beograd, Br. 3-4, 1995, str. 144-152, UDK 336.76; YU ISSN 0015-2145; UDK 336.

  N. Figar: "Korporacijska paradigma devedesetih", Ekonomika, Beograd, Novembar-Decembar 1995, str. 51-55, YU ISSN 0350-3801; UDC 33+65.01.

  N. Figar: "Efikasnost menadžera i tržište za korporativnu kontrolu (II)", Poslovna politika, Beograd, Januar 1995, str. 33-38, UDC 65.012.3.007; YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Menadžment kvaliteta i menadžment poslovnih rezultata", Kvalitet, Beograd, Br. 3-4, 1995, str. 43-46, UDC 65.012.3.006;  ISSN 0354-2408; UDC 006+658.5.

  N. Figar: "Nagrađivanje menadžera - novac i akcije najstimulativniji", Direktor, Beograd, Br. 1, 1995, str. 47-51, YU ISSN 0419-3903.

  N. Figar: "Prodaja i kupovina preduzeća - investicione odluke (I)", Poslovna politika, Beograd, Februar 1995, str. 31-33, UDC 336.6:330.322; YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Prodaja i kupovina preduzeća - investicione odluke (II)", Poslovna politika, Beograd, Mart 1995, str. 48-50, UDC 336.6:330.322; YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  M. Milojević, N. Figar: "Profitabilnost unutrašnjih organizacionih jedinica preduzeća", Svet finansija, Novi Sad, Br. 156, 1995, str. 10-15.

  N. Figar: "Zašto transformacija ne uspeva?", BilPof, Beograd, Br. 6, 1996, str. 23-27, YU ISSN 0354-6195.

  N. Figar: "Da li je merdžer oblik investiranja?", Svet finansija, Novi Sad, Br. 163, 1996, str. 45-49, YU-ISSN-0354-3463; UDC 336.71.

  N. Figar: "Savremeni pristup upravljanju troškovima u preduzeću", Knjigovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 2, 1997, str. 39-46, YuISSN 0023-2394

  N. Figar: "Investiranje u kvalitet usluga", Svet finansija, Novi Sad, Br. 167, 1997, str. 22-29,  YU-ISSn-0354-3463; UDC-336.71.

  N. Figar: "Divizionalizacija preduzeća i problem evaluacije performansi divizionih menadžera", Svet finansija, Novi Sad, Br. 169, 1997, str. 58-65, YU-ISSN-0354-3463; UDC-336.71.

  N. Figar: "Novi odnosi trgovine sa dobavljačima", Nova trgovina, Beograd, Br. 1-2, 1997, str. 24-27, YU ISSN 0469-0281.

  N. Figar: "Odnosi sa dobavljačima", Nova trgovina, Beograd, Br. 7-8, 1997, str. 15-22, YU ISSN 0469-0281.

  N. Figar: "Upravljanje troškovima u transnacionalnim kompanijama", Svet finansija, Novi Sad, Br. 173, 1998, str. 26-30, YU-ISSN-0354-3463; UDC-336.71.

  N. Figar: "Upravljanje troškovima nabavke", Računovodstvo, Beograd, Br. 1, 1998, str. 34-42, YuISSN 1450-6114.

  N. Figar: "FC pristup - najnoviji pristup upravljanju troškovima", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 9 1998, str. 29-33, YuISSN 1450-6114.

  N. Figar: "Portfolio pristup menadžmentu nabavke", Poslovna politika, Beograd, Septembar 1998, str. 47-52, UDC 65.012.3:339; YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Kreiranje alternativnih radnih mesta", Poslovna politika, Beograd, Avgust 2000, str. 49-51, UDC 331.01:65.01; YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "HOB model merenja performansi preduzeća", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 3, 2000, str. 31-36, Yu ISSN 1450-6114.

  N. Figar: "Neki modeli merenja performansi preduzeća", Svet finansija, Novi Sad, Br. 181, 2000, str.3-10, YU-ISSN-0354-3463; UDC 336.71.

  N. Figar: "Sistemi upravljanja troškovima u Nemačkoj", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 7-8, 2001, str. 69-75, Yu ISSN 1450-6114.

  N. Figar: "Modeli i metodi vrednovanja nematerijalne imovine preduzeća", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 3-4, 2005, sstr. 53-62, Yu ISSN 1450-6114.

  N. Figar: "Balansna karta rezultata kao model za merenje strateške spremnosti neopipljive imovine preduzeća", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 7-8, 2005, str. 32-44, Yu ISSN 1450-6114.

  N. Figar: "Vrednovanje organizacione kulture", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 11-12, 2005, str. 40-49, YuISSN 1450-6114.

  N. Figar: "Prizma performansi - tehnika za strategijsko upravljanje preduzećem", Poslovna politika, Beograd, Septembar 2002, str. 54-57, UDC 65.012.3;  YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Downsizing - oblik restrukturiranja preduzeća", Poslovna politika, Beograd, Decembar 2002, str. 38-43, UDC 65.011; YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N: Figar: "APL model - model za merenje i kontrolu profitabilnosti preduzeća", Poslovna politika, Beograd, Mart 2002, str. 33-37, UDC 65.01; YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Korporacijska uprava i kompenzacije menadžera", Poslovna politika, Beograd, Februar 2003, str. 40-44, UDC 65.012.3:347.7; YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N: Figar: "Korporacijski odbor i evaluacija performansi članova odbora", Poslovna politika, Beograd, Jun 2003, str. 30-37, UDC 65.011; YU ISSN 0350-2230*UDC 3.

  N. Figar: ""Finansiranje porodičnog biznisa", Poslovna politika, Beograd, Decembar 2003, str. 39-44, UDC 338.46; YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Dezinvestiranje - oblik restrukturiranja korporacije", Svet finansija, Novi Sad, Br. 192, 2003, str. 3-9, YU-ISSN-0354-3463; UDC-336.71.

  N. Figar: "Poslovne mreže - socijalni kapital preduzeća i preduzetnika", Poslovna politika, Beograd, Decembar 2004, str. 37-42, UDC 65.01;  ISSN 0350-2236+UDC 33.

  N. Figar: "Značaj ljudskih resursa za izgradnju fleksibilnog preduzeća", Poslovna politika, Beograd, Jul-Avgust 2004, str. 63-68, UDC 65.01:658.3; YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Upravljanje sukcesijom u porodičnom biznisu", Poslovna politika, Beograd, Mart 2004, str. 36-39, UDC 347.65.658.114.1;  YU ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Upravljanje sledbenicima", Poslovna politika, Beograd, Novembar 2005, str. 40-43, UDC 65.011; ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Upravljanje ciljnim troškovima u lancu vrednosti", Nova trgovina, Beograd, Br. 3-4, 2004, str. 22-28, YU ISSN 0469-0281.

  N. Figar: "Tehnike upravljanja društvenom odgovornošću preduzeća", Poslovna politika, Beograd, Oktobar 2005, str. 40-45, UDC 65.012;  ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Društvena odgovornost preduzeća", Poslovna politika, Beograd, Jun 2005, str. 37-42, UDC 65.011.1,   ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Profitabilna poslovna mreža - sredstvo konkurentske prednosti preduzeća", Poslovna politika, Beograd, April 2005, str. 35-41, UDC 658.16;  ISSN 0350-2236*UDC 33.

  N. Figar: "Cost-benefit analiza formiranja poslovnih mreža", Ekonomika preduzetništva, Beograd, Br.1, 2006, str. 39-43, ISSN 1450-9695; UDC 33+65.01.

  N. Figar: "Troškovna efikasnost globalnog preduzeća", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 1-2, 2006, str. 48-54, UDC 657.471:334.726; 657.471:339.94;  Yu ISSN 1450-6114.

  N. Figar: "Filantropija - neopipljiva imovina preduzeća", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 3-4, 2006, str. 54-61, UDC 005.21;  Yu ISSN 1450-6114.

  N. Figar: "Fokusirana filantropija - profitno motivisan rashod", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 11-12, 2006,  str. 67-74, UDC 005.21:005.337;  Yu ISSN 1450-6114.

  N. Figar: "Od korporativne društvene odgovornosti do korporativne društvene integrisanosti", Poslovna politika, Beograd, Jun-Jul 2007, str. 45-47, UDC 005.4.

  N. Figar: ""Filantropija - sredstvo konkurentske prednosti", Poslovna politika, Beograd, Mart 2006, str. 19-23, UDC 339.13.012.42.

  N. Figar: "Ekstremni poslovi - zadovoljstvo i korist", Poslovna politika, Beograd, April 2007, str. 46-49, UDC 005.32.

  N. Figar: "Proizvodnja po porudžbini i troškovna efikasnost", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 3-4, 2007, str. 27-32, UDK 658.523; 338.512;  Yu ISSN 1450-6114.

  N. Figar: "Poslovni odnosi sa kupcima - relacioni kapital preduzeća", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 3-4, 2008, str. 100-109, UDK 005.346; Yu ISSn1450-6114.  (M52)

  N. Figar: "Upravljanje profitabilnošću kupaca", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 7-8, 2008, str. 35-43, UDK 658.8.013:330.13.  (M52)

  N. Figar: "Regrutovanje i usmeravanje menadžera podružnica u inostranstvu", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 9-10, 2008, str. 49-56, UDK 005.95; Yu ISSN 1450-6114.  (M52)

  N. Figar: "Koncept totalnog liderstva i finansijske performanse preduzeća", Poslovna politika, Beograd, Avgust-Septembar 2008, str. 66-69, UDC 005.522:316.46.

  N. Figar: "Determinante za razvoj porodičnog biznisa", Poslovna politika, Beogradd, Jun-Jul 2008, str. 32-36, UDC 334.722.24.

  N. Figar: "Žene preduzetnici", Poslovna politika, Beograd, Maj 2008, str. 49-53, UDC 005.961:005.914.3.

  N. Figar: "Upravljanje sukcesijom u porodičnom biznisu", Poslovna politika, Beograd, Februar 2008, str. 22-28, UDC 658.114.1.

  N. Figar: "Upravljanje kupcima za vreme recesije", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 11-12, 2009, str. 49-57, UDK 005.346; 338.124.4(100); Yu ISSN 1450-6114.  (M52)

  N. Figar: "Društvena odgovornost preduzeća - od neprihvatanja do integrisanja u poslovnu strategiju", Teme, Univerzitet u Nišu, Br. 2, 2010, str. 569-584, UDK 005.35:65; ISSN 0353-7919; UDK 1+3.  (M24)

  N. Figar: "Uloga ′poslovnih anđela′ u finansiranju malih i srednjih preduzeća", Ekonomske teme, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Br. 2, 2010, str. 145-157, UDK 330.322:65.017.2/.32; YU ISSN 0353-8648; UDC 33.  (M51)

  N. Figar: "SAILS model upravljanja performansama preduzeća", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 3-4, 2010, str. 23-30, UDK 005.21:005.336.1; Yu ISSN 1450-6114.  (M52)

  N. Figar: "GRASP model upravljanja performansama preduzeća", Računovodstvo, Beograd, Br. 7-8, 2010, str. 27-36, UDK 657.05; 005.21:005.336/.337, Yu ISSN 1450-6114.    (M52)

  N. Figar: "Savremeni modeli transnacionalizacije preduzeća", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 9-10, 2010, str. 18-28, UDK 005.7:334.726; Yu ISSN 1450-6114.  (M52)

  N. Figar, V. Figar: "Corporate social responsibility in the context of the stakeholder theory", Facta Universitatis (Series: Economics and Organization), University of Niš, Vol. 8, No 1, 2011, pp. 1-13; ISSN 0354-4699.  (M51)

  N. Figar, M. Veličković: "Demand as a constraint in the apartment market", Facta Universitatis (Series: Economics and Organization), University of Niš, Vol. 8, No 2, 2011, pp. 193-206, ISSN 0354-4699.  (M51)

  N. Figar: "Upravljanje troškovima za vreme krize", Računovodstvo, SRRS, Beograd, Br. 3-4, 2012, str. 25-34, UDK 005.21:657.474; 005.334; YuISSN 1450-6114.  (M52)

  N. Figar, R. Milojević: "Transferne cene i profitabilnost multinacionalnog preduzeća", Računovodstvo, SRRS, Beograd, 2013, Br. 1-2, str. 15-25, UDK 334.726:336.221; 336.226.14; 338.53.  (M52)

  N. Figar, V. Ivanović: "Cost reduction strategy - process and effects", Facta Universitatis (Series: Economics and Organization), University of Niš, Vol. 12, No 1, 2015, pp. 15-26, UDC 657.479.3; ISSN 0354-4699 (Print); ISSN 2406-050X (Online); COBISS.SR-ID 87230727.  (M51)

  N. Figar, R. Milojević, G. Milovanović: "The degree of developmwnt of cost-sensitive culture in enterprises in the Republic of Serbia", Teme, Univerzitet u Nišu, Br. 4, 2015, str. 1219-1233, UDK 33.330.101.54; ISSN 0353-7919, UDK 1+3.   (M24)

  N. Figar: "Managing the expatriation process". Facta Universitatis (Series: Economics and Organization), University of Niš, Vol. 13,  No  3, 2016, pp. 223-246, ISSN 0354-4699 (Print), ISSN 2406-050X (Online).  (M51)

  N. Figar, B. Đorđević: "Managing an ethical dilemma", Economic Themes, Faculty od Economics, University of Niš, 2016, Vol. 54 (3), pp. 345-362, UDC 174, UDK 33(497.11); ISSN 0353-8648; eISSN 2217-3668.  (M51)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  N. Figar: "X-efikasnost i razvoj preduzeća", Zbornik sa V Međunarodnog  simpozijuma "Menadžment i razvoj preduzeća", Vrnjačka Banja, 3-5.06.1996., Izdavač: Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 1996, str. 228-242 (rad je i izlagan na istoimenom naučnom skupu).

  N. Figar: "Upravljanje malim preduzećem", rad u Zborniku radova "Menadžment u privredama u tranziciji", (Izdavači: Ekonomski fakultet - Niš, Fakultet "Upravlenie i informatika" - Sofija), Niš, 1999, str. 1-11, ISBN 86-80121-28-2 (rad je i izlagan na istoimenom naučnom skupu).

  N. Figar: "Managing customers during recession", 1st International Conference  LEMIMA 2009, redaktor zbornika: Života Radosavljević, Faculty for education of the executives University of business academy, Novi Sad, Serbia, 25-27. septembra 2009, Sokobanja, pp. 218-223 (rad je i izlagan na naučnom skupu) (M33).

  N.Figar: "Društveno odgovorno poslovanje i kriza", SymOrg XII Internacionalni simpozijum "Menadžment znanja i organizacione nauke", Univerzitet u Beogradu - fakultet organizacionih nauka, Beograd,  9-12. jun 2010. godine, Zlatibor, Srbija; dostupno na: http://symorg.fon.bg.ac.rs/proceedings(SYMORG-Proceedings-2010.pdf (rad je i izlagan na istoimenom naučnom skupu).  (M33)

  G. Milovanović, N. Figar: "Agility and leanness of the supply chain - sine quo non of their successful response to the changes in contemporary business environment", Thematic collection og papers of international significance "Improving the competitiveness of enterprises and national economies - factors and strategies", Faculty of Economics,  Redaktori: Bojan Krstić, Zbigniew Paszek, University of Niš, 2013, pp. 33-47, UDC 658.7; ISBN 978-86-6139-083-8.   (M14)

  N. Figar: "Koncept totalnog liderstva i kvalitet življenja", Zbornik sa 16. Međunarodne konferencije ICDQM - 2013, Beograd, 27-28. jun 2013, izdavač: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, redaktor zbornika: Ljubiša Papović, 2013, str. 830-836, ISBN 978-86-86355-16-4 (rad je i izlagan na naučnom skupu).  (M33)

  N. Figar: "Primena strategije rekonstrukcije proizvoda za vreme krize", Zbornik sa  17. Međunarodne konferencije ICDQM - 2014, Beograd, 27-28 jun 2014, izdavač: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, redaktor zbornika: Ljubiša Papović, 2014, str. 830-836, ISBN 978-86-86355--16-4 (rad je i izlagan na naučnom skupu).  (M33)

  N. Figar; V: Ivanović: "The role of the 5S methodology in lean production", Zbornik sa 17. Međunarodne konferencije ICDQM - 2014, Beograd, 27-28 jun 2014, izdavač: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, redaktor zbornika: Ljubiša Papović,2014,str. 185-192, ISBN 978-86-86355-17-1.  (M33)

  N. Figar: "Implementacija koncepta 3SP", LIMEN 2015, Beograd, Zbornik "Liderstvo, menadžment, preduzetništvo", str. 651-655, ISBN 978-86-80194-02-8 (rad je i izlagan na naučnom skupu).  (M63)

  N. Figar: "Integrisani model inovacija", LIMEN 2016, Zbornik radova "Liderstvo i menadžment - integrisane politike istraživanja i inovacija", Beograd, 15. decembar  2016, rad recenziran i prihvaćen za saopštavanje i objavljivanje u istoimenom zborniku.  (M33)

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  N. Figar: "Principal-agent odnos i menadžerske odbrambene strategije", Tematski broj časopisa Ekonomske teme (Naučni skup "Aktuelni problemi privrednog razvoja Srbije" u okviru Projekta koji je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije), Br. 1-2, 1994, str. 234-242 (rad je i izlagan na istoimenom naučnom skupu).

  N. Figar: "Metodi obračuna troškova u funkciji upravljanja", Tematski broj časopisa Ekonomske teme, Br. 2, 1998, str. 347-351, UDK 657.474.008.2.; YU ISSN 0353-8648; SD 1990; UC 33; SN 0353-8648; ID 1117795 (rad je i izlagan na naučnom skupu).

  N. Figar: "Dezinvestiranje - oblik restrukturiranja preduzeća", Tematski broj časopisa Ekonomske teme ("Strategijsko upravljanje proizvodnjom malih i srednjih preduzeća u uslovima tranzicije" (rukovodilac projekta i redaktor tematskog broja: Biljana Predić), a u okviru istoimenog Projekta Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Br. 5, 2002, str. 87-100, UDK 658..016.4; YU ISBN 0353-8648; SD 1990; UC 33; SN 0353-8648; ID 1117795 (rad je i izlagan na istoimenom naučnom skupu).

  N. Figar: "Mala preduzeća i globalizacija", Tematski broj časopisa Ekonomske teme ("Strategijsko upravljanje proizvodnjom malih i srednjih preduzeća u uslovima tranzicije"; rukovodilac projekta i redaktor tematskog broja: Biljana Predić), a u okviru projekta Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Br. 4, 2003, str. 19-25, YU ISBN 0353-8648 (rad je i izlagan na istoimenom naučnom skupu).

  N. Figar: "Preduzetničke mreže - socijalni kapital preduzeća", Tematski broj časopisa Ekonomske teme ("Strategijsko upravljanje proizvodnjom malih i srednjih preduzeća u uslovima tranzicije" - projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sedine; rukovodilac projekta: Biljana Predić)), Ekonomski fakultet u Nišu, Br. 4, 2004, str. 9-16, UDK 005.5; ISSN 0353-8648; UDC 33 (rad je i izlagan na istoimenom naučnom skupu).

  N. Figar: Internacionalizacija malih i srednjih preduzeća", Tematski broj časopisa Ekonomske teme ("Strategijsko upravljanje proizvodnjom malih i srednjih preduzeća u uslovima tranzicije" - projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine; rukovodilac projekta Biljana Predić), Ekonomski fakultet u Nišu, Br. 4, 2005, str. 27-36, UDK 334.012.63/.64:339.94; 65.017.2/.32:339.94;  ISSN 0353-8648; UDC 33 (rad je i izlagan na istoimenom naučnom skupu)

  N. Figar, R. Milojević: "Društvena odgovornost i zajedničko stvaranje vrednosti između preduzeća i društva", Tematski zbornik za projekat "Nauka i svetska ekonomska kriza", rukovodilac projekta i redaktor zbornika: Evica Petrović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu,  2011, str. 259-268, UDK 005.35; ISBN: 978-86-6139-042.  (M45)

  N. Figar; R. Milojević: "Upravljanje troškovima u lancu vrednosti", Tematski zbornik za projekat "Nauka i svetska ekonomska kriza", rukovodilac projekta i redaktor zbornika: Evica Petrović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 2012, str. 247-255, UDK 005.21;  ISBN: 978-86-6139-055-5. (M45)

  N. Figar, R. Milojević: "Strategija niskih troškova rada i virtuelizacija radnih mesta", Tematski zbornik za projekat "Antikrizne politike i postkrizni procesi: Izazovi ekonomske nauke", rukovodioci projekta i redaktori zbornika: Zoran Aranđelović, Srđan Marinković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 2013, str. 465-480, UDK 331.522.2:004.946; ISBN: 978-86-6139-086-9.  (M45)

  N. Figar: "Konceptualni razvoj društveno odgovornog poslovanja sa osvrtom na zakonski model i praksu organizacija u Republici Srbiji", str. 429-449, UDK 005.35(497.11), Tematski broj Zbornika "Antikrizne politike i postkrizni procesi: Izazovi ekonomske nauke", rukovodioci projekta i redaktori zbornika: Zoran Aranđelović, Srđan Marinković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 2015, str. 429-449, UDK 005.35(497.11); ISBN: 978-86-6139-095-1.  (M45)

  N. Figar: "Bračno partnerstvo kao opcija samozapošljavanja", Tematski broj Zbornika "Antikrizne politike i postkrizni procesi: Izazovi ekonomske nauke", rukovodioci projekta i redaktori zbornika: Zoran Aranđelović, Srđan Marinković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 2016, str. 411-426, UDK 173.1:331.102.12; ISBN: 978-86-6139-114-9.   (M45)

  N. Figar: "Značaj modela inovacija za konkurentnost preduzeća",Tematski broj Zbornika "Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije", redaktori: Jadranka Đurović-Todorović, Marija Radosavljević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 2016, str. 335-353, UDK: 330.341.1:339.137.2; ISBN 978-86-6139-125-5.   (M45)

   

   

   

Poslednji put izmenjeno sreda, 01 mart 2017 11:41