Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.01.2014.

Jelena Radojicic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.07.1981.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Маринковић, С., Јемовић, М., Радојичић, Ј. (2021). Изазови интернационализације банкарства – стабилност, ефикасност и регулација.  Монографија, Ниш: Економски факултет. SBN 978-86-6139-205-4, COBISS.SR-ID 35135497. УДК 339.7 М42

  Marinković, S., Radojičić, J. (2018). Economies of scale and scope in banking: An explorative study of Serbian banking industry. In Bojan Krstić (ed.) Cruical aspects of improving national competitiveness. Ekonomski fakultet Niš, pp. 211-227. ISBN: 978-86-6139-137-8. COBISS.SR-ID 265662476. М14

  Радојичић, Ј.,  Маринковић, С. (2022). Утицај пандемије COVID-19 на дигитализацију платних услуга у Србији дигитална трансформација у функциј привредног развоја Републике Србије. У  Ђукић, Т., Раденковић-Јоцић, Д. (Ур.) Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије (стр. 161-178). Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу.. ISBN: 978-86-6139-229-0. M45

  Маринковић, С, Радојичић, Ј. (2021). Дигитални новац и платни системи– утицај на централно и комерцијално банкарство Републике Србије.  У  Ђукић, Т., Раденковић-Јоцић, Д. (Ур.) Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије (стр. 157-172).  Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6139-220-7 M45

  Јемовић, М.,  Радојичић, Ј. (2020). Утицај дигитализације на структуру и стабилност финансијског система У  Ђукић, Т., Раденковић-Јоцић, Д. (Ур.) Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије  (стр. 203-219). Niš: Економски факултет Универзитетa у Нишу. ISBN 978-86-6139-209-2 M45

  Маринковић, С., Радојичић, Ј. (2019). Утицај дигитализације на тржиште финансијских услуга – изазови за традиционалне банке и регулаторе. У  Ђукић, Т., Раденковић-Јоцић, Д. (Ур.) Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије (стр. 113-128).  Niš: Економски факултет Универзитетa у Нишу.  ISBN 978-86-6139-196-5. M45

  Mаринковић, С., Радојичић, Ј. (2018). Компаративна анализа банкарских сектора земаља Југоисточне Европе. У Ђуровић-Тодоровић, Ј. и Радосављевић, М. (ред.) Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије (стр. 239-255), Економски факултет, Универзитет у Нишу. ISBN 978-86-6139-161-3. COBISS.SR-ID 268172044. M45

  Крстић, Б., Радојичић, Ј. (2017) Концепт националне развојне банке и потреба за њеним оснивањем у Републици Србији. У Ђуровић-Тодоровић, Ј. и Радосављевић, М. (ред.) Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, Економски факултет, Универзитет у Нишу (стр. 161 – 177)  udc: 336.711(497.11), ISBN: 978‐86‐6139-144-6, 2017. M45

  Крстић, Б., Радојичић, Ј. (2016). Структура финансијског система и економски раст: банкарски versus тржишни финансијски системи. У Ђуровић-Тодоровић, Ј. и Радосављевић, М. (ред.) Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије (стр. 187-204), Ниш, Економски Факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6139-125-5/ COBISS.SR-ID 225616140. M45

  Радојичић, Ј., Костадиновић, И. (2016) Карактеристике и значај банкарског кредитирања малих и средњих предузећа. У Ђуровић-Тодоровић, Ј. и Радосављевић, М.  (ред.) Антикризне политике и посткризни процеси: Изазови економске науке (стр. 249-268) ,Економски Факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6139-114-9/ COBISS.SR-ID 221294092. M45

  Радојичић, Ј. (2015). Банкарство у сенци – улога у финансијској кризи и посткризне тенденције. У З. Аранђеловић, С. Маринковић (ред.)  Антикризне политике и посткризни процеси: Изазови економске науке (стр. 45-58). Ниш: Економски Факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6139-095-1; COBISS.SR-ID 214591244. М45

  Крстић, Б. и Радојичић, Ј. (2013). Компаративна анализа утицаја глобалне финансијске и економске кризе на банкарски сектор земаља Западног Балкана. У З. Аранђеловић, С. Маринковић (ред.)  Антикризне политике и посткризни процеси: Изазови економске науке (стр. 99-114) Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6139-086-9; COBBISS.SR-ID 204457484. М45

  Радојичић, Ј. (2012). Глобална регулација као део антикризне стратегије у банкарству. У Е. Петровић (ред.) Наука и светска економска криза, књига II (стр. 215-224). Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6139-055-5; COBISS.SR-ID 194027788. М45

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Radojičić, J., Radović, O. (2023) The effects of covid-19 on multifractality and long-memory in Ethereum’s returns. Teme, Online first, https://doi.org/10.22190/TEME221228014R M23

  Radojičić, J., Radović, O. (2023). Long-range correlations and cryptocurrency market efficiency. Facta Universitatis Series: Economics And Organization 20 (1), 53-69. https://doi.org/10.22190/FUEO221121005R M51

  Radojičič, J., Marinković, S. (2023). Impact of income and assets diversification on bank performance in Serbia. Ekonomske teme, 61 (2), 4, 197-214. DOI 10.2478/ethemes-2023-0010 M51

  Radojičič, J., Jemović, M., Dragijević, D. (2021).  An analysis of concentration and competition in the banking sector of the Republic of Serbia. Ekonomske teme, 59 (4), 427-444. DOI 10.2478/ethemes-2021-0024. M51

  Radović, O., Marinković, S., Radojičić J. (2021). Credit scoring with an ensemble deep learning classification methods – comparison with traditional methods. Facta Universitatis Series: Economics And Organization, 18 (1), 29-43.  https://doi.org/10.22190/FUEO201028001R M51

  Jemović. M., Radojičić, J. (2021). Sustainable finance and banking: a challenge for regulators and a risk management system. Facta Universitatis: Economics and Organization,18 (4) Special Issue, 341-356.   https://doi.org/10.22190/FUEO210609024J M51

  Jemović, M., Đorđević, M., Radojičić, J. (2019). The role of audit and credit rating agencies in the assesment of company creditworthiness with special focus on banks. Facta Universitatis: Economics and Organization, 16 (1): 89-101.   https://doi.org/10.22190/FUEO1901089J M51

   

  Krstić, B., Radojičić, J. (2014). Theoretical and Мethodological Controversies about Financial Innovation in the Function of Credit Risk Transfer. Teme, 38 (4), 1541-1558. ISSN 0353-7919; COBISS.SR-ID 559631. M24

  Radojičić, J., Krstić, B. (2017). Structural reforms of the banking sector - regulatory approaches and implications, Facta Universitatis Series: Economics And Organization, 14 (2): 117–126. ISSN 0354-4699 (Print). COBISS.SR-ID 87230727. M51

  Радојичић, J., Радовановић, П. (2015). Уско банкарство – банкарски систем без приватне емисије кредитног новца као решење за отпорније банке и стабилнији финансијски систем, Економске теме, 53 (3): 385 – 406. ISSN: 0353-8648. COBISS.SR-ID 17960194. M51

  Krstić, B., Jemović, M., Radojičić, J. (2013). Mortgage Market, Speculative Bubbles аnd тhe Global Financial Crisis. Ekonomske teme, 51 (4), 657-670.  ISSN 0353-8648; COBBISS.SR-ID 17960194. M51

  Крстић, Б., Радојичић Ј. (2012). Осигурање депозита као ex ante и ex post антикризни механизам у банкарству. Економске теме, 50(4), 535-554. ISSN 0353-8648; COBISS.SR-ID 17960194. M51

  Marinković, S., Radojičić, J. (2009). Inflation Targeting Challenged by Financial Crisis. Facta Universitatis: Economics and Organizations, 6 (3), 237 – 250. ISSN 0354-4699; COBISS.SR-ID 155246604. M52

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Jevtić, А., Radojičić, Ј., Jemović, М. (2022). Comparative analysis of business performance of  trade companies by regions in the Republic of Serbia. In Živković, Ž. (Ed.) Proceedings оf the International May Conference on Strategic Management IMCSM22, volume XVII, Issue 1 (pp. 505-520).  Bor: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor. ISSN 2620-0597. M33

  Radović, O., Radojičić, J. (2021) Predviđanje vrednosti kriptovalute pomoću LSTM dubokog učenja (Cryptocurrency exchange rate prediction with LSTM deep learning). In Đukić, T., Radenković-Jocić. D. (Eds.) Proceedings оf the International Scientific Conference Emerging trends in global and national economy (pp. 365-373). Niš: University of Niš, Faculty of Economics Niš,. ISBN: 978-86-6139-222-1. M33

  Jemović, M., Radojičić, J., Đorđević, A. (2020). Cryptocurrency market development: Risks and challenges for regulators. In Đukić, T. & Radenković-Jocić, D. (Eds.), Proceedings оf the International Scientific Conference Digital economy: Chances, risks, sustainable development (pp. 153-165). Niš: University of Niš, Faculty of Economics. ISBN 978‐86‐6139‐204‐7. M33

  Jemović, M., Radojičić, J., Đorđević, A., (2019).  The impact of cryptocurrencies on the banking sector. In Đukić, T., Radenković-Jocić, D. (Eds.) Proceedings оf the International Scientific Conference Contemporary economic trends: Technological development and challenges of competitiveness (pp. 103-110). Niš: University of Niš, Faculty of Economics, 103-110. ISBN 978-86-6139-193-4. M33

  Petrović-Ranđelović, М., Radojičić, Ј., Manasijević, А. (2018).  The role and importance of the banking sector in achieving sustainable development goals. In  Proceedings оf 4th International Scientific – Business Conference LIMEN 2018 – Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, (pp. 144-150). Serbia, Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, December 13. Belgrade, Serbia; Faculty of Engineering Management Belgrade; Modern Business School Belgrade; Faculty of Business and Management Sciences Novo Mesto; Faculty of Business Management and Informatics Novo Mesto;  Business Academy Smilevski, Skopje; BAS Institute of Management, Bitola. ISBN 978-86-80194-15-8. DOI: https://doi.org/10.31410/limen.2018.144 M33

  Marinković, S.,Jemović, M., Radojičić, J. (2018). Digital banking in Serbia: State of development and Challanges/ Digitalno bankarstvo u Srbiji: stepen razvijenosti i izazovi. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Ekonomski fakultet, Subotica, 23rd International Scientific Symposium, Subotica 26th-27th April, 2018. pp. 224 – 230. ISBN 978-86-7233-372-5. COBISS.SR-ID 513780828. M33

  Marinković, S., Radojičić, J. (2017). Consolidation of financial services sector: Analysis of the initiatives in regulation,  Proceedings VI scientific conference with international participation Jahorina business forum 2017, Strategic choice and sustainable development of tourist destinations, Faculty of Economics Pale, University of East Sarajevo, 2017, pp. 149–156. ISSN 2303-8969. COBISS.SR-ID 48731663. M33

  Radojičić, J., Petrović Ranđelović, M., Kostadinović, I. (2016). Banke i održivi razvoj: od tradicionalnog ka održivom bankarstvu, Second International Scientific - Business Conference Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations, LIMEN 2016, Hotel Moskva, Belgrade Serbia, 15. Dec, 2016, pp. 642 - 650, ISBN: 978-86-80194-05-9. M33

  Vukosavljević Pavlović, V., Radojičić, J. (2015) Credit Support to Women s Entrepreneurship as a Potentially Important Factor for Socio-economic Development, Proceedings from International Scientific Conference Challenges in Business and Economics: Growth, Competitiveness and Innovations, J. Đurović-Todorović, M. Radosavljević (ured.), Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 16. - 16. Oct, 2015-1, vol. /, no. /, pp. 177 – 190.  ISBN 978-86-6139-115-6, udc: 316.346.2-005.2 005.961:005.914.3. M33

  Krstić, B., Jemović, M., Radojičić, J. (2013). Securitization of Loans as a Mechanism for the Formation of Speculative Bubbles and Launching Financial Crisis of Global Proportions. In Proceedings from International Scientific Conference The Global Economic Crisis and the Future of European Integratio, стр. 83-90, Niš, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN 978-86-6139-085-2; COBBISS.SR-ID 203676172. M33

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Маринковић, С., Радојичић, Ј., Јемовић, М. (2023) Тржиште стамбених кредита у Републици Србији из перспективе регионалног развоја. У  Глигоријевић, Ж., Ђукић, Т. (Rед.) Зборник радова са  28. Научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, (стр. 89-101). Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет. ISBN: 978-86-6139-239-9. M63

  Jевтић, А., Радојичић, Ј., Јемовић М. (2022) Анализа финансијске успешности пословања средњих трговинских предузећа у Републици Србији - регионални аспект. У Глигоријевић, Ж,  Ђукић, Т. (Rед.), Зборник радова са  27. Научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе,  (стр. 441-452). Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет.   ISBN: 978-86-6139-226-9. M63

  Маринковић, С., Радојичић, Ј., Јемовић, М. (2020). Политичко-економске импликације власничке структуре банкарског сектора земаља Централне, Југоисточне и Источне Европе. У Глигоријевић, Ж.,  Ђукић, Т.  (Rед.), Зборник радова са 25. Научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе (pp. 481-493). Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет. ISBN 978-86-6139-201-6. M63

  Маринковић, С., Јемовић, М., Радојичић, Ј. (2019). Утицај банкарског сектора на равномерни регионални развој. У  Глигоријевић, Ж., Ђукић, Т . (Rед.), Зборник радова са 24. Научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе (стр. 117-125). Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет. ISBN 978-86-6139-178-1. M63

  Крстић. Б. и Радојичић, Ј. (2014). Развој тржишта дуга локалних власти у Републици Србији и његов значај за локални и реионални економски развој. U Зборник радова са XIX научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, 109-124. Ниш: Економски факултет  Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6139-092-0, COBBISS.SR-ID 208078348. М63          

  Крстић, Б., Радојичић, Ј. и Јемовић, М. (2013). Утицај промене власничке структуре банкарског сектора Србије на rегионални развој. У Зборник радова са XVIII научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, 41-54. Ниш: Економски факултет Ниш. ISBN 978-86-6139-067-8; COBBISS.SR-ID 198985740. М63

  Радојичић, Ј., Радовановић, Н. и Балабан, Д. (2010). Електронски системи за трговину хартијама од вредности у Србији. У Зборник радова са X Међународне конференције Е-ТРГОВИНА 2010, Палић, стр.30-35. ISBN 978-86-910039-3-7. M63

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 18 decembar 2023 21:02