Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.12.2013.

Katarina Herodek

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.01.1960.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Godina diplomiranja: 1982.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Stanković, R., Herodek, K.: KINEMATIČKA PROCENA LJUDSKIH SPOSOBNOSTI, (33-42), Kinematika sportskih tehnika, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, Niš, 2010.


  2. Bratić, M., Kostić, R., Pantelić, S., Okičić, T., Savić, Z., Uzunović, S., Radovanović, D., Herodek, K., Milanović, Z., Stanković, N., Stojiljković, N.: MORFO-MOTORIČKI STATUS DEVOJČICA RAZLIČITOG STEPENA UHRANjENOSTI. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, Niš. 2016. 

 • Knjige i udžbenici:

  1. Herodek, K. (2006). Opšta antropomotorika. Univerzitet u Nišu, Fakultet fizičke kulture, Niš. Br. 796.012 (075.8).

  2. Herodek, K. (2005). Osnovne postavke sinhronog plivanja. Univerzitet u Nišu, Fakultet fizičke kulture, Niš. Br. 796.01:159.9 (075.8).

  3. Herodek, K., Živković, M., & Aleksić Veljković, A. (2019). Motorički razvoj. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.      Popović, D., Antić, K., Stanković, S., Petković, V., Stanković, V. (1989).  Relacije morfoloških karakteristika i efikasnosti judo tehnika. Naučni podmladak, Sveska za prirodno-matematičke i tehničke nauke, Univerzitet u Nišu, Vol. XXI, 1-2, str. 75-83.


  2.      Popović, D., Antić, K., Stanković, V., Petković, V., Stanković, S. (1989). Postupci za objektivizaciju ocenjivanja efikasnosti izvođenja judo tehnika i utvrđivanje njihove strukture. Naučni podmladak, Sveska za prirodno-matematičke i tehničke nauke, Univerzitet u Nišu, Vol. XXI, 1-2, str. 83-90.


  3.      Ignjatović, A., Stanković, R., Herodek, K. & Radovanović, D. (2009). Investigation of the relationship between different muscle strength assessments in bench press action. Facta Universitatis Series Physical Education and Sport, Vol. 7, No 1,  pp. 17 – 25.


  4.      Stanković, R., Bubanj, S., Herodek, K., Bubanj, R., Marković, S. & Nejić, D. (2009). Influence of different bench throw tempos on the strength of the upper extremities. Facta Universitatis Series Physical Education and Sport, 7, 2, 153 - 160.


  5.      Herodek, K., Simonović, C., Cvetković, D. (2011). The effects of strength and speed training on trained and untrained boys. Research in Kinesiology, 2011.


  6.      Herodek, K., Simonović, C., Raković, A. (2011). Pojam periodizacije i ciklusi treninga snage.     Research in Kinesiology, 2011. .


  7.      Herodek, K., Simonović, C. (2011). Razvoj snage kod dece i mladih sportista. Research in Kinesiology, 2011. 


  8. Veličković, S.,Aleksić-Veljković, A.,Herodek,K.(2013). Reliability of coordination tests applied in selection process in artistic gymnastics. Facta Universitatis: Series Physical Education And Sport, 11(3): 325 – 335. UDC 796.41.015


  9. Stojanović, N., Stojanović, T., Stojanović, D., Herodek, K., Jurko, D. (2014). The influence of coordination abilities on the precision of forearm passing in volleyball. Defendology, scholarly journal for protection, security, defense, education and training issues year XVII, no: 35, 2014


  10. Aleksić-Veljković, A., Madić D., Veličković, S., Herodek, K., Popović, B. (2014). Balance in young gymnasts: Age-group differences. Facta Universitatis: Series Physical Education And Sport,12(3): 289 - 296


  11. Aleksić-Veljković, A., Madić, D., Đurović, D., Živčić Marković, K., Herodek, K. (2015). Risk factors for eating disorders in gymnasts. Science of Gymnastics journal(SUPLEMENT: SPORT, HEALTH & EDUCATION), 7(3):123 – 153


  12. Bubanj, S.,...Herodek, K., et al. (2016). A study on anthropological status and biomechanical efficiency of the elite Serbian athletes (pp. 1-363). Niš: University of Niš, Faculty of Sport and Physical Education. ISBN: 978-86-87249-64-6


  13. Stanković, S., Veljković, A. A., Marković, Ž., & Herodek, K. (2020). The effects of regular classes and classes with additional exercises on students’ motor abilities. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, (1), 219-228.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.      Popović, D., Branković, M., Stanković, S., Antić, K. (1990). Relacije konativnih karakteristika i efikasnosti izvođenja tehnika kod perspektivnih judista. IV Kongres Športnih pedagogov Jugoslavije in I Intenational symposium Sport of the young, Ljubljana, Bled, Jugoslavija, str. 217-223.


  2.      Antić, K. (1996). Struktura funkcionalnog prostora karatista kategorije preko 80 kg. IV International congress of Physical Education and Sport, Komotini, Greece, Abtracts 304, p. 169.


  3.      Popović, R., Đurašković, R., Antić, K. (1997). The  model of physical education female students functional abilities. IV International Congress of Northern Greece sports medicine association with post-čgraduate courses, Thessaloniki, (Greece), Abstracts, Vol. 29, p. 21.


  4.      Stanković, R., Herodek, K. (2002). Procena eksplozivne snage donjih ekstremiteta indirektnom i direktnom metodom. Sport and science, Sofia.


  5.      Stanković, R., Herodek, K. (2002). Procena eksplozivne snage donjih ekstremiteta indirektnom i direktnom metodom. Jubilarna naučna konferencija „Aktuelni problemi fizičke kulture”, Sport and science, National Sports Academy, Sofia, Bugarska, pp. 137-141.


  6.      Herodek, K., Herodek, T. (2002). Struktura motorike za uzorak učenica za dominantnu i subdominantnu stranu tela. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Fizičko vaspitanje i sport u obrazovnom sistemu, Blagoevgrad, Bugarska, pp. 125-130.


  7.      Herodek, K., Herodek, T. (2002). Struktura motorike za uzorak učenika za dominantnu i subdominantnu stranu tela. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Fizičko vaspitanje i sport u obrazovnom sistemu, Blagoevgrad, Bugarska, pp. 135-140.


  8.      Stanković, R., Herodek, K. (2002). Uticaj dimenzija šake na maksimalnu izometrijsku silu pregibača prstiju, Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Fizičko vaspitanje i sport u obrazovnom sistemu, Blagoevgrad, Bugarska, pp.212-217.


  9.      Stanković, R., Herodek, K. (2002). Biomehanički aspekti procene eksplozivne snage, Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Fizičko vaspitanje i sport u obrazovnom sistemu, Blagoevgrad, Bugarska, pp.210-211.


  10.  Herodek, K., Jovanović-Golubović, D. (2004). Značaj primene stretchinga u košarci. Međunarodna naučna konferencija Sport and science, Optimiziranje pedagoškog procesa u košarci, odbojci i rukometu, National Sports Academy,Sofia, Bugaska,  pp. 157-166.


  11.  Herodek, K., Marković, S. (2004). Pliometrijski metod u razvoju eksplozivne snage nogu kod rukometaša. Međunarodna naučna konferencija Sport and science, Optimiziranje pedagoškog procesa u košarci, odbojci i rukometu, National Sports Academy,Sofia, Bugaska,  pp. 166-176.


  12.  Herodek, K. Metode spinninga i razvojnekih motoričkih sposobnosti. Međunarodna naučna konferencija „Aktuelni problemi fizičke kulture”, Sport and science, National Sports Academy, Sofia, Bugarska, pp. 525-530.


  13.  Herodek, K., Stanković, R. (2004). Primena polivalentnih specifičnih igara u radu sa mladim vaterpolistima. Međunarodna naučna konferencija „Aktuelni problemi fizičke kulture”, Sport and science, National Sports Academy, Sofia, Bugarska, pp. 519-524.


  14.  Marković, S., Herodek, K. , Bojić, I. (2004). Igra golmana kao faktor uspeha u rukometu. Međunarodna naučna konferencija „Aktuelni problemi fizičke kulture”, Sport and science, National Sports Academy, Sofia, Bugarska, pp. 531-535.


  15.  Marković, S., Herodek, K. , Jovanović-Golubović, D. (2004). Uticaj takmičarske sezone na promene nekih antropomotoričkih sposobnosti kod rukometaša. Međunarodna naučna konferencija „Aktuelni problemi fizičke kulture”, Sport and science, National Sports Academy, Sofia, Bugarska, pp. 536-540.


  16.  Kocić, J., Popović, R., Herodek, K., Stanković, R., Dolga, M. (2004). The parallel analysis of upplied tests for the estimation of basic motor efficiency of male and female physical education students. Pre-Olympic Congress, Proceedings, Sport through the ages, Thessaloniki, Greece, Volume II, pp. 160-163.


  17.  Popović, R., Herodek, K., Dolga, M., Stanković, R. (2004). The structure analysis of basic motor efficiency of male and female physical education students. Pre-Olympic Congress, Proceedings, Sport through the ages, Thessaloniki, Greece, Volume II, pp. 214-215.


  18.  Popović, R., Kocić, J., Herodek, K., Muratidou, E., Damjanovska, M. (2004). Barriers to womans participation in sport and recreation from the perspective of less privileged and high-developed countries. Pre-Olympic Congress, Proceedings, Sport through the ages, Thessaloniki, Greece, Volume II, pp. 222-229.


  19.  Herodek, K., Stanković, R. (2005). Razlike u nivou izometrijskog mišićnog potencijala u zavisnosti od ugla u skočnom zglobu. I Kongres crnogorske sportske akademije i II Međunarodna naučna konferencija crnogorske sportske akademije, Kotor, Crna Gora, str. 320-324.


  20.  Herodek, K., Stanković, R. (2005). Karakteristike brzine kod selekcionisanih košarkaša. Fizička kultura Skopje, Makedonija,(1), pp. 70-72.


  21.  Marković. S., Herodek, K. (2005). Finalna analiza igre reprezentacije SCG na prvenstvu Evrope 2004.g. u Sloveniji. Fizička kultura Skopje, Makedonija,(1), pp. 73-76.


  22.  Marković. S., Herodek, K. (2005).struktura situaciono-motoričkih sposobnosti rukometaša. Fizička kultura Skopje, Makedonija,(2), pp. 56-58.


  23.  Marković. S., Herodek, K. (2005). Analiza igre rukometne reprezentacije SCG na evropskom prvenstvu 2004.g. u Sloveniji. Međunarodna naučna konferencija Sport and science, Optimiziranje pedagoškog procesa u košarci, odbojci i rukometu, National sports academy, pp.122-131.


  24.  Herodek, K., Nejić, D. (2005). Primena vežbi oblikovanja u treningu odbojkaša. Međunarodna naučna konferencija Sport and science, Optimiziranje pedagoškog procesa u košarci, odbojci i rukometu, National sports academy, pp.150-157.


  25.  Herodek, K., Marković, S., Stanković, R. (2005). Vežbe za usavršavanje manipulacije loptom kao sredstvo razvoja motorike rukometaša. Međunarodna naučna konferencija Sport and science, Optimiziranje pedagoškog procesa u košarci, odbojci i rukometu, National sports academy, pp.152-161.


  26.      Herodek, K., Marković, S, & Stanković, R. (2007). The latente structure of variables of the process of sport preparation on the basis of the content of physical preparation of handball players. Physical Culture Skopje, 35(1), 170-173.


  27.      Herodek, K., Marković, S. & Stanković, R. (2008). The structure and relations of some motor abilities of handbal palyers. Physical Culture Skopje, 36(1), 16-21.


  28.      Marković, S., Herodek, K., i Stanković, R. (2008). Analiza promena situaciono motoričkih sposobnosti u toku takmičarske sezone kod rukometaša saveznog ranga, Sport i nauka Sofija, 4, 133-138.


  29.      Herodek, K., Stanković, R., i Marković, R. (2008). Razlike u preciznosti gađanjem horizontalne mete kod sportista u sportskim igrama, Sport i nauka Sofija, 4, 138-146.


  30.      Marković, S., Herodek, K., i Stanković, R. (2008). Povezanost morfoloških karakteristika i bazično motoričkih sposobnosti rukometaša. Sport i nauka Sofija, 4, 146 – 150.


  31.      Herodek, K., Marković, S., Simonović C., (2008) Primena na pliometriskata programa vo treningot na rakometarite. Fizička kultura Skoplje 2008. 93-95


  32.      Stanković, R., Herodek, K. i Bubanj, S. (2008). Nove tehnologije u merenju skoka u dalj iz mesta. Sport mont Podgorica, 15, 134-136.


  33.      Simonović, C., Herodek, K., Stanković, R., Dragić, B. & Marković, S. (2009). Differences in static muscle potential between boys and girls of higher grade elementary school, Physical Culture Skopje, 37, 1, 191-192.


  34.      Simonović, C., Herodek, K., Stanković, R., Dragić, B. & Marković, S. (2009). Differences in jumping, speed and agility between boys and girls of higher grade elementary school, Physical Culture Skopje, 37, 1, 193-195.


  35.  Stanković, R., Nejić, D., Marković, S. i Herodek, K. (2009). Uticaj zamora na tačnost izvođenja tehnike odbojkaškog servisa, Sport i nauka Sofija, 4, 36-40.


  36.  Nejić, D., Stanković, R., Marković, S. i Herodek, K. (2009). Napad smečom iz zone odbrane odskokom sa obe noge, Sport i nauka Sofija, 4, 49-56.


  37.  Herodek, K., Nejić, D., Marković, S. i Stanković, R. (2009). Značaj kondicione pripreme vrhunskih odbojkaša, Sport i nauka Sofija, 4, 65-69.


  38.  Herodek, K., Marković, S., Stanković, R., Nejić, D. i Kamenković-Stojković, O. (2009). Profil telesnih karakteristika i motoričkih sposobnosti elitnih rukometaša mlađih od 16 i od 18 godina, Sport i nauka Sofija, 4, 69-73.


  39.  Stanković, R., Bubanj, R., Bubanj, S. i Herodek, K. (2009). Kinematička analiza zaveslaja, Sport Mont Podgorica, 18-20, 39 – 45


  40.  Herodek, K., Stanković, R., Marković, S. i Živković, M. (2009). Efekti različitih protokola zagrevanja na repetitivnu snagu gornjih ekstremiteta, Sport Mont Podgorica, 18,19,20, 601 – 605.


  41.  Kramskoy, S., Herodek, K., Marković, S., & Stanković, R. (2009). Pliometric training for development explosive strength of legs for selected handball players. Physical Education of the Students of Creative Profession, 2, 168-174.


  42.  Nejić, D., Marković, S., Herodek, K. (2010). Antropometric features-the important of volleyball selection. Physical Culture Skopje 2010 (potvrda).


  43.  Joksimović, A., Herodek, K., Marković, K. (2011). Proces učenja motoričkih znanja u skijanju. Physical Culture Skopje 2011 (potvrda).


  44.  Joksimović, A., Herodek, K., Petković, E. (2011). Upotreba ekscentričnih vežbi u alpskom skijanju. Physical Culture Skopje 2011 (potvrda).


  45.  Herodek, K., Joksimović, A., Nejić, D., Raković, A., Marković, K., Stanković, D. (2011). Pliometrijski trening i njegovi efekti na razvoj brzine. Physical Culture Skopje 2011 (potvrda).


  46.  Raković, A., Herodek, K., Mladenović, D. (2011). Twenty-days preparation period of triathlons. Physical Culture Skopje 2011 (potvrda).


  47.  Raković, A., Stanković, D. Herodek, K. (2011). Cycling training for triathlons. Physical Culture Skopje 2011.


  48.  Živković, D., Herodek, K., Živković, M., Karalejić. (2011). Primena kružnog metoda u sportskom treningu. Međunarodna naučna konferencija, Belgorod (Ruska federacija), Zbornik radova, (2): 284-292. ISBN: 978-5-9571-1439-1.


  49.  Herodek, K., Živković, D., Živković, M., Karalejić, S., Klimova, V.K., Klimova, M.V., Strelkova, J.A. (2011). Primena zagrevanja u sportu. Međunarodna naučna konferencija, Belgorod (Ruska federacija), Zbornik radova, (2): 292-300. ISBN: 978-5-9571-1439-1.


  50.  Marković, S., Marković, K., Herodek, K., Kramskoj, S. 82011). The difference in speed resultatnt of lower leg TT during landing at handball jump shot. Međunarodna naučna konferencija, Belgorod (Ruska federacija), Zbornik radova, (2): 305-311.


  51.  Marković, S., Herodek, K., Marković, K. (2011). Transformacioni procesi motoričkih sposobnosti pod uticajem bazične pripreme kod mladih rukometaša. Međunarodna naučna konferencija, Belgorod (Ruska federacija), Zbornik radova, (2): 312-318.


  52.  Herodek, K., Živković, M., Petković, E., Veličković, S., Aleksić-Veljković, A. (2011). Efekti različitih protokola zagrevanja na eksplozivnu snagu nogu kod takmičarki u sportskoj gimnastiici. Sport-mont, br. 31, 32, 33./IX, 69-74.


  53.  Marković, K., Herodek, K. (2011). Testiranje vrednosti eksplozivne snage nogu uz korišćenje Myotesta. Sport-mont, br. 31, 32, 33./IX, 81-83.


  54. Aleksić-Veljković, A., Madić, D., Herodek, K., Vukadinović, M. (2015). Age-group differences in vertical jump performance of young female gymnasts. In Z. Grgantov, S. Krstulović, J. Paušić, T. Bačević, D. Čular, A. Kezić & A. Miletić (Eds.). 5th International Scientific Conference Contemporary Kinesiology, (pp. 176-173). August 28-30th, 2015, Split (Hrvatska), Split: Faculty of Kinesiology. 


  55. Aleksić-Veljković, A., Madić, D., Đurović, D., Živčić Marković, K., Herodek, K. (2015). Risk factors for eating disorders in gymnasts. In A. Kochanowicz (Ed.). International Scientific Conference Sport, Health & Education (Complementary Approach to Gymnastics), June 18-20th, 2015, Gdansk (Poland), University of Physical Education and Sport.


  56. Aleksić-Veljković A., Madić, D., Herodek, K., Živčić Marković, K., & Đokić, D. (2015). Dynamic balance of young female gymnasts. In M. Samardžija Pavletič, & M. Bučar Pajek (Eds.) Book of proceedings2nd International Scientific Congress Slovenian Gymnastic Federation, (pp. 102-108). January  7th, 2015, Portorož (Slovenia), Ljubljana: Slovenian Gymnastic Federation


  57. Aleksić-Veljković, A., Madić, D., Herodek, K., Živčić Marković, K., Vukadinović, M. (2015). Jumping abilities in young female gymnasts. Exercise and Quality of Life


  58. Aleksic-Veljkovic, A.,Đurović, D., Dimić, I., Mujenović, R., Herodek, K., (2016). College Athletes’ Perceptions of Coaching Behaviours: Differences Between Individual and Team Sports.The 4th International Scientific Conference, Novi Sad, Serbia


  59. Aleksić-Veljković, A., Herodek, K., Madić, D., Živčić-Marković, K. (2016). Relationship between dynamic balance and leg power in young female gymnasts. In Bučar Pajek, M and Samardžija Pavletič, M. (Eds.), Book of Proceedings III International Scientific Congress, Slovenian Gymnastics Federation, Portorož, Slovenia, January 22, 2016, (88-93), Slovenian Gymnastics Federation. 


  60. Živković, M., Jovanović, V., Herodek, K., Milanović, Z., & Antić, V. (2017). Differences in the motor abilities of football players in relation to their position on theteam. International Scientific Congress "Applied Sports Sciences", (In Press). December, 01–01, 2017, Sofia: National Sports Academy – Sofia, Bulgaria.


  61. Aleksić Veljković, A., Herodek, K., Stojanović, M., Živčić Marković, K., Milčić, L. (2019). Impact of gymnastics training on bilateral coordination and balance. In Bučar Pajek, M. (Eds.). 6th International Scientific Conference of Slovenian Gymnastics Federation,  Invited proceedings, book of abstracts and book of proceedings, Slovenia, January 19th, 2019, (133-143), Ljubljana.


  62. Aleksic Veljkovic, A., Herodek, K., Djurovic, D., Zivkovic., M., Arsic, N.(2019). The impact of the coaches' behavior on the perfection of athletes. In Iancheva, T. (Ed.), Book of Proceedings of the International Scientific Congress of Applied Sport Sciences, Balkan Scientific Congress „Physical Education, Sports, Health,  (pp. 106-118). November, 15–16, 2019, Sofia, Bulgaria: National Sports Academy „Vasil Levski“. ISBN (Online): 978-954-718-601-9. 

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.      Antić, K., Milojević, A. (1995). Autopercepcija i stavovi prema organizovanom vidu fizičkog vežbanja kroz program aerobne gimnastike. IV Međunarodni simpozijum FIS Komunikacije, Zbornik radova,  Niš, Jugoslavija, str.116-118.


  2.      Bogdanović, G., Antić, K. (1995). Trudnoća i puerperijum sa aspekta fizičkog napora. IV Međunarodni simpozijum FIS Komunikacije, Zbornik radova,  Niš, Jugoslavija, str. 131-134.


  3.      Antić, K. (1995).  Struktura morfološkog prostora karatista kategorije do 65 kg. IV Međunarodni simpozijum FIS Komunikacije, Zbornik radova,  Niš, Jugoslavija, str. 118-119.


  4.      Antić, K. (1995). Struktura funkcionalnog prostora karatista kategorije do 65 kg. IV Međunarodni simpozijum FIS Komunikacije, Zbornik radova,  Niš, Jugoslavija, str. 45.


  5.      Antić, K. (1996). Relacije morfološkog i funkcionalnog prostora karatista. Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije (sa međunarodnim učešćem), Aranđelovac, Zbornik radova.


  6.      Antić, K. (1996). Relacije koordinacije u ritmu i muzičkih sposobnosti procenjene Sišorovim tetsom kod žena. Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije (sa međunarodnim učešćem), Aranđelovac, Zbornik radova.


  7.      Antić, K. (1996). Poketaosredvo komunikacije u aerobnoj gimnastici, V međunarodni simpozijum FIS Komunikacije, Zbornik radova, str. 33.


  8.      Antić, K. (1996). Struktura morfološkog prostora karatista kategorije preko 80 kg. V međunarodni simpozijum FIS Komunikacije, Zbornik radova, str. 42.


  9.        Antić, K., Herodek, T. (1996). Dodavanje lopte kao sredstvo komunikacije u vaterpolu. V međunarodni simpozijum FIS Komunikacije, Zbornik radova, str. 34.


  10.  Herodek, K., Herodek, T., Fiori R. (1997). Ocena vrednosti i brzine kretanja vaterpolista. VI međunarodni simpozijum FIS Komunikacije, Zbornik radova.


  11.  Herodek, K., Herodek, T. (1997). Razvoj motoričkih sposobnosti takmičarki u sinhronom plivanju. VI međunarodni simpozijum FIS Komunikacije, Zbornik radova.


  12.  Herodek, T., Herodek, K., Manganti, C. (1997). Neka iskustva o pripremi vaterpolista „na suvom”. VI međunarodni simpozijum FIS Komunikacije, Zbornik radova.


  13.  Herodek. T., Herodek, K. (2001). Istraživanja statističke značajnosti različitih vrsta kretanja u vodi koja se koriste u vaterpolu. Jugoslovenska škola vaterpola „Trifun-Miro Ćirković”, Kotor, Zbornik radova.


  14.  Stanković, R., Herodek, K. (2001). Kinematičke karakteristike hoda. 40. Kongres ADJ, Niš.


  15.  Herodek, K. (2001). Uvežbavanje sastava u sinhronom plivanju. International symposium FIS Komunikacije, Niš, Zbornik radova.


  16.  Herodek, K. (2001). Aerobno vežbanje u fitnesu. International symposium FIS Komunikacije, Niš, Zbornik radova.


  17.  Popović, R., Herodek, K. (2002). The status and structure of physical education female students basic motor abilities at University of Niš. 10 th International Interdisciplinary Symposium „Sport, physical activities and health of youth”, Zbornik sažetaka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, pp. 169-177.


  18.  Herodek, T., Herodek, K. (2002). Struktura preciznosti za uzorak studenata za dominantnu i subdominantnu stranu tela. VIII International Scientific Conference FIS Communications, Niš, Faculty of Physical Education, pp. 465-479.


  19.  Herodek, K., Herodek, T. (2002). Struktura preciznosti studentkinja za dominantnu i subdominantnu stranu tela. VIII International Scientific Conference FIS Communications, Niš, Faculty of Physical Education, pp. 408-422.


  20.  Popović, R., Herodek, K., Dolga, M. (2002). Status i struktura bazičnih motoričkih sposobnosti studentkinja Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Nišu. VIII International Scientific Conference FIS Communications, Niš, Faculty of Physical Education, pp. 321-335.


  21.  Herodek, K., Stanković, R. (2003). Uticaj nekih vidova snage na rezultate Kuperovog testa, IX International Scientific Conference FIS Communications, Niš, Faculty of Physical Education, pp. 333-340.


  22.  Herodek, K., Popović, R. (2003). Uticaj pokretljivosti u zglobu kuka na brzinu frekvencije okreta. IX International Scientific Conference FIS Communications, Niš, Faculty of Physical Education, pp. 340-347.


  23.  Popović, R., Herodek, K., Dolga, M. (2004). Uporedna analiza baterije testova za procenu bazičnih motoričkih sposobnosti studenata Fakulteta fizičke kulture. Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Interdisciplinarni aspekti fizičke aktivnosti”, Beograd,  Godišnjak 12, str. 226-240.


  24.  Herodek, K., Nejić, D. (2004). Primena polivalentnih nespecifičnih igara u radu sa mladim odbojkašima. Proceeding bool of II European FIEP Congresss, Vrnjačka banja, Ministry of education and sport of Serbian Physical Education pedagogist, pp. 509-513.


  25.  Stanković, R., Herodek, K. (2004). Aplikativni softver u sportu.  Proceeding bool of II European FIEP Congresss, Vrnjačka banja, Ministry of education and sport of Serbian Physical Education pedagogist, pp. 553-557.


  26.  Stanković, R., Herodek, K. (2005). Biomehanički aspekti procene eksplozivne snage. X Congress of European Colledge of Sport Sciences, Belgrade, Sports Medicine Association of Serbia, Proceedings Book of Abstracts,pp. 293-294.


  27.  Herodek, K., Marković, S. (2005). Metode valutacije snage. XI International Scientific Conference FIS Communications, Niš, Faculty of Physical Education, pp. 16-20.


  28.  Herodek, K., stanković, R. (2005). Testovi za valutaciju dinamičke snage (skok iz mesta i njegove varijante). XI International Scientific Conference FIS Communications, Niš, Faculty of Physical Education, pp. 21-25.


  29.  Herodek, K. (2006). Mogućnosti pliometrijskog treninga za razvoj eksplozivne snage ruku. XII International Scientific Conference FIS Communications, Niš, Faculty of Physical Education, pp. 71-76.


  30.  Herodek, K., Vasović, G. (2006). Uticaj specifičnog treninga u sinhronom plivanju na razvoj izdržljivosti u snazi nogu. XII International Scientific Conference FIS Communications, Niš, Faculty of Physical Education, pp. 21-25.


  31.  Herodek, K., Marković, S., (2007). Regresiona analiza zavisnosti varijabli situaciono-motoričke sposobnosti preciznost u rukometu od antropometrijskih mera. FIS Komunikacije 2007 (Zbornik radova); 363-366.


  32.  Herodek, K., Marković, S., (2007). Regresiona analiza zavisnosti varijabli situaciono-motoričkih sposobnosti poigravanje sa dve lopte u rukometu od antropometrijskih mera. FIS Komunikacije 2007 (Zbornik radova); 366-369.


  33.  Nejić, D., Herodek, K., Mutavdžić, V. (2009). Razvoj snage kod odbojkaša. Peti evropski kongres FIEP-a, Drugi srpski kongres pedagoga fizičke kulture (zbornik radova), 115-122.


  34.  Herodek, K., Živković, M., Dejanović, A. (2009). Vežbe oblikovanja i međupršljenski kolut. Peti evropski kongres FIEP-a, Drugi srpski kongres pedagoga fizičke kulture (zbornik radova),147-152.


  35.  Herodek, K., Atanasković, D., Jakovljević, M. (2009). Flexi-bar kao specifični rekvizit za razvoj snage mišića trupa. Peti evropski kongres FIEP-a, Drugi srpski kongres pedagoga fizičke kulture (zbornik radova),559-562.


  36.  Nejić, D., Herodek, K., Živković, M.,. Protić, N. (2010). Razvoj eksplozivne snage u odbojci. FIS Komunikacije 2010 (zbornik radova), 276-284.


  37.  Stanković, M., Herodek, K.,  Aleksić-Veljković, A.(2011). Motivacija u fizičkom vaspitanju, FIS Komunikacije 2011 (zbornik radova).


  38.  Herodek, K., Stanković, R., Dragić, B., Simonović, C. (2011). Utvrđivanje razlika nivoa statičkog mišićnog potencijala između i unutar grupa ispitanika kod učenika osmog razreda osnovnih škola, FIS Komunikacije 2011 (zbornik radova).


  39.  Herodek, K., Stanković, R., Dragić, B., Simonović, C. (2011). Utvrđivanje razlika nivoa dinamičkog mišićnog potencijala između i unutar grupa ispitanika kod učenika osmog razreda osnovnih škola, FIS Komunikacije 2011 (zbornik radova).


  40.  Herodek, K., Stanković, R., Dragić, B., Simonović, C. (2011). Utvrđivanje razlika nivoa statičkog mišićnog potencijala između i unutar grupa ispitanika kod učenica osmog razreda osnovnih škola, FIS Komunikacije 2011 (zbornik radova).


  41.  Herodek, K., Stanković, R., Dragić, B., Simonović, C. (2011). Utvrđivanje razlika nivoa dinamičkog mišićnog potencijala između i unutar grupa ispitanika kod učenica osmog razreda osnovnih škola, FIS Komunikacije 2011 (zbornik radova)


  42. Aleksić-Veljković, A., Petković, E., Herodek, K., Stankovic, M., Paunović., M. (2013).Relationship between static balance and success on the balance beam.XVI ScientificConference „Fis Communications2013" in physical education, sport and recreation and I International Scientific Conference. Pantelić, S. September 18-19, Nis, Serbia. pp. 27-32. ISBN 978-86-87249-53-0


  43. Aleksić-Veljković, A., Madić D., Veličković, S., Herodek, K., Popović, B. (2014). Analysis of Kinematic Parameters of the Tsukahara Layout Vault. XVII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2014" in physical education, sport and recreation and II International Scientific Conference. (Niš, Serbia, October 16‐18th, 2014); [editor in chief Saša Pantelić]. ‐ Niš: Faculty of sport and physical education, 2014, 63-68. UDC 796.012


  44. Živković, M., Bubanj, S, Herodek, K., Antić, V., & Živković, M. (2015). The effects of isometric training on anthropometric characteristics. In S. Pantelić (Ed.), Book of Proceedings of the XVIII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2015“ in physical education, sport and recreation, and III Internatonal Scientific Conference, (pp. 343-347). October, 15–17, 2015, Niš: Faculty of Sport and Physical Education, Serbia.


   45. Aleksić‐Veljković, A., Đurović, D., Madić, D., Herodek, K., & Vukadinović, M. (2015). Coaches' knowledge about eating disorders in athletes from aesthetic sports: pilot study. In Bratic, M. (Eds.), Book of Proceedings XVIII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2015” in physical education, sport and recreation and III International Scientific Conference, Niš, Serbia, october 15-17th, 2015, (313-316), Nis: Faculty of sport and physical education.


  46.  Aleksić-Veljković, A., Herodek, K., Živčić Marković, K., Madić, D., Trajković, N. (2016).Quality of judging on the balance beam at the European championship 2014. In Bratic, M. (Eds.), Book of Proceedings XVIII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2016” in physical education, sport and recreation and III International Scientific Conference, Niš, Serbia, october 20-22th, 2016, (57-61), Nis: Faculty of sport and physical education.


  47. Živković, M., Ćirić, F., Bubanj, S., Herodek, K., Živković, D., Đošić, A. (2016). The effects of vibratory training on anthropometric characteristics. In Bratic, M. (Eds.), Book of Proceedings XVIII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2016” in physical education, sport and recreation and III International Scientific Conference, Niš, Serbia, october 20-22th, 2016, (70-75), Nis: Faculty of sport and physical education.


  48. Aleksić-Veljković, A., Živčić Marković, Miličić, L., Herodek, K., Veljković, M. (2017). Perception of coaches' behavior in male adolescence athletes. In Bratic, M. (Eds.), XIX Scientific Conference „Fis Communications 2017” in Physical Education, Sport and Recreation and IV International Scientific Conference, Niš, Serbia, october 19-21th, 2017, (In press), Nis: Faculty of sport and physical education.


  49. Aleksić-Veljković, A., Živčić Marković, Miličić, L., Herodek, K., Mitić, P. (2017). The relationship between perfectionism and perception of coaches' behavior in male athletes. In Bratic, M. (Eds.), XIX Scientific Conference „Fis Communications 2017” in Physical Education, Sport and Recreation and IV International Scientific Conference, Niš, Serbia, october 19-21th, 2017, (In press), Nis: Faculty of sport and physical education.


  50. Herodek, K., Aleksić-Veljković, A., Velićković, S., Janevski, S. (2018). The impact of developmental gymnastics program оn the balance of the younger school age girls. In Bratic, M. (Eds.), XX Scientific Conference „Fis Communications 2017” in Physical Education, Sport and Recreation and IV International Scientific Conference, Niš, Serbia, october 18-20th, 2018, (307-313), Nis: Faculty of sport and physical education.


  51. Aleksić Veljković, A., Đurović, D., Herodek, K., Stevanović, U. (2019). Differences Between the Professional and the Amateur Football Players in the Perception of Coaching Behavior. In Bratic, M. (Eds.), XX Scientific Conference „Fis Communications 2017” in Physical Education, Sport and Recreation and IV International Scientific Conference, Niš, Serbia, October 17-19th, 2019, (254-258), Nis: Faculty of Sport and Physical Education.

Poslednji put izmenjeno utorak, 25 maj 2021 18:52