Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.03.2019.

Stefan Sretić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 13. 05. 1993.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet umetnosti u Nišu; Fakultet muzičke umetnosti Beograd; Akademija umetnosti Novi Sad
 • Odsek / Grupa / Smer: Klavir
 • Godina diplomiranja: 2014. - OAS Niš; 2015. - MAS Niš; 2016. - SAS Beograd; 2021. - DAS Novi Sad
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  "Povezanost programskog sadržaja sa kompoziciono-tehničkim rešenjima u klavirskim komadima Modesta Musorgskog" - Artefact, 2021.


  "Interpretation of the Commedia dell’arte Characters in the Carnaval, Op. 9, by Robert Schumann ‒ A Pianistic Perpsective" - Facta Universitatis, 2022.

 • Koncertne / izložbene aktivnosti međunarodnog značaja:

  Solistički i kamerni nastupi:


  2024. - Celovečernji klavirski resital "Von Bach zu Tajčević"; program: J. S. Bah/F. Buzoni - Koralni preludijum u ge-molu, br. 9, BWV 659 „Nun komm, der Heiden Heiland“, L. van Betoven - Sonata za klavir ce-molu, br. 8, op. 13 (Patetična sonata), J. Brams - Dve Rapsodije, op. 79, M. Tajčević - Sedam balkanskih igara, F. Šopen - Poloneza u As-duru, op. 53 „Herojska“; VIA - Piano & Arts Center - Beč, Austrija


  2019. - "Mladi u operi" (3 koncerta); Nikola Mikić, bariton i Stefan Sretić klavir; program: P. Konjović, M. Tajčević, J. Gotovac, Đ. Rosini; Generalni konzulat Republike Srbije u Rijeci, Dom kulture u Moravicama, Kino "Plaški", Hrvatska


  2018. - Celovečernji klavirski resital; program:  J. S. Bah - Tokata u e-molu BWV 914, V. A. Mocart - Sonata za klavir br. 14 u c-molu K. 457, J. Brams - Dve Rapsodije op. 79; koncertna sala Muzičke akademije – Štip, Makedonija


  2016. - 5. „Evmelia“ internacionalni festival; program: K. Debisi - Estampi L. 100; Volos, Grčka


  2016. - 5. „Evmelia“ internacionalni festival; duo: Su-Šijang Lin, eufonijum i Stefan Sretić, klavir; program: T. Jošimatsu - „Metal Snail Suite” op. 80; Volos, Grčka


  2016. - 5. „Evmelia“ internacionalni festival; duo: Su-Šijang Lin, eufonijum i Stefan Sretić, klavir; program: P. Graham - „Brillante“, S. Verhelst - „Evelien“, F. Vilbi - „Zeibekikos“; Volos, Grčka


  2008. - Koncerti učenika muzičke škole Niš; program: S. Rahmanjinov - Etida "Zvona"; Bitolj, Skoplje, Štip

 • Koncertne / izložbene aktivnosti nacionalnog značaja:

  Solistički nastupi sa orkestrom:


  2023. - Premijerni koncert; Niški simfonijski orkestar; program: Koncert za klavir i orkestar u Es-duru br. 22, K. 482 - V. A. Mocart; dirigent: mas. Vesna Šouc; sala Niškog simfonijskog orkestra (koncertna sezona)


  2018. - Veče Mocarta; Niški simfonijski orkestar; program: Koncert za klavir i orkestar u d-molu br. 20, K. 466 - V. A. Mocart; dirigent: dr um. Milena Injac; sala Niškog simfonijskog orkestra (koncertna sezona)


  2015. - Otvaranje koncertne sezone; Niški simfonijski orkestar; program: Koncert za klavir i orkestar u c-molu br. 2 - S. Rahmanjinov; dirigent: Miroslav Ivanković; sala Niškog simfonijskog orkestra (koncertna sezona)


  2015. - Premijerni koncert; Niški simfonijski orkestar; program: Koncert za klavir i orkestar u c-molu br. 2, 1. stav - S. Rahmanjinov; dirigent: mr Zoran Stanisavljević; sala Niškog simfonijskog orkestra


  2012. - Mladi sa mladima; Simfonijski orkestar Fakulteta umetnosti u Nišu; program: Koncert za klavir i orkestar u d-molu br. 20, K. 466 - V. A. Mocart; dirigent: dr Milena Injac; sala Koncertno-izložbenog prostora Fakulteta umetnosti u Nišu


  2008. - Završni svečani koncert; Orkestar srednje muzičke škole Niš; program: Koncert za klavir i orkestar u A-duru br. 12, K. 414 - V. A. Mocart; dirigent: Vladan Karadžov; sala Niškog simfonijskog orkestra


  2006. - Svečana akademija povodom 250 godina rođenja V. A. Mocarta; Orkestar srednje muzičke škole Niš; program: Koncert za klavir i orkestar u A-duru br. 12, K. 414, 1. stav - V. A. Mocart; sala Niškog simfonijskog orkestra


   


  Solistički resitali:


  2024. - Celovečernji klavirski resital "Von Bach zu Tajčević"; program: J. S. Bah/F. Buzoni - Koralni preludijum u ge-molu, br. 9, BWV 659 „Nun komm, der Heiden Heiland“, L. van Betoven - Sonata za klavir ce-molu, br. 8, op. 13 (Patetična sonata), J. Brams - Dve Rapsodije, op. 79, M. Tajčević - Sedam balkanskih igara, F. Šopen - Poloneza u As-duru, op. 53 „Herojska“; sala Muzičke škole „Stevan Mokranjac“ Vranje


  2023. - Celovečernji klavirski resital, program: D. Skarlati: Dve Sonate: К. 380, u Е duru, К. 466, u f molu, L. van Betoven: Sonata za klavir u c molu, op. 13, br. 8 (Patetična), F. Šopen: 4 Mazurke: op. 6 br. 1, u fis molu, op. 17 br. 4, u a molu, op. 33 br. 4, u h molu, op. 67 br. 2, u g molu, F. Šopen: Balada u F duru, op. 38 br. 2, Zavičajni muzej – Zamak kulture, Vrnjačka banja


  2021. - Celovečernji klavirski resital; program: J. S. Bah: Preludijum i Fuga u As duru, DTK I, L. van Betoven: Sonata za klavir u Es duru, op. 81a, "Les Adieux", F. Šopen: 4 Mazurke: op. 6 br. 1, u fis molu, op. 17 br. 4, u a molu, op. 33 br. 4, u h molu, op. 67 br. 2, u g molu, F. Šopen: Fantazija-Empromti u cis molu, op. 66, F. Šopen: Balada u F duru, op. 38 br. 2; kripta crkve Svetog apostola i evangeliste Marka, Beograd


  2021. - Celovečernji klavirski resital; program: J. S. Bah: Preludijum i Fuga u As duru, DTK I, L. van Betoven: Sonata za klavir u Es duru, op. 81a, "Les Adieux", F. Šopen: 4 Mazurke: op. 6 br. 1, u fis molu, op. 17 br. 4, u a molu, op. 33 br. 4, u h molu, op. 67 br. 2, u g molu, F. Šopen: Fantazija-Empromti u cis molu, op. 66, F. Šopen: Balada u F duru, op. 38 br. 2; mala sala Kruševačkog pozorišta


  2021. - Celovečernji klavirski resital; program: R. Šuman - Karneval op. 9, M. Musorgski - Slike sa izložbe; sala Muzičke škole "Stevan Mokranjac" Zaječar


  2020. - Završni resital doktorskog umetničkog projekta; program: R. Šuman - Karneval op. 9, M. Musorgski - Slike sa izložbe; sala Akademije umetnosti Novi Sad


  2019. - Celovečernji klavirski resital; program: R. Šuman - Karneval op. 9, M. Musorgski - Slike sa izložbe; CKU Aleksinac, galerija 2


  2018. - Celovečernji klavirski resital; program: J. S. Bah - Preludijum i Fuga u Fis-duru, DTK I, L. van Betoven - Sonata za klavir u C-duru op. 2, br. 3, F. Šopen - Andante Spianato i Velika Poloneza u Es-duru, op. 22; sala Muzičke škole „Stevan Mokranjac“ Vranje


  2018. - Celovečernji klavirski resital; program: J. S. Bah - Tokata u e-molu BWV 914, V. A. Mocart - Sonata za klavir br. 14 u c-molu K. 457, J. Brams - Dve Rapsodije op. 79, K. Debisi - Estampi L. 100; CKU Aleksinac, galerija 2


  2018. - Celovečernji klavirski resital; program: J. S. Bah - Tokata u e-molu BWV 914, V. A. Mocart - Sonata za klavir br. 14 u c-molu K. 457, J. Brams - Dve Rapsodije op. 79; sala Muzičke škole „Stevan Mokranjac“ Vranje


  2016. - Celovečernji klavirski resital; program: J. S. Bah - Partita br. 1 u B-duru BWV 825, K. Debisi - Estampi L. 100, F. Šopen - Sonata br. 2 u b-molu op. 35; Zavičajni muzej – Zamak kulture, Vrnjačka banja


  2015. - Celovečernji klavirski resital – Dan škole „Dušan Radović“ Niš; program: L. van Betoven - Sonata za klavir u C-duru op. 2, br. 3, R. Šuman - Karneval op. 9; hol osnovne škole „Dušan Radović“ Niš


  2010. - Celovečernji klavirski resital – Diplomski koncert; program: D. Skarlati - Sonata u E-duru, K. 380, L. 23, J. S. Bah - Preludijum i Fuga u c-molu, DTK II, L. van Betoven: Sonata za klavir u D-duru, op. 10, br. 3, Bah/Ziloti - Prelid u h-molu, S. Rahmanjinov - Etida-Slika u d-molu, op. 33, br. 5, F. Šopen - Poloneza u As-duru, op. 56 (Herojska); sala Niškog simfonijskog orkestra


  2012. - Klavirski poluresital; program: J. S. Bah - Preludijum i Fuga u gis-molu, DTK 1, V. A. Mocart: Sonata za klavir br. 8 u a-molu, K. 310, F. Šopen: Andante Spianato i Velika Poloneza u Es-duru, op. 22


   


  Kamerna muzika:


  2022. - Celovečernji koncert sa violončelistom Andrijom Petrovićem; program: L. van Betoven: Sonata za klavir i violončelo br. 3 u A-duru, op. 69, J. Brams: Sonata za klavir i violončelo br. 1 u e-molu, op. 38; Velika sala Hrišćanske Adventističke crkve u Nišu


  2022. - Celovečernji koncert sa violončelistom Andrijom Petrovićem; program: L. van Betoven: Sonata za klavir i violončelo br. 3 u A-duru, op. 69, J. Brams: Sonata za klavir i violončelo br. 1 u e-molu, op. 38; Svečana sala Skupštine grada Leskovca


   


  Pojedinačni nastupi:


  2019. - Svečana akademija povodom 17 godina postojanja i rada Fakulteta umetnosti u Nišu; program: M. Musorgski - Slike sa izložbe: "Baba Jaga" i "Velika kijevska vrata"


  2019. - Revijalni koncert "Damama na dar 7"; program: K. Debisi - Estampi: "Pagode" i "Vrtovi pod kišom"


  2019. - Koncert "Baritonske uloge iz velikih opera"; program: F. Šopen - Andante Spianato i Velika Poloneza u Es-duru, op. 22


  2014. - 40. NIMUS festival; program: K. Debisi - Estampi L. 100, Pagode; Sala Niškog simfonijskog orkestra


  2013. - Koncert mladih pijanista; program: J. S. Bah - Tokata u e-molu, BWV 914, J. Brams - Rapsodija u b-molu, op. 79, br. 1; Koncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti u Nišu


  2010. - Svetosavski koncert; program: F. Šopen - Poloneza u As-duru, op. 56 (Herojska); Centar za kulturu, Bela Palanka


  2006. - Svečani koncert polaznika seminara prof. Borisa Kraljevića; program: J. S. Bah - Preludijum i Fuga u Fis-duru DTK 1, E. Nojpert - Etida op. 33, V. A. Mocart - Sonata za klavir u D-duru K. 311, 1. stav, F. Šubert: Empromti u Es-duru; Sala muzičke škole Niš


  2005. - Koncert laureata Republičkog takmičenja; program: A. Burgmiler - Etida; Velika sala Kolarčeve zadužbine


 • Nagrade i priznanja:

  - 1. narada, 100 poena na Republičkom takmičenju u Beogradu 2001. godine
  - 1. nagrada na Festivalu mladih pijanista u Šapcu 2001. godine
  - 1. nagrada na Međunarodnom takmičenju u Nišu 2002. godine
  - 1. nagrada na Festivalu mladih pijanista u Šapcu 2002. godine
  - 1. nagrada na Repbličkom takmičenju u Beogradu 2003. godine
  - 1. nagrada na Festivalu mladih pijanista u Šapcu 2003. godine
  - 1. nagrada na Međunarodnom takmičenju u Nišu 2004. godine
  - 1. nagrada na Festivalu mladih pijanista u Šapcu 2004. godine
  - 1. nagrada, 100 poena i Laureat na Republičkom takmičenju u Beogradu 2005. godine
  - 1. nagrada, 100 poena i naziv Laureat na Međunarodnom takmičenju „Gradus ad Parnassum“ u Kragujevcu 2005. godine
  - 1. nagrada na Međunarodnom takmičenju u Nišu 2006. godine
  - Specijalna nagrada, 100 poena za izvođenje konkursne kompozicije ženskog kompozitora na takmičenju „Žene u muzici“ u Kragujevcu 2006. godine
  - 2. nagrada na Republičkom takmičenju u Beogradu 2007. godine
  - 1. nagrada, Laureat na Međunarodnom takmičenju u Nišu 2008. godine
  - 1. nagrada na Republičkom takmičenju u Beogradu 2009. godine
  - Stipendije grada Niša 2002 – 2010. godine
  - Novčana nagrada iz Fondacije „Sveta Petka“ 2007. godine
  - Stipendija ART fondacije i Duvanske industrije Niš 2007. godine
  - Novčana nagrada grada Niša kao najboljem studentu u 2013. godini
  - Stipendija „Dositeja“ za najbolje studente u 2014. godini
  - Stipendija „Dositeja“ za najbolje studente u 2015. godini
  - Povelja Univerziteta u Nišu kao najboljem diplomiranom studentu Fakulteta umetnosti u Nišu u školskoj 2014/2015. godini
  - Nagrada „Atlantis“ za pobedu na Internacionalnom filmskom festivalu „Moondance“ u Koloradu u kategoriji za najbolju originalnu filmsku muziku za film “Otkucaji tišine“
  - Nagrada za najbolju originalnu filmsku muziku na „London Independent Film Awards“ festivalu za film „Po suncu hoda“

Poslednji put izmenjeno sreda, 08 maj 2024 19:09