Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 02.01.2014.

Nataša Nagorni - Petrov

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 20.03.1962.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet muzičke umetnosti, , Skopje
 • Odsek / Grupa / Smer: Muzička teorija i pedagogija
 • Godina diplomiranja: 1985.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Нагорни Петров, Наташа (2021). Аналитички приступ уџбеничкој литератури из хармоније. 


  ISBN 978-86-85239-84-7


  COBISS.SR-ID 50196745


  http://www.artf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/2022/02/Monografija-N. Nagorni_web.pdf


  (Монографија под називом Аналитички приступ уџбеничкој литератури из хармоније одобрена је за штампу одлуком Наставно-уметничког већа бр. 1171/15 од 24.09.2021. године).


   


  Nagorni Petrov, Nataša (2008). Zbirka  zadataka iz harmonije - Hromatika. Niš: Punta.


  ISBN 978-86-7990-005-0


  COBISS.SR-ID 147869452


   


  Нагорни Петров, Наташа (2000). Збирка задатака из Хармоније – Дијатоника. Ниш: СКЦ и Виша музичка школа у Нишу. 


  ISBN 86-7757-074-8;  


  COBISS.SR-ID - 1024662484


   


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Ilić, Danijela,  Nagorni Petrov, Nataša i Stojanović, Danijela (2018). Piano Concerts from the Most Prolific Period of Sergei Rachmaninoff, KNOWLEDGE – International Journal, Scientific papers, Humanites, Vol. 26, No 3 (pp. 931-936), PhD Robert Dimitrovski (ed.). Skopje: Institute of Knowledge Management, Macedonia; Agia Triada, Greece, promoted in Agia Triada, Greece (September, 2018). ISSN 1857-923X (for e-version)   ISSN 2545-4439 (for printed version)                  ttps://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/547/1014;  


  http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/;  


  Global Impact and Quality Factor 1.822 (2018).  


  Ilić, Danijela, Nataša Nagorni Petrov (2017). Produžavajući tematizam otvorenog tipa u kontekstu muzičke memorije, Knowledge, international journal, Scientific Papers, Vol. 19.3, Literature, Music and Arts, PhD Robert Dimitrovski (ed.), Institute of Knowledge Management – Skopje, Macedonia; Agia Triada, Greece, promoted in Agia Triada, Greece (29. 9 – 1. 10. 2017), 1213–1216.  УДК 37; ISSN 2545–4439; ISSN 1857–923X for e-version                                  http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/


  Global Impact and Quality Factor 1.322 (2016)                                                            

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Nagorni Petrov, Nataša (2021). Place and concept of the school subject Harmony in secondary music education. Teme.  


  (Потврда уредника часописа да је рад позитивно рецензиран и прихваћен за публиковање у часопису Теме од 27.09.2021. године).


   


  Нагорни Петров, Наташа (2020). Преглед уџбеника из хармонија за средње музичке школе ауторке Мирјане Живковић.  Артефакт, број 1, година VI, 4963.   


  DOI 10.5937/artefact6-28613; УДК 781.4:373.5


  ISSN 2406-3134 (Print); 2406-3150 (Online);    


  http://www.artf.ni.ac.rs/wpcontent/uploads/2021/01/Artefact-6.pdf   


   


  Stojanović, Danijela & Nagorni Petrov, Nataša (2020). REFLECTION OF CHRIST'S MONOGRAM AND CRISTIANITY IN MUSIC, ВЕСТНИК КемГУКИ No.50. (126-137). Кемерово: Кемеровский государтвенный институт культуры.  Рад у оквиру пројекта Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса (0-10-17), одобрен од Српске академије наука и уметности, Огранак у Нишу.  


  ISSN 2078-1768;  DOI:10.31773/2078-1768-2020-50-126-137


     http://vestnik.kemgik.ru/upload/iblock/c37/c378deb84fb2a7d5547adab0d94742bf.pdf


                                                                            


  Nagorni Petrov, Nataša, Stojanović, Danijela & Danijela Ilić (2020). THE ROLE AND PURPOSE OF THE THEORY COURSES IN THE ACADEMIC CURRICULA OF THE FACULTY OF ARTS IN NIS, ВЕСТНИК КемГУКИ No.50 (230-237). Кемерово: Кемеровский государтвенный институт культуры.  Рад у оквиру пројекта Музичко наслеђе југоисточне Србије,савремено стваралаштво и образовање укуса (0-10-17), одобрен од Српске академије наука и уметности, Огранак у Нишу. 


  ISSN 2078-1768; DOI:10.31773/2078-1768-2020-50-230- 237


                                   http://vestnik.kemgik.ru/upload/iblock/c37/c378deb84fb2a7d5547adab0d94742bf.pdf


   


  Ilić, Danijela & Nagorni Petrov, Nataša (2018). Serbian dancesa from oeuvre of Josip Slavenski, Research Result. Social Studies and Hunanities. – T. 4, Vol. 3, Belgorod: Belgorod National Research Universitzy, pp. 38-42.          DOI: 10.18413/2408-932X-2018-4-3-0-4; UDC 316.43, 614.2; ISSN 2408-932X.


  Електронски часопис укључен у научну базу РИНЦ (лиценца број 765-12/2014 од 8.12.2014. године).


  http://rrhumanities.ru/  


   


  Nataša Nagorni Petrov (2015): Obeležavanje harmonskog toka u nastavi predmeta Harmonija i Harmonija sa harmonskom analizom, Artefact – Umetničko-naučno-stručni časopis Fakulteta umetnosti u Nišu,  65-72.  ISSN 2406-3134 = Artefact (Niš); ISSN 2406-3150 (Online); COBISS.SR-ID 216127756


  http://www.artf.ni.ac.rs/wp content/upload/ 2018/07/Artefact-1.pdf                                                                                            


   


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Стојановић Ђ., Данијела и Наташа В. Нагорни Петров (2018). Развој високошколског музичког образовања у Нишу. Зборник радова са XII међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, Књига III, Музика знакова/Знакови у музици и Архитектура и простор/Уметност и простор. У: Б. Мандић и Ј. Атанасијевић. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 199-208.


  ДОИ: 78:278.096(497.11Ниш).


  Рад у оквиру пројекта Музичко наслеђе југоисточне Србије,савремено стваралаштво и образовање укуса (0-10-17), одобрен од Српске академије наука и уметности, Огранак у Нишу.


  ISBN 978-86-80796-26-0  


  COBISS.SR-ID 270586380                                                                                          


  https://drive.google.com/file/d/14ljczc2IdUwgcGssJ8EdkTsFl9S2Y7-p/view             


   


   


  Nagorni Petrov, Nataša; Stojanović, Danijela i Ilić Danijela. (2018). AN IMPACT OF THE THEORETICAL COURSES CURRICULA FOR ANALYTICAL APPROACH TO MUSICAL WORK, Сборник научных статей, Выпуск 5, МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ И ПРИКЛАДНОМ ИЗМЕРЕНИИ, У: И.Г.Умнова (109-114). Кемерово: Кемеровский государственний институт культуры.


  ISBN 978-5-8154-0277-5     ISBN 978-5-8154-0426-7                                                    


  https://ebooks.kemgik.ru/public/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/2018/MUZ_kultura5.pdf%20                                                                            


   


  Нагорни Петров, Наташа (2017). Место и улога наставног предмета хармонија у оквиру средњег музичког образовања на територији Републике У: Маринковић, С., Додик, С. и  Панић Кашански, Д. (Ур.) Зборник радова са научног скупа Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, Традиција као инспирација (399-406). Бања Лука: Академија умјетности у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске.                                         


   ISBN 978-99938-27-25-2;(АУБЛ); COBISS.RD-ID7104792 (зборник);


   


   


  Нагорни Петров, Наташа (2016). Разноврсност каденцирајућих процеса у структури одабраних протестантских корала Ј. С. Баха, У: Маринковић, С., Додик, С. и  Панић Кашански, Д. (Ур.). Зборник радова са научног скупа Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, Традиција као инспирација, (426-434), Бања Лука: Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске.


  ISBN 978-99938-27-21-4 (АУБЛ)


  COBISS.RS-ID 5819928. 


   


                            


  Nagorni Petrov, N. (2016). Rapsodija za klavir op. 79 Johanesa Bramsa, У: Пајић, С. и Каначки, В. (Ур): Х међународни научи скуп Српски језик, књижевност, уметност, књига III: Музика и медији у визуелној уметности & Језик музике ‒ музика и језик. Крагујевац: Филум, Зборник радова: 255‒261.


  ISBN 978-86-85991-96-7


  COBISS.SR-ID 226868492                                                                                          


   


  Нагорни Петров, Наташа (2015). Терца као основни градивни материјал у структури прелудијума Девојка са ланеном косом Клода Дебисија, У: Маринковић, С. и Додик, С.  (Ур.). Зборник радова са научног скупа Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, Традиција као инспирација, (491-497), Тематски зборник са научног скупа 2014. године, Бања Лука: Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске.


  ISBN 978-99938-27-16-0


  COBISS.RS-ID 4960536                                                                             


                  


  Нагорни Петров, Наташа (2015). Присуство целострепене лествице у грађи прелудијума Једра Клода Дебисија. У: Пајић, С. и Каначки, В. (Ур). IХ међународни научи скуп Српски језик, књижевност, уметност, књига III: Уметничко наслеђе и рат & Музика и медији (293‒298). Крагујевац: Филум. УДК 781.22


  ISBN 978-86-85991-80-6


  COBISS.SR-ID 218402316.                                                                                           


   


  Нагорни Петров, Наташа (2014). Циклус соло-песама Франца Шуберта ‒ Лепа млинарица, Зимско путовања, Лабудова песма ‒ спој текста, тона, раноромантичарских хармонских новина и креативног духа. У: Пајић, С. и Каначки, В. (Ур): VIII међународни научи скуп Српски језик, књижевност, уметност, књига III: Паганско и хришћанско у ликовној уметности & Сатира у музици. Крагујевац: Филум, Зборник радова: 271-276.   


  ISBN 978-86-85991-60-0


  COBISS.SR-ID 210706188                                                                                       


     


  Нагорни Петров, Наташа (2013). Лепа млинарица ‒ један поглед на хармонску структуру соло-песама Франца Шуберта, У: Маринковић, С. и Додик, С. (Ур): Зборник радова са научног скупа Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, Традиција као инспирација, (362‒379). Бања Лука: Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске.


  ISBN 978-99938-27-12-2


  COBISS.BH-ID 3632664                                                                                              


   


  Нагорни Петров, Наташа (2012). Протестантският хорал на Й.С.Бах–едно виждане на характерно хармонично сьбитие, Сьюз на учените в Бьлгария, Дни на науката '2012, Велико Тьрново, Зборник, (226‒233). 


  ISSN 1314-2283                                                                                                              


   


  Нагорни Петров, Наташа (2008). Присуство фолклорних елемената у грађи концерта за клавир и оркестар А. Дворжака. У: Големовић, Д. (Ур.): Међународни научни скуп Дани Владе Милошевића, Бања Лука 2008. Зборник радова (385‒391). Бања Лука: Академија умјетности Бања Лука, Музиколошко друштво Републике Српске.


  ISBN 978-99938-27-07-8 (АУБЛ)


  COBISS.BH-ID 657688                                                                                     


             


  Nagorni Petrov, Nataša. (2007). Uloga i značaj klavirske deonice u građi solo-pesama Franca Šuberta, У: Големовић, Д. (Ур.): Међународни научни скуп Дани Владе Милошевића, Бања Лука 2007. Зборник радова (269‒276). Бања Лука: Академија умјетности Бања Лука, Музиколошко друштво Републике Српске.


  ISBN 978-99938-27-03-0 (АУБЛ)


  COBISS.BH-ID 323096.                                                                                               


   


   


   


                                                                    


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Stojanović, Danijela i Nagorni Petrov, Nataša (2019). Modifikacija kurikuluta Metodike nastave teorijskih predmeta – izazov i/ili potreba. U: Marko S. Milenković (ur.). Zbornik radova sa VI nacionalnog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2018 Umetnost i kultura danas: obrazovanje za umetnosti i izazovi savremenosti (75-81). Niš: Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, SANU i Ogranak SANU u Nišu.


  Рад у оквиру пројекта Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса (0-10-17), одобрен од Српске академије наука и уметности, Огранак у Нишу.


  UDK (378.016+371.3)+(371.214.112:78)


  ISBN 978-86-85239-61-8 (Print)             ISBN 978-86-85239-62-5 (Online)


  COBISS .SR-ID 279736332 (Zbornik)   COBISS.SR-ID 21116937 (rad)


  http://www.artf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/2019/10/Zbornik-radova-BARTF-2018.pdf


   


                                       


  Nagorni Petrov, Nataša i Stojanović, Danijela (2018). Analitički prikaz Konstantinove fuge Dragana Tomića. U: Zdravić Mihailović, D. (Ur.). Zbornik radova sa V nacionalnog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2017. Umetnost i kultura danas: umetničko nasleđe, savremeno stvaralaštvo o obrazovanje ukusa (297-306). Niš: Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu. UDK 781.42.083.2


  Рад у оквиру пројекта Музичко наслеђе југоисточне Србије,савремено стваралаштво и образовање укуса (0-10-17), одобрен од Српске академије наука и уметности, Огранак у Нишу.


  ISBN 978-86-85239-48-9 (Print)              ISBN 978-86-85239-53-3 (Online)


  COBISS.SR-ID 268082188 (Zbornik)     COBISS.SR-ID 12918025 (rad).


  http://www.artf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/2018/11/BARTF-2017.pdf                    


   


  Nagorni Petrov, Nataša (2017). Igra i poigravanje harmonskim sredstvima u Bahovim sarabandama kao didaktički model u nastavi harmonije, U: Nagorni Petrov, N. (Ur): IV nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem – Umetnost i kultra danas ‒ Igra kao antropološki, estetički i pedagoški princip (BARTF 2016). Zbornik radova, 181-189, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti UDK 781.4.083+371.214.41


  ISBN 978-86-85239-47-2


  COBISS.SR-ID 247619852                                                                                          


  http://www.artf.ni.ac.rs/lat/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/Zbornik-BARTF-2016.pdf


   


   


  Нагорни Петров, Наташа (2016). Свирање на клавиру ‒ техника практичне хармонизације на клавиру у настави предмета Хармонија са хармонском анализом, U: Nagorni Petrov, N. (Ur): Balkan Art Forum, III nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem – Umetnost i kultura danas (BARTF 2015). (101-110). Niš: Univerzitet u  Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu. УДК 786.2.087.51.089.6+(37.016:781.4).


  ISBN 976-86-85239-41-0


  COBISS.SR-ID 226299404.                                                                                           


  http://starisajt.artf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/Zbornik-radova-BARTF-2015-elektronsko-izdanje.pdf


   


   


  Nagorni Petrov, Nataša (2015). Лабудова песма Франца Шуберта. У: Данијела Стојановић и Данијела Здравић Михаиловић (Ур.) Зборник радова са националног научног скупа са међународним учешћем Балкан Арт Форум 2014 Уметност и култура данас: дух времена и проблеми интерпретације  (247-258). Ниш: Факултет уметности у Нишу.


  ISBN 978-86-85239-30-4 (Print)


  ISBN 978-86-85239-25-0 (Online) 


  COBISS.SR-ID 217979916 (зборник)                                                              


  http://starisajt.artf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/Zbornik-radova-BARTF-2014-elektronsko-izdanje.pdf


   


   


  Нагорни Петров, Наташа (2014). Приказ интересантних хармонских дешавања у структури клавирских етида оп.10 Фредерика Шопена. У: Жунић, Д. и Ђурђанопвић М. (Ур). Balkan Art Forum, Prvi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem – Umetnost i kultura danas (BARTF 2013) (39‒45). Niš: Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu. UDK 786.2.087.5 : 781.41    


  ISBN 978-86-85239-15-1


  COBISS.SR-ID 210036748                                                                                 


          


  Nagorni Petrov, N. (2014). Prikaz različitih lestvičnih struktura u građi koncerta za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela, II simpozijum kompozitora, etnomuzikologa i muzičkih teoreričara, Sokobanja, 2006. (15‒21)


  ISBN 978-86-82623-14-4.


  COBISS.SR-ID 204640268.                                                                                       


   


  Nagorni Petrov, N. (2014). Uloga hromatike u građi koncerta za klavir i orkestar op. 54 a-mol Roberta Šumana, III simpozijum kompozitora, etnomuzikologa i muzičkih teoreričara, Sokobanja, 2007. (114‒119).


  ISBN 978-86-82623-14-4.


  COBISS.SR-ID 204640268.                                                                                         


   


  Стојановић, Д., Нагорни Петров, Н. и Здравић Михаиловић, Д. (2013). Холистички приступ наставника у процесу оцењивања успешности студената у музичком образовању, У: Данијела Видановић (Ур.) Први стручно-научни скуп са међународним учешћем "Холистички приступи у васпитању", Пирот: Висока школа за образовање васпитача, 26-37.       


  ISBN 978-86-83729 -18-0


  COBISS. SR-ID 21220105 (рад)                                                                         


   


   Нагорни Петров, Н. и Стојановић, Д. (2013). Важност уџбеника у холистичком приступу настави ужестручних предмета на Факултету музичке уметности, У: Данијела Видановић (Ур.). Први стручно-научни скуп са међународним учешћем "Холистички приступи у васпитању", Пирот: Висока школа за образовање васпитача,  38-46.    


   ISBN 978-86-83729 -18-0


   COBISS.SR-ID 21227017 (рад)       


                                                        


  Nagorni Petrov, Nataša (2007). Izbor tonaliteta i način moduliranja u klavirskim fantazijama kv. 394, 396, 397 i 475 W. A. Mocarta, I simpozijum kompozitora, etnomuzikologa i muzičkih teoreričara, Sokobanja: Heroes - Sokobanja, 83‒90.


  ISBN 978-86-7914-014-2;


  COBISS-ID 151653344                                                                                                  


   

Poslednji put izmenjeno petak, 20 maj 2022 21:39