Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.10.2013.

Snežana Drambarean

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 22. 09.1959.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Anglistika
 • Godina diplomiranja: 1982.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  S. Drambarean, D. Drambarean: Englesko-srpski rečnik muzičkih termina i izraza, Digitalna biblioteka Univerziteta u Nišu (Biblioteka monografije), 2013, 455 str.


  S. Drambarean, D. Drâmbărean: Ilustrovani englesko-srpski rečnih muzičkih termina i izraza sa srpsko-engleskim indeksom, Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu, Atlantis, Niš, 2015, 577 str. ISBN 978-86-85239-21-2


  S. Drambarean, D. Drâmbărean, Englesko-srpski i srpsko-engleski rečnik slikarstva i grafičkog dizajna, 445 str., ISBN 978-86-85239-49-6 (odobren za štampu Odlukom Nastavno-umetničko-naučnog veća Fakulteta umetnosti Univerzitetea u Nišu br. 2513/1 od 28. 12. 2017. na osnovu Saglasnosti Izdavačkog saveta Fakulteta)   

 • Knjige i udžbenici:

  S. Drambarean: Tune Up Your English – udžbenik engleskog jezika za studente muzike, Studentski kulturni centar u Nišu i Fakultet umetnosti u Nišu, 2008, 176 str.


  S. Drambarean: Tune Up Your English – udžbenik engleskog jezika za studente muzike, Fakultet umetnosti u Nišu, Atlantis d.o.o. Niš, drugo izmenjeno izdanje, 2016, 178 str., ISBN  978-86-85239-28-1

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Print ISSN: 2466-2887; Online ISSN: 2466-2895

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  A Contribution to Pedagogical Specialized Lexicography - Illustrated English-Serbian Dictionary of Musical Terms with Serbian-English Index; Book of Abstracts of the 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL) held at International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 3-5, 2013, pp.235-236

Poslednji put izmenjeno nedelja, 16 septembar 2018 19:51