Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.09.2013.

Suzana Kostić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1961-12-31
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet muzičke umetnosti
 • Odsek / Grupa / Smer: Dirigovanje, Muzička teorija i pedagogija
 • Godina diplomiranja: 2010,1991,1986,1984
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Recenzent u: - monografija Cvetković, Jelena. 2015. Imanentni sluh i recepcija muzike, Niš: Fakultet umetnosti : Centar za naučna istraživanja SANU Univerziteta u Nišu, ISBN 978-86-85239-24-3, COBISS.SR-ID 214450188


                        - monografija Bratić, Tomislav. 2014. Letopis muzičkog života u Aleksincu 1859-2013. Centar za kulturu i umetnost, Aleksinac, ISBN 978-86-89801-12-5, COBISS.SR-ID 211697420


                        - monografija Bužarovski, Dimitrije. 2014. Muzikonomija - uvod u muzički menadžment, ekonomiju i marketing, Niš: Fakultet umetnosti : Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, ISBN 978-86-85239-10-9 (FM), COBISS.SR-ID 210802700


                        - monografija Lazarević, Davor. 2013. 125 godina horskog pevanja u Pirotu. Pirot: Autorsko izdanje, ISBN 978-86-917177-0-4


                       - монографија Радовановић, Милорад. 2012. Камерни мушки хор "Станислав Бинички" Крушевац. 


  Odrednice u enciklopedijskoj publikaciji: Jevtić, Dragica. 2011. Niški leksikon.Beograd: Službeni glasnik; Niš: Grad Niš, ISBN 978-86-519-1010-7, COBISS.SR-ID 186699020

  Odrednice u enciklopedijskoj publikaciji: Stojanović, Miroljub. 2011. Enciklopedija Niša: Kultura. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU Univerziteta u Nišu; NKC, ISBN 978-86-7025-484-8, COBISS.SR-ID 186201356


  Kostić, Suzana. 2010. Partiture Horskih svečanosti u Nišu: (Kolekcija partitura Horskih svečanosti u Nišu, Srbija, kao refleksija na muzičku i kulturnu dinamiku u drugoj polovini 20. i na početku 21. veka). Niš: NKC. ISBN 978-86-6101-020-0, COBISS.SR-ID 176584204


  Kostić, Suzana. 2010. Sabrana horska dela Stojan Andrić. Niš: NKC, ISMN M-979-9014163-0-2, COBISS.SR-ID 176617996


  Kostić, Suzana. 2006. Horske svečanosti u Nišu (Choral Festival in Niš). Niš: NKC, ISBN 86-83505-45-6, COBISS.SR-ID 132380684


  Kostić, Suzana. 2004. "Klasična muzika" u Prilozi za definisanje strategije kulturnog razvoja grada Niša od 2004. do 2010. godine. Niš: Izvršni odbor Skupštine grada Niša, str. 96-100.


  Milosavljević, Timošenko. 2002. Mr Milorad Veljković: (jedan život posvećen muzici). Niš: Viša muzička škola : Knjaževac: Nota, str. 72-74. ISBN 86-357-0469-X, COBISS-ID 102608396

 • Knjige i udžbenici:

  Recenzent u: - Bratć, Tomislav. 2017. Muzički mozaik. Aleksinac: Biblioteka Vuk Karadžić, ISBN 987-86-920967-0-9, COBISS.SR-ID 232331532


                       - Gagić, Vesna. 2016. Bibliografije legata biblioteke Fakulteta umetnosti u Nišu. Niš: Fakultet umetnosti, ISBN 978-86-85239-18-2 COBISS.SR.ID 222023692


                       - priručnik Bužarovski, Dimitrije. 2015. Sonologija. Niš: Fakultet umetnosti : Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu, ISBN 978-86-85239-37-3 (FU), COBISS.SR-ID 2200476


                       - posebnog izdanja Aleksić, Tomislav. 2015. Priče o njima. Niš: Fakultet umetnosti, ISBN     (FU), COBISS.SR-ID 


  Kostić, Suzana. 1997. Horsko dirigovanje. Niš: SKC, ISBN 86-7757-034-9, ID=58749708


  Notografija u Rakovac, Sunčica. 1996. Jednoglasni solfeđo. Niš: Stevan Sremac : Prosveta, ISBN 86-7218-005-4, a) Solfeđo ID=45390348

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Urednik magazina Aperto nuovo. 2021.Online


  Urednik magazina Aperto nuovo. 2020.Online


  Urednik magazina Aperto nuovo. 2019.Online


  Urednik magazina Aperto nuovo. 2018. Online ISSN: 2466-3646 


  Urednik serije Visual Arts and Music (FU Vis Art Mus) časopisa Facta Universitatis Univerziteta u Nišu, Vol. 2, No 1, 2016, Vol. 1, No 1, 2015, Print ISSN: 2466-2887, Online ISSN: 2466-2895


  Stojanović, Ljubisa, Suzana Kostić. 2012. Aperto nuovo, muzički magazin. Glavni i odgovorni urednici. Knjaževac: Nota ISSN 2217-8724 COBISS.SR - ID 189779212


  Kostić, Suzana. 1997. Aperto, muzički časopis. Urednik. Niš: SKC/VMŠ, (18 brojeva), ISSN 1450-5266


  Kostić, Suzana. 1997. "Dirigent i psihotehnika" u Aperto br. 3, str. 20-22


  Kostić, Suzana. 1997. "Dirigent i tehnika" u Gradina br. 6, Niš, str. 58-64. 


  Kostić, Suzana. 1997. "Dirigovanje" u Osvit, Leskovac

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Psycho-techniques in the correlation function between a condactor and a singer, 2018, International Scientific and Methodological Conference - Musical Culture in Theoretical and Applied Dimension - Sibiriada, Kemerovo (Russia)


  Nish International Choir Festival Choral Scores Collection as a Reflection of Music and Cultural Dynamics of the Second Half of the XX Century and Beginning of the XXI Century, 2010, Konferencija IRAM, Skoplje (Makedonija)

 • Koncertne / izložbene aktivnosti međunarodnog značaja:

  Direktor Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki, Niš, Srbija, 2020/21.


  Rad u žiriju Olimpijade muzike i plesa Balkanske Alijanse, 2021.


  Direktor sedam IHFestaYt za klasičnu muziku, 2020.


  Direktor Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki, Niš, Srbija, 2019/20.


  Rad u žiriju Olimpijade muzike i plesa Balkanske Alijanse, 2020.


  Rad u žiriju 8. Međunarodnog takmičenja horova, Kardica, Grčka, 2019.


  Rad u žiriju Međunarodnog takmičenja Sibirijada, Kemerovo, Rusija, 2019.


  Rad u žiriju Međunarodnog takmičenja Mihajlo Nikolovski, Bitola, Makedonija, 2019.


  Rad u žiriju Olimpijade muzike i plesa Balkanske Alijanse, 2019.


  Rad u žiriju Međunarodnog takmičenja Sibirijada, Kemerovo, Rusija, 2018.


  Rad u žiriju Internacionalnog takmičenja horova, Pitešti, Rumunija, 2018.


  Rad u žiriju Međunarodnog takmičenja Sibirijada, Kemerovo, Rusija, 2017.


  Rad u žiriju Međunarodnog takmičenja Mihajlo Nikolovski, Bitola, Makedonija, 2017.


  Rad u žiriju Frankofone pesme finale, Francuski institut kulture i SKC Niš, Niš, 2017.


  Rad u žiriju 8. Međunarodnog takmičenja horova, Kardica, Grčka, 2016.


  NIMUS, solisti Yuri Shishkin, harmonika i Andrija Petrović, violončelo, Kamerni orkestar Niškog simfonijskog orkestra, Sofija Gubaidulina, Sedam poslednjih reči Hrista, sala NSO 2015.


  Rad u žiriju Internacionalnog horskog takmičenja i festivala u Vrnjačkoj Banji, 2014. sa Nicol Matt (Nemačka), Johan Rooze (Holandija), evropska organizacija INTERKULTUR, pokrovitelj predsednik Republike Srbije.


  Otvaranje NIMUS-a, Veče Geršvina, Niški simfonijski orkestar, Koncert za klavir i orkestar, solista Bojan Mladenović, sala NSO, 2013.


  Centralna proslava Milanskog edikta u Nišu, izvođenje IX. Simfonije L.v. Betovena, Letnja pozornica u Tvrđavi, solisti: Aleksandra Ristić, Saša Arsenkov. Katarina I. Simonović, Nikola Mitić, Orkestar FU, Niški simfonijski orkestar, horovi: SKC, Niški kamerni hor, Obilić Beograd, 330 izvođača, domaćin ambasador Nemačke, projekat Vlade Srbije, direktan TV i satelitski prenos, 2013.


  Otvaranje NIMUS-a, 40 godina Akademskog hora SKC Univerziteta u Nišu, vokalno-instrumentalno delo Svadba, Igor Stravinski, sala Simfonijskog orkestra, 2013.


  Festival pravoslavne muzike TEHO, Tetovo, Makedonija, 2012.


  Učestvovanje u evropskom projektu, Putevima Konstantina Velikog, Izmit, Turska, 2012.


  Učestvovanje u evropskom projektu – Putevima Konstantina Velikog, Karnuntum, Beč, Austrija, 2011.


  Učestvovanje na Međunarodnom festivalu pravoslavne muzike u Rovnu, Hram Peresopnica, Ukrajina, 2011.


  Učestvovanje na II Međunarodnom festivalu pravoslavne muzike Muzički edikt u Nišu, KedrovMokranjac,Bortnjanski, Rahmanjinov, Arhangelsk,Tajčević, Hram Sv. Save Niš, 2011.


  Celovečernji koncert, otvaranje Međunarodnog festivala u Kardici, Grčka, 2010.


  Svečano otvaranje 23. Internacionalnih horskih svečanosti Niš, vokalno-instrumentalno delo Svadba, Igor Stravinski, Letnja pozornica u Tvrđavi, 2010.


  NIMUS, Omaž Radojici Milosavljeviću Ici, premijerno izvođenje kompozicije InICIjacija, i Urobor Bratisava Petkovića, gudački orkestar SO, solista: Milica Micić, klavir, sala Simfonijskog orkestra, 2009.


  Internacionalni festival, Figuera del foz, Portugalija, 2009.


  Božićni festival, Varšava, Poljska, dvorana varšavske Opere, 2008.


  Učestvovanje na Festivalu Jesenske muzičke svečanosti, Vokalna simfonija op. 53.b, Dimitrije Bužarovski, solisti: Jelena Jovanović, Jovana Miladinović, Saša Arsenkov, Svetozar Vujić, sala Doma vojske, Skoplje, Makedonija, 2008.


  Svečano otvaranje TEHO, Vokalna simfonija op. 53.b, Dimitrije Bužarovski, solisti: Jelena Jovanović, Jovana Miladinović, Saša Arsenkov, Svetozar Vujić, sala Doma kulture, Tetovo, Makedonija, 2008.


  Svečano otvaranje 22. IHS, premijera vokalno-instrumentalnog dela, Vokalna simfonija op. 53.b, Dimitrije Bužarovski, solisti: Jelena Jovanović, Jovana Miladinović, Saša Arsenkov, Svetozar Vujić, Letnja pozornica u Tvrđavi, 2008.


  Međunarodno takmičenje Zlatna vila, Prijedor, Republika Srpska, sala Doma kulture, 2008.


  Učestvovanje na Internacionalnom profesionalnom Festivalu, dva celovečernja koncerta duhovne muzike sa Akademskim horom i koncert Mocart - Krunidbena misa sa internacionalnim solistima, Firenca, Italija, 2007.


  IHS, Koncert u Skupštini grada, Vsenoćno bdenije, Anatolij Kiseljov, 2006.


  Četiri celovečernja koncerta za Svetski dan muzike, Le Puy en Velay, Francuska, 2006.


  Međunarodni festival Radio Orfej predstavlja, celovečernji koncert pravoslavne duhovne muzike, premijera Vsenoćno bdenije, Anatolij Kiseljova, a uz blagoslov i u  čast rođendana Njegove Svetosti Patrijarha Moskovskog i Sve Rusije Alekseja II, u sali Rahmanjinov, Moskva, Rusija, 2005.


  Celivečernji humanitarni koncerti Za nišku kliniku, Maribor, Celje, Slovenija, 2004.


  Međunarodni festival horova, Kardica, Grčka, 2004.


  Međunarodno festival Duhovne muzike VIII MCYICE, sala RahmanjinovHram Sv. Trojice, Moskva, Rusija, 2004.


  Međunarodno takmičenje horova Zvučit Moskva, velika sala Čajkovski, sala Udruženja kompozitora, Moskva, Rusija, 2004.


  Celovečernji koncert Večerna žrtva, hor FMU Skoplje, dirigent po pozivu, Saborni hram Sv. Kliment OhridskiČesnokov snimak FMU Skoplje, 2004.


  Celovečernji koncert, NIMUS, Omaž maestru Radojici, Narodno pozorište, 2003.


  Međunarodni festival horova Kardica, Grčka, 2 koncerta, 2003.


  Međunarodno takmičenje kamernih horova Viktorija, Jalta, Ukrajina, 2003.


  Celovečernji koncert, K. Orf Carmina Burana,  Festival Jesenske muzičke svečanosti, solisti: Marija Muratovska, Vojislav Petrović, Milutin Najdanović, Darko Đorđević, sala Makedonskog narodnog teatra, Skoplje, Makedonija, TV snimak, 2002.


  Internacionalno takmičenje horova Dragan Šuplevski, Skoplje, Makedonija, 2002.


  Predstavnik SCG na 19, IHS u Nišu, Letnja pozornica u Tvrđavi, 2002.


  Celovečernji koncert Akademskog hora SKC Univerziteta u Nišu, Sofija, Bugarska, 2002.


  Otvaranje NIMUS-a, celovečernji koncert, obeležavanje godišnjice smrti mr Radojice Milosavljevića, sala Narodnog pozorišta Niš, 2001.


  Internacionalno takmičenje horova, Preveza, Grčka, 1999.


  17. JHS, svečano otvaranje, premijera, vokalno-instrumentalno delo Harmonija svetlosti, Miroslav Štatkić, Letnja pozornica u Tvrđavi, 1998.


  16. JHS, svečano otvaranje, vokalno-instrumentalno delo Mirska pjenijaSrđan Jaćimović, solisti: Ivana Radivojkov, Vojislav Petrović, Letnja pozornica u Tvrđavi, direktan TV prenos,1996.


  15. JHS, svečano otvaranje, premijera Trahinjanke, Srđan Jaćimović, kantata po Sofoklu za soliste, mešoviti hor i simfonijski orkestar, solisti: Radmila Smiljanić, Tatjana Ćirić, Slavko Nikolić, Branimir Đorđević, Letnja pozornica u Tvrđavi, snimak RTS i NTV, 1994.


  14. JHS, vokalno-instrumentalno delo K. Orfa, Catulli Carmina, solisti: Jelena Jovanović, Nedeljko Haviža, Letnja pozornica u Tvrđavi, 1992.


  13. JHS, hor Stanko Paunović, premijerno madrigal La Honte Srđana Jaćimovića, V Rukovet S. St. Mokranjca proglašena antologijskim izvođenjem, Letnja pozornica u Tvrđavi, 1990.


  12. JHS, premijerno izvođenje naručenog vokalno-instrumentalnog dela Pohvala svetu, Lojze Lebič, Letnja pozornica u Tvrđavi, 1988.

 • Koncertne / izložbene aktivnosti nacionalnog značaja:

  Muzički saradnik u mjuziklu Cigani lete u nebo, režija Desimir Stanojević, Narodno pozorište Niš, 2017.


  Autor projekta obnova operete Slepi miš, J. Štrausa, Narodno pozorište Niš, izvođači FU Niš, 2017.


  Celovečernji koncert NSO, solisti Marijana Mladenov sopran, Miloš Mijatović saksofon, Dvoržak, Pučini, Delib, Lehar, Mocart, Sedlar, sala NSO, 2017.


  Celovečernji koncert NSO, solista Milena Veličković, fagot, koncert J. F. Hummel i V. A. Mocart Jupiter simfonija, sala NSO, 2017.


  Repriza celovečernjeg novogodišnjeg koncerta sa NSO, GrigBizeVerdiŠtrausTomić, sala NSO, 2016.


  Celovečernji koncert novogodišnji sa NSO, solisti profesori i studenti FU, MocartVerdi, Bize, Ofenbah, Šostakovič, Štraus, Binički, MontiSedlar ..., sala NSO, 2016.


  Celovečernji koncert sa NSO, solista Angel Stankov, violina, Veče Vjenjavskog, sala NSO, 2016.


  Celovečernji koncert sa NSO, solisti studenti FU Aleksandar Raos i Đorđe Radevski, klavirski koncerti Šopen br.1, Rahmanjinov br.2, sala NSO, 2016.


  Član komisije za odbranu doktorata Milene Injac, FMU Beograd, 2015.


  Celovečernji koncert sa NSO, solisti: horne Milan Stajić, Teodor Blagojević, violine Stanislava Alađozovska, Sanja Jović, viola Vesna Savić, Pjacola, Geršvin, Monti, sala NSO, 2015.


  Autor projekta opere Seviljski berberin Đ. Rosinija, dirigent Milena Injac, režija Ivan Vuković, saradnja FU, NSO i NP, Niš, 2015.


  Celovečernji koncert sa Niškim simfonijskim orkestrom, solisti na violini i klaviru Mina Mendelson, violina, Senka Simonović, klavir, Srđan Tomić i Dejan Sotirovski, violine, J. S. Bah, F. Mendelson, sala NSO, 2014.


  Celovečernji koncert sa Niškim simfonijskim orkestrom, solista na klaviru Aleksandar Serdar, L. v. Betoven, W. A. Mocart, sala NSO, 2014.


  Opereta Slepi miš izvedena, gostujuća predstava u Narodnom pozorištu u Beogradu, 2014.


  Autor projekta operete Slepi miš, J. Štrausa, dirigent Milena Injac, režija Ivan Vuković, Narodno pozorište Niš, izvođači FU Niš, 2013.


  Celovečernji Novogodišnji koncert sa Niškim simfonijskim orkestrom, solista na perkusijama (vibrafon, doboš) Srđan Palačković, A. Masson, N. Rosauro, Prokofjev, Bernštajn, Bize, sala NSO, 2012.


  Autor projekta povodom Dana Univerziteta u Nišu, Omaž Mr Miloradu Veljkoviću, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, Banovina, 2012.


  Celovečernji koncert Akademskog hora SKC Univerziteta u Nišu, Dom kulture, Leskovac, 2012.


  Muzički saradnik na predstavi Predstava mora da ide za 125. godina Narodnog pozorišta Niš, u režiji Biljane Vujović, 2012.


  Muzički saradnik na predstavi Ni-bus-ex-press u režiji Saše Milenkovskog, Narodno pozorište Niš, 2011.


  Muzički saradnik na predstavi Eufemizam u režiji Olivere Đorđević, Narodno pozorište Niš, 2011.


  Muzički saradnik na Gala predstavi, u režiji Biljane Vujović, 2011.


  Učestvovanje na Mokranjčevim danima u Negotinu, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, Negotin, 2011.


  Muzički saradnik u predstavi Ptice, Lutkarskog pozorišta Niš, u režiji Biljane Vujović, 2010.


  Muzički saradnik u mjuziklu Violinista na krovu, u režiji Desimira Stanojevića, Narodnog pozorišta u Nišu, 2010.


  Koncert, Georgi V. Sviridov Puškinov venac - koncert za hor solisti Jelena Jovanović, Svetozar Vujić, kl. saradnja Dragan Tomić, Svadba, Igor Stravinski, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu i hor FU u Nišu, solisti: Jelena Jovanović, sopran, Jovana Miladinović, mecosopran, Saša Arsenkov, tenor, Svetozar Vujić, bas, klavir: Dragana Đorđević, Ana Aćimović, sala FU, 2009.


  Otvaranje Festivala mladih, vokalno-instrumentalno delo, Vokalna simfonija op. 53.b, Dimitrije Bužarovski, solisti: Jelena Jovanović, sopran, Jovana Miladinović, mecosopran, Saša Arsenkov, tenor, Svetozar Vujić, bas, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, klavir: Trena Jordanoska, Dimitrije Bužarovski, Knjaževac, 2008.


  Nastup u emisiji Subotom uveče kod D. Đurkovića sa Akademskim horom SKC Univerziteta u Nišu, V Rukovet, RTS 2.


  Otvaranje Vukovog sabora, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, Loznica, 2007.


  Celovečernji koncert duhovne muzike u Crkvi Svete Trojice, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, Bogorodice djevoKiseljov Paraćin, 2007.


  Nastup na svečanom obeležavanju 120 godina horskog pevaštva u Aleksincu i proslave Hora Šumatovac, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, Aleksinac, 2007.


  Muzički saradnik na predstavi Amadeus Lutkarskog pozorišta Niš u režiji Zorana Lozančića, 2006.


  Autor projekta - Koncert za Dan Univerziteta, sa gostima iz Makedonije - Ženska vokalna grupa Sedenki studija MKC Skoplje i Gudački kamerni ansambl Solisti FMU Skoplje, i Hor Atlanti iz Grčke, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, Banovina, 2003.


  Celovečernji koncert, Festival mladih u Knjaževcu, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, zatvaranje Festivala, 2003.


  Koncert studenata FU sa Niškim simfonijskim orkestrom, Mocart, Sen-Sans, Betoven, sala NSO, 2003.


  Premijerni koncert sa Niškim simfonijskim orkestrom, solista horna Milan Stajić, Dvoržak, Mocart, Prokofjev, sala NSO, 2003.


  Autor i organizator humanitarnih koncerata studenata i profesora FU za pomoć niškom porodilištu, sa gostima iz Skoplja, sala NSO, od prikupljenih sredstava uručeni: klima uređaj i TV, 2003.


  Autor projekta koncerta za Dan Univerziteta posvećen Mr Miloradu Veljkoviću Koncert Velikog srca - gosti: Hor FMU Skoplje sa dirigentom Emilija Lale - K. Orf, Catulli Carmina, i Duo perkusionisti iz Beograda, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu - K. Orf Carmina Burana, Letnja pozornica, Radio RTS i televizijski snimak NTV, 2002.


  Organizator i učesnik koncerata Hoćemo Fakultet umetnosti, sala NSO, hol Skupštine grada, audio snimak Radio Niš, 2002.


  Otvaranje Festivala mladih u Knjaževcu, celovečernji koncert, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, Carmina Burana, Misa Criola, Knjaževac, 2002.


  Celovečernji koncert na proslavi 30. godišnjice Akademskog hora SKC Univerziteta u Nišu, sa gostima, K. Orf Carmina Burana, solisti: Jelena Jovanović, Milutin Najdanović, Vojislav Petrović, klavir: Miloš Mitić, Dragan Jovanović, perkusionisti: Ivan Milanović, Srđan Palačković, Boris Bunjac, A. Ramireza Misa Criola, solisti Dejan Najdanović Najda, Goran Šepa Gale, perkusionisti i ansambl Groš, sala Narodnog Pozorišta Niš, snimak Radio RTS i TV Puls, 2002.


  Premijerni koncert sa Niškim simfonijskim orkestrom, Veber, Bruh - Koncert za violinu i orkestar solista Ivana Jović, Betoven, Brams, Čajkovski, Dvoržak, Galerija Srbije, snimak NTV, 2001.


  Nastup na Koncertu za Sabornu crkvu, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, sala Doma vojske, 2001.


  Celovečernji koncert Muzikom kroz svet, promocija drugog CD izdanja Akademskog hora SKC Univerziteta u Nišu, Ernest Tok,sala Narodnog pozorišta Niš, 2001.


  Celovečernji koncert u Crkvi Odžaklija, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, hor srednje muzičke škole St. Binički u Leskovcu, Leskovac, 2001.


  Veliki uskršnji koncert u Sabornoj crkvi u Nišu, premijerno izvedena  kompozicija Akatist apostolu Andreju prvozvanom, Srđana Jaćimovića, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, hor srednje muzičke škole St. Binički u Leskovcu, televizijski snimak više puta emitovan na NTV, 2001.


  Celovečernji koncert povodom promocije prvog CD izdanja Akademskog hora SKC Univerziteta u Nišu, sala Narodnog pozorišta Niš, 2000.


  Celovečernji koncert na Festivalu Mladih, Filharmonija mladih Borislav Pašćan i Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, sala Doma kulture Knjaževac, 1999.


  Celovečernji koncert, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, sala Narodnog pozorišta u Nišu, 1999.


  Premijerni koncert sa Niškim simfonijskim orkestrom, solista Milan Stajić,horna, F. Mendelson, R. Štraus, S. Prokofjev, sala NSO, 1999.


  Nastup na svečanom koncertu proslave 10. godišnjice VMŠ, premijerno izvođenje kompozicije Gloria Aleksandra S. Vujića, hor  Više muzičke škole, klavir: Hristina Vuković, timpani: Boris Bunjac, sala NSO 1997.


  Premijerni koncert sa Niškim simfonijskim orkestrom, Betoven, Mocart - Klavirski koncert d-moll, solista Dragoslav Aćimović, klavir, sala NSO, 1997.


  Celovečernji koncert sa RTS orkestrom, Mocart, Betoven - Koncert za klavir i orkestar, solista Biljana Gorunović, Kolarac, direktan Radio i TV prenos, 1995.


  Snimanje za potrebe RTS-a vokalno-instrumentalnog dela Kantata po SofokluTrahinjanke - za soliste, mešoviti hor i simfonijski orkestar Srđana Jaćimovića, orkestar i hor RTS, solisti: Radmila Smiljanić, sopran, Ana Jovanović, mecosopran, Slavko Nikolić, tenor, Živan Saramandić, bas, Kolarac Beograd, zapis arhiviran u RTS, 1995.


  Koncert sa orkestrom RTS, Weber, Bruh, Korsakov, solisti studenti Fakulteta muzičke umetnosti Beograd, Vladimir Nikolić, violina, Emilija Pinto, klavir, sala Kolarca Beograd, direktan Radio prenos, 1994.


  Celovečernji koncert, K. Orf Catulli Carmina, solisti: Jelena Jovanović, Nedeljko Haviža, klavir: Jovanka Kerković, Slađana Popović, perkusionisti: Srđan Palačković, Boris Bunjac; Koreografske slike Mirska pjenija, Srđana Jaćimovića, Simfonijski orkestar RTS-a, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu, solisti Jelena Jovanović, sopran, Vojislav Petrović, tenor, sala Kolarca Beograd, snimak RTS više puta emitovan na RTS i NTV, zapis arhiviran u RTS, 1993.


  Koreografske slike nastale iz kosovskih pesama za sopran, tenor, hor i veliki simfonijski orkestar Mirska pjenija, Srđana Jaćimovića, premijera, sala Simfonijskog orkestra u Nišu, Niški simfonijski orkestar, Akademski hor SKC Univerziteta u Nišu i solisti Jelena Jovanović, sopran, Vojislav Petrović, tenor, sala NSO, 1993.


  Celovečernji premijerni koncert sa Niškim simfonijskim orkestrom, Veber, Štraus - solo horna Milan Stajić, Grig - solo Jelena Jovanović, sopran, M. Radenković - solo Olga Petrović, klavir, sala NSO, 1992.


  Otvaranje festivala Mokranjčevi dani, Negotin, K. Orf - Carmina Catulli - solisti Jelena Jovanović, sopran, Ivan Milinković, tenor, klavir Jovanka Kerković, Aleksandar Šandorov, perkusionisti Boris Bunjac, Srđan Palačković, 1992.


  Celovečernji koncert sa Niškim simfonijskim orkestrom i horom Stanko Paunović, L. van Betoven, Mocart, K. Orf - Carmina Catulli, soli: Jelena Jovanović, sopran, Nedeljko Haviža, tenor, klavir: Jovanka Kerković, Slađana Popović, perkusionisti, sala NSO, 1991.


  Gost-dirigent gudačkog ansambla Medikus, Beograd, sala Kolarčevog Narodnog Univerziteta, 1991.


  Premijerni celovečernji koncert sa Niškim simfonijskim orkestrom, Grig, Bize, Gotovac, Veber, Šubert, sala NSO, 1990.

 • Nagrade i priznanja:

  2020. Blagodarstveno pismo za doprinos razvoju horske umetnosti, Institut kulture, Kemerovo, Rusija


  2020. Povelja 38. Međunarodnog takmičenja horova, Kardica, Grčka


  2020. Plaketa 38. Međunarodnog takmičenja horova, Kardica, Grčka


  2020. Laureat prvog IHFestaYt za klasičnu muziku


  2019. Pehar i Diploma II Central Balkan Arts & Dance Olympiad - Balkanske Alijanse Sofija, Beograd, Moskva


  2019. Diploma International competition "Mihajlo Nikolovski" Bitola


  2019. Diploma Ćirilo i Metodije - Naisus gitar Festa Niš


  2019. Zahvalnica GO Palilula Niš, za podršku u realizaciji "Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti! GO Palilula u 2019.


  2019. Plaketa i Diploma 37. Međunarodnog takmičenja horova, Kardica, Grčka


  2019. Zahvalnica Studentskog kulturnog centra Niš - za podršku i doprinos afirmaciji Akademskog ženskog hora SKC-a Niš


  2018. Diploma Ćirilo i Metodije - Naisus gitar Festa Niš


  2018. Diploma zahvalnosti Festivala Sibirijada, KemGik Kemerovo, Rusija


  2018. Plaketa i Diploma 36. Međunarodnog takmičenja horova, Kardica, Grčka


  2018. Diploma de excelenta "Emanoil Popescu - Centra za kulturu Piesti, Rumunija


  2018. Pehar i Diploma II Central Balkan Arts & Dance Olympiad - Balkanske alijanse Sofija, Beograd, Moskva


  2017. Zahvalnica Studentskog kulturnog centra Niš - za dugogodišnji rad na afirmaciji i rukovođenje Akademskim horom Studentskog kulturnog centra Niš.


  2017. Diploma Ćirilo i Metodije - Naisus gitar Festa Niš


  2017. Zahvalnica Jazz Cluba Naissus - za angažovanje u promovisanju džez kulture i kulturnog nasleđa u Nišu.


  2017. Zahvalnica - inicijatoru obnove Hora Šumatovac, a povodom obeležavanja 130 godina postojanja


  2017. Nagrada Muzika klasika za instituciju godine u 2016. Fakultetu umetnosti, muzički magazin Muzika klasika, mandat dekana FU


  2015. Oktobarska nagrada Grada Leskovca. 


  2013. Godišnja povelja za izuzetne rezultate u svojoj profesiji i negovanje visokih etičkih vrednosti, Rotary International, Rotari klub Niš


  2012. Majstorsko pismo, Srpska kruna, Kragujevac


  2011. Godišnja nagrada Narodnog pozorišta Niš


  2008. Nagrada za najbolje izvedeno savremeno delo, Međunarodno takmičenje Zlatna vila, Prijedor, R. Srpska


  2007. Specijalna nagrada za virtuoznost i inovacije u interpretaciji, Međunarodno takmičenje Zlatna vila, Prijedor, R. Srpska


  2007. Predstava Mocart, Pozorišta lutaka Niš, Gran Pri, Peti dečiji pozorišni festival "Pozorište Zvezdarište", Beograd.


  2007. Predstava Mocart, Pozorišta lutaka Niš, proglašena kulturnim događajem godine /za 2006. godinu/ u anketi Narodnih novina Niš (u izuzetnoj konkurenciji od 17 predloga, sa npr. koncertom Najdžela Kenedija i dr.)


  2006. Predstava Mocart, Pozorište lutaka Niš, nagrada za najbolju predstavu i Grand Prix na Međunarodnom festivalu pozorišta u Beogradu, muzički saradnik


  2004. Grand Prix Međunarodnog takmičenja horova Zvučit Moskva, Moskva, Rusija


  2004. Grand Prix Međunarodnog festivala Duhovne muzike VIII MCYICE, Moskva, Rusija


  2004. Laureat dirigenata Međunarodnog festivala Duhovne muzike VIII MCYICE, Moskva, Rusija


  2004. Laureat dirigenata Međunarodnog takmičenja horova Zvučit Moskva, Moskva, Rusija


  2004. Specijalno priznanje za izvođenje i interpretaciju pravoslavne muzike, Međunarodnog festivala Duhovne muzike VIII MCYICE, Moskva, Rusija


  2003. Diploma Internacionalnog festivala horova, Kardica, Grčka


  2003. Počasna Granta Kijevskog Konzervatorijuma Čajkovski, za kulturu interpretacije i dirigentsko majstorstvo, uručio rektor Oleg Timošenko, Jalta, Ukrajina


  2003. Laureat dirigenata Međunarodnog takmičenja kamernih horova Viktorija, Jalta, Ukrajina, žiri: Vladimir Fedosejev, Oleg Timošenko, Boris Tevlin


  2003. Nagrada za izvođenje kompozicije Makedonsko Oro T. Skalovskog, Međunarodno takmičenje kamernih horova Viktorija, Jalta, Ukrajina


  2003. Grand Prix Međunarodnog takmičenja kamernih horova Viktorija, Jalta, Ukrajina


  2002. Treća nagrada na Internacionalnom festivalu horova Dragan Šuplevski, Skoplje, Makedonija


  1999. Treća nagrada na Internacionalnom festivalu horova, Preveza, Grčka


  1998. Zlatna značka 17. JHS, za višegodišnje kontinuirano učešće u realizaciji programskih festivalskih projekata i veoma zapaženu realizaciju složenih vokalno-instrumentalnih dela


  1997. Zlatna lira, za doprinos radu i razvoju Više muzičke škole u Nišu


  1994. Zlatna značka Kulturno prosvetne zajednice Srbije, za dostignuća u kulturi


  1992. Povelja Mokranjčevi dani Negotin


  1990. Zlatna plaketa za rad u amaterizmu Stanko Paunović Niš


  1990. Nagrada za debitantski nastup 13. JHS u Nišu


  1988. Druga nagrada na Smotri horova Srbije u Leskovcu, sa horom Stanko Paunović Niš

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 24 maj 2021 14:12