Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.02.2014.

Gorana Đorić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 25.05.1960
 • Mesto rođenja: Bihac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Nis
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 1984
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Đorić, Gorana i Aleksandra Hadžić Krnetić. „Rodna nejednakost, razvoj rodnih uloga i obrazovanje“. Ljetna škola rodne ravnopravnosti: zbornik radova. Banja Luka: Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Banjoj Luci, 2013. Str. 26-38 ISBN 978-99955-710-8-5 (Univerzitet u Banjoj Luci) COBISS.BH-ID 3834136                    

  Gorana Đorić, 2011, "Ishodi učenja", u Kultura kvaliteta: neki aspekti obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju, prir. V. Lopičić, Univerzitet u Nišu  прир. В. Лопичић,  Универзитет у Нишу, str. 71-95.  ISBN 978-86-7181-078-4    

  Đorić G, Žunić N. i Obradović-Tošić T, 2010, Obrazovanje za rodnu ravnopravnost: Analiza nastavnog materijala za Građansko vaspitanje, UNDP  ISBN 978-86-7728-144-1

  Dragana Stjepanović Zaharijevski, D. Gavrilović, G. Đorić, G. Stojić 2009, "Departman za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu 1971-2009", u Sociologija u Srbiji 1959-2009, Institucionalni razvoj, Službeni glasnik, str.135-158.                        ISBN 978-86-519-0446-5

  Đorić G. 2005, “Percepcija profesionalnog položaja žena” i “Pregled glavnih nalaza u oblasti ženskih prava” u N. Popovic, ed. 2005, Društvena svest, ljudska prava i aktivizam građana u Južnoj i Istočnoj Srbiji, Odbor za građansku incicijativu, Niš, str. 143. i 113-119   ISBN 86-83561-13-5        

  Vilić S. K, Petrušić N, Žunić N. i Đorić G. 2004, Ljudska prava za žene, Odbor za građansku inicijativu, Niš. ISBN 86-83561-07-0

  Zaharijevski D. i Đorić G. 2004, “Strategija za smanjenje rodne neravnopravnosti u nekoliko koraka”, u Mitrović Lj. (ed) 2004, Regionalni razvoj i integracija Balkana u structure EUbalkanska raskršća i alternative, Filozofski fakultet – Univerzitet u Nišu, Institut za sociologiju, SVEN str. 329-352.   ISBN 86-7746-014-4 UDK 329.12-029:330(:305-055.1/.2)                     

                                                 

                                                                                                                                  

   

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Đorić, Gorana, Prodović Biljana, 2013, "Socijalna zaštita u zemljama u tranziciji", Socijalna misao, Časopis za teoriju i kritiku socijalne ideje i prakse, 4/2013, str. 129-141. ISSN 0354-401X

  Nenad Popović, Gorana Đorić, "Od uzgajališta za elitu do masovne proizvodnje visokoobrazovanih stručnjaka", Национални интерес, 3/2011, стр.301-325 ISSN 1452-2152  УДК 378:37.014.5(497.11)

  Gorana Đorić, Nenad Popović, „Ishodi učenja i kontrola kvaliteta obrazovanja“,  Нова српска политичка мисао, Posebno izdanje, vol. XIX (2011), no. 2, str. 284-300. ISSN 1450-7382  УДК: 317.014..3:378 (497.11)

  Đorić, Gorana 2008. “Socio-ekonomska transformacija u Istocnoj i Centralnoj Evropipromena tipa socijalne države” Godišnjak za sociologiju 4 (4):51–69. ISSN 1451-9739 UDK 316

  Đorić Gorana, 2008, “Making welfare regime analysis sensitive to gender relations” (“Analiza socijalne države i rodni odnosi”), Sociološki pregled, vol. XLII, no. 1, str. 3-26.                        YU ISSN 0085-6320 UDK: 316.344.8                     

  Đorić G. i Gavrilović D. 2006, “Between pro-natalist population policies and women’s reproductive rights: The analysis of exposure of the two discourses in press media after 2000” (“Između pronatalističke populacione politike i reproduktivnih prava žena: analiza pojavljivanja dva diskursa u pisanim medijima posle 2000”), Sociologija, vol. XLVIII, no. 1, str. 73-95.                                     YU ISSN 0038-0318 UDK: 314.336 (497.11) 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Tovilović, S., & Djoric, G. (2012). „Jednak pristup za sve: osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja evropskog prostora visokog obrazovanja“ u Modern approaches to teaching coming generationInternational Conference EDUvision 2012, Ljubljana, 6th & 7th December u Modern approaches to teaching coming generation: pp. 312-316.  ISBN 978-961-93189-6-6.                                             

  Đorić G.“Reforming Serbia: between pronatalist population policies and the reproductive rights of women” (“Srbija u tranziciji: između pronatalističke populacione politike i reproduktivnih prava žena”), izlaganje na međunarodnoj konferenciji “Contemporary Structural and Value Changes in CEE Societies”, November 2005, u Beogradu, u Sociologija, 2006, vol. XLVIII, no. 1, str. 73-95.     YU ISSN 0038-0318 UDK: 314.336 (497.11)

  Đorić G. “Marriage, family and income: An emerging association in the post-reform Hungary?” (“Brak, porodica i prihod: Statisticka asocijacija u nastajanju u Madjarskoj nakon reforme?”), The 5th Conference of the European Sociological Association, August 2001, Helsinki. objavljen u izvodu, str.  

  Đorić G. “Does the household type matter? The case of Hungarian income distribution during the socio-economic transformation – the update” (“Da li je tip domacinstva vazan faktor raspodele prihoda? Slucaj Madjarske u toku socio-ekonomske transformacije – nova verzija”), poster prezentovan na ISA, RC-28, Mannheim, April 2001.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Gorana Đorić, "Nacionalni okvir kvalifikacija za oblast sociologija", Okrugli sto (Organizator, voditelj i saopštenje), Naučni skup "Nauka i savremeni univerzitet", 10-11. novembar 2011. Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, u "Nacionalni okvir kvalifikacija za oblast sociologija", Годишњак за социологију, бр. 8, 2012, стр. 85-111   UDK 316   ISSN 1451-9739                          

  Nenad Popović, Gorana Đorić, "Od uzgajališta za elitu do masovne proizvodnje visokoobrazovanih stručnjaka", naučni skup "Društvene pormene u Srbiji i reforma obrazovanja" 15. okt. 2011, Filozofski fakultet, Beograd (u saradnji Uredništva Nove srpske političke misli sa Srpskim sociološkim društvom, Institutom za pedagoška istraživanja i časopisom Nacionalni interes), u Национални интерес, 3/2011, стр.301-325 

  ISSN 1452-2152  УДК 378:37.014.5(497.11)

  Gorana Đorić, Nenad Popović, „Ishodi učenja i kontrola kvaliteta obrazovanja naučni skup "Društvene pormene u Srbiji i reforma obrazovanja" 15. okt. 2011, Filozofski fakultet, Beograd (u saradnji Uredništva Nove srpske političke misli sa Srpskim sociološkim društvom, Institutom za pedagoška istraživanja i časopisom Nacionalni interes), u Нова српска политичка мисао, Posebno izdanje, vol. XIX (2011), no. 2, str. 284-300. ISSN 1450-7382  УДК: 317.014..3:378 (497.11)

  Gorana Đorić, Dragana Stjepanović Zaharijevski, „Smernice potprojektnim timovima za pripremu empirijskog istraživanja“, Okrugli sto: Teorijsko-metodološke osnove makroprojekta "Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija, (179074") i istraživačkih strategija i njihova realizacija u periodu 2011-2014. 15.4.2011, Filozofski fakultet Niš, u Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европсих интерграција, 2012, стр. 233-236.

  ISBN 978-86-7379-273-6                                                                                                           

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 24 mart 2014 11:22