Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 10.03.2014.

Ivan Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14. 03. 1979.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Nis (osnovne studije), Filozofski fakultet Novi Sad (master studije), Filozofski fakultet Sofija (doktorske studije)
 • Odsek / Grupa / Smer: Filozofija
 • Godina diplomiranja: 2011.(osnovne studije), 2013. (master studije), 2020. (doktorske studije)
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Николић, И., „Заступљеност филозофске проблематике у нишком часопису Градина―периоди 1900―1901. и 1966―1980” у часопису ФИЛОЗОФИЈА И ДРУШТВО ХХIV (2), 2013, стр. 23―32. ISSN 0353-5738 (категорија M24) Доступно на интернет адреси: http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=367
  2. Николић, И.,  „Филм као медиј филозофије-уметност мишљења кроз филм”, у Годишњак за филозофију, година II/2 (2014), Издавачки центар, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 2019., стр. 69-78. (категорија М54) Доступно на интернет адреси: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2014/godisnjak-za-filozofoju-2

  3. Nikolić, I., “Informal and Formal Steps in Conducting Discussions and Debates as Ways of Teaching Philosophy”, u časopisu FACTA UNIVERSITATIS (Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History) Vol. 18, No 3, 2019, str. 163-173. ISSN 1820-8495 (Print); ISSN 1820-8509 (Online) (kategorija M51). Dostupno na internet adresi: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/issue/view/707

  4. Nikolic, I., “Critical Thinking Between Essentialism and Perennialism”, u časopisu TEME Vol. XLIV, No3, 2020. p. 863-880. ISSN: 0353-7919 (Print); ISSN: 1820-7804 (Online) (kategorija M24). Dostupno na internet adresi: http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/1115

  5. Превод са енглеског: Павловић, Д., Спасов, А., „Асиметрије између аутономије пацијента и патернализма”, у Годишњак за филозофију, година II/2 (2014), Издавачки центар, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 2019., стр. 89-96. Доступно на интернет адреси: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2014/godisnjak-za-filozofoju-2

  6. Превод са енглеског: Павловић, Д., Леман, К., Вент, М., „За једну индетерминистичку етику. Бесмисленост правила in dubio pro vita и одлуке о прекиду живота” у Годишњак за филозфију, година II/2 (2014), Издавачки центар, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 2019. стр. 109-118. Доступно на интернет адреси: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2014/godisnjak-za-filozofoju-2

  7. Николић, И., Димић, З., ,,Утицај курсева филозофије на ставове студената” у Годишњак за филозофију, година III/3 (2015), Издавачки центар, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 2021., стр. 45-53, (категорија М54). Доступно на интернет адреси: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2021/godisnjak-za-filozofiju-3-2015-2021

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Николић, И., „Дилтајева критика историјског ума―специфичан приступ духовним феноменима” у зборнику радова ЗНАЊЕ И КОРИСТ 4, Филозофски факултет, Ниш, 2013, стр. 23―33. ISBN 978-86-7379-301-6 (категорија М45) Доступно на интернет адреси: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2013/znanje-i-korist-knjiga-4
  2.  Николић, И., „Манхајмова ‘социологија знања’ – документовање Weltanschauung-a” у зборнику радова САВРЕМЕНЕ ПАРАДИГМЕ У НАУЦИ И НАУЧНОЈ ФАНТАСТИЦИ 3, Филозофски факултет, Ниш, 2014. стр. 162–170. ISBN 978-86-7379-348-1 (категорија М45) Доступно на интернет адреси: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2014/savremene-pradigme-u-nauci-i-naucnoj-fantastici-treci-tom
  3. Николић, И., „Деконструкција Жака Дериде и отварање новог поља значења изворних текстова” у зборнику радова Књижевна истраживања (ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, ЗНАЧЕЊЕ), Филозофски факултет, Ниш, 2016. стр. 257-268. ISBN 978-86-7379-408-2; COBISS.SR-ID 222818060 (категорија М14) Доступно на интернет адреси: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2016/jezik-knjizevnost-znacenje
  4. Николић, И., „Платоново превазилажење елејског учења о ‘Једном’ у дијалозима Парменид и Софист” у зборнику радова 2.400 ГОДИНИ ОД ОСНОВАЊЕТО НА ПЛАТОНОВАТА АКАДЕМИЈА, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 2016. стр. 31-50. ISBN 978-608-238-090-2; COBISS.MK-ID 100510986 (категорија М45)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Николић, И., „Разумевање категорије каузалитета у будистичкој мисаоној традицији и Кантовој трансценденталној логици” у зборнику радова Српског филозофског друштва РАЗУМЕВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И ТРАДИЦИЈЕ РАЗУМЕВАЊА, Кровови, Сремски Карловци, 2013, стр. 175―188. ИСБН 978-86-81349-29-8 (категорија М63)

   

Poslednji put izmenjeno subota, 29 maj 2021 16:33