Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 18.12.2013.

Miroslav Pešić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12.01.1981
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija
 • Godina diplomiranja: 2004.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

          Мирослав Пешић, Никола Пашић од социјалисте до радикала, у: Браничевски гласник, бр.6, Пожаревац 2009, 66-79. М53

  ISSN 1451-2599; COBISS. SR-ID 243169943

  УДК 32: 929 Пашић Н. 329 (497.11)“ 18“

        Мирослав Пешић, Милош Ђорђевић, Прилози за библиографију боја на Чегру 1809. године, у: Пешчаник, бр.7, Ниш 2009, 83-85. М53

  UDK 016: 355.48 (487.11) „1809“

      Мирослав Пешић, Уставно стање у Србији шездесетих година 19. века, у. Пешчаник, бр.8, Ниш 2010, 42-54. М53

  UDK 342.4 (497.11) 186 (091)

  • Мирослав Пешић, Прва Законодавна Скупштина у Кнежевини Србији и доношење органских закона из 1870. Године, у: Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, бр. XLIV (2), Косовска Митровица 2014, 163-175.

  УДК : 94: 34253 (497.11)* 1870*

  DOI: (10.5937) ZRFF 44-5767  (М51)

  • Мирослав Пешић, Божица Младеновић, Оснивање и организација српских политичких странака у 19. веку, у: Теме, бр.3, Ниш 2015, 945-964.

  UDK 329 (497.11) „18“ (М24)

  Мирослав Пешић, Избори за велику Народну скупштину у Краљевини Србији 1888.године, у: Зборник матице српске за друштвене науке, бр.157/158, Нови Сад 2016, 619-636.

  ISSN 0352-5732

  COBISS.SR-ID 3360258

  UDC 324(497,11)“1888“

  DOI:10.2298/ZMSDN 1658619P M24

  Мирослав Пешић, Божица Младеновић, Функционисање парламентарног система у Краљевини Србији од 1889.до 1892. Године, у: Историјски часопис, бр. LXV, Београд

  2016, 331-353 М24

  ISSN 0350-0802 ; Удк: 342.533:329(497.11)“1889/1892“

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

    Божица Младеновић, Мирослав Пешић, Први Балкански рат у мемоарима Павла Блажарића, у: Први Балкански рат 1912/1913. године: Друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1913), Међуноародни тематски зборник, Ниш 2013, 287-300. М14

             ISBN 978-86-7379-289-7 ; COBISS.SR-ID 199512332

             Удк 94(497.11)“ 1912/1913“; 355:929 Blažarić P.

  Саопштење са међународног научног скупа штампано у изводу М34

       Мирослав Пешић, Настава националне историје од 1800 до 1918. године на   Департману за историју Филозофског факултета у Нишу, у: Наука и савремени Универзитет, књига резимеа са научног скупа, Ниш 2011, 207-208. М34

  • Мирослав Пешић, Божица Младеновић, Развој либералних идеја у Кнежевини Србији од 1858. До 1869. године, у: Наука и слобода, Зборник радова, Пале, 2015, 27-39.

  ISBN 978-99938-47-67-0 ; DOI IO. 7251/ZRNSFFP0915027P (М14)

  Мирослав Пешић, Божица Младеновић, Развој либералних идеја у Кнежевини Србији од 1858.до 1869.године,Наука и слобода, 16-18.мај 2014.године, књига резимеа, Пале 2014,154-155. M34

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

        Мирослав Пешић, Нејединство међу устаничким вођством узрок пораза на Каменици 1809. године, у: Бој на Чегру у историји и традицији балканских народа, Тематски зборник радова, Београд 2010, 152-163. М44

  ISBN 978-86-7005-084-6; COBISS.SR.ID 182018572

  UDK 94-355/359 (497.11)

      Мирослав Пешић, Ратне операције устаничке војске на јужном делу ратишта од 1806 до 1809. године, Зборник радова, Ниш 2012. године, 173-187. М66

  ISBN 978-86-7379-239; COBISS. SR-ID 190119948

  УДК.94 (497.11)“ 1806/1809“, 355 48(497.11)“ 1806/1809           Мирослав Пешић, Настава националне историје од 1800 до 1918. године на Департману  за историју  Филозофског факултета у Нишу, у: Криза и перспектива знања и науке, Тематски зборник радова са међународног научног скупа, Ниш 2012, 279-288. М44

  ISBN 978-86-7379-265-1; COBBIS. SR-ID 194768652

  УДК 371.3:94 (497:11)“ 1880/1918)“: 378(497.11 Ниш)

  • Божица Б. Младеновић, Мирослав Д. Пешић, Југоисточна Србија у првим годинама српске револуције (1804-1806), у: Српски народ на Балканском полуострву од 6. до 20. века, Зборник радова, Ниш, 2014. М63)

  Удк 94(497.11)“1804/1806“

Poslednji put izmenjeno sreda, 25 april 2018 21:55