Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.04.2021.

Aleksandra Nikolajević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18.08.1990.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 2013.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Nikolajević, A. (2024). „Job Security in the Face of  Challenges of Labor Market Flexibilization in Serbia. In: Facta Universitatis, series: philosophy, sociology, psichology and history Vol.23, No1, 2024, pp. 9–24. ISSN 1820-8509. DOI Number 10.22190/FUPSPH240428002N

  http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/article/view/12691

  Николајевић, А. (2022). "Неолиберализам и флексибилизација тржишта рада". У: Годишњак за социологију, Филозофски факултет у Нишу, XVIII/29 19–37 ISSN 1451-9739

  Božilović, J., Nikolajević, A. (2022). “Social Contract Theory of Jean-Jacques Rousseau”. Culture of polis, Vol. 19, No. 1, pp. 121–142.

  https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/58/1353

  Mirić, F. Nikolajević, A. (2021). "Violence against Persons with Disabilities: The “Dark Number” of Crime". In: Facta universitatis. Series Law and Politics. Niš, University in Niš, Vol. 19, No. 2, pp. 111–120. ISSN
  1450–5517, (Print), ISSN 2406-1786

  Александра З. Николајевић, Гордана В. Стојић (2022), "Докторати и докторске студије на департману за социологију филозофског факултета у Нишу 1971–2021". У: Годишњак за социологију, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 161–180. ISSN 1451-9739.

  Гордана В. Стојић, Александра З. Николајевић (2022), "Последипломске (магистарске) студије на групи за социологију филозофског факултета у Нишу". У: Годишњак за социологију, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 135–159. ISSN 1451-9739.

  Nikolajević, A. (2019), “The social exclusion of persons with disabilities from tertiary education – targeting barriers depending on the type of disability based on the findings of a qualitative study”. In: Facta Universitatis: series Philosophy, Sociology, Psychology and History, 18 1 (2019), pp 15–26. ISSN 1820-8509

  Николајевић, А. (2013), „Социјална сигурност као показатељ вредносног концепта социјалдемократије“. У: Како грађани Србије виде транзицију (ур. Зоран Стојиљковић). Београд: Friedrich Ebert Stiftung i Центар за демократију, стр. 171-178. ISBN 978-86-83767-44-1 

  Николајевић, А. (2012), „Да ли су лезбејке мање зло - истраживање о ставовима људи према мушкој и женској сексуалности“. У: Годишњак за социологију, VIII/9, стр. 39-59. ISSN 1451-9739

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Николајевић, А. (2020). „Сигурност запослених на тржишту рада у Србији – радно законодавство и (де)регулација радних односа“. У: Традиција, модернизација и идентитети X: Биланс транзиције у Србији и на Балкану. Пр. Љубиша Митровић, Гордана Стојић и Ненад Станојевић, стр.75–85. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-520-1. COBISS.RS-ID 283585292.

  Николајевић, А., Стојић, Г. (2020). "Социологија као наука и пракса: развој социологије у САД". У: О. Марковић Савић, Н. Прашевић (ур.) Наука без граница III: Друштво у огледалу науке, том 5, стр. 129–145. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини. ISBN 978-86-6349-155-7.

  Stojić, G., & Nikolajević, A. (2019). "The Profession of a Sociologist in the Early 21st Century – The Problem of Sociologist’ Employment". In: J. Petrović et al. (еds.) Sociology in XXI Century: Challenges and Perspectives (рр. 169–184). Niš, Belgrade: Faculty of Philosophy, SSA. ISBN 978-86-7379-507-2.

  Николајевић, А. Мирић, Ф. (2019), „Искљученост особа са инвелидитетом из сектора терцијарног образовања“. У: Психолошки, медицински, и образовни аспекти добробити појединаца и група у процесу друштвене транзиције, зборник радова Филозофског факултета
  Универзитета у Косовској Митровици, str.231-255. ISSN: 978-86-6349-138-0.

  Николајевић, А. Павловић, Н. (2016). "Млади у покрету: информисаност студената о европским програмима покретљивости". У: Наука и евроинтеграције: зборник радова са научног скупа, 413–422. Пале: Филозофски факултет у Источном Сарајеву. doi: 10.7251/ZRNETOM11510413N

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Николајевић А. Златковић А. (2015), „Емиграција висококвалификованог кадра – ставови студената различитих професионалних орјентација“, књига 5.  "Одлив мозгова: узроци и последице по национални развој и идентитет", Универзитет у Нишу, филозофски факултет, Центар за научноистраживачки рад САНУ, ISBN 978-86-7379-414-3

  Николајевић, A. (2016) "Намере и ставови студената по питању (професионалне) емиграције у зависности од пола испитаника", књига сажетака Наука и савремени универзитет 6. Ниш: Филозофски факултет, стр. 12. Новембар, 2016. ISBN 978-86-7379-431-0

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 01 jul 2024 23:38