Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 08.01.2014.

Goran Maksimović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24.09.1963.
 • Mesto rođenja: Foča
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatski jezik
 • Godina diplomiranja: 1987
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  - Умјетност приповиједања Бранислава Нушића, (О наративној прози фикционалног типа), Библиотека Студије и расправе, књ. 11, Велвет, Београд, 1995, 167 стр, 21 цм.

  - Магија Сремчевог смијеха, (Ка поетици комичног у дјелу Стевана Сремца), Библиотека Свет културе,Просвета, Ниш, 1998, 220 стр, 20 цм. ISBN 86-7455-371-0

  -  Домановићев смијех, Књижевна студија, Библиотека Елементи, књига 14, Слободна књига, Београд, 2000, 164 стр, 20 цм.

  - Српске књижевне теме, књижевноисторијски огледи из српске књижевности 19. вијека, Библиотека Идеје, књига 55, Слободна књига-Романов, Београд-Бања Лука, 2002, 238 стр, 20 цм. ISBN 86-83727-02-5

  - Тријумф смијеха (Комично у српској умјетничкој прози од Доситеја Обрадовића до Петра Кочића), Библиотека: Огледи, студије, есеји, Просвета, Ниш, 2003, 434 стр, 24 цм. ISBN 86-7455-586-1

  - Критичко начело, књижевнокритички огледи, Библиотека: Основ, књига 1, Међународно удружење Стил-Филозофски факултет из Ниша, Београд-Ниш, 2005, 240 стр, 20 цм. ISBN 86-905403-1-8

  - Свијет и прича Петра Кочића, Библиотека: Монографија, Бесједа-Арс Либри, Бања Лука-Београд, 2005, 256 стр, 20 цм. ISBN 99938-1-005-3

  - Искуство и доживљај, српске књижевне студије 19. вијека, Библиотека: Посебна издања, Филип Вишњић, Београд, 2007, 172 стр, 21 цм. ISBN 978-86-7363-532-3

  - Комедиографски Орфеј и други огледи, Библиотека Калем, књига 9, Алтера, Београд, 2010, 221 стр, 19 цм. ISBN 978-86-6007-050-2 COBISS.SR-ID 176509452

  - Идентитет и памћење (Заборављени писци и скрајнута дјела српске књижевности), Библиотека РазБој, књ. 1, Филозофски факултет, Ниш, 2011, 327 с, 22 цм. ISBN 978-86-7379-224-8 COBISS.SR 186339596

   - Критичка гозба, књижевнокритички огледи, Библиотека Студије, Рашка школа-Филозофски факултет, Београд-Ниш, 2012, 324 стр, 24 цм. ISBN 978-86-7379-267-7 COBISS.SR-ID 194844684

   - Заборављени књижевници, књижевноисторијски огледи о скрајнутим писцима српског 19. вијека, Просвјетино књижевно коло, Коло десето, књига 27, Издавачи Српско просвјетно и културно друштво Просвјета Пале-Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Пале-Ниш, 2013, 293 с. ISBN 978-99955-50-08-0 COBISS.BH-ID 3602968

   - Казивање града и други огледи, Издавачки центар Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Ниш, 2014, 248 с. ISBN 978-86-7379-337-5 COBISS.SR-ID 209789452

  - Симо Матавуљ и Бока Которска, монографија, Библиотека Српски преглед, Серија Филологија, књ. 2, Центар за српске студије, Бања Лука, 2018, 187 с. ISBN 978-99976-712-3-3 УДК 821.163.41(091) COBISS.RS-ID 7384856

   

 • Knjige i udžbenici:

  АНТОЛОГИЈЕ

  - Још љубити могу, Зборник српске љубавне лирике (ХIХ и ХХ вијек); саставио, написао поговор и сакупио библиографске податке: Горан Максимовић, Романов, Бања Лука, 2002, стр. 484, 17. цм. ISBN 99938-702-1-8

  - Антологија нишких приповедача; саставио, написао предговор, сачинио белешку о издању и урадио био-библиографију: Горан Максимовић, Библиотека књижевност Ниша,књига број 1, Просвета, Ниш, 2002, стр. 295, 24. цм. ISBN 86-7455-554-3

   - Никад није вито твоје тело,(Антологија љубавне лирике српског романтизма), саставио антологијски избор, написао предговор, написао био-библиографске забиљешке о уврштеним пјесницима, написао забиљешку о издању: Горан Максимовић, Мала библиотека, Српска књижевна задруга, Београд, 2005, стр. 232, 18 цм. ISBN 86-379-0905-1


  ПРИРЕЂИВАЧКО-КРИТИЧКИ РАД

  - Стеван Сремац, Зона Замфирова, приређивање, рјечник, поговор и избор из критика: Горан Максимовић, Библиотека Ју класици, II коло, Унирекс-Завод за уџбенике и наставна средства Црне Горе, Подгорица, 1997.

  - Јован Дучић, Моја љубав(Најлепше љубавне песме Јована Дучића), избор, приређивање и хронологија пишчевог живота и рада Горан Максимовић, Библиотека Вечност, књ. 1, Слободна књига, Београд, 1998.

   - Јован Стерија Поповић, Роман без романа, приредио, саставио рјечник и написао поговор Горан Максимовић, Дела Јована Стерије Поповића, Књижевна општина Вршац, Вршац, 1998.

   - Симо Матавуљ, Бока и Бокељи,приредио, написао поговор и начинио пишчеву хронологију живота и рада Горан Максимовић, Библиотека Вечност, књига 3, Слободна књига, Београд, 1999.

   - Јован Дучић, Хтео бих да знадем љубим ли и сада, (Записи о љубави и љубавне песме), избор и приређивање, Дучићева хронологија живота и рада Горан Максимовић, Библиотека Амор, књига 1, Зограф, Ниш, 1999. (Друго издање, Зограф, Ниш, 2000; Треће поправљено издање, Добрица књига, Србиње-Нови Сад, 200

  - Радоје Домановић, Алегоричне приче, избор, приређивање, поговор и хронологија пишчевог живота и рада Горан Максимовић, Библиотека Ризница, књига 1, Зограф, Ниш, 1999.

  - Јован Стерија Поповић, Жалостна позорја, изабрао, приредио, саставио рјечник и написао поговор Горан Максимовић, Дела Јована Стерије Поповића, Књижевна општина Вршац, Вршац, 2000.

  - Симо Матавуљ, Бокељске новеле, приређивање, рјечник, напомена о издању, поговор и хронологија пишчевог живота и рада Горан Максимовић, Библиотека Одглас, књига 21, Добрица књига, Нови Сад, 2001.

  - Радоје Домановић, Изабрана дела, избор и приређивање, предговор "Домановићева умјетничка проза", речник, напомена о издању, хронологија живота и рада, библиографија и литература Горан Максимовић, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2001.

  - Павле Поповић, Српска комедија у ХIХ веку, књижевна студија, приређивање, поговор Интересовања Павла Поповића за српску комедију у ХIХ веку, о овоме издању Горан Максимовић, Мали Немо, Панчево, 2001, стр. 77. ISBN 86-83453-07-3

  - Петар Кочић, Причања Симеуна Ђака, приређивање, рјечник, поговор и хронологија пишчевог живота и рада: Горан Максимовић, Библиотека Вечност, књига 5, Слободна књига, Београд, 2003. ISBN 86-83727-23-8 (Друго издање, Филозофски факултет, Ниш, 2016. ISBN 978-86-7379-421-1 COBISS.SR-ID 225575692)

  - Стеван Сремац, Нишка проза, приређивање, предговор, рјечник, забиљешка о издању, хронологија пишчевог живота и рада: Горан Максимовић, Библиотека Књижевност Ниша, књига 3, Просвета, Ниш, 2003. ISBN 86-7455-599-3

  - Милутин Илић, Два весеља, комедија у два чина, из рукописа приредио за штампу, написао предговор и сачинио коментаре: др Горан Максимовић, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LI, свеска 1-2/2003, Нови Сад, 2003, стр. 373-402. ISSN 0543-1220

   - Автобиографија протосинђела Кирила Цвјетковића и његово страдање за православље, фототипско издање приредио за штампу и написао поговор: Горан Максимовић, Библиотека Завичајна ризница, књига 1, Градска библиотека и читаоница Херцег Нови, 2004.

   - Лазар Томановић, Петар Други Петровић Његош као владалац, приредио за штампу и написао поговор: Горан Максимовић, Библиотека Одглас, књига 30, Добрица књига, Нови Сад-Србиње, 2004. ISBN 86-83587-09-6

   - Живан Живановић, Ниш и нишке знаменитости, приредио за штампу, написао поговор и пишчеву хронологију живота и рада: Горан Максимовић, илустрације и фотографије изабрао: Миша Ракоција, Библиотека Завичајна ризница, књига 1, Посвета, Ниш, 2004. ISBN 86-905985-0-2

   - Прота Матеја Ненадовић, Мемоари, приредио за штампу и написао предговор: Горан Максимовић, Библиотека Бисери српске књижевности, књига број 6, Политика-Народна књига, Београд, 2005. ISBN 86-331-1906-4

   - Бранислав Нушић, Сабране комедије, приредио за штампу, написао поговор и хронологију живота и рада Бранислава Нушића: Горан Максимовић, Библиотека Један том, књига број 1, Завод за уџбенике и наставна средства Републике Србије, Београд, 2005. ISBN 86-17-12756-2

   - Стеван Сремац, Поп Ћира и поп Спира, приредио за штампу и написао предговор: Горан Максимовић, Библиотека Бисери српске књижевности, књига број 22, Политика-Народна књига, Београд, 2005. ISBN 86-331-2096-8

   - Борисав Станковић, Одабране приче, приредио за штампу: Горан Максимовић, Едиција Књижевност југа Србије, књига број 6, Просвета, Ниш, 2005. ISBN 86-7455-673-6

   - Петар Кочић, Изабрана дјела, приредио за штампу, написао предговор (Свијет и прича Петра Кочића), хронологију живота и рада Петра Кочића, одабрану библиографију уврштених текстова, одабрану литературу о дјелу Петра Кочића и коментар издања: Горан Максимовић, Библиотека: Европски класици (Српски писци), Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад, 2006, 463 с. ISBN 86-7543-117-1

   - Лазар Томановић, Путописна проза, приредио за штампу, написао предговор (Путописна проза Лазара Томановића), хронологију живота и рада Лазара Томановића и коментар издања: Горан Максимовић, Библиотека Завичајна ризница, књига бр. 2, Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови, Херцег Нови, 2007, 512 с. ISBN 86-905405-1-2

   - Прота Матеја Ненадовић, Изабрана дела, приредио за штампу, написао предговор (Устаничка Србија у мемоарским записима Проте Матеје Ненадовића), хронологију живота и рада, избор из литературе и издања, саставио речник и дао коментар издања: Горан Максимовић, Библиотека Европски класици (Српски писци), Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад, 2007. ISBN 978-86-7543-144-2

   - Мита Калић, У резерви, шаљива игра у једном чину, из рукописа приредио за штампу, написао предговор и сачинио коментаре: др Горан Максимовић, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LVII, свеска 3/2009, Нови Сад, 2009, стр. 623-644. ISSN 0543-1220

   - Милан Ђ. Милићевић, Путничка писма из Ниша 1882. године, поднаслов: Стара писма из нових крајева, приредили за штампу: Горан Максимовић и Јован Младеновић, Библиотека Путопис, књига 1, Графика Галеб, Ниш, 2009. ISBN 978-86-7480-051-5

   - Мита Калић, Гусле и Вила, песничка слика у једном чину с песмама, из рукописа приредио за штампу, написао предговор и сачинио коментаре: др Горан Максимовић, Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност, год. II, број 2, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2010, стр. 321-336. ISSN 1821-3332

   - Стеван Сремац, изабрана проза, приредио за штампу: Горан Максимовић, Едиција: "Десет векова српске књижевности", књига 42, Матица српска, Нови Сад, 2011. ISBN 978-86-87079-32-8

   - Мита Калић, Обмана, позоришна игра у три чина и једној промени, из рукописа приредио за штампу, написао поговор и сачинио коментаре: Горан Максимовић, Библиотека Драмска баштина, коло 13, књ. 3, Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 2011. ISBN 978-86-80629-56-8

   - Милан Јовановић Морски, Несуђени, шаљива игра у четири дела, приредио за штампу, написао поговор и сачинио коментаре: Горан Максимовић, Библиотека Драмска баштина, коло 13, књ. 2, Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 2011. ISBN 978-86-80629-55-1

  - Симо Матавуљ, Из Боке Которске, приредио за штампу и написао предговор: Горан Максимовић, Библиотека: Завичајна ризница, Књига 3, Градска библиотека и читаоница Херцег Нови, Херцег Нови, 2015, 328 с. ISBN 978-86-905405-4-9 COBISS.CG-ID 27375376

   - Љубомир Симић, Песме, приредили: Владана Стојадоновић, Горан Максимовић, Јован Младеновић, Едиција "Завештање", књига 10, Народна библиотека "Његош", Књажевац, 2018, 221 с. ISBN 978-86-87537-92-7 COBISS.SR 266626572

  - Бранислав Ђ. Нушић, Деветсто петнаеста: трагедија једног народа, прир. Горан Максимовић, Антологијска едиција Први светски рат у српској књижевности, том 5, Службени гласник, Београд, 2018, 557 страна ISBN 978-86-519-2269-8 ISBN 978-86-519-2279-7 (за издавачку целину) COBISS.SR-ID 268108300 

  - Милован Глишић – Радоје Домановић, изабрана проза, приредио за штампу: Горан Максимовић, Антологијска едиција "Десет векова српске књижевности", књига 39, Издавачки центар Матице српске, Нови Сад, 2019, 481 странa. ISBN 978-86-80730-20-2  COBISS.SR-ID 327422727 UDK 821.163.41-32 821.163.41.09 Glišić M. 821.163.41.09 Domanović R.  

  - Матија Бан, Сусрети са Његошем, приредио Горан Максимовић, Библиотека "Старинар", књига 3, уредник: Душко Певуља, Бесједа, Бања Лука, 2019, 95 с. ISBN 978-99938-1-371-2 УДК 821.163.41-94 94(=163.41)"18/19" COBISS.RS-ID 8203544

  - Михајло И. Пупин, Са пашњака до научењака, приредио Горан Максимовић, Едиција „Прозна дела српских научника“, том III, уредник: Александар Гаталица, Службени гласник, Београд, 2019, 490 стр. ISBN 978-86-519 -2413-5 (СГ) ISBN 978-86-519-2410-4 (низ) УДК 62:929 Пупин М. COBISS.SR-ID 278333964

  - Љубивоје Ршумовић, Крчевина, аутобиографска митологија, приредио Горан Максимовић, Библиотека Књижевних сусрета на Козари, Едиција „Овјенчани“, уредник: Младенко Саџак, Приједор, 2019, 350 с. ISBN 978-99976-790-0-0  УДК 821.163.41-1 COBISS.RS-ID 8322584

  - Милутин Ускоковић, изабрана проза, приредио за штампу: Горан Максимовић, Антологијска едиција "Десет векова српске књижевности", књига 134, Издавачки центар Матице српске, Нови Сад, 2020, 300 странa. ISBN 978-86-80730-27-1 COBISS.SR-ID 332476167 UDK 821.163.41-31 821.163.41.09 Ускоковић М.

  - Светозар Ћоровић, Газда Јаков (комад из народног живота), из рукописа приредио за штампу: Горан Максимовић, Светозар Ћоровић (1875-1919), Уз стогодишњицу пишчеве смрти, тематски зборник, ур. Јован Делић, Библиотека Српски преглед, Серија: Посебна издања, књига 7, Академија наука и умјетности Републике Српске-Центар за српске студије, Бања Лука, 2020, стр. 141-162. ISBN 978-99976-916-2-0 COBISS.SR-ID 129398785   

  - Станислав Краков, Живот човека на Балкану, приредио Горан Максимовић, редакција текста Владимир Меденица, Дела Станислава Кракова, Документарно-мемоарска дела, свеска 1, Службени гласник-Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд, 2021, 698 с. ISBN 978-86-519-2621 (СГ) 978-86-519-2514 (за издавача) COBISS.SR-ID 30549257

  Нићифор Дучић, изабрана проза, приредио за штампу: Горан Максимовић, Библиотека „Српска књижевност у Босни и Херцеговини“, књига 11, Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, Бања Лука, 2021, 480 с. ISBN COBISS.SR-ID

   

  ПОГЛАВЉА И ПРЕДГОВОРИ/ПОГОВОРИ У КЊИГАМА

  - "Запитаност пред тајном стварања", поговор за збирку пјесама: Миливоје Бранко Петковић, Посвећеник љепоте, Градина, Ниш, 1994, стр. 63-68.

  - "У зачараном хронотопу пергамената", поговор за роман: Дамир Јоцић, Ветрови у причама, Рашка школа, Београд, 1997, стр. 91-93.

  - "Автобиографија Кирила Цвјетковића-разобличење уније", Стварање, Подгорица, јун-октобар 1997, год. LII, број 6-10, стр. 1110-1119; Црногорска књижевност у књижевној критици III – Рационализам, романтизам, приредио Слободан Калезић, Универзитет Црне Горе-Обод, Подгорица, 2000, стр. 184-191.

  - "O poemi Daniela Dragoslava Vukovića", pogovor u knjizi Dragoslav Vuković, Daniela, poema, Filozofski fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu, Pale, 2003, str. 43-45.

  - "У вртлогу историје", поговор у књизи: Сима Жикић, Говор срца, роман, приредила: Владана Стојадиновић, Едиција: Завештање, књ. 1, Народна библиотека "Његош", Књажевац, 2010, стр. 272-276. ISBN 978-86-87-537-15-6  COBISS.SR.ID 180591372

  - "Beskrajni prostori mašte", pogovor u knjizi: Rabija Šaronjić, Sreća je skupa, umetničke bajke, Midvest, Niš, 2010, str. 103-104. ISBN 978-86-88415-09-5 COBISS.SR-ID 180070668

  - "Топос места за уживање у пјесништву Станише Станковића Макија", предговор збирци пјесама: Станиша Станковић Маки, Да време стане, Пунта, Ниш, 2010, стр. 6-7. ISBN 978-86-7990-059-3

  - "У вртлогу живота", поговор у књизи: Сима Жикић, На своме послу: роман из свештеничког живота, приредила: Владана Стојадиновић, Едиција: Завештање, књ. 2, Народна библиотека "Његош", Књажевац, 2011, стр. 320-326. ISBN 978-86-87-537-19-4  COBISS.SR.ID 180591372

  - "Лирска меланхолија и сумња", поговор у књизи: Владимир Пантовић, Пред олују – Битка за сунце, Центар за културу и информисање, Фоча, 2011, стр. 49-51. ISBN 978-99955-47-12-7   COBISS.BH-ID 2189592

  - "Јован Стерија Поповић и његова комедија Покондирена тиква", предговор у књизи: Покондирена тиква: весело позориште у три дејства/ Јован Стерија Поповић; [приредила и речник израдила Наташа Вуловић; предговор Горан Максимовић; илустратор Тихомир Челановић], Завод за уџбенике, Београд, 2012, стр. 3-11. ISBN 978-86-17-179852-2  COBISS.SR-ID 193433100

  - "Говор и слутња тајанства (О лирици Радосава Стојановића)", предговор у књизи: Радосав Стојановић, Песме последњег заноса: изабране и нове песме, Панорама, Приштина-Косовска Митровица, 2012, стр. 7-15. ISBN 978-86-7019-292-8 COBISS.SR-ID 191509004)

  - "Приче из народног живота", поговор у књизи: Сима Жикић, Парохијске слике и прилике, Едиција Завештање, књига 3, Народна библиотека "Његош", Књажевац, 2012, стр. 259-264. ISBN 978-86-87537-26-2  COBISS.SR-ID 193092364

  - "У тихом пристаништу духовности", поговор у књизи: Валентина Златановић Марковић, Духовност у делу Исидоре Секулић (Молитвени аспекти Исидориног дела), Народни музеј, Ужице, 2013, стр. 197-200. ISBN 978-86-84859-55-8 COBISS.SR-ID 201670668

  - "Истрајност животних идеала", поговор у књизи: Сима Жикић, За указом, Едиција Завештање, књига 4, Народна библиотека "Његош", Књажевац, 2013, стр. 281-287. ISBN 978-86-87537-40-8  COBISS.SR-ID 197578252

   -  "Живот и прича Симе Жикића", предговор у књизи: Сима Жикић, Моји мемоари, приредила: Владана Стојадиновић, Народна библиотека "Његош" Књажевац, Књажевац, 2015, стр. 7-11. ISBN 978-86-87537-59-0 COBISS.SR-ID 217971724

  - "Матавуљева српска Бока", поговор у књизи: Симо Матавуљ и Вук Стеф. Караџић, Бока Которска и Црна Гора, Књижара Со-Магелан прес, Херцег Нови-Београд, 2016, стр. 11-22. ISBN 978-9940-9378-6-7

  - "Три лирска света Бојана Јовановића", поговор у књизи пјесама: Бојан Јовановић, Спасоносне невоље, Градац, Чачак, 2017, стр. 65-68. ISBN 978-86-89901-23-8 (GK) UDK 821.163.41-1 COBISS.SR-ID 237891852

  - "Град Ниш у животу и прози Стевана Сремца", поговор у књизи: Димитрије Миленковић, Стеван Стемац и стари Ниш, Народна библиотека "Стеван Сремац", Ниш, 2017, стр. 103-112. ISBN 978-86-85425-33-2 COBISS.SR-ID 240498956

  -  "Лирски говор Љубомира Симића", предговор у књизи: Љубомир Симић, Песме, приредили: Владана Стојадоновић, Горан Максимовић, Јован Младеновић, Едиција "Завештање", књига 10, Народна библиотека "Његош", Књажевац, 2018, стр. 5-12. ISBN 978-86-87537-92-7 COBISS.SR 266626572

   - "Ратна стварност у Деветсто петнаестој Бранислава Нушића", предговор у књизи: Бранислав Ђ. Нушић, Деветсто петнаеста: трагедија једног народа, прир. Горан Максимовић, Антологијска едиција Први светски рат у српској књижевности, том 5, Службени гласник, Београд, 2018, стр. 518-547. ISBN 978-86-519-2269-8 ISBN 978-86-519-2279-7 (за издавачку целину) COBISS.SR-ID 268108300

  - "Село и град у приповеткама Милована Ђ. Глишића", Милован Глишић – Радоје Домановић, изабрана проза, приредио за штампу: Горан Максимовић, Антологијска едиција "Десет векова српске књижевности", књига 39, Издавачки центар Матице српске, Нови Сад, 2019, стр. 9-24. ISBN 978-86-80730-20-2  COBISS.SR-ID 327422727 UDK 821.163.41-32 821.163.41.09 Glišić M. 821.163.41.09 Domanović R.  

  -  "Сатирични свијет Радоја Домановића", предговор у књизи: Милован Глишић – Радоје Домановић, изабрана проза, приредио за штампу: Горан Максимовић, Антологијска едиција "Десет векова српске књижевности", књига 39, Издавачки центар Матице српске, Нови Сад, 2019, стр. 233-258. ISBN 978-86-80730-20-2  COBISS.SR-ID 327422727 UDK 821.163.41-32 821.163.41.09 Glišić M. 821.163.41.09 Domanović R.

  - "Његош у мемоарским записима Матије Бана, у књизи: Матија Бан, Сусрети са Његошем, приредио Горан Максимовић, Библиотека "Старинар", књига 3, уредник: Душко Певуља, Бесједа, Бања Лука, 2019, стр. 73-94. ISBN 978-99938-1-371-2 УДК 821.163.41-94 94(=163.41)"18/19" COBISS.RS-ID 8203544

  - "Прожимање приче и живота у књизи Михајла И. Пупина Са пашњака до научењака", приредио Горан Максимовић, Едиција „Прозна дела српских научника“, том III, уредник: Александар Гаталица, Службени гласник, Београд, 2019, стр. 445-487. ISBN 978-86-519 -2413-5 (СГ) ISBN 978-86-519-2410-4 (низ) УДК 62:929 Пупин М. COBISS.SR-ID 27833396

  - "Градови Милутина Ускоковића", предговор у књизи: Милутин Ускоковић, изабрана проза, приредио за штампу: Горан Максимовић, Антологијска едиција "Десет векова српске књижевности", књига 134, Издавачки центар Матице српске, Нови Сад, 2020, стр. 7-22. ISBN 978-86-80730-27-1 COBISS.SR-ID 332476167 UDK 821.163.41-31 821.163.41.09 Ускоковић М.

  - "Пред рукописом комедије Газда Јаков Светозара Ћоровића, предговор у:  Светозар Ћоровић, Газда Јаков (комад из народног живота), из рукописа приредио за штампу: Горан Максимовић, Светозар Ћоровић (1875-1919), Уз стогодишњицу пишчеве смрти, тематски зборник, ур. Јован Делић, Библиотека Српски преглед, Серија: Посебна издања, књига 7, Академија наука и умјетности Републике Српске-Центар за српске студије, Бања Лука, 2020, стр. 141-162. ISBN 978-99976-916-2-0 COBISS.SR-ID 129398785   

   -  „Рат и прича у књизи Живот човека на Балкану Станислава Кракова“, поговор у књизи: Станислав Краков, Живот човека на Балкану, приредио Горан Максимовић, редакција текста Владимир Меденица, Дела Станислава Кракова, Документарно-мемоарска дела, свеска 1, Службени гласник-Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд, 2021, стр. 647-692. ISBN 978-86-519-2621 (СГ) 978-86-519-2514 (за издавача) COBISS.SR-ID 30549257

  -  „Архимандрит Нићифор Дучић између историографије и књижевности“, предг. у књизи: Нићифор Дучић, изабрана проза, приредио за штампу: Горан Максимовић, Библиотека „Српска књижевност у Босни и Херцеговини“, књига 11, Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, Бања Лука, 2021, стр. 9-34. ISBN COBISS.SR-ID

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  - "Трагедија вожда Карађорђа као синтеза Сарајлијиног стваралаштва", (Тања Поповић, Последње Сарајлијино дело (О Трагедији вожда Карађорђа), монографија, Институт за књижевност и уметност, Београд, 1992), Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1993, књ. ХLI, свеска 2-3/1993, стр. 333-336.ISSN 0543-1220

  - "Дотицаји и аналогије као обликотворни принципи сарадње",(Живко Ђурковић, Сарајлија и Његош, монографија, Унирекс, Никшић, 1992), Књижевна историја, Београд, 1994, год. ХХVI, број 92, стр. 121-125. ISSN 0350-6428

  - "Умјетност приповиједања Бранислава Нушића", Књижевна историја, Београд, 1994, год. ХХVI, број 92, стр. 77-94. ISSN 0350-6428

  - "Сремчев смијех у Ивковој слави", Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1995, књ. ХLIII, свеска 1/1995, стр. 79-94.ISSN 0543-1220

  - "Елементи комичног у путописној прози Љубомира Ненадовића", Књижевна историја, Београд, 1995, год. ХХVII, број 97, стр. 349-369. ISSN 0350-6428

  - "Автобиографија Кирила Цвјетковића", Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1995, књ. ХLIII, свеска 2-3/1995, стр. 352-362. ISSN 0543-1220

  - "Компаративни контекст српског романа о Првом свјетском рату", (Мирољуб Јоковић, Имагинација историје, монографија, Просвета, Београд, 1994), .Књижевна историја, Београд, 1995, год. ХХVII, број 95, стр. 129-132. ISSN 0350-6428

  - "Обновљени сјај Сарајлијине Сербијанке", (Сима Милутиновић Сарајлија, Сербијанка, приређивање и редакција: др Душан Иванић, Српска књижевна задруга, Београд, 1993), Књижевност и језик, Београд, 1995, год. ХLII, број 1-2, стр. 132-139.ISSN 0454-0689

  - "Ка поетици српске књижевности", (Јован Деретић, Пут српске књижевности, књижевне студије, Српска књижевна задруга, Београд, 1996), Књижевна историја, Београд, 1997, год. ХХIХ, број 101, стр. 101-104. ISSN 0350-6428

  - "Комично као поступак демитологизације у Домановићевим сатирама Краљевић Марко по други пут међу Србима и Вођа", Књижевност и језик, Београд, 1997, год. ХLV, број 2-3, стр. 97-105.ISSN 0454-0689

  - "Комично у фолклорној прози", Српски језик, Београд, 1997, год.II, број 1-2, стр. 413-425.

  - "Бокељске новеле Симе Матавуља", Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1999, књига ХLVII, свеска 1/1999, стр. 57-82.ISSN 0543-1220

  - "Зналачка синтеза српског реализма", (Душан Иванић, Српски реализам, монографија, Матица српска, Нови Сад, 1996), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига ХLIХ, свеска 1-2, Нови Сад, 2001, стр. 268-273.ISSN 0543-1220

  - "Павле Поповић као тумач српске комедије у ХIХ вијеку", Књижевна историја, Београд, 2002, год. ХХХIII, број 113-115, стр. 129-142. ISSN 0350-6428

  - "Пред рукописом комедије Два весеља Милутина Илића", Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LI, свеска 1-2/2003, Нови Сад, 2003, стр. 373-380.ISSN 0543-1220

  - "Научни прилог текстолошком проучавању књижевности", (Душан Иванић, Основи текстологије, Увод у текстологију нове српске књижевности, монографија, Библиотека "Појмовник", Народна књига/Алфа, Београд, 2001), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LII, свеска 1/2004, Нови Сад, 2004, стр. 217-221.ISSN 0543-1220

  - "Натуралистичко-психолошки поступак Петра Кочића", Књижевна историја, Београд, 2005, год. ХХХVII, број 125-126, стр. 161-172. ISSN 0350-6428

  - "Документарно-умјетничка проза Петра Кочића", Стил, часопис за науку о језику и књижевности, год. IV, број 4, Међународно удружење "Стил", Београд, 2005, стр. 123-130. ISSN 1451-3145

  - "Сатирички смијех Петра Кочића", Књижевност и језик, год. LII, број 3-4, Београд, 2005, стр. 247-258. ISSN 0454-0689

  - "Натуралистичко-психолошке приче Петра Кочића", Opera Slavica, SlavistickéRozhledy, ročník XV, číslo 3, Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masaryikova univerzita v Brnĕ(Češka Republika), rok 2005, str. 16-25.

  - "Комедиографски смијех Јована Стерије Поповића", Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LIV, свеска 1/2006, Нови Сад, 2006, стр. 13-38. ISSN 0543-1220

  - "Развојни токови љубавне лирике српског романтизма", Opera Slavica,Slavistické Rozhledy, ročník XVI, číslo 3, Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masaryikova univerzita v Brnĕ(Češka Republika), rok 2006, str. 8-21.

  - "Устанички свијет, свједочење и прича Проте Матеје Ненадовића", Slavica Litteraria, Sborník prací Filozofické fakulty Brnénske univerzity, Ročník LV, Řada literárněvědné slavistiky (XII), Č. X 9, Masarykova univezita v Brnĕ (Češka Republika), 2006, str. 11-28. ISBN 80-210-3987-6 ISSN 1212-1509

  - "Путописна Македонија Спире Калика и Бранислава Нушића", Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LIV, свеска 2/2006, Нови Сад, 2006, стр. 33-50. ISSN 0543-1220

  - "Хумористичко-сатиричке актовке Петра Кочића", Slavia, časopis pro slovanskou filologii,Ročník 76 (2007), Sešit 1, Vydává Slovanský ústav AV ČR, v. v. i,Praha, (Češka Republika), 2007, str. 21-30. ISSN 0037-6736

  - "Кроз ризницу Стеријиног дјела", (Душан Иванић, Огледи о Стерији, Друштво за српски језик и књижевност, Београд, 2007), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LVI, свеска 3/2008, Нови Сад, 2008, стр. 717-719.ISSN 0543-1220|UDC 82(05)

  - "Развојни токови српског историјског романа 19. вијека", (Татјана Јовићевић, Српски историјски роман 19. века, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2007), Књижевна историја, год. ХL, број 136, Београд, 2008, стр. 779-781. ISSN 0350-6428

  - "Сремчев Поп Ћира и поп Спира као скривена комедија", Књижевност и језик, год. LV, број 1-2, Београд, 2008, стр. 77-92.ISSN 0454-0689

  - "Путописна проза Симе Матавуља", Књижевна историја, год. ХL, број 134-135, Београд, 2008, стр. 97-115. ISSN 0350-6428

  - "Путописна проза Милана Јовановића Морског", Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LVI, свеска 3/2008, Нови Сад, 2008, стр. 623-638.ISSN 0543-1220 | UDC 82(05)

  - "Пред рукописом комедије У резерви Мите Калића", Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LVII, свеска 3/2009, Нови Сад, 2009, стр. 623-627.ISSN 0543-1220 | UDC 82(05)

  - "Комедиографски смијех Мите Калића", Књижевна историја, год. ХLI, број 139, Београд, 2009, стр. 671-692. ISSN 0350-6428

  - "Истраживање занемарене књижевне баштине српског 19. вијека", (Радослав Ераковић, Религиозни еп српског предромантизма, Матица српска, Нови Сад, 2008), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LVII, свеска 1/2009, Нови Сад, 2009, стр. 230-233.ISSN 0543-1220 | UDC 82(05)

  - "Нова интересовања за Змајево пјесништво", (Војо Ковачевић, Политичка поезија Јована Јовановића Змаја, СКПД Просвјета, Пале, 2008), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LVII, свеска 2/2009, Нови Сад, 2009, стр. 467-469.ISSN 0543-1220|UDC 82(05)

  - "Студије о српским писцима у Дубровнику 19. вијека", (Ирена Арсић, Дубровачке теме 19. века, Арс Либри, Београд, 2009), Књижевна историја, год. ХLII, број 140/141, Београд, 2010, стр. 353-355. ISSN 0350-6428

  - "Стерија у пародијском кључу", (Драгана Белеслијин, Стеријине пародије (Искушења (пост)модерног читања), Службени гласник, Београд, 2009), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LVIII, свеска 2/2010, Нови Сад, 2010, стр. 432-434.ISSN 0543-1220|UDC 82(05)

  - "Наратолошки и естетички приступ српској књижевности 19. и 20. вијека", (Снежана Милосављевић-Милић, Прича и тумачење, Филип Вишњић, Београд, 2008), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LVIII, свеска 2/2010, Нови Сад, 2010, стр. 434-436.ISSN 0543-1220|UDC 82(05)

  - "Зборник радова о Миодрагу Павловићу", (Песништво и књижевна мисао Миодрага Павловића, зборник радова, уредио: Јован Делић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2010), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LVIII, свеска 3/2010, Нови Сад, 2010, стр. 659-662.ISSN 0543-1220|UDC 82(05)

  - "Стеван Сремац и позориште", Теме, год. ХХХIV, бр. 3, Ниш, јул-септембар 2010, стр. 1039-1051. ISSN 0353-7919

  - "Политичари као књижевници српског 19. вијека (Чедомиљ Мијатовић, Милутин Гарашанин, Владан Ђорђевић)", Теме, год. ХХХIV, бр. 3, Ниш, јул-септембар 2010, стр. 1053-1063. ISSN 0353-7919

  - "Милорад Ј. Митровић и Тодор Љ. Поповић (Једно књижевно пријатељство из боемског Београда на крају 19. и на почетку 20. вијека)", Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LVIII, свеска 2/2010, Нови Сад, 2010, стр. 329-338.ISSN 0543-1220 | UDC 82(05)

  - "Три српска књижевника у огледима Бранка Милановића (Шантић, Ћоровић, Кочић", Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LIХ, свеска 2/2011, Нови Сад, 2011, стр. 321-328.ISSN 0543-1220 | UDC 82(05)

  - "Еротско у Нечистој крви Борисава Станковића", Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LIХ, свеска 1/2011, Нови Сад, 2011, стр. 59-71.ISSN 0543-1220 | UDC 82(05)

  - "Музеолошки приступ поезији и личности Бранка Миљковића", (Бранко Миљковић – Поезија као судбина /Из заоставштине/, аутор изложбе и каталога: Јован Младеновић, Народни музеј, Ниш, 2011), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LIХ, свеска 3/2011, Нови Сад, 2011, стр. 777-779.ISSN 0543-1220|UDC 82(05)

  - "Идентитет града у прози Стевана Сремца", Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LХ, свеска 1/2012, Нови Сад, 2012, стр. 99-118.ISSN 0543-1220 | COBISS.SR-ID 9627138

  - "Генеза српске поезије", (Душан Иванић, Ка генези српске поезије, Лицеј, Београд, 2011), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LХI, свеска 2/2013, Нови Сад, 2013, стр. 565-567.ISSN 0543-1220|UDC 82(05)

  - "Женски ликови у Горском вијенцу Петра II Петровића Његоша", Књижевна историја, год. 45, број 150, Београд, 2013, стр. 425-437. ISSN 0350-6428 COBISS.SR-ID 202546956 

  -  "Књижевно богатство Медитерана", (Aqua alta - Медитеран у српској и италијанској књижевности и култури, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2012), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LХI, свеска 1/2014, Нови Сад, 2014, стр. 259-262. ISSN 0543-1220|UDC 821.163.41.09: 821.131.1.09(082) COBISS.SR-ID 9627138

  -  "Необјављена писма Лазара Томановића упућена Александру Сандићу у Нови Сад у периоду између 1878. и 1901. године", Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LХIV, свеска 2/2016, Нови Сад, 2016, стр. 521-540. ISSN 0543-1220 | COBISS.SR-ID 9627138

              - "Ново издање Абуказемових Шетњи по Новом Саду", Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LХIV, свеска 3/2016, Нови Сад, 2016, стр. 920-924. ISSN 0543-1220 | COBISS.SR-ID 9627138

  -  "Симо Матавуљ и Марко Цар", Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LХVI, свеска 2/2018, Нови Сад, 2018, стр. 489-501. ISSN 0543-1220 | COBISS.SR-ID 9627138 UDC 821.163.41-2.09 Matavulj S. UDC 821.163.41.09 Car M.

   - "Лирски умотвори проте Васе Живковића“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 68(2020), свеска 1/2020, Нови Сад, 2020, стр. 343-349. ISSN 0543-1220 | COBISS.SR-ID 9627138 UDC 821.163.41-14.09. Živković. V. (049.32)

  -  „Поруке и значења Миљковићевих Сабраних дела“, Књижевна историја, год. 52, број 172, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020, стр. 11-28. ISSN 0350-6428 (штампано издање) UDK82 COBISS.SR- ID 55823  

 • Radovi u ostalim časopisima:

  - "Матавуљев Бакоња фра-Брне као скривена комедија", Стил, часопис за науку о језику и књижевности, год. VII, број 7, Међународно удружење "Стил", Београд, 2008, стр. 305-322. ISSN 1451-3145 UDC: 82.085

  - "Дјело, судбина и доба Боре Станковића", Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. ХХII, број 9, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2009, стр. 215-228. ISSN 1451-5415

  - "Два заборављена српска књижевна критичара са почетка 20. вијека (Павле Лагарић, Илија Ивачковић)", Нова Зора, број 22/23, љето-јесен 2009, Билећа-Гацко, 2009, стр. 214-220. ISSN 1512-9918

  - "Три занемарена пјесника српског романтизма (Васа Живковић, Јован Илић, Стеван Владислав Каћански)", Стил, часопис за науку о језику и књижевности, год. VIII, број 8, Међународно удружење "Стил", Београд, 2009, стр. 243-253. ISSN 1451-3145 UDC: 82.085

  - "Лирски кругови Љубомира Ненадовића са посебним освртом на његово хумористичко-сатиричко пјесништво", Philologia Mediana, год. I, број 1, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2009, стр. 69-80. ISSN 1821-3332

  - "Два скрајнута писца из пјесничке породице Илић (Милутин Илић, Жарко Илић"), Радови Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Филолошке науке, број 11, књига 1, Пале, 2009, стр. 171-178. ISSN 1512-5858

  - "Лирски простори Слободана Стојадиновића", Наше стварање, Лесковац, 2009, број 1-2(2009), год. LVI, стр. 181-187. ISSN 0465-9503

  - "Обновљени сјај Доситејевог дјела", (Сабрана дела Доситеја Обрадовића I-VI, приредили: Миодраг Матицки, Душан Иванић и Мирјана Д. Стефановић, Задужбина "Доситеј Обрадовић", Београд, 2007), Летопис Матице српске, год. 185, књ. 483, св. 3, март 2009, Нови Сад, 2009, стр. 571-577. ISSN 0025-5939|UDK 82(05)

  - "Антихеројско виђење рата", (Јован Радуловић, Од Огњене до Благе Марије, Evro Giunti, Београд, 2008), Књижевни лист, број 81-83, год. VIII, Београд, 1. мај-1. јул 2009, стр. 8-9. ISSN 1451-2122

  - "Исповијести о заграничним судбинама", (Мирко Демић, Молски акорди, Агора, Зрењанин, 2008), Летопис Матице српске, год. 185, књ. 483, св. 6, Нови Сад, јун 2009, стр. 1344-1349. ISSN 0025-5939|UDK 82(05)

  - "Мајсторство критичког стила", (Новица Петковић, Словенске пчеле у Грачаници, приредио Драган Хамовић, Завод за уџбенике, Београд, 2008), Philologia Mediana, год. I, број 1, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2009, стр. 283-286. ISSN 1821-3332

  - "Чин препознавања", (Јован Радуловић, Уронити у матицу живота, Evro Giunti, Београд, 2009), Књижевни лист, број 88-89, год. VIII, Београд, 1. јануар-1. фебруар 2010, стр. 8. ISSN 1451-2122

  - "О књижевном раду Јоаникија Памучине", (Војо Ковачевић, Књижевни рад Јоаникија Памучине и културне прилике код Срба у Херцеговини у доба националног буђења (40-их до 70-их година 19. века), СКПД Просвјета, Пале, 2009), Philologia Mediana, год. II, број 2, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2010, стр. 351-354. ISSN 1821-3332

  - "Интрига и документ", (Ђорђе Милосављевић, Ђаво и мала госпођа, друго издање, Лагуна, Београд, 2009), Књижевни лист, број 95-96, год. VIII, Београд, 1. септембар-1. октобар 2010, стр. 19. ISSN 1451-2122

  - "Ново издање првог сатиричког дјела српске књижевности", (Михаило Максимовић, Мали буквар за велику децу, приредила: Мирјана Д. Стефановић, Службени гласник, Београд, 2009), Стил, часопис за науку о језику и књижевности, год. IХ, број 9, Међународно удружење "Стил", Београд, 2010, стр. 451-454. ISSN 1451-3145

  - "Креативне могућности синестезије", (Ђорђије Вуковић, Синестезија у поезији, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад-Сремски Карловци, 2010), Књижевни лист, број 97-98, год. VIII, Београд, 1. новембар-1. децембар 2010, стр. 7. ISSN 1451-2122

  - "О Стевану Раичковићу", (Поетика Стевана Раичковића, зборник радова, уредио: Јован Делић, Институт за књижевност и уметност Београд-Учитељски факултет Београд-Дучићеве вечери поезије Требиње, Београд-Требиње, 2010), Наше стварање, Лесковац, 2010, број 3-4(2010), год. LVII, стр. 354-356. ISSN 0465-9503

  - "Рукопис 'песничке слике' Мите Калића Гусле и Вила", Philologia Mediana, год. II, број 2, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2010, стр. 319-334. ISSN 1821-3332

  - "Његош у мемоарским записима Матије Бана", Његошев зборник Матице српске, број 1, Нови Сад, 2010 стр. 211-220. ISSN 1821-4843

  - "О књижевним портретима тројице српских монаха 19. вијека (Митрополит Ђорђе Николајевић, Архимандрит Јоаникије Памучина, Митрополит Михаило Јовановић)", Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. ХХIII, број 10, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2010, стр. 133-142. ISSN 1451-5415

  - "Кроз аутобиографију Милана Савића", Летопис Матице српске, књ. 485, св. 1-2, год. 186, Нови Сад, јул-август 2010, стр. 186-192. ISSN 0025-5939|UDK 82(05)

  - "Три заборављена путописца српског 19. вијека (Сава Бјелановић, Драгомир Брзак, Мита Ђорђевић)", Стил, часопис за науку о језику и књижевности, год. IХ, број 9, Међународно удружење "Стил", Београд, 2010, стр. 329-338. ISSN 1451-3145 UDC: 821.163.41-992.09"18"

  - "Заборављени Мита Калић", Летопис Матице српске, књ. 486, св. 6, год. 186, Нови Сад, децембар 2010, стр. 1199-1209. ISSN 0025-5939|UDK 82(05)

  - "Тројица Дубровчана у српској књижевности 19. вијека (Дум Иван Стојановић, Спира Калик, Антун Фабрис)", Радови Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Филолошке науке, број 12, књига 1, Пале, 2010, стр. 267-278. ISSN 1512-5859

  - "Комедиографски смијех Милана Јовановића Морског", Philologia Mediana, год. III, број 3, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2011, стр. 429-440. ISSN 1821-3332

  -- "Комедиографски смијех Скендера Куленовића", Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. ХХIV, број 11, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2011, стр. 210-220. ISSN 1451-5415

  - "Смјехотворни поступци Бранка Ћопића у циклусу прича о Николетини Бурсаћу", Радови Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Филолошке науке, број 13, књига 1, Пале, 2011, стр. 67-78. ISSN 1512-5859

  - "Фототипско издање Кочићевог Развитка", (Развитак, уредник часописа: Петар Кочић, фототипско издање, приредили за штампу: Ранко Рисојевић и Ненад Новаковић, Бесједа-Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука, 2010), Philologia Mediana, год. III, број 3, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2011, стр. 574-576. ISSN 1821-3332

  - "Јубиларни број годишњака Бока", (Бока, зборник радова из науке, културе и умјетности, број 30, уредили: Веселин Песторић и Невенка Митровић, издавач: Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови, Херцег-Нови, 2010. YUISSN 0350-7769), Philologia Mediana, год. III, број 3, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2011, стр. 583-585. ISSN 1821-3332

  - "Поновно читање Сундечићевог дјела", (Јован Сундечић, свештеник, пјесник, дипломата, зборник радова и избор из поезије, приредио Душко Певуља, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука, 2009), Philologia Mediana, год. IV, број 4, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2012, стр. 349-353. ISSN 1821-3332

  - "На размеђи живота и смрти", (Јован Радуловић, Сумњива сахрана, Српска књижевна задруга, књига 703, Београд, 2012), Српски књижевни лист, број 1/106, год. I/Х, Београд, октобар 2012, стр. 15. ISSN 2334-6000

  - "О личности и дјелу Јована Поповића Липовца", (А.А. Петров и Н.А. Клевалина, Йован Попович-Липовац – Воин, поеэт, ученый, Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына-Руский путь, Москва, 2011), Зборник Матице српске за славистику, број 82, Нови Сад, 2012, стр. 194-196. ISSN 0352-5007 COBISS.SR-ID 4152578

  - "Имаголошка слика свијета", (Други о Србима – Срби о другима, Зборник радова, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2012), Октоих: Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, год. II, број 3, Подгорица, 2012, стр. 229-232. ISSN 1800-9107

  - "Два романа из рукописне заоставштине протојереја Симе Жикића", Philologia Mediana, год. IV, број 4, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2012, стр. 77-86. ISSN 1821-3332

  - "Говор и слутња тајанства (О лирици Радосава Стојановића)", Октоих: Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, год. II, број 3, Подгорица, 2012, стр. 105-110.

  - "Комедиографски смијех Дум Ивана Стојановића", Радови Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Филолошке науке, број 14, књига 1, Пале, 2012, стр. 113-120. ISSN 1512-5858 COBISS.BH-ID 7948294

  - "Заборављена личност из српске традиције у Дубровнику 19. вијека", (Ирена Арсић, Антоније (Антун) Вучетић (1845-1931), историчар Дубровника, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2012), Philologia Mediana, год. V, број 5, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2013, стр. 651-655. ISSN 1821-3332

  - "Говор Миљковићеве преписке", (Бранко Миљковић – Преписка, документи, посвете, приредио, написао предговор и напомене: Јован Младеновић, Ниш, 2012), Philologia Mediana, год. V, број 5, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2013, стр. 667-669. ISSN 1821-3332

  - "Простори Станковићеве приповиједне поетике", (Снежана Милосављевић Милић, Отпори и прекорачања, Филозофски факултет, Ниш, 2013), Филолог, год. IV, број 8, Бања Лука, 2013, стр. 309-312. ISSN 2233-1158 

  - "Три необјављена Кочићева писма упућена из Беча Љубомиру Ковачевићу у Београд 1903. и 1904. године", Philologia Mediana, год. VI, број 6, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2014, стр. 499-596. ISSN 1821-3332 

  -  "Сатирично-хумористички роман српског реализма", Летопис Матице српске, књига 495, свеска 4, Нови Сад, април 2015, стр. 432-439. ISBN ISSN 0025-5939|UDK 82(05) 

   - "Необјављено писмо Лазара Томановића упућено из Котора Светозару Милетићу у Нови Сад у априлу 1876. године", Philologia Mediana, год. VII, број 7, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2015, стр. 477-483. ISSN 1821-3332 COBISS.SR-ID 171242508

  - "Девет необјављених писама Лазара Томановића упућених Антонију Тони Хаџићу у Нови Сад у периоду између 1868. и 1906. године", Бока, број 35, Херцег Нови, 2015, стр. 369-382. UDK 821.163.41-6 ISSN 0350-7769 (Print) ISSN 2336-9868 (Online) COBISS.CG-ID 7761922

  -  "Однос периферије и центра у српској књижевности 18. и 19. вијека", Исходишта, год. I, број 1, Савез Срба у Румунији из Темишвара и Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Темишвар-Ниш, 2015, стр. 177-184. ISSN 2457-5585

  - "Аутобиографско, дневничко и мемоарско казивање Симеона Жикића", Philologia Mediana, год. VIII, број 8, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2016, стр. 15-28. ISSN 1821-3332 COBISS.SR-ID 171242508

  - "Ћутња и говор тајанства", (Мирко Демић, Ћутања из Горе, Агора, Зрењанин, 2016), Српски књижевни лист, број 18/123, год. VI/ХVI, Београд, мај, јуни и јули 2017, стр. 8-9. ISSN 2334-6000

  - "Комичне поуке Доситеја Обрадовића", Исходишта, год. III, број 3, Савез Срба у Румунији из Темишвара и Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Темишвар-Ниш, 2017, стр. 171-180. ISSN 2457-5585 ISSN-L 2457-5585

  -  "Заборављени писац Симеон Жикић из пограничне области Источне Србије према Румунији и Бугарској", Исходишта, год. IV, број 4, Савез Срба у Румунији из Темишвара и Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Темишвар-Ниш, 2018, стр. 171-184. УДК 821.163.41.09 ISSN 2457-5585 ISSN-L 2457-5585

  - "О књизи Композиција Горског вијенца Јована Деретића", Његошев зборник Матице српске, број 3, Нови Сад, 2018, стр. 85-96. ISSN 1821-4843 COBISS.SR-ID 249785863 UDC 821.163.41.09 Deretić J. 821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II

  - "Периодизација епохе романтизма у српској књижевности", Philologia Mediana, год. Х, број 10, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2018, стр. 15-26. УДК. 821.163.41.09 "18/19" ISSN 1821-3332 COBISS.SR-ID 171242508

   - „Умјетничка пројекција политичких тема у књижевном дјелу Бранислава Нушића“, Србистика данас, год. IV, књ. 4, Политика у српском језику, књижевности и култури, зборник радова са научне конференције „Србистика данас. Политика у српском језику, књижевности и култури“' одржане на Филолошком факултету у Бањој Луци 30. марта 2019, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2019, стр. 22-39. ISBN 978-99955-58-62-8 ISSN 2490-3736 E-ISSN 2566-3461 COBISS.SR-ID 128850945 https://doi.org/10.21618/srb1904022m

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  - "Смијех Саве Текелије", Зборник Српска аутобиографска књижевност, 27/1, Научни састанак слависта у Вукове дане: Београд-Нови Сад-Манасија, 9-13. 9. 1997, Међународни славистички центар, Београд, 1998, стр. 175-183.

  - "Македонија у путописним записима Спире Калика", Зборник на ХХХ научна конференција на Мегународен семинар за македонски јазик, литературу и културу (Секција: Македонската литература наспрема другите), Филолошки факултет у Скопљу и Институт за македонску литературу у Скопљу, Скопље, 2005, стр. 81-93.

  - "Комедиографски поступак Бранислава Нушића", Комично у култури Срба и Бугара/Комичното в културата на Съби и Българи, Зборник радова, Филозофски факултет Универзитета у Нишу-Филолошки факултет Универзитета "Св. св. Кирил и Методий" у Великом Търнову (Бугарска), Ниш, 2005, стр. 115-140. ISBN 86-7379-109-X

  - "Страно као туђинско у причама социјалне тематике Петра Кочића", Своје и чуждо в културата на Българи и Сърби/Своје и туђе у култури Бугара и Срба, Зборник радова, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново (Бугарска), 2006, стр. 150-163. ISBN 10: 954-524-519-0 ISBN 13: 978-954-524-519-0

   - "Комично, књижевност и комуникација са посебним освртом на сатиричко приповиједање Радоја Домановића", Језик, књижевност, комуникација: књижевна истраживања, зборник радова, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2012, стр. 82-94. ISBN 978-86-7379-240-8 COBISS.SR-ID 190133516

  - "Два трагична пјесника српског романтизма (Дамјан Павловић, Владимир Васић)", Научни диалози, Сборник посветен на 10-годишнината от научното партньорство между филологическия и философския факултет на университетите във Велико Търново и Ниш (Велико Търново, 2012), Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013, стр. 106-115. ISBN 978-954-524-884-9

  - "Нова Србија у српској књижевности друге половине 19. вијека", Trends and tendencies in modern philology, Editer by: Boris Kožuh and Vida Medved Udovič, University of Primorska Koper and A.F.M. Krakow university, Koper, 2013, str. 19-26. ISBN 978-961-6917-01-8

  - "Поетика српске књижевности у књижевноисторијској пројекцији Јована Деретића", Along clio's ways… topical problems of modern historical science, Editer by: Mihovil Vojnović and Saša Kožuh, University of Primorska Koper and A.F.M. Krakow university, Koper, 2013, str. 17-32. ISBN 978-961-6917-03-2

  - "Историја и поетика српске књижевности", Наука и образование, сборник статей Х Международной научной конференции (Белово, 22-24. мај 2014), Министерство образования и науки Руской федерации и Кемеровский государственый университет, Беловский институт (Филиал), Белово, 2014, стр. 44-50. ISBN 978-5-8353-1680-9

  - "Аспекти политичког живота 'обреновићевске Србије' у сатирама Радоја Домановића", Политиката в културата на Българи и Сърби/Политика у култури Бугара и Срба, Сборник доклади от научната конференция "Политиката в културата на Българи и Сърби", проведена през м. mай 2018 год. Във Великотърновския университет, Велико Търново, 2019, стр. 32-49. ISBN 978-619-00-1042-5

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  - "Нушићеве ратне приче (антиратни модел приповиједања као демистификација историје у Приповеткама једног каплара из српско-бугарског рата 1886)", Књижевност и историја 1, Зборник радова са Научног скупа Књижевност и историја (Нишка Бања, 12-14. октобар 1993), Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу и Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, Ниш, 1995, стр. 197-211.

  - "Комично као поступак онеобичавања историје у устаничкој прози", Књижевност и историја 2, Зборник радова са Научног скупа Књижевност и историја (Нишка Бања, 5-6. октобар 1995), Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу и Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, Ниш, 1996, стр. 143-162.

   -"Успомене Спиридона Алексијевића", Православни дух у српској књижевности, Зборник радова са научног скупа "Православни дух у српској књижевности" (Србиње, 16-18. мај 1997), Универзитет у Српском Сарајеву-Митрополија дабробосанска, Српско Сарајево-Србиње, 1998, стр. 102-109."Докторска теза Владимира Ћоровића о Лукијану Мушицком", Владимир Ћоровић-Живот и дјело, Зборник радова са Научног скупа о Владимиру Ћоровићу, Билећа-Гацко, 19-21. септембар 1998, стр. 220-231.   

  - "Домановићев смијех", Зборник радова са научног скупа Књижевно дело Радоја Домановића-Ново читање (Ниш, 6. и 7. новембар 1999), Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу и Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, Ниш, 1999, стр. 59-91.

  - "Двије хумористичке новеле Симе Матавуља: Пошљедњи витезови и Нови свијет у старом Розопеку", Зборник радова у част академика Славка Леовца, АНУРС, Зборници и монографије, књига 1, Одјељење књижевности и умјетности, књига 1, Бања Лука-Српско Сарајево, 1999, стр. 226-238.

  - "Приповједачки покушаји Алексе Шантића", Алекса Шантић-Живот и дјело, Зборник радова, АНУРС, Зборници и монографије, књига 3, Одјељење књижевности и умјетности, књига 3, Бања Лука-Српско Сарајево, 2000, стр. 239-244.

  "Композиционе особености романа Зов ливада Душана Ђуровића", Књижевно дјело Душана Ђуровића, Зборник ЦАНУ, Научни скупови: књига 57, Одјељене умјетности: књига 20, Радови са научног скупа "Књижевно дјело Душана Ђуровића" одржаног у Подгорици 21. и 22. децембра 2000. године у организацији Црногорске академије наука и умјетности, Подгорица, 2001, стр. 201-208.

  - "Путописне слике С Дунава над Пчињу Милана Ђ. Милићевића", Књижевност Старе и Јужне Србије до Другог светског рата, Зборник радова 3, Институт за књижевност и уметност-Балканолошки институт САНУ, Београд, 2001, стр. 129-139.

  "Композиционе посебности збирке пјесама Божји геометар Алека Вукадиновића", Алек Вукадиновић песник, Зборник, Повеља-Народна библиотека "Радослав Веснић", Краљево, 2001, стр. 125-131.

  - "Интересовања Љубомира Стојановића за Петра II Петровића Његоша", Љубомир Стојановић-Живот и дело, Зборник радова, Учитељски факултет у Ужицу, Радови са научног скупа "Љубомир Стојановић-Живот и дело" одржаног у Ужицу 18. и 19. априла 2002. године у организацији Учитељског факултета, Ужице, 2002, стр. 331-342.

   - "Милутин Илић као комедиограф", Породица Јована Илића у српској књижевности и култури, Зборник радова, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2003, стр. 297-307.

  - "Српски реалисти и прва серија Српског књижевног гласника", Сто година Српског књижевног гласника-Аксиолошки аспекти традиције у српској књижевној периодици, Зборник радова, уредили Станиша Тутњевић и Марко Недић, Матица српска-Институт за књижевност и уметност, Београд, 2003, стр. 145-155.

  "Мирослав Егерић као критичар романескног дјела Добрице Ћосића", Из српске књижевности, Зборник радова у почаст Мирославу Егерићу, Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2003, стр. 79-84.

  - "Доситеј Обрадовић као пјесник устанка и традиција српског родољубивог пјесништва  у ХIХ вијеку", Први српски устанак у књигама 1804-1813, Зборник радова са истоименог научног скупа који је одржан у Народној библиотеци Србије, у Београду, 29. маја 2004, организатори: Народна библиотека Србије, Друштво за историју и теорију књиге и читања, Библиотека града Београда, Београд, 2004, стр. 61-74.

   - "Српски писци ХVIII и ХIХ вијека у есејима Бошка Петровића", Разговор о тајнама Бошка Петровића, Зборник радова са научног скупа у част Бошка Петровића, Матица српска, Нови Сад, 2004, стр. 209-215.

  - "Посланички говори Петра Кочића", У духу традиције, Зборник радова Огранка Вукове задужбине у Нишу, Ниш, 2005, стр. 17-28. ISBN 86-902961-4-X

  "Есеји Миодрага Павловића о српским пјесницима 19. вијека", Зборник радова са научног скупа Пјесничка ријеч на извору Пиве-Књижевно дјело Миодрага Павловића, Центар за културу, Плужине, 2005, стр. 179-188.

  "Херцеговина у приповиједној прози Светозара Ћоровића", Ћоровићеви сусрети писаца, Зборник радова са научног скупа Херцеговина и српски језик у историографским и књижевним дјелима (Гацко, 21-22. септембар 2005.), Српско културно и просвјетно друштво Просвјета, Билећа-Гацко, 2006, стр. 323-334. ISBN 99938-90-06-5

  "Личност, дјело и доба Лазара Томановића", Зборник радова у част академика Радована Вучковића, Зборници и монографије, Књига VI, Одјељење књижевности и умјетности, Књига 5, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2006, стр. 505-520. ISBN 978-99938-05-2

  - "Доминантна средства комике и смијеха у хумористичким приповијеткама Бранислава Нушића", Признање професору Слободану Ж. Марковићу, Зборник радова, Посебна издања Института за књижевност и уметност, књ. 31, Институт за књижевност и уметност- Вукова задужбина-Задужбина Десанке Максимовић, Београд, 2007, стр. 199-212. ISBN 978-86-7095-128-0

  "Путописна проза Лазара Томановића и српска путописна традиција друге половине 19. вијека", Српска реалистичка прича, књ. II, Зборник радова са научног скупа Српски језик, књижевност и уметност (ФИЛУМ, Крагујевац, 31. октобар-1. новембар 2006), Крагујевац, 2007, стр.101-119. ISBN 978-86-85991-06-6

  "Петар Кочић и Сарајево", Допринос Срба из Босне и Херцеговине науци и култури, Зборник радова са научног скупа (Пале, 20-21. мај 2006), Посебна издања: Научни скупови, књига 1, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 2007, стр. 191-206. ISBN 978-99938-47-11-3

  "Погледи Душана Радовића на српске писце 19. вијека", Душан Радовић и развој модерне српске књижевности, Зборник радова, Учитељски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2008, стр. 197-201. ISBN 978-86-7849-112-2

  "Путописна проза Марка Цара", Књижевност, друштво, политика, књига II, Зборник радова са научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 26. и 27. октобра 2007, године, ФИЛУМ, Крагујевац, 2008, стр. 199-214. ISBN 978-86-85991-10-3 (ФФ)

  - "Симо Матавуљ и Лазар Томановић", Књижевно дјело Сима Матавуља и његово мјесто у историји српске књижевности, Зборник радова са научног скупа (Херцег-Нови, 4. и 5. октобар 2007), СПКД "Просвјета", Херцег Нови, 2008, стр. 189-206. ISBN 978-86-489-0626-7

  "Путовање по Херцеговини митрополита Серафима Перовића", Сто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини, Зборник радова са научног скупа (Пале, 19-20. мај 2007), Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Посебна издања: Научни скупови, књига 2, том 1, Пале, 2008, стр. 177-187. ISSN 978-99938-47-13-7

  - "Путописна проза Митрополита Михаила (Јовановића) као узор поклоничких путовања српских монаха у 19. вијеку", Православна теологија и култура, Зборник радова са истоименог научног скупа (одржаног у Нишу, 25. и 26. децембра 2008. године), Универзитет у Нишу-Центар за црквене студије, Ниш, 2009, стр. 151-158. ISBN 978-86-84105-28-0

   - "Критичар у огледалу поезије", Споменица академику Новици Петковићу, Зборници и монографије, Књига VII, Одјељење књижевности и умјетности, Књига 6, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2009, стр. 213-222. ISBN 978-99938-21-17-5

  - "Комедиографски смијех Милована Ђ. Глишића", Глишић и Домановић 1908-2008, Зборник радова, САНУ, Научни скупови, Књига CХХIII, Одељење језика и књижевности, Књига 19, Београд, 2009, стр. 299-313. ISBN 978-86-7025-492-3

  "Градови Петра Кочића", Петар Кочић данас, Зборник радова: Научни скупови, Књига ХV, Одјељење књижевности и умјетности, Књига 6, АНУРС, Бања Лука, 2009, стр. 331-340. ISBN 978-99938-21-15-1

  - "Јован Сундечић као сарадник листа Црногорка на Цетињу 1884-1885. године", Јован Сундечић, свештеник, пјесник и дипломата, Зборник радова и избор из поезије, приредио: Душко Певуља, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука, 2009, стр. 60-68. ISBN 978-99938-30-31-3

  - "Чегарски бој и Ћеле-Кула у српским путописима друге половине ХIХ вијека", Бој на Чегру 1809. године у историји и традицији балканских народа, Зборник радова са научног скупа одржаног у Нишу 29. и 30. маја 2009. године, Институт за новију историју Србије из Београда и Народни музеј из Ниша, Београд-Ниш, 2010, стр.354-360. ISBN 978-86-7005-084-6 COBISS.SR-ID 182018572

  "Живи палимпсести лирског пјевања (О збирци Не тикај у ме рајка Петрова Нога)", Поезија Рајка Петрова Нога, зборник радова, приредио: Станиша Тутњевић, Задужбина "Десанка Максимовић", Београд, 2011, стр. 139-145. ISBN 978-86-82377-33-7  COBISS.SR-ID 40657935

  "Књижевна есејистика Скендера Куленовића", Споменица Скендера Куленовића, поводом стогодишњице рођења (1910-2010), Научни скупови, Књига CXXXVII, Одељење језика и књижевности, Књига 24, САНУ, Београд, 2011, стр. 313-321. ISBN 978-86-7025-564-7 COBISS.SR-ID 188225548

  - "Виђење рата у роману Од Огњене до Благе Марије Јована Радуловића", Наука и политика, зборник радова са научног скупа (Пале, 22-23. мај 2010), Посебна издања: Научни скупови, књига 5, том 1 (филолошке науке), Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 2011, стр. 275-280. ISBN 978-99938-47-33-5 COBISS.BH-ID 2018328

  - "Градови Симе Матавуља", Симо Матавуљ – дело у времену, зборник радова са Међународног научног скупа Књижевно дело Симе Матавуља (29. и 30. мај 2008, Београд), Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011, стр. 315-327. ISBN 978-86-6153-008-1 УДК 821.163.41.09

  -"Велика синтеза Андрићевог дјела", Андрић између истока и запада, Зборник радова: Научни скупови, Књига ХХII, Одјељење књижевности и умјетности, Књига 12, АНУРС, Бања Лука, 2012, стр. 441-451. ISBN 978-99938-21-39-7 COBISS.BH 3545112

  -  "Душан Иванић као текстолог", Душан Иванић, Зборник радова са међународног научног округлог стола одржаног на Филолошко-уметничком факултету (19. март 2016), уредили: проф. др Драган Бошковић и проф. др Драгана Вукићевић, ФИЛУМ, Крагујевац, 2016, стр. 179-189. ISBN 987-86-85991-97-4 COBISS.SR-ID 228275212

   - "Српски писци и дјела 18. и 19. вијека у тумачењима Владете Јеротића", Споменица Владети Јеротићу 1924-2018-2019, приредила Ирена Арсић, Задужбина Владете Јеротића-Domus editoria Ars Libri, Београд, 2019, стр. 99-110. (Прештампано у неизмијењеном облику у тематском зборнику: Владета Јеротић – књижевник, научник и религиозни мислилац, Педагошки факултет у Врању, 2020, стр. 27-36. ISBN 978-86-6301-038-3 COBISS.SR-ID 17828105).

  - „Слободан Јовановић као књижевни критичар“, зборник радова са научног скупа „Слободан Јовановић – Живот, дело, време, поводом 150 година од рођења“, Београд, 7. и 8. новембра 2019, ур. Коста Чавошки и Александар Костић, Научни скупови, књ. 188, председништво, књ. 13, САНУ, Београд, 2020, стр. 351-373. ISBN 978-86-7025-869-3 COBISS.SR-ID 25999369

  - „Бескрајне нити сестринства“, Савремена српска проза данас, зборник радова број 32, Књижевни портрет Мирослава Тохоља, Народна библиотека „Јефимија“, Трстеник, 2020, стр. 35-52. ISBN 978-86-83191-86-4 COBISS.SR-ID 23941129

  - „Два заборављена пјесника са југоистока Србије на почетку 20. вијека: Љубомир Симић и Светислав Николић Тиса“, Српска књижевност почетком 20. века: модерност и стари задаци, зборник радова, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020, стр. 77-91. ISBN 978-86-7095-263-8 COBISS.SR-ID 24935177

Poslednji put izmenjeno nedelja, 23 maj 2021 16:07