Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 08.12.2013.

Predrag Cvetković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15.02.1970
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1995.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Zaključivanje ugovora o međunarodnoj prodaji robe : magistraski rad / Predrag Cvetković. - Niš : /autor/, 2000. - 181 lst. ; 30 cm

  Međunarodno trgovinsko pravo : stručni eseji / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - 484 str. ; 24 cm

   

   

   

     ISBN 86-7148-027-5

  Međunarodnopravna zaštita stranih investicija od nekomercijalnih rizika : doktorska disertacija / Predrag Cvetković. – Niš : /autor/, 2004

  Međunarodno pravo stranih investicija / Predrag Cvetković. – Beograd : Zadužbina Andrejević, 2007. – 138 str. ; 23 cm
     ISBN 978-86-7244-625-8

  Uvod u pravo Svetske trgovinske organizacije / Predrag Cvetković. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - 291 str. ; 24 cm

  Javno-privatno partnerstvo: priručnik za sprovođenje na nivou lokalne samouprave / Predrag Cvetković, Slađana Sredojević. - Beograd : Stalna konferencija gradova i opština, 2013. - 172 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-88459-07-5 

  Pravo javno-privatnih partnerstava / Predrag N. Cvetković. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2015. - 297 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7148-201-1

   

  Međunarodno ekonomsko pravo / Predrag Cvetković, Uroš Zdravković. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2020. – 219 str. ; 24cm
     ISBN 978-86-7148-269-1

   

  ЦВЕТКОВИЋ, Предраг Н. Уговор као мрежна структура : корак ка приближавању норме и програмског кода. U: РАИЧЕВИЋ, Небојша М. (ur.). Заштита људских и мањинских права у европском правном простору : тематски зборник радова Правног факултета у Нишу. Књ. 11. Ниш: Правни факултет Универзитета, 2022. Стр. 105-122, граф. прикази. ISBN 978-86-7148-295-0. http://www.prafak.ni.ac.rs/files/centar_pub/Tematski-Zbornik-Rep-projekat-dec2022.pdf. [COBISS.SR-ID 83461129]
  CVETKOVIĆ, Predrag N. Algorithm as the function of law : basic taxonomy. U: ОБРАДОВИЋ, Горан (ur.). Одговорност у правном и друштвеном контексту : тематски зборник радова Правног факултета у Нишу. Ниш: Правни факултет Универзитета, 2021. Str. 103-115. Пројекат Одговорност у правном и друштвеном контексту. ISBN 978-86-7148-289-9. http://www.prafak.ni.ac.rs/files/centar_pub/Tematski-Zbornik-Radova-Odgovornost-2021.pdf. [COBISS.SR-ID 72687369]
  ЦВЕТКОВИЋ, Предраг Н. Оглед о ефикасној повреди уговора : случај Бечке конвенције о уговорима о међународној продаји робе. U: ОБРАДОВИЋ, Горан (ur.). Тематски зборник радова Правног факултета у Нишу. Ниш: Правни факултет Универзитета, 2021. Стр. 97-110. ISBN 978-86-7148-285-1. http://www.prafak.ni.ac.rs/files/centar_pub/Tematski-Zbornik-Radova-PF-2021.pdf. [COBISS.SR-ID 55359753]
  CVETKOVIĆ, Predrag N. Efficient breach and international commercial law : introductory remarks. U: TATHAM, Allan F. (ur.), POPOVIĆ, Vitomir (ur.), VUKADINOVIĆ MARKOVIĆ, Jelena (ur.). Izazovi u međunarodnom poslovnom pravu i pravu Еvropske unije : zbornik radova povodom 40 godina univerzitetske karijere akademika prof. dr Radovana D. Vukadinovića = Challenges in international business law and the law of the Еuropean union : liber amicorum in honour of Radovan D. Vukadinović : collecton of papers. Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske; Kragujevac: Udruženje za evropsko pravo, 2020. Str. [65]-76. ISBN 978-86-913529-3-6. [COBISS.SR-ID 31580937]

   

 • Knjige i udžbenici:

  ЦВЕТКОВИЋ, Предраг Н., ЗДРАВКОВИЋ, Урош. Међународно економско право. Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2020. 219 стр. ISBN 978-86-7148-269-1. [COBISS.SR-ID 26955785]

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  The Characteristics of an Offer in CISG and PECL / Predrag Cvetković
     U: Pace International Law Review. - /s.l./ : /s.n./, 2002. - Vol. 14, No 1 (2002), str. 121-136

  Unifikacija opšteg dela Međunarodnog privrednog ugovornog prava / Predrag Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1999. – Br. 38-39 (1998-1999), str. 210-224
     ISSN 0350-8501

  Tumačenje ugovora o međunarodnoj prodaji robe : uloga principa dobre vere i problem "međunarodne” interpretacije / Predrag Cvetković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi SCG, 2001. - Br. 5-8 (2001), str. 966-979
     ISSN 0354-3501

  Politički rizici podobni za izdavanje MIGA garancija / Predrag Cvetković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi SCG, 2002. - Br. 5-8 (2002), str. 715-724
     ISSN 0354-3501

  Međunarodni sporazumi kao izvor međunarodnog investicionog prava / Predrag Cvetković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi SCG, 2003. - Br. 5-8 (2003), str. 516-530
     ISSN 0354-3501

  O sporazumima države i stranog investitora / Predrag N. Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. – Br. 45 (2004), str. 167-188
     ISSN 0350-8501

  O sporazumima države i stranog investitora / Predrag Cvetković
     U: Godišnik na Pravniot fakultet “Justinijan prvi” : vo čest na Strezo Strezovski. – Skopje : Pravni fakultet, 2005. – Str. 830-848.
     ISSN 0583-5062

  Stabilizaciona klauzula u državnim investicionim sporazumima kao instrument zaštite stranih investitora / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2005. – Br. 5-8 (2005), str. 713-727
     ISSN 0354-3501

  Sistem rešavanja sporova u okviru Svetske trgovinske organizacije / Predrag Cvetković
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2006. – Br. 5-8 (2006), str. 659-675
     ISSN 0354-3501

  Za spogodbite među državata i stranski investitor / Predtag N. Cvetković
     U: Godišnik na Pravniot fakultet „Justinijan prvi“ : vo čest na Strezo Strezovski. – Skopje : Praven fakultet “Justinijan prvi”, 2006. – Tom 41 (2004/2005), str. 830-862
     ISSN 0583-5062.

  Kriterijumi utvrđivanja merodavnog materijalnog prava u postupku pred ICSID centrom / Predrag Cvetković
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2007. – Br. 5-8 (2007), str. 375-387.
     ISSN 0354-3501

  Princip proporcionalnosti u pravu WTO : primer člana XX GAT-a / Predrag Cvetković
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Strbije, 2008. – Br. 5-8 (2008), str. 692-705.
     ISSN 0354-3501

  Ugovor o građenju u međunarodnom prometu / Predrag Cvetković, Aleksandar Ćirić
     U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2008. – Br. 14 (2008), str. 475-501
     ISSN 1840-0272

  Uloga Svetske trgovinske organizacije u razvoju međunarodnog prava konkurencije / Predrag Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 52 (2008), str. 111-128.
     ISSN 0350-8501

  Uslovi nadležnosti ICSID Centra za rešavanje investicionih sporova / Predrag Cvetković
     U: Međunarodno privatno pravo i zaštita stranih investitora //urednik Snežana Miladinović/. – Podgorica : Pravni fakultet.../etc./, 2008. – Str. 57-82.
     ISBN 978-86-509-0047-5

  O pravu Svetske trgovinske organizacije: asimetrija prava i obaveza kao ključna determinanta / Predrag Cvetković
     U: Teme. – Niš : Univerzitet, 2009. – Br. 2 (2009), str.493-509.
     ISSN 0353-7919

  O pravu Svetske trgovinske organizacije: pro et contra konstitucionalne prirode / Aleksandar Ćirić, Predrag N. Cvetković
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2009. – Br.1-4 (2009), str. 481-494.
     ISSN 0354-3501

  Načelo najvećeg povlašćenja u pravu Svetske trgovinske organizacije: primer člana I:1 Opšteg sporazuma o carinama i trgovini / Predrag N. Cvetković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2010. - God. 47, br. 4-6 (2010), str. 391-404.
     ISSN 0354-3501

  Princip dobre vere u pravu Svetske trgovinske organizacije / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2010. - 55 (2010), str. 29-46.
     ISSN 0350-8501

  Princip pravičnog procesa u pravu Svetske trgovinske organizacije / Predrag Cvetković
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i prostor. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2010. - Br. 11, tom 3 (2010), str. 329-344.
     ISSN 0350-0500

  Uvod u pravo Svetske trgovinske organizacije / Predrag Cvetković
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i vreme. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2009.- God. 58, tom 4, br. 12 (2009), str. 767-778.
     ISSN 0350-0500

  Javno-privatno partnerstvo : polazna razmatranja / Predrag N. Cvetković, Tamara Milenković-Kerković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2011. - Br. 4-6 (2011), str. 758-770.
     ISSN 0354-3501

  Pravni ražim javno-privatnog partnerstva u pravu EU / Predrag Cvetković, Tamara Milenković
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i odgovornost. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2011. - Br. 12, tom 4 (2011), str. 365-380.
     ISSN 0350-0500

     Regionalizacija i evropska integracija / prikaz dela / Predrag Cvetković

       U: Teme, god. XXXV, Br.4. – Univerzitet u Nišu, oktobar – decembar 2011. – str. 1793-1796

      ISSN: 0353-7919

  Javno-privatno partnerstvo između "hijerarhijske konstante" i "nove etike" društvenih odnosa / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2012. - Br. 4-6 (2012), str. 618-627.
     ISSN 0354-3501

  Javno-privatno partnerstvo u pravnom sistemu Republike Srbije - polazna razmatranja / Predrag Cvetković, Uroš Zdravković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 147-168.
     ISSN 0350-8501

  Sporazum STO o javnim nabavkama / Predrag Cvetković, Srđan Golubović
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i moral. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2012. - Br. 11, tom 3 (2012), str. 247-260.
     ISSN 0350-0500

   "Ključ" za čitanje i interpretaciju Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama Republike Srbije / Predrag Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 245-264.
     ISSN 0350-8501

  Mediji u funkciji ostvarivanja ljudskih prava : primer međunarodnog trgovinskog prava / Predrag Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Mediji i ljudska prava. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - Br. 61 (2012), str. 271-284.
     ISSN 0350-8501

  Prekogranična saradnja u zemljama Zapadnog Balkana - mogućnosti i ograničenja / Srđan Golubović, Nataša Golubović, Predrag Cvetković
  U: Teme, No. 4/2012, str. 1613 - 1629
  ISSN: 0353-7919

  Rizici javno-privatnih partnerstava: polazna razmatranja / Predrag N. Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 121-146.
     ISSN 0350-8501

  Samoinicijativni predlog kao instrument realizacije javno-privatnog partnerstva Predrag N. Cvetković, Srđan Golubović
      U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2013. - Br. 4-6 (2013), str. 476-489.
     ISSN 0354-3501

  Sistem rešavanja sporova u okviru pravila Povelje o energiji / Predrag Cvetković, Žarko Dimitrijević
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 64 (2013), str. 125-138.
     ISSN 0350-8501

   New Fiscal Framework Of The European Monetary Union / Srđan Golubović, Nataša Golubović, Predrag Cvetković
     U: Facta universitatis. Series Economics and Organization. - Niš : Univerzitet, 2013. - Vol. 10, no. 3 (2013), str. 257 - 272.    
     ISSN 0354 – 4699

  Competitive dialogue as an instrument for the implementation of public-private partnerships in the Republic of Serbia / Slađana Sredojević, Predrag N. Cvetković

      U: Ekonomske teme 51(4). – Niš: Ekonomski fakultet, 2013. – str. 729 – 142

            ISSN: 0353-8648

  Karakteristike pravnog režima stranih direktnih investicija u pravu EU / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 678-696.
     ISSN 0350-8501

  Teorija relacionih ugovora: osnovne karakteristike / Predrag Cvetković
     U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2014. - God. 11, br. 39 (2014), str. 641-654.
     ISSN 1840-0272

  Javno – privatno partnerstvo kao okvir usklađivanja javnog i privatnog interesa: metodološka razmatranja / Predrag Cvetković

     U: Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, god. 36, br. 36. – Banja Luka, 2014. – str. 9-27.

   ISSN: 0350-9052

  Ugovorni režim javno-privatnog partnerstva: sui generis karakter kao posledica holističkog pristupa / Predrag Cvetković
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 66 (2014), str. 105-120.
     ISSN 0350-8501

  Upravljanje relacionim karakterom ugovora o javno-privatnom partnerstvu / Predrag Cvetković

  U:  Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 69 (2015), str. 57-72.
     ISSN 0350-8501

  Opportunism of Private Actors in Public-Private Partnerships / Predrag Cvetković

  U: Teme, No. 2. 2015

  ISSN: 0353-7919

   

  Princip proporcionalnosti u pravu Svetske trgovinske organizacije / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2015. - God. 12, br. 44 (2015), str. 31-54.
     ISSN 1840-0272

    Načelo specijalnog i diferencijalnog tretmana u pravu Svetske trgovinske organizacije / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković 
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 70 (2015), str. 737-755.
     ISSN 0350-8501

  ЦВЕТКОВИЋ, Предраг Н. Примена технологије у правном контексту : пример LegalTech-a. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije. 2022, год. 60, бр. 3, стр. 447-460. ISSN 0354-3501. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3501/2022/0354-35012203447C.pdf, DOI: 10.55836/PiP_22302A. [COBISS.SR-ID 72417033]
  CVETKOVIĆ, Predrag N. Norma kao programski kod : uvodna razmatranja. Revija Kopaoničke škole prirodnog prava : časopis za pravnu teoriju i praksu. 2022, god. 4, br. 3, str. 75-88. ISSN 2683-443X. https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2022/11/Revija-2-2022-Predrag-Cvetkovic.pdf?x49966, DOI: 10.5937/RKSPP2202075C. [COBISS.SR-ID 81046281]
   CVETKOVIĆ, Predrag N., NIKOLIĆ, Ljubica. Уговор и код : пример предиктивног уговарања. Zbornik radova. 2022, год. 56, бр. 3, стр. 745-765. ISSN 0550-2179. https://zbornik.pf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/doi_10.5937-zrpfns56-40802.pdf, DOI: 10.5937/zrpfns56-40802. [COBISS.SR-ID 107908361]
   CVETKOVIĆ, Predrag N. Blokčejn kao metoda rešavanja hold-up problema. Revija Kopaoničke škole prirodnog prava : časopis za pravnu teoriju i praksu. 2021, god. 3, br. 2, str. 9-22. ISSN 2683-443X. https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2021/11/01-Predrag-Cvetkovic.pdf?x23548https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2683-443X2102009Chttps://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2021/11/KOP_Revija_2_2021_WEB_FINAL.pdf?x23548. [COBISS.SR-ID 56187913]
  ЦВЕТКОВИЋ, Предраг Н. Синтеза правног текста и програмског кода : случај Рикардијанског уговора. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 2021, год. 60, бр. 90, стр. 61-76. ISSN 0350-8501. http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z90/03z90.pdf, DOI: 10.5937/zrpfn0-29556. [COBISS.SR-ID 40783625]
   ЦВЕТКОВИЋ, Предраг Н. Уговор као алгоритам : уводна разматрања. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 2021, год. 60, бр. 92, стр. 15-34, граф. прикази. ISSN 0350-8501. http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z92/01z92.pdf, DOI: 10.5937/zrpfn0-34462. [COBISS.SR-ID 55991817]
   CVETKOVIĆ, Predrag N. Liability in the context of blockchain-smart contract nexus : introductory considerations. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 2020, god. 59, br. 89, str. 83-100. ISSN 0350-8501. http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z89/05z89.pdf, DOI: 10.5937/zrpfn0-28637. [COBISS.SR-ID 33419273]
   CVETKOVIĆ, Predrag N. Pravni aspekti primene blokčejna : primer pametnih ugovora. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу. 2020, god. 17, br. 63, str. 73-95, tabele. ISSN 1840-0272. [COBISS.SR-ID 22690313]

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Načela pravnog tretmana stranih investicija u međunarodnim izvorima i investicionim zakonodavstvima zemalja Balkana / Predrag Cvetković
     U: Kultura u procesima razvoja, regionalizacije i evrointegracije Balkana / /priredio D. Todorović. - Niš : Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2003. - Str. 195-206

  O efektima stranih investicija : razlika između stvarnosti predrasuda / Predrag Cvetković
     U: Kvalitet međunarodnih odnosa, svest o regionalnom identitetu i mogućnosti saradnje i integracije na Balkanu / /priredio D. Todorović/. - Niš : Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2004. - Str. 157-168

  O proceduralnoj zaštiti stranih investicija / Predrag Cvetković
     U: Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU – balkanska raskršća i alternative. - Niš : Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2004. - Str. 249-263

  Pravni režim stranih investicija u predinvesticionoj fazi investicionog procesa / Predrag Cvetković
     U: Društvene promene, kulturni i etnički odnosi i evrointegracijski procesi na Balkanu. - Niš : Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2004. - Str. 87-99

   Editorial Remarks of Art. 14 CISG in Connection with Relevant Articles of PECL / Predrag Cvetković
     U: . http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcompl14.html

  Bilateralni sporazumi o zaštiti investicija kao instrumenti zaštite stranih ulaganja u zemljama zapadnog Balkana / Predrag Cvetković
     U: Balkan u procesu evrointegracije. – Niš : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2005. – Str. 155-179
     ISBN 86-7746-021

  Pravni režim stranih investicija u predinvesticionoj fazi investicionog procesa / Predrag Cvetković
        U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 400-412.
     ISBN 86-7148-054-2

  Bilateralni sporazumi o zaštiti investicija kao instrumenti zaštite stranih ulaganja u zemljama zapadnog Balkana / Predrag Cvetković
     U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 511-563.
     ISBN 86-7148-063-1

  Ekonomije balkanskih zemalja u procesu regionalne i evropske integracije / Milorad Božić, Srđan Golubović, Predrag Cvetković
     U: Kulturni i etnički odnosi na Balkanu. – Niš : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2006. – Str. 17-55.
     ISBN 86-7379-107-3

  Usaglašavanje poslovnog ugovornog prava Srbije sa međunarodnim izvorima / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 261-273.
     ISBN 86-7148-067-4

  Criteria for an Offer : Remarks on the Manner in which the PECL May Be Used to Interprete or Supplement Article 14 CISG / Predrag Cvetković
     U: An International Approach to the Interpretation of the UN Conferention on Contracts for the International Sale of Goods…/ Edited by John Felemegas. – Cambridge : Cambridge UP, 2007. – Str. 295-301.
     ISBN 978-0-521-86872-3

  Harmonizacija regulatornog okvira energetskog sektora zemalja zapadnog Balkana / Srđan Golubović, Predrag Cvetković
     U: Balkan u procesu evrointegracije : strukturne promene i kultura mira. – Niš : Filozofski fakultet, 2007. – Str. 29-54.
     ISBN 86-7379-122-7

   Povelja o energiji kao pravni okvir investiranja u sektor energetike zemalja zapadnog Balkana / Predrag Cvetković
     U: Društvena istraživanja. – Zenica : Pravni fakultet, 2008. – Br. 2 (2007), str. 65-75.

  Bitna povreda ugovora o opštim izvorima međunarodnog privrednog ugovornog prava / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Aktuelna pitanja građanske kodifikacije : zbornik radova / /urednici Radmila Kovačević-Kuštrimović, Miroslav Lazić. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Str. 233-254.
     ISBN 978-86-7148-086-4

  Izazovi i dileme “istočnog proširenja” Evropske unije / Predrag Cvetković
     U: Balkan u procesu evrointegracije : koncepcije razvoja i socijalne implikacije. – Niš : Filozofski fakultet, 2008. – Str. 111-118.
     ISBN 86-7379-159-3

  Uslovi nadležnosti ICSID Centra za rešavanje investicionih sporova / Predrag Cvetković
     U: Međunarodno privatno pravo i zaštita stranih investitora //urednik Snežana Miladinović/. – Podgorica : Pravni fakultet.../etc./, 2008. – Str. 57-82.
     ISBN 978-86-509-0047-5

  Izvori prava Svetske trgovinske organizacije i njihov značaj za države u tranziciji / Predrag N. Cvetković
     U: Balkan u procesu evrointegracije : 20 godina tranzicije / /zbornik pripremili i uredili Milorad Božić, Srđan Golubović/. – Niš : Filozofski fakultet, 2009. – 261 str. ; 24 cm. - (Edicija Balkanske studije ; knj. 4). - Str. 137-161.
     ISBN 978-86-7379-183-8

  Odrednice u enciklopediji / Predrag Cvetković
     U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-6187-014-9

  Princip specijalnog tretmana u pravu Svetske trgovinske organizacije i njegov značaj za države Zapadnog Balkana / Predrag N. Cvetković
     U: Balkan u procesu evrointegracije : unutarregionalni odnosi / /zbornik priredili i uredili Milorad Božić, Srđan Golubović/. – Niš : Filozofski fakultet, 2010. – str. 121-138. 
     ISBN 978-86-7379-204-0

  Aktuelnosti primene faktoring posla i tehnika zakljuičivanja ugovora o faktoringu u Srbiji / Tamara Milenković Kerković, Predrag Cvetković
     U: Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u rpocesu evropskih integracija Srbije : zbornik radova. - Niš : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2011. - Str.: 335-356.
      ISBN: 978-86-6139-033-3

  Determinante regulatornog okvira javno-privatnog partnerstva u državama zapadnog Balkana / Predrag Cvetković
     U: Balkan u procesu evrointegracije : modernizacija i razvoj / priredio Milorad Božić. – Niš : Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, 2011. – Str. 130-147. 
     ISBN 978-86-7379-236-1

  Javno-privatno partnerstvo kao oblik korišćenja vodnog bogatstva / Predrag Cvetković, Uroš Zdravković
     U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 573-588.
     ISBN 978-86-7148-146-5

  Mogućnost primene trgovinskih sankcija u skladu sa pravom Svetske trgovinske organizacije kao načina suzbijanja trgovine ljudima i drugih oblika savremenog ropstva / Predrag Cvetković, Uroš Zdravković
     U: Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - Str. 92-110.
     ISBN 978-86-7148-137-3  

  Dobra (Golubac) / Ninoslav Golubović, Predrag Cvetković
     U: Selo u pograničju istočne i jugoistočne Srbije / priredili Dragoljub Đ. Đorđević, Đura Stevanović, Dragan Todorović. - Beograd : Službeni glasnik : Zavod za proučavanje sela, 2012. - Str. 35-56 ; 24 cm
     ISBN 978-86-87067-11-0
     ISBN 978-86-519-1213-2

   Globalizacija kao formativni elemenat nastanka univerzalne etike: primer međunarodnog trgovinskog prava / Aleksandar Ćirić, Predrag N. Cvetković
     U: 1700 godina Milanskog edikta : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 117-130.
     ISBN 978-86-7148-176-2

  Teorija igara kao analitički okvir javno-privatnog partnerstva / Predrag Cvetković
      U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - Str. 241-254. 
     ISBN 978-86-7148-178-6

      How to “procure” the best private partner: The case of competitive dialogue / Slađana Sredojević, Predrag N. Cvetković

    U: The Global Economic Crisis and the Future of European Integration: Proceedings of the International Scientific Conference [Editors: Zoran Aranđelović, Srđan Marinković]. – University of Niš, Faculty of Economic, 2013. – str. 179-185

      ISBN: 978-86-6139-085-2

   Harmonizacija javnog i privatnog interesa kroz javno-privatno partnerstvo: ogled o dvostepenoj strukturi / Predrag Cvetković
     U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 253-270.
     ISBN 978-86-7148-187-8

   Pravni režim javno-privatnog partnerstva kao vid "hibridne regulative" / Predrag N. Cvetković
      U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 4 / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 89-102.
     ISBN 978‐86‐7148‐198‐4

  Public-private partnership as the "Horizon 2020" implementation tool: the main methodological issues / Predrag Cvetković
     U: Promotion of Scientific Research and Education in European Integration and Policy: Conference Proceedings. - Skopje : SEELS, 2014. - Str. 101-110.
     ISBN 978-608-4697-09-1

  Elementi ugogvora kao nosioci "relacionalnosti" ugovornog odnosa / Predrag N. Cvetković
     U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. - Niš: Pravni fakultet, 2015. - Str. 105-124.
     ISBN 978-86-7148-203-5

   Javno-privatno partnerstvo kao metod restruktuiranja javnog sektora: pravni aspekti / Predrag Cvetković
     U: Zbornik radova
  sa Konferencije "Restruktuiranje javnih preduzeća u uslovima institucionalnih ograničenja". - Beograd : Naučno društvo ekonomista srbije : Ekonomski fakultet, 2015. Str. 175-197. 
     ISBN: 978-86-403-1449-7.

   Ex ante i ex post kontrola javnog interesa u sporazumima o javno-privatnom partnerstvu / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 74 (2016), str. 149-164.
     ISSN 0350-8501

  Načelo pune zaštite i sigurnosti strane investicije / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
  U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2016. – Br. 7-9 (2016), str. 163-177.
  ISSN 0354-3501

    Тhe "hierarchical constant" as the underlying principle of public-private partnership/ Predrag Cvetković
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2016. - Vol. 14, No 4 (2016), str. 541-548.
  ISSN 1450-5517

  Načelo nacionalnog tretmana u funkciji zabrane diskriminacije „sličnih“ proizvoda u okviru Opšteg sporazuma o carinama i trgovini / Predrag Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 78 (2018), str. 83-102.
     ISSN 0350-8501

  Pravo i teorija igara: primer prava Svetske Trgovinske Organizacije / Predrag Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 81 (2018), str. 83-102.
     ISSN 0350-8501

  Pravni aspekti javno-privatnog partnerstva: između hijerarhijskog i tržišnog diskursa / Predrag Cvetković
     U: Pravna riječ. - Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske, 2018. - Str. 557-574.
     ISSN 1840-0272

  Teorija igara i međunarodno trgovinsko pravo: polazna razmatranja / Predrag Cvetković
  U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2019. - God. 16, br. 59 (2019), str. 597-617.
  ISSN 1840-0272

  Teorija igara kao metod strukturiranja sporazuma o javno-privatnom partnerstvu / Predrag Cvetković
     U: Pravni život: tematski broj. Pravno i snaga umnosti. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2019. –Br. 11, tom 3(2019), str. 347-362.
     ISSN 0350-0500

  Law as a Complex Adaptive System: Path toward Selfsustainability of Legal Framework / Predrag Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2019. – Br. 84(2019), str. 63-74.
     ISSN 0350-8501

  Pravni aspekti primene blokčejna: primer pametnih ugovora / Predrag Cvetković
     U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2020. – Godina XVII, Br. 63 (2020), str. 73-96.
     ISSN 18840-0272

  Blokčejn kao pravni fenomen: uvodna razmatranja / Predrag Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2020. – Br. 87 (2020), str. 127-144.
     ISSN 0350-8501

    Liability in the context of Blockchain-Smart Contract Nexus: Introductory Considerations / Predrag Cvetković,
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2020. – Br. 89 (2020), str. 83-100.
     ISSN 0350-8501

  ЦВЕТКОВИЋ, Предраг Н. Алгоритмирање права : илустрација могућих приступа. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije. 2023, год. 61, бр. 2, стр. 315-327. ISSN 0354-3501. DOI: 10.55836/PiP_23205A. [COBISS.SR-ID 116169993]
  CVETKOVIĆ, Predrag N. Norma kao programski kod: uvodna razmatranja. Revija Kopaoničke škole prirodnog prava : časopis za pravnu teoriju i praksu. 2022, god. 4, br. 2, str. 75-88. ISSN 2683-443X. https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2022/11/Revija-2-2022-Predrag-Cvetkovic.pdf?x31619, DOI: 10.5937/RKSPP2202075C. [COBISS.SR-ID 82995465]
   ЦВЕТКОВИЋ, Предраг Н. Блокчејн као правни феномен : уводна разматрања. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 2020, год. 59, бр. 87, стр. 127-144, граф. прикази. ISSN 0350-8501. https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-85012087127Chttps://aseestant.ceon.rs/index.php/zrpfn/article/view/24414http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z87/07z87.pdf, DOI: 10.5937/zrpfn0-24414. [COBISS.SR-ID 19895049]

   

    

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Odnos komunitarnog prava i prava Svetske trgovinske oraganizacije: osnovna razmatranja / Predrag Cvetković
     U: Međunarodna konferencija Regionalna saradnja u oblasti građanskog sudskog postupka sa međunarodnim elementom. - Banja Luka : Pravni fakultet, 2009. - Str. 250-271 
     ISBN 978-99938-50-36-6

  Pravni režim državne pomoći u Evropskoj uniji i Svetskoj trgovinskoj organizaciji / Predrag Cvetković, Nebojša Raičević
     U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive. Sv. 2 / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 537-570.
     ISBN 978-86-7148-099-4

  Pravni režim državne pomoći u Evropskoj uniji i Svetskoj trgovinskoj organizaciji / Predrag Cvetković, Nebojša Raičević
     U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik sažetaka / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 136.
     ISBN 978-86-7148-091-8

  Ostvarivanje ravnoteže između načela slobode trgovine i javnopravnih interesa: primer prava Svetske trgovinske organizacije / Predrag Cvetković
     U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : tematski zbornik radova. Sv. 2. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 387-420.
     ISBN 978-86-7148-119-9

  Ostvarivanje ravnoteže između načela slobode trgovine i javnopravnih interesa: primer prava Svetske trgovinske organizacije / Predrag Cvetković
     U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 114.
     ISBN 978-86-7148-112-0

   An Overview on Legal Environment for Franchising Agreement in Serbia / Tamara Milenković Kerković, Predrag Cvetković
     U: Procedings / International Conference on Applied Business & Economics, 29th September - 1st October 2011, University of Piraeus, Greece. - Piraeus : University, 2011. - Str. 121.

  Javno-privatno partnerstvo kao oblik korišćenja vodnog bogatstva / Predrag Cvetković
      U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš, 18. maj 2011 ; glavni i ogovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 90
     ISBN 978-86-7148-129-8

   Mediji u funkciji ostvarivanja ljudskih prava : primer međunarodnog trgovinskog prava / Predrag Cvetković
      U: Međunarodna naučna konferencija "Mediji i ljudska prava" : zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - Str. 44.
     ISBN 978-86-7148-156-4

  Sporazum STO o javnim nabavkama / Predrag Cvetković, Srđan Golubović
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i moral. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2012. - Br. 11, tom 3 (2012), str. 247-260.
     ISSN 0350-0500

  Globalizacija kao formativni elemenat nastanka univerzalne etike: primer međunarodnih ekonomskih odnosa / Aleksandar Ćirić, Predrag N. Cvetković
     U: Međunarodni naučni skup "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 13.

    Karakteristike pravnog režima stranih direktnih investicija u pravu EU / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije": zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 99.

   Public-private partnership as the "Horizon 2020" implementation tool: the main methodological issues / Predrag Cvetković
     U: Promotion of Scientific Research and Education in European Integration and Policy: Conference Proceedings. - Skopje : SEELS, 2014. - Str. 101-110.
     ISBN 978-608-4697-09-1

  Načelo specijalnog i diferencijalnog tretmana u pravu Svetske trgovinske organizacije / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - Str. 126 ; 24 cm
     ISBN 978-86-7148-200-4

   

  Uslovi zasnivanja nadležnosti Centra za rešavanje investicionih sporova / Predrag Cvetković
     U: Liber amicorum Gašo Knežević. - Beograd : Pravni fakultet, 2016. - Str. 578-600.
     ISBN 978-86-7630-664-0

   Princip pavičnog i jednakog tretmana kao načelo međunarodnog prava stranih investicija: pojam i karakteristike / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Pravna sigurnost kao pospešujući faktor za direktne strane investicije: zbornik radova. - Kragujevac : Pravni fakultet, 2016. - Str. 37-52.
     ISBN: 978-86-7623-075-4

  Public-private partnership agreements: understanding the need for the relational paradigm / Predrag Cvetković
      U: Law and Transition. - Belgrade : Faculty of Law Publshing and Information Center, 2017. - Str. 417-427.
     ISBN 978-86-7630-604-6

  Interpretation of WTO Law: Evolutionary approach / Predrag Cvetković
     U: Legal Implications of Trade Liberalization under SAAs and CEFTA. - Belgrade : Faculty of Law, Jean Monnet Module, 2018. - Str. 221-235.
     ISBN 978-86-7630-748-8

  Pravo kao kompleksni adaptivni sistem: put ka samoodrživosti pravnog okvira / Predrag Cvetković
     U: Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš, 12-13. april 2019 = Collection of Summaries / International Scientific Conference “Law and multidisciplinarity”, [Nis, 12th-13th April 2019] : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - str. 13.
     ISBN 978-86-7148-255-4

  Ugovor kao algoritam: uvodna razmatranja / Predrag Cvetković
     U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Pravo i digitalizacija, Niš, april 2021. = Collection of summaries / International Scientific Conference Law and digitalization. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2021. – str. 115-116.
     ISBN 978-86-7148-279-0

  CVETKOVIĆ, Predrag N. Sistem pravne ekspertize kao okvir funkcionalne povezanosti prava i programiranja. U: МИРЈАНИЋ, Жељко (ur.), ВЛАШКИ, Бојан (ur.), МИЛИНКОВИЋ, Игор (ur.). Зборник радова = Zbornik radova = Conference proceedings. Бања Лука: Правни факултет Универзитета: = Faculty of law University, 2022. Str. 147-157. ISBN 978-99976-54-15-1. [COBISS.SR-ID 113389577]

  ЦВЕТКОВИЋ, Предраг Н. Алгоритам као формат правне норме = Algorithm as a format of legal norm. U: РАИЧЕВИЋ, Небојша М. (ur.), МИЛАДИНОВИЋ-СТЕФАНОВИЋ, Душица (ur.). Зборник сажетака = Collection of summaries. Ниш: Правни факултет Универзитета, 2023. Стр. 187-188. ISBN 978-86-7148-302-5. [COBISS.SR-ID 114092297]

  JOCOVIĆ, Mijat, CVETKOVIĆ, Predrag N., LJUTIĆ, Ivana B. Regulatory and compliance aspects of sustainable and inclusive global growth. U: GRUBIŠIĆ, Zoran (ur.), et al. Book of abstracts. Belgrade: Belgrade Banking Academy, Faculty of Banking, Insurance and Finance, 2022. Str. 47-54, tabele. ISBN 978-86-7852-070-9. [COBISS.SR-ID 113618697]
   CVETKOVIĆ, Predrag N., NIKOLIĆ, Ljubica. Contract and the code : the case of predicative contracting. U: DRAKIĆ, Gordana (ur.), JOVANOV, Ilija (ur.), ARSENIJEVIĆ, Danijela (ur.). Legal tradition and new legal challenges : Book of abstracts. Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 2022. Стр. 31-32. ISBN 978-86-7774-253-9. [COBISS.SR-ID 110565129]
  ЦВЕТКОВИЋ, Предраг Н. Антиципативно управљање као регулаторни инструмент управљања ризиком. U: ТАСИЋ, Анђелија (ur.), ДИМИТРИЈЕВИЋ, Марко Б. (ur.). Зборник сажетака = Collection of summaries. Ниш: Правни факултет Универзитета, 2022. Стр. 29-30. ISBN 978-86-7148-290-5. http://www.prafak.ni.ac.rs/scientific-conference/wp-content/uploads/2022/04/zbornik-sazetaka-konf-2022.pdf. [COBISS.SR-ID 64198665]
  17. ЦВЕТКОВИЋ, Предраг Н. Уговор као алгоритам: уводна разматрања = Law as an algorithm: introduction. U: ОБРАДОВИЋ, Горан (ur.), ДИМИТРИЈЕВИЋ, Марко Б. (ur.). Зборник сажетака = Collection of summaries. Ниш: Правни факултет Универзитета, 2021. Стр. 115-116. ISBN 978-86-7148-279-0. [COBISS.SR-ID 36786185]
  ЦВЕТКОВИЋ, Предраг Н. Блокчејн и правна одговорност : уводна разматрања = Legal liability in the context of blockchain: introductory considerations. U: ТАСИЋ, Анђелија (ur.), ОБРАДОВИЋ, Горан (ur.). Међународна научна конференција "Одговорност у правном и друштвеном контексту", Ниш, 18. септембар 2020 : зборник сажетака = International Scientific Conference "Responsibility in the legal and social context" [Niš, 18th September, 2020] : collection of summaries. [Oнлајн изд.]. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу, 2020. Стр. 135-136. http://www.prafak.ni.ac.rs/files/centar_pub/zbornik-sazetaka-sep-2020.pdf. [COBISS.SR-ID 21198345]

   

Poslednji put izmenjeno petak, 26 maj 2023 09:34