Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 22.01.2014.

Vidoje Spasić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 03.01.1960
 • Mesto rođenja: Sečanica
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1983
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Moralna prava autora : magistarski rad / Vidoje Spasić. - Kragujevac : /autor/, 1998. – 152 str. ; 30 cm

  Ograničenja ovlašćenja na umnožavanje autorskog dela za privatne potrebe : doktorska disertacija/ Vidoje Spasić. – Novi Sad : /autor/, 2003. – 240 str. ; 30 cm

  Autorska dela u digitalnom okruženju / Vidoje Ž. Spasić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - 295 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-127-4

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

       Suzbijanje nelojalne utakmice u savremenom pravu / Vidoje Spasić   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Prani fakultet, 1991. – Br. 31 (1991), str. 153-160   ISSN 0350-8501

     Prava umetnika-izvođača / Vidoje Spasić   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Prani fakultet, 1994. – Br. 32-33 (1992-1993), str. 127-134
     ISSN 0350-8501

     Prenos žiga-marke proizvoda i usluga / Vidoje Spasić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1996. – Br. 34-35 (1994-1995), str. 213-224
     ISSN 0350-8501

     Moralna prava autora i Internet / Vidoje Spasić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Prani fakultet, 2000. – Br. 38-39 (1998-1999), str. 196-207
     ISSN 0350-8501

     Autorskopravna pitanja u vezi sa učenjem na distanci u američkom pravu / Vidoje Spasić
     U: Pravni život. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 2000. - God. 49, tom 3, br. 11 (2000), str. 649-671
     ISSN 0350-0500

     Odgovornost ključnih lica za kretanje informacija na internetu / Vidoje Spasić
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Jugoslavije, 2000. - God. 37, br. 5/8 (2000), str. 674-694
     ISSN 0354-3501

     Osnovi doktrine Fair Use o ograničavanju imovinsko pravnih ovlašćenja autora / Vidoje Spasić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Prani fakultet, 2001. – Br. 40-41 (2000-2001), str. 215-234
     ISSN 0350-851

     Savremeni sistemi elektronskog plaćanja / Vidoje Spasić
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 2001. - God. 38, br. 5/8 (2001), str. 942-965
     ISSN 0354-3501

     Specifičnosti karaktera i upotrebe autorskih dela u digitalnoj formi / Vidoje Spasić
     U: Pravni život. Temtski broj, Pravo i ljudske vrednosti. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 2001. - God. 50, tom 3, br. 11 (2001), str. 863-880
     ISSN 0350-0500

        Elektronsko izdavaštvo / Vidoje Spasić   U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR jugoslavije, 2002. – Br. 9/12 (2002), str 128-137   ISSN 0354-3501

     Merodavno pravo za međunarodne autorskopravne odnose / Vidoje Spasić
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2002. - God. 39, br. 9/12 (2002), str. 636-652
     ISSN 0354-3501

     Mogućnosti zaštite tvorevina iz oblasti biotehnologije po osnovu intelektualne svojine / Vidoje Spasić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i svedski poredak. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 2002. - God. 51, tom 3, br. 11 (2002), str. 971-997
     ISSN 0350-0500

        Upotreba digitalnih slika u američkom pravu / Vidoje Spasić   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Prani fakultet, 2002. – Br. 42 (2002), str. 299-318   ISSN 0350-85011

        Uporednopravni aspekt ograničenja ovlašćenja na umnožavanje autorskog dela za privatne potrebe / Vidoje Spasić   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2003. – Br. 43 (2003), str. 265-287   ISSN 0350-8501

       Privatnost u digitalnom svetu / Vidoje Spasić   U: Pravni život. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2004. - Br. 11 (2004), str. 867-887

     Neki aspekti privatnosti u sajberspejsu / Vidoje Spasić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 46. – Niš : Pravni fakultet, 2005. – Br. 46 (2005), str. 207-228.
     ISSN 0350-8501

      Sajber kriminal u svetlu nove regulative / Vidoje Spasić   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2005. – Tom 1, br. 9 (2005), str. 947-963.

       Novi zakonski okvir za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji / Vidoje Spasić   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i9 humana budućnost. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2006. – Br. 11, tom 3 (2006), str. 883-896.   ISSN 0350-0500

     Patentiranje proizvoda biotehnologije / Vidoje Spasić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – 47 (2006), str. 77-96
     ISSN 0350-8501

        Osvrt na odgovornost Internet servis provajdera (ISP) u međunarodnom i uporednom pravu / Vidoje Spasić   U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 50. – Niš: Pravni fakultet, 2007. – Br. 50 (2007), str. 103-126.   ISSN 0350-8501

        Pravni položaj potrošača u uslovima elektronske trgovine / Vidoje Spasić   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2007. – Br. 49 (2007), str. 271-290.   ISSN 0350-8501

     Savremeni oblici piraterije u autorskom i srodnom pravu / Vidoje Spasić
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i sloboda. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007. – Tom 5, br. 13 (2007), str. 293-310.   ISSN 0350-0500

     Baneri i blogovi kao sredstvo oglašavanja na Internetu / Vidoje Spasić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 51 (2008), str. 73-90.   ISSN 0350-8501

     Da li će privatnost u Srbiji biti realna ili virtuelna / Vidoje Spasić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i međunarodne integracije. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008.- God. 57, tom 6, br. 14 (2008), str. 615-632
     ISSN 0350-0500

     Digitalni vodeni žig (watermark) u funkciji zaštite digitalnog sadržaja / Vidoje Spasić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 54 (2009), str. 59-80.
     ISSN 0350-8501

        Onlajn bezbednost / Vidoje Spasić   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. – Br. 56 (2010), str. 77-102.   ISSN 0350-8501

     Prava oplemenjivača biljnih sorti u Srbiji / Vidoje Spasić
     U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : tematski zbornik radova. Sv. 2. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 421-445.
     ISBN 978-86-7148-119-9

       Alternative autorskom pravu / Vidoje Spasić   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 333-345.   ISBN 978-86-7148-148-9

        Digitalno upravljanje pravima / Vidoje Spasić   U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2011. - Br. 4-6 (2011), str. 909-926.   ISSN 0354-3501

     Inovativnost - ključna determinanta unapređenja konkurentnosti / Dragan Vujisić, Vidoje Spasić
     U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 59. – Niš: Pravni fakultet, 2012. – Br. 59 (2012), str. 73-88.
     ISSN 0350-8501

     Nova legislativa o pravu oplemenjivača biljnih sorti u Srbiji / Vidoje Spasić
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2012. - Br. 7-9 (2012), str. 279-293.
     ISSN 0354-3501

     Pravni režim autorskih dela stvorenih u radnom odnosu u pravu Srbije i Makedonije / Vidoje Spasić, Ljubiša Stefanoski
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 169-187.
     ISSN 0350-8501

   

     Dizajn u funkciji mode / Vidoje Spasić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 253-272.
     ISSN 0350-8501

     GM hrana - briga za čovečanstvo ili pokušaj smanjenja slobode proizvodnje hrane / Vidoje Spasić, Aleksandra Vasić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 64 (2013), str. 139-158.
     ISSN 0350-8501

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Direktiva o harmonizaciji izvesnih aspekata autorskog i srodnih prava u informatičkom društvu / Vidoje Spasić
     U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i pruvredu, 2002. - Br. 2 (2002), str. 86-89
     ISSN 1451-3188

  Uloga kiptografije u transferu i pristupu informacijama na internetu - pravni aspekti : /elektronski izvor/ / Vidoje Spasić
     U: Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama : zbornik radova YUINFO. – Niš : YUINFO, 2001. – CD-ROM : elektronska publikacija

    Pametna kartica ("Smart card") kao sredstvo elektronskog plaćanja /elektronska građa/ / Vidoje Spasić
     U: Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnplogijama : zbornik radova YUINFO. – Niš : YUINFO, 2002. – CD-ROM : elektronska publikacija

  Direktiva o zakonskoj zaštiti biotehnoloških pronalazaka (98 /44/ EC) / Vidoje Spasić
     U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2003. - Br. 1(2003)
     ISSN 1451-3188

  Digitalni potpis u svetlu Direktive EU / Vidoje Spasić
     U: Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama : zbornik radova YUINFO. - Niš : YUINFO, 2004. – CD-ROM : elektronska publikacija

  Privatnost u digitalnom svetu / Vidoje Spasić
      U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 351-367.
     ISBN 86-7148-054-2

   Zaštita ličnih podataka na internetu / Vidoje Spasić
     U: Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama : Zbornik radova YUINFO. - Niš : YUINFO, 2005. – CD ROM : elektronska publikacija.

     Aktuelna pitanja u oblasti sajber kriminala / Vidoje Spasić
     U: Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. – Beograd : Intermex, 2006. – Br. 1 (2006), str. 107-130.
     ISSN 0354-4109

     Kloniranje ljudskih bića: za i protiv / Vidoje Spasić
     U: Novine u porodičnom zakonodavstvu. – Niš : Pravni fakultet, 2006. – Str. 255-271.
     ISBN 86-7148-066-6

  Pojam i vrste sajber kriminala / Vidoje Spasić
     U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 564-583.
     ISBN 86-7148-063-1

  Digitalno bankarstvo : oblici i rizici / Vidoje Spasić
     U: Od caveat emptor do caveat venditor / priredio Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni fakultet, Centar za pravo transfera tehnologija, 2009. - Str. 175-197.
     ISBN 978-86-7623-000-6

  Prilagođavanje autorskog i srodnog prava informatičkom okruženju / Vidoje Spasić
     U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive. Sv. 2 / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 571-590.
     ISBN 978-86-7148-099-4

   U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik sažetaka / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 138.
     ISBN 978-86-7148-091-8

     Odrednice u enciklopediji / Vidoje Spasić
     U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-6187-014-9

  Prava oplemenjivača biljnih sorti u Srbiji / Vidoje Spasić
     U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 116.
     ISBN 978-86-7148-112-0

  Steganografija u funkciji zaštite podataka na Internetu / Vidoje Spasić, Aleksandra Vasić
     U: Pravne infrastrukturne osnove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju / urednik Božin Vlašković. - Kragujevac : Pravni fakultet, 2012. - Str. 257-274.
     ISBN 978-86-7623-038-9

  Implementacija sistema kontroledržavne pomoći u Republici srbiji sa osvrtom na EU/ Vidoje Spasić, Aleksandra Vasić 

  U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru Niš 2013, str 273-289

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Novo zakonodavstvo za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji / Vidoje Spasić
     U: Naukovi čitannja prisvjačeni pam'jati V. M. Korec'kogo. - Kiiv : Nacional'na akademija nauk Ukrain'i, 2009. - No 2 (2009), str. 
     ISBN 978-966-301-177-6

  Bezbednost hrane u svetlu intelektualne svojine / Vidoje Spasić
     U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš, 18. maj 2011 ; glavni i ogovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 94
     ISBN 978-86-7148-129-8

  Digitalni dokazi / Vidoje Spasić
     U: Pravni sistem i društvena kriza : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije. Sv. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2011. - Str. 283-298.
     ISBM 978-86-6083-019-9