Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.01.2014.

Ivan Ilić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 20.06.1981
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Krivičnopravni
 • Godina diplomiranja: 2009
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Položaj oštećenog u krivičnom postupku, Ivan Ilić, U: Mobilna pravna klinika: pružanje pravne pomoći u uslovima terenskog rada, Niš, Pravni fakultet, 2017, str. 225-251,

  UDK 343.1(497.11)

  COBISS ID: 1026976417

     
     
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Реперкусије измењених процесних улога на утврђивање чињеница у кривичном поступку, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни акултет, 2014. - Бр. 68 (2014), стр. 585-606.
     ISSN 0350-8501

  2. Идентитет пресуде и оптужбе, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2015. – Бр. 69 (2015), стр. 267-282.

     ISSN 0350-8501

  3. Примена принципа ин дубио про рео у кривичном поступку, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2015. – Бр. 70 (2015), стр. 467-482.

     ISSN 0350-8501 -spacerun:yes'>   ISSN 0350-8501

  4. Procesna zaštita maloletnih žrtava zlostavljanja i zanemarivanja / Ivan Ilić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 66 (2014), str. 343-360.
     ISSN 0350-8501

  5. Restrictions on freedom of expression: the liberal and the communitarian concept / Ivan Ilić, Tamara Stanojević
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2016. - Vol. 14, no. 1(2016), str. 71-80.
     ISSN 1450–5517

  6. Forced sterilization as a violation of Article 8 of the European Convention / Ivan Ilić
     U: Facta universitatis. - Niš : University, 2015. - Vol. 13, no. 2 (2015), str. 187-200.
     ISSN 1450-5517

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Спорна питања о чињеницама и доказима у теорији кривичног поступка, У: Годишњак Факултета безбедности. - Београд : Факултет Безбедности, 2015. - Стр. 317-333.

     ISSN 1821-150X

  2. Nasilje u sportu u Republici Srbiji - primer područja Višeg suda u Nišu / Darko Dimovski, Ivan Ilić
     U: NBP: Žurnal za kriminalistiku i pravo. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2015. - Vol. 20, No. 1 (2015), str. 121-136.
     ISSN 0354-8872

  3. Izgradnja krivičnog postupka Srbije u XIX veku / Ivan Ilić
     U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2014. - God. 12, br. 12 (2014), str. 298-303.
     ISSN 1451-6373

  4. Tumačenje dejstva načela ne bis in idem u praksi Evropskog suda za ljudska prava / Ivan Ilić, Jelena Veselinović, U: Zbornik fakulteta bezbednosti, Beograd, 2016, str. 251-266, ISSN 1821-150x

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Право на жалбу и ефикасност кривичног поступка, У: Европске интеграције и казнено законодавство / ЛВИ редовно годишње саветовање Удружења, [Златибор], 2016. - Београд : Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу : Интермеx, 2016. - Стр. 536-549. ISBN 978-86-6411-010-5

  2. Distribution of violence in sports in Serbia with special emphasis on area of High Court in Nis / Darko Dimovski, Ivan Ilić
     U: The milestones of law in the area of Central Europe 2015 / editor Jana Šmelková ... [et al.]. - Bratislava : Comenius University, Faculty of Law, 2015. - Str. 451-460.
     ISBN 978-80-7160-394

  3. Nezakoniti dokazi u krivičnom postupku / Ivan Ilić
     U: Opštestvenite promeni vo globalniot svet: zbornik na trudovi / Vtora međunarodna naučna konferencija. - Štip : Univerzitet Goce Delčev, 2015. - Str. 149-156.
     ISBN 978-608-244-267-9

  4. Significance of indications for defecting and proving crimes / Ivan Ilić
     U: Dani Arčibalda Rajsa: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. T. 1. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2015. - Str. 329-336.
     ISBN 978-86-7020-319-8

  5. Utvrđivanje činjenica u adverzijalnom krivičnom postupku i suđenje u razumnom roku / Ivan Ilić
     U: Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekvatnosti državne reakcije na kriminalitet / LV redovno godišnje savetovanje udruženja. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2015. - Str. 591-605.

  6. Hate speech in the European Court of Human Rights case law / Darko Dimovski, Ivan Ilić
      U: Međunarodni naučni skup “Dani Arčibalda Rajsa”: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. T. 1. - Beograd : Kriminalističko- policijska akademija, 2016. - Str. 197-207.
     ISBN 978-86-7020-356-3
     ISBN 978-86-7020-190-3

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Degradacija položaja oštećenog u krivičnom postupku Srbije / Ivan Ilić
     U: Pravni sistem i zaštita od diskriminacije: zbornik radova. Sv. 2. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2015. - Str. 239-252.
     ISBN 978-86-6083-031-1

  2. Pravo na pretpostavku nevinosti okrivljenog - između normativnog i stvarnog / Ivan Ilić
     U: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti: zbornik radova. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2016. - Str. 513-528.
     ISBN 978-86-6083-042-7

  3. Primena evropskih standarda u postupanju prema osuđenicima / Miomira Kostić, Ivan Ilić
     U: Evropske inegracije: pravda, sloboda i bezbednost. T. 3. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2016. - Str. 463-480.
     ISBN 978-86-7020-355-6

  4. Primena vaspitne mere pojačanog nadzora u dnevnom boravku / Marija Maljković, Ivan Ilić
     U: Deca i mladi kao deo sistema - zaštita ili sekundarna traumatizacija / priredili Miomira Kostić, Darko Dimovski, Zdravko Grujić. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad, 2016. - Str. 125-136.
     ISBN 978-86-7148-221-9

  5. Pravo okrivljenog na ispitivanje svedoka - međunarodni standardi i domaće pravo / Ivan Ilić, Luka Anđelković
     U: Zbornik radova "Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme". T. 2. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2017. - Str 67-80.
     ISBN 978-86-6083-048-9

Poslednji put izmenjeno subota, 24 mart 2018 10:27