Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.04.2014.

Zorana Jančić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 13.07.1984
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno - matematički fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: matematika/informatika
 • Godina diplomiranja: 2008
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Z. Jančić, J. Ignjatović, M. Ćirić, An improved algorithm for determinization of weighted and fuzzy automata, Information Sciences 181 (2011) 1358–1368.


   


  2. Z. Jančić, M. Ćirić, Brzozowski type determinization for fuzzy automata, Fuzzy Sets and Systems (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2014.02.021.


   


  3. Z. Jančić, I. Micić, J. Ignjatović, M. Ćirić, Two-in-one: determinization and state reduction of fuzzy automata, Information Sciences (2014), to appear.


   


  4. I. Micić, Z. Jančić, J. Ignjatović, M. Ćirić, Determinization of fuzzy automata by means of the degrees of language inclusion, IEEE Transactions on Fuzzy Systems (2014), to appear.


   


  5. I.Stanković, I.Jančić, Z.Jančić, Computing the greatest regular equivalence on two-mode networks, The Journal of Mathematical Sociology(2014), to apprear.


   


  6. J. Ignjatović, M. Ćirić, Z. Jančić, Weighted finite automata with output, Soft Computing (2014), to appear.


   


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  7. Z.Jančić, I. Jančić, J. Ignjatović, M. Ćirić, Fuzzy and weighted automata: Canonization methods, International Workshop on Weighted Automata: Theory and Applications, WATA 2012, Dresden, Germany, May 29-June 2, 2012.


   


  8. Z.Jančić, J. Ignjatović, M. Ćirić, Fuzzy and weighted automata: determinization methods, International Workshop on Weighted Automata: Theory and Applications, WATA 2010, Leipzig, Germany, May 3-7, 2010.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  9. Z.Jančić, J. Ignjatović, M. Ćirić, Fuzzy and weighted automata: determinization methods, The 3rd Novi Sad Algebraic Conference, Novi Sad, Serbia, August 17-21, 2009.