Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.06.2014.

Vladimir Baltić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08.09.1973.
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: PMF Beograd
 • Odsek / Grupa / Smer: Teorijska matematika i primene
 • Godina diplomiranja: 1997.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Branislav Boričić, Miodrag Ivović, Dragan Azdejković, Jelena Stanojević, Vladimir Baltić, "Zbirka zadataka iz Matematike (za studente Ekonomskog fakulteta", Ekonomski fakultet, Beograd 2003, 2004, 2005, 2006.


  Dragan Stevanović, Marko Milošević, Vladimir Baltić, "DISKRETNA MATEMATIKA - osnove kombinatorike i teorije grafova", zbirka zadataka, DMS (Materijali za mlade matematichare, sveska 43), Beograd 2004.


  Vladimir Baltić Dušan Djukić, Djordje Krtinić, Ivan Matić, "PRIPREMNI ZADACI za matematička takmičenja srednoškolaca u Srbiji", zbirka zadataka, DMS (Materijali za mlade matematičare, sveska 49), Beograd 2008.


  Dragan Stevanović, Vladimir Baltić, Slobodan Simić, Miroslav Ćirić, "DISKRETNA MATEMATIKA, Osnovi kombinatorike i teorije grafova", univerzitetski udžbenik, DMS, Beograd 2008.


  Mirjana Čangalović, Vesna Manojlović, Vladimir Baltić, "DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE", univerzitetski udžbenik, FON, Beograd 2009, 2014.


  Vladimir Baltić, "DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE - zbirka ispitnih i domaćih zadataka iz 2008. i 2009. godine", FON, Beograd 2010.


  Vladimir Baltić, Olivera Mihić, "METODIČKA ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE 1", FON, Beograd 2010.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Vladimir Baltić, "On the number of certain types of strongly restricted permutations", Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Vol. 4, No 1 (2010), p 119-135.


  Vladimir Baltić, Dragan Stevanović, "Counting of even and odd restricted permutations", Ars Mathematica Contemporanea, accepted.


  Vladimir Baltić, "A note on the system of linear recurrence equations", FILOMAT, accepted.


  Vladimir Baltić, "Connections between restricted permutations, compositions and subsets", Ars Combinatoria, under review.


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Vladimir Baltić, Slobodan Simić, Velibor Tintor, "Some Remarks on Graph Equation G^2=G complement", Publikacije Elektrotehnichkog fakulteta - serija Matematika, br. 5, (1994), p. 43-48.


  Slobodan Simić, Ivan Gutman, Vladimir Baltić, "Some Graphs with extremal Szeged Index", Mathematica Slovaca, 50, No. 1, (2000),p 1-15.


  Vladimir Baltić, "Applications of the finite state automata for counting restricted permutations and variations", Yugoslav Journal of Operational Researches, 22 (2012), No 2, 183-198.


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Vladimir Baltić, "Applications of the finite state automata in the enumerative combinatorics", Proceedings of  XXXVI Symposium on Operational Research, Ivanjica (2009), pp 155-158.


  Vladimir Baltić, "The counting of even and odd restricted permutations with the finite state automata", Proceedings of XXXIX Symposium on Operational Research, Tara (2012), pp 217-220.

Poslednji put izmenjeno sreda, 25 jun 2014 14:34